Finansielle oplysninger

Finansielle mål

Finansielle mål

I forbindelse med meddelelsen om at gennemføre en opsplitning af Consumer Security-forretningen har bestyrelsen fastsat følgende mål på mellemlang sigt for Corporate Security- og Consumer Security-forretningerne:

Finansielle mål på mellemlang sigt for WithSecure (Corporate Security)

  • Vækstmål: At fordoble omsætningen organisk inden udgangen af 2025.
  • Lønsomhedsmål: Justeret EBITDA-brakeven ved udgangen af 2023 og en justeret EBITDA-margin på ca. 20 % ved udgangen af 2025.

Finansielle mål på mellemlang sigt for F-Secure (sikkerhed for forbrugere)

  • Vækstmål: Høj encifret organisk vækst i omsætningen.
  • Lønsomhedsmål: Efter de indledende vækstinvesteringer en justeret EBITA-margin på over 42 %.
Analytikere

Analytikere

 

 

WithSecures finansielle mål er ambitioner på mellemlang sigt og skal ikke ses som en prognose for det igangværende regnskabsår 2022.

Følgende analytikere og mæglere udarbejder investeringsanalyser om WithSecure Corporation. Disse selskaber dækker WithSecure på eget initiativ med undtagelse af Inderes. Undersøgelsen fra Inderes er bestilt af WithSecure.

Virksomhed Analytiker Kontakt
Carnegie Investment Bank AB Matti Riikonen matti.riikonen@carnegie.fi
Danske Bank Veikkopekka Silvasti veikkopekka.silvasti@danskebank.com
Pohjola Bank Kimmo Stenvall kimmo.stenvall@op.fi
Inderes Atte Riikola atte.riikola@inderes.fi
SEB Jaakko Tyrväinen jaakko.tyrvainen@seb.fi
Nordea Felix Henriksson felix.henriksson@nordea.com
Nøgletal

Nøgletal

Kapitalstruktur

Kapitalstruktur

Set i et langsigtet perspektiv er målet med WithSecures kapitalforvaltning at opnå en effektiv kapitalstruktur, der sikrer, at forretningsaktiviteterne fungerer, og som fremmer en stigning i aktionærernes værdi.

Et andet aspekt af kapitalforvaltningen i WithSecure er et aktietilbagekøbsprogram. Programmet er baseret på en bemyndigelse fra den årlige generalforsamling.

Disse egne aktier købes for at forbedre selskabets finansielle struktur, for at blive brugt som en del af den intensive kompensationsplan, eller for at blive brugt til formålet med at foretage opkøb eller gennemføre andre arrangementer i forbindelse med selskabets forretning eller på anden måde overdrage eller annullere aktierne.

Andre sider om investorrelationer

Share information

.

Gå til

Investor relations

.

Gå til

Calendar

.

Gå til

Materials

.

Gå til

Governance

.

Gå til