Konsulttjänster för cybersäkerhet

Samarbeta med erkända konsulter från branschen för att lösa dina mest utmanande och komplexa cybersäkerhetsutmaningar, hantera risker och omvandla din organisation.

 

 

Card1

WithSecure™ erbjuder konsulttjänster för cybersäkerhet för att hjälpa organisationer att förstå sin exponering för cyberrisker, bygga upp en genuin cybersäkerhetsresiliens och leverera verkliga säkerhetsresultat. Vi utnyttjar branschens bästa säkerhetstänkare samt utnyttjar teknik, så att du kan ta itu med nya hot, fullfölja dina affärsstrategier med tillförsikt och dra nytta av att införa ny teknik tidigare och på ett säkrare sätt. Ta itu med risker, bygg för framtiden, upptäck och svara på attacker och sätt säkerheten i centrum för din organisation.

WithSecure-office-team work

 

 

 

Fördelar

WithSecure™:s konsultverksamhet inom cybersäkerhet har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1988. Vårt multidisciplinära team arbetar med några av världens största och ekonomiskt kritiska organisationer, vilket ger oss en god förmåga att leverera affärsresultat på företagsnivå.

Ta itu med cyberrisker

Förstå och hantera din cyberriskprofil med en skräddarsydd säkerhetsstrategi.

Skydda ditt företag

Lös de mest komplexa cybersäkerhetsutmaningarna och främja säkerhet som en möjliggörare i hela organisationen.

Bygga upp motståndskraft

Bygg ett holistiskt cybersäkerhetsprogram som ger ett försvar på djupet och synkronisera dess utveckling med hotbilden.

Håll dig i framkant

Berika affärsbeslut med skräddarsydda insikter om cybersäkerhet och gör din organisation redo för branschomvandling.

 

 

 

Vår kapacitet

Vårt arv är viktigt. Sammanslagningen av fyra prestigefyllda konsultföretag inom cybersäkerhet, årtionden av praktisk expertis och otaliga specialiteter gör vårt erbjudande till vad det är idag. Vi är kända i hela cybersäkerhetsbranschen och bland våra kunder och de organisationer som söker samarbete med oss som en partner, som man kan lita på.

Vilka vi är

Våra säkerhetskonsulter är erkända specialister som har genomgått flera års intensiva utbildningar och erfarenheter från verkligheten. De är mentorer för sina kollegor, publicerade författare, erkända talare och utvecklare vars verktyg används i hela säkerhetsbranschen. Vår räckvidd är global, med över 200 konsulter baserade i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien, inklusive offensiva säkerhetstestare, säkerhetsforskare, incidentresponsorer, säkerhetsanalytiker, hotbildsjägare, säkerhetsarkitekter och programvaruingenjörer.

 

WithSecure-office-team work
WithSecure-office-team work

Hur vi löser problem

Att bygga långsiktiga partnerskap som är till ömsesidig nytta är centralt för vår metodik och vårt värdesystem. För att ha en meningsfull inverkan på våra kunders verksamhet har vi en oberoende syn på säkerhet och söker alltid den optimala lösningen utifrån deras unika krav. Vi är lösnings- och teknikagnostiska och erbjuder endast konsulttjänster till de organisationer och individer som vi är säkra på kan dra nytta av vår hjälp.

 

 

 

 

Vad vi erbjuder

WithSecure™:s mångsidiga konsultutbud gör att vi kan ta itu med våra kunders cybersäkerhetsproblem på olika nivåer och erbjuda både färdiga och skräddarsydda lösningar. Typiska uppdragsnivåer är bland annat:

Strategisk

Arbeta tillsammans med ledande personal på högsta nivå för att utforma och genomföra arbetsprogram i syfte att ta itu med frågor på företagsnivå med långsiktiga effekter.

Drift

Optimera säkerhetsverksamheten och arbetsprogrammen för att uppnå bättre säkerhetsresultat med de resurser som organisationen har till sitt förfogande.

Taktisk

Förbättra säkerhetsfärdigheter, kunskap, processer och teknikanvändning hos säkerhetsoperatörer i frontlinjen som försvarar organisationen.

 

 

 

Tjänster och lösningar

En storlek passar inte alla. Vår strategi för rådgivning om cybersäkerhet ger dig en unik möjlighet att samarbeta med en betrodd partner i ett öppet forum. Vi kommer att arbeta med dig, ditt team och andra viktiga affärsintressenter för att förstå de utmaningar du står inför och de affärsresultat du behöver uppnå.

Säkerhetsstrategi och riskhantering

Skapa säkerhet i hjärtat av din verksamhet. Utveckla en större förståelse för din riskprofil, förbättra styrningen och skapa en säkerhetsstrategi som får resten av organisationen att köpa in sig.

Ta reda på mer

Utveckling av cyberresiliens

Bygga upp motståndskraft. Identifiera högprioriterade utvecklingsområden, mät förbättringar över tid och visa att du kan öka kapaciteten i de olika aspekterna av organisationens säkerhetsläge.

Ta reda på mer

Säkerhetsgarantier

Förstå hur angriparna ser på din organisation. Ta kontroll med hjälp av en rad olika funktioner - från program- och produktsäkerhet till driftsteknik och molnet - som ger förtroende för hela organisationen och ger underlag för beslut om verksamhetens framtid.

Ta reda på mer
Our research team

Something about labs

Hur kan WithSecure™ hjälpa dig?

WithSecure™ har specialiserat sig på att arbeta med organisationer som står inför betydande cyberrisker, antingen på grund av vikten av de tjänster de tillhandahåller eller för att teknikanvändning och -utveckling är centralt för deras tillväxtstrategier. Detta högkvalitativa arbete gör att vi befinner oss i frontlinjen när det gäller världens mest angelägna cybersäkerhetsfrågor och största hot mot samhället.

Erfarenhet

Ett multidisciplinärt, välutbildat, lösnings- och teknikagnostiskt team med nästan 20 års erfarenhet av att arbeta med världens största organisationer och mest kritiska sektorer.

Validering på statlig nivå

Nära relationer med statliga organ som Storbritanniens National Cyber Security Centre (NCSC) samt CREST-certifiering för CIR och CSIR.

Trovärdighet

Skickliga, branschkända cybersäkerhetskonsulter, inklusive talare vid evenemang, publicerade författare och respekterade tankeledare. Våra konsulter håller föredrag globalt på Black Hat, Blue Hat, 44CON med flera.