Adversary Simulation

Du har finjusterat dina kontroller, utbildat dina medarbetare och visat att du har en stark försvarsförmåga. Nu är det dags att testa säkerheten mot en motiverad motståndare som agerar i din IT-miljö.

Som en del av ett bredare, kontinuerligt utvecklingsprogram är simulering mot motståndare ett viktigt steg mot cyberresiliens.

Det som gör hela skillnaden är att arbeta med en partner för vilken skydd och kommunikation är lika viktigt som teknisk finess.

Simulera autentiska, sofistikerade och ihärdiga cyberattacker för att testa och mäta din organisations säkerhetskapacitet och förbättra dess övergripande försvarsposition.

Vad kan du uppnå?

Bygga upp motståndskraft

Kombinera simulering med andra aktiviteter för att skapa kontinuerliga, målinriktade förbättringar.

Testa din förmåga

Utvärdera din förmåga att förebygga och minska sannolika cyberrisker genom ett verkligt scenario.

Validera investeringen

Mäta effektiviteten av förebyggande och upptäckande åtgärder och riskreducerande verksamhet. 

Stärk dina specialister

Låt interna säkerhets- och IT-grupper öva sitt försvar mot en målinriktad och kapabel  mänsklig motståndare.

Vårt tillvägagångssätt

Kapacitet

Det krävs en offensiv mentalitet för att bygga upp ett cyberförsvar som alltid är effektivt. Det kan bara uppnås genom att efterlikna realistiska cyberattacker för att stresstesta organisationens säkerhetskapacitet i fråga om personal, processer och teknik. Våra tjänster för Adversary Simulation är utformade för att göra just detta. Genom att replikera sofistikerade riktade attacker kan vi bedöma din organisations förmåga att förebygga, upptäcka och reagera på de taktiker, tekniker och förfaranden (TTP) som skulle kunna användas mot din organisation.

Isolerade simuleringar av motståndare, som till exempel red teaming, kan och kommer inte att leda till en förbättring av er säkerhetsställning. I stället bör de genomföras tillsammans med andra defensiva initiativ inom ett kontinuerligt cybersäkerhetsprogram - även kallat rainbow teaming - för att stödja utvecklingen av din säkerhetsställning. Denna holistiska strategi använder sig av funktioner som omfattar förutsäga, förebygga, upptäcka och reagera (PPDR) för att testa, mäta, utforma och genomföra förbättringar som ökar din säkerhetsställning - en av dessa funktioner är det kontradiktoriska tillvägagångssättet.

Simuleringen måste vara autentisk, men den måste också vara en säker inlärningsupplevelse som utvecklar och förbättrar säkerhetsgruppen. Under årens lopp är det vår kommunikation, vårt samarbete och våra säkerhetsrutiner som kunderna har hyllat mest. För dem som verkar inom och utanför reglerade branscher håller vår projektledningsmetod dem i trygga händer, genom att vägleda dem genom processen och arbeta för att begränsa de risker som är förknippade med en attacksimulering med levande och praktiska attacker.

Våra simuleringar av motståndare planeras och utförs av ett offensivt säkerhetsteam vars förståelse och tillämpning av angriparens tankesätt tillskrivs år av forskning, utveckling av verktyg och tester samt tillgång till den verkliga erfarenheten från vår globala incidentrespons- och hotdetekteringskapacitet. Efter att ha arbetat i frontlinjen och finslipat dessa färdigheter i över tio år har vi bland annat erfarenhet av att leverera industrispecifika säkerhetsbedömningar som bygger på hotinformation globalt, inklusive CBEST, TIBER-EU och iCAST. Vi har också CREST CCSAS- och CCSAM-certifiering.

Som en del av våra kontrakterade tjänster för simulering av intrång och attacker har våra offensiva säkerhetskonsulter framgångsrikt kunnat genomföra Computer Network Exploitation (CNE), som underlättar spaning och spionage, samt Computer Network Attacks (CNA), med potential att orsaka skada, förstöra eller störa datornätverk.

Tjänster och lösningar

Bedömningar av regelverk gällande Red Team (CBEST, TIBER, iCAST, CORIE osv.)

Säkra, riskfria och resultatstyrda regleringsdrivna testuppdrag. Delta i en säker och kontrollerad bedömning som erbjuder teknisk realism och autentisk simulering utan att äventyra den interna kommunikationen eller införa ytterligare risker.

Som ett av de första företagen som godkändes för att leverera CBEST-tester inom ramen för Bank of England (BoE) har vi sedan dess engagerat oss i system som TIBER, CBEST, AASE och iCAST. Vi har också deltagit i styrgrupper för TIBER DK.

Targeted Attack Simulation (TAS) är vår anpassningsbara metod för offensiv testning, som blandar delar av Red, Blue och Purple teamingmetoder. Den fungerar som en huvudram som ligger till grund för en rad anpassningsbara lösningar. TAS-baserade övningar är målinriktade och replikerar på ett autentiskt sätt beteendet hos en specifik APT och hotaktör vars motivationer och medel är specifika för din organisation. Dessa är utformade i enlighet med kundens önskade säkerhets- och/eller affärsresultat, inklusive:

  • Öka motståndskraften
  • Uppfyllande av skyldigheter i fråga om styrning och efterlevnad (tillsynsmyndigheter)
  • Stresstestning av antaganden om att kritiska risker har hanterats av befintliga säkerhetsåtgärder

Kontakta teamet

Är du redo att stresstesta ditt försvar? Låt oss veta hur vi kan hjälpa dig.

Relaterade resurser

Hur WithSecure™ kan hjälpa dig.

Vårt tillvägagångssätt för offensiva uppdrag är logiskt baserat på angriparens tankesätt, med hjälp av våra konsulters direkta erfarenhet av att upptäcka, reagera på och undersöka cyberattacker. Detta ger oss en holistisk, teknisk förståelse för hur verkliga grupper av hotaktörer arbetar, hur deras attacker materialiseras, hur de undviker säkerhetskontroller och hur organisationer kan försvara sig effektivt.

1

Erfarenhet

Över 15 års erfarenhet av att planera och genomföra riktade simuleringar av motståndare som använder observationerna och analyserna från våra Detection & Response-team. 

2

Riskhantering

Projektledningsmetoder som minskar de risker som är förknippade med testning i och kring produktionsmiljöer.

3

Validering på statlig nivå

Nära relationer med statliga organ som Storbritanniens National Cyber Security Centre (NCSC). Vi är en av endast 8 organisationer i Storbritannien som är certifierade för att utföra insatser "av nationell betydelse".

4

Trovärdighet

Kompetenta, branschkända cybersäkerhetskonsulter, inklusive talare vid evenemang, publicerade författare och respekterade tankeledare. Våra konsulter håller föredrag globalt på Black Hat, Blue Hat, 44CON med flera.

5

Forskning

Vi håller oss i framkant genom att forska om nya TTP:er, publicera våra resultat och utveckla våra egenutvecklade offensiva verktyg.

6

Ackreditering

Leverantör av CBEST-, iCAST- och TIBER-penetrationstesttjänster, med CHECK-, CREST-, GIAC-, STAR-, STAR-FS- och OffSec-utövare som är kvalificerade.

Vill du prata mer i detalj?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

Våra ackrediteringar och certifikat