Secure Cloud Transformation

Att anamma och använda ny teknik innebär både risker och fördelar.

Få råd kring säkerhetsaspekten av ditt digitaliseringsprojekt, från utformning till genomförande.

Förstå och ta itu med de cyberrisker som är förknippade med digitalisering på förhand, genom att integrera cybersäkerhetsåtgärder i ett tidigt skede för att undvika tidskrävande korrigeringar.

Vad kan du uppnå?

Förbered dig för framtiden

Förutse hur digital och affärsmässig förändringar kommer att påverka exponeringen för cyberrisker.

Kontrollera investeringarnas säkerhet

Stresstestning av nya tekniska komponenter för att upptäcka sårbarheter.

Optimera budgeten för er digitaliseringsresa

Prioritera investeringar i verksamheter som mest effektivt minskar cyberrisken.

Slå samman gammalt och nytt på ett säkert sätt

Integrera ny teknik i den vanliga säkerhetsverksamheten.

Vårt tillvägagångssätt

Kapacitet

Organisationer som tar till sig innovativ ny teknik och nya arbetssätt kan förbättra sina resultat och uppnå hållbara konkurrensfördelar. För att göra detta utan att införa nya, oidentifierade cyberrisker krävs särskilda färdigheter och ett särskilt tillvägagångssätt som är skräddarsytt för att identifiera okända faktorer och för att utforma åtgärder för att minska riskerna. Dessa kan båda möjliggöra en säker omvandling av verksamheten, även när investeringarna är mindre kända och obeprövade ur ett säkerhetsperspektiv.

Vi rådgör med organisationer om säker digital och affärsmässig förändring globalt och kopplar våra tjänster till den specifika omfattningen av din digitaliseringsresa. Detta kan innefatta användning av vår befintliga kapacitet, leverans av skräddarsydd teknikspecifik rådgivning eller genomförande av specifik forskning.

Tjänster och lösningar
  • Säkerhetskonsultationer för program för digitalisering
  • Threat modelling
  • Purple teaming
  • Red teaming
  • Kartläggning av angreppsvägar (attack path mapping)
  • Konsultationer om molnsäkerhet
  • Produktsäkerhet
  • Forskningsprojekt
  • Konsultation kring Secure Software Development Life Cycle (S-SDLC) 

Kontakta teamet

Är din organisation en early adopter som förbereder sig för digitalisering? Vi kan hjälpa dig.

Relaterade resurser

Hur WithSecure™ kan hjälpa dig.

Som produktingenjörer, mjukvaruutvecklare, forskare och molnspecialister förstår vi hur saker och ting fungerar inifrån och ut. Denna tekniska mognad har hjälpt oss att stödja digitaliseringsresan i några av världens största och mest kritiska organisationer.

1

Erfarenhet

Hundratals digitaliseringsprojekt har genomförts globalt.

2

Experter och rådgivare

Ett engagerat team med kunskap från projekt i stor skala.

3

Innovation

Kompetens för att utveckla skräddarsydda, innovativa metoder som passar ditt behov.

4

Mångfald

Specialkunskaper som spänner över många branscher, tekniker och affärskritiska system.

5

Forskning

Forskningsbaserat tänkande som gör att vårt tillvägagångssätt är aktuellt, konkurrenskraftigt och relevant för hoten.

Vill du prata mer i detalj?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

Våra ackrediteringar och certifikat