Cloud Protection for Salesforce

Produktsupport

Produktdokumentation

Användarhandledningar

Läs mer

Stödartiklar

Läs mer

Anteckningar om utgivning

Läs mer

Ändringsloggar

Läs mer

Snabbstart

Nedladdning av produkt

Strategier för produktens livscykel

Översikt

Det finns olika anledningar till att produkter tar slut av olika anledningar. Dessa orsaker kan bero på förändringar i efterfrågan, tekniska innovationer och förändringar i konkurrenssituationen, eller så mognar produkterna helt enkelt med tiden och ersätts av nya produkter.

Även om detta är en etablerad del av den övergripande produktlivscykeln, är WithSecure medveten om att milstolpar vid livets slut ofta föranleder kunderna att se över hur dessa milstolpar påverkar WithSecures produkter i deras miljöer.

Med detta i åtanke har vi utarbetat WithSecures policy för upphörande av livstid för att hjälpa kunderna att bättre hantera övergången till produkters upphörande av livstid och förstå den roll som WithSecure kan spela för att hjälpa dem att övergå till alternativa WithSecure-produkter och -lösningar.

Risker med att använda produkter efter deras slutdatum

Hotbilden utvecklas ständigt, vilket också innebär förändringar i det skydd som WithSecure erbjuder. Gamla produkter kan inte svara på alla aktuella hot.

Säkerhetsrättelser och icke-säkerhetsrättelser tillhandahålls inte för produktversioner som inte stöds. Uppdateringar av virusdefinitioner testas inte med produkter som är uttjänta. Detta kan minska skyddsförmågan och tillförlitligheten hos gamla produkter, vilket till exempel kan leda till att produkten inte fungerar som den ska, till konflikter med programvara från tredje part, falska positiva och negativa resultat.

Policy för Cloud Protection for Salesforce

Policy för stöd till Salesforce-plattformen

Salesforce gör stora uppdateringar av sin plattform tre gånger per år, vanligtvis på våren, sommaren och vintern. Salesforce planerar sina plattformsuppdateringar flera månader i förväg och meddelar schemat till partners och kunder genom uppdateringssessioner för Salesforces färdplan. Salesforce validerar först förhandsversioner av uppdateringar i sandlådor och rullar sedan automatiskt ut nya plattformsversioner till produktionsmiljöer globalt.

WithSecure har åtagit sig att stödja de senaste Salesforce-plattformuppdateringarna och tillhandahålla full produktkompatibilitet med nya versioner innan de distribueras till produktionsmiljöer. När ändringar som införs i en Salesforce-plattformsversion bryter mot kompatibiliteten kan WIthSecure släppa nya versioner av Cloud Protection-applikationen för att ta itu med och åtgärda kompatibilitetsproblem.

Policy för versionsändringar

WithSecure Business Suite-lösningen består av olika produkter, till exempel Policy Manager eller Client Security. Dessa produkter har större, mindre och underhållsversioner. Huvudversionen kan också kallas serie, som definieras av huvudversionens nummer (t.ex. 14-serie). Varje serie har sin egen livscykel och flera produktserier kan stödjas samtidigt. Typiska förändringar i produkten per versionstyp är bl.a. följande:

  • Major (M.0)
  • En distinkt ny produktgeneration eller betydande förändringar i produktens funktionalitet, prestanda eller säkerhet.
  • Ny integration med Salesforce-plattformen, WithSecure eller tredjepartstjänster.
  • Minor (x.N)
  • Nya funktioner och förbättringar
  • Stöd för uppdateringar av Salesforce-plattformen
  • Stöd för nya språk
  • Underhåll (x.x.C)
  • Underhållsversioner (även kallade patchar) åtgärdar kritiska fel eller sårbarheter.
  • I princip innebär underhållsversioner inga ändringar av den befintliga funktionaliteten.

WithSecure förbehåller sig rätten att avveckla eller avskriva befintlig funktionalitet från en ny (större eller mindre) produktversion baserat på förändringar i hotbilden, marknadssituationen, Salesforce-plattformen eller andra affärsmässiga skäl. Alla sådana ändringar noteras i produktversionerna.

Policy för stöd för produktversioner

Produktversionspolicyn tillämpas på WithSecure Cloud Protection-applikationen. WithSecures Security Cloud och andra backend-system som används av applikationen följer en intern livscykelpolicy och kräver inga åtgärder från kunderna. WithSecure uppdaterar Security Cloud och andra tjänster utan att det påverkar applikationens funktionalitet och prestanda.

Stödet för större och mindre versioner av produkten är minst 12 månader från den allmänna tillgängligheten (GA) eller fram till 3 månader efter lanseringen av nästa större/mindre version, beroende på vilken som är kortast.

WithSecure kan släppa en ny större eller mindre version av applikationen för att stödja nya uppdateringar av Salesforce-plattformen. I sådana fall meddelas att den tidigare versionen av applikationen har nått slutet av sin livslängd när den nya versionen blir allmänt tillgänglig.

Underhållsreleaser förlänger inte livslängden. En ny underhållsutgåva avskrivar automatiskt alla tidigare underhållsutgåvor inom samma major/minor versioge.

Policy för produktuppdatering

WithSecure Cloud Protection-applikationen kan uppdateras genom att installera en ny version från Salesforce AppExchange. WithSecure kan också uppdatera applikationen på distans.

WithSecure rekommenderar starkt att du validerar en ny version av applikationen i sandlådemiljöer innan du distribuerar den till produktionen.

Kunderna ansvarar för att uppdatera WithSecure-applikationer i sina produktions- och sandlådemiljöer och se till att de använder den officiellt stödda versionen. WithSecure tillhandahåller "upgrade-as-a-service" kostnadsfritt och kunderna kan kontakta WithSecures tekniska support för att schemalägga automatiska uppdateringar i en produktions- eller sandlådemiljö vid den tidpunkt som passar dem bäst.

WithSecure kan uppdatera programmet på distans utan förvarning om det finns en kritisk defekt eller sårbarhet som kan påverka prestandan eller äventyra säkerheten i kundens Salesforce-organisation.

WithSecure förbehåller sig rätten att uppdatera applikationen på distans om kunden inte uppgraderar till den nya versionen innan den tidigare versionen når slutet av sin livslängd.

Policy för kommunikation vid livets slut

WithSecure gör tillkännagivanden om produkters slutdatum på sidan Meddelanden om produktlivscykel. Vi uppmuntrar kunderna att besöka sidan regelbundet eftersom den innehåller användbar information om WithSecures program för utfasning av produkter.

För att informera partner och kunder i god tid innan en milstolpe för utgången av livscykeln närmar sig, skickar WithSecure ett elektroniskt meddelande minst 30 dagar innan en produkts livscykel upphör.

Ändra policy

WithSecure förbehåller sig rätten att ändra den här policyn utan förvarning, och i så fall kommer den nya policyn att göras tillgänglig för partners och kunder på sidan för produkter som stöds.

Andra uppdateringar

Våra produkter och tjänster uppdateras och förbättras ofta för att skydda dig hela tiden.

Säkerhetsråd

Få information om och korrigeringar av sårbarheter som hittats i WithSecure™-produkter.

Läs mer

Produktuppdateringar

Ta reda på vad som är nytt i våra produkter och få andra viktiga meddelanden. 

Läs mer

Meddelanden om produktens livscykel

Visa versioner av WithSecure-produkter som stöds. Kontrollera tillkännagivanden om att produkten är uttjänt och policyer för produktens livscykel. 

Läs mer