Status för tjänsten och DB-uppdateringar

Status för tjänsten

Visa driftsstatusen för de tjänster som driver våra produkter. Följ uppdateringar om pågående incidenter och se efter planerade underhållsmeddelanden.

DB-uppdateringar

Följ den senaste versionen av våra databasuppdateringar tillsammans med deras publiceringsdatum.