Kyberturvallisuus on harvoin synkronoitu liiketoiminnan tavoitteiden kanssa

LEHDISTÖTIEDOTE  |  28.8.2023

WithSecuren™ julkaiseman tutkimuksen mukaan kyberturvallisuuden yhdistäminen liiketoiminnan tavoitteisiin on lähes kaikkien yritysten haaste.

Helsinki – 28.8.2023: Jopa 97 prosenttia organisaatioista kokee haasteelliseksi sovittaa kyberturvallisuuden prioriteetit yhteen liiketoiminnan tavoittelemien tulosten kanssa, kertoo WithSecuren™ (aiemmin F-Secure yritystietoturva) Forrester Consultingilla teettämä tutkimus.

Tutkimuksen mukaan haasteet jakautuvat kolmeen kategoriaan: ristiriitaiset tavoitteet, ympäristön monimutkaisuus ja yksityisyysvaatimukset.

Erityisesti tavoitteiden ristiriitaisuutta havaitaan useilla eri toimialoilla: julkinen sektori ja terveydenhuolto (38 %), yleishyödylliset palveluti ja tietoliikenne (38 %), vähittäis- ja tukkukauppa (43 %), media, viihde ja vapaa-aika (47 %) sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelut (47 %).

Ainoastaan vastaajat teollisuudesta, yrityspalveluista ja rakennusalalta eivät määrittäneet ristiriitaisia tavoitteita yhdeksi kolmesta suurimmasta haasteesta.

WithSecuren™ tietoturvajohtaja Christine Bejerasco sanookin, että kyberturvallisuuden ammattilaisten on kehitettävä erilainen strateginen lähestymistapa työhönsä.

"Kyberturva-alan ammattilaisten voi olla vaikeaa nähdä työnsä yhteys yrityksen tavoitteisiin, mutta yritysten korkein johto on toista mieltä. Siirtyminen tulokselliseen kyberturvaan ei kuitenkaan välttämättä tarkoita perinteisten mittareiden hylkäämistä. Se tarkoittaa näiden mittareiden arvon nimenomaista tunnustamista suhteessa siihen, kuinka ne hyödyttävät organisaatiota ja sen tavoitteita", hän sanoo.

Peräti 93 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoo, että heidän organisaatioillaan on vaikeuksia mitata kyberturvallisuuden suorituskykyä suhteessa liiketoiminnan tuloksiin, mikä tekee tästä todellisen kipukohdan.

Security Outcome Canvas

Tutkimuksen mukaan 99 prosenttia kyselyyn vastanneista organisaatioista tarkastelee tulosperusteista turvallisuutta. 83 prosenttia kertoo olevansa kiinnostunut tuloksiin perustuvista kyberturvallisuusratkaisuista ja -palveluista, suunnittelevansa niiden käyttöönottoa tai laajentavansa niiden käyttöönottoa liiketoiminnan tulosten saavuttamiseksi.

Auttaakseen näitä organisaatioita WithSecure™ on julkaissut Bejerascon suunnitteleman Security Outcome Canvasin, joka kartoittaa kyberturvan ja liiketoiminnan tavoitteiden väliset yhteydet. Security Outcome Canvas on ladattavissa osoitteessa  https://www.withsecure.com/en/security-outcomes/security-outcomes-canvas.

Forrester Consultingin heinäkuussa julkaisema Amplify Resilience, Productivity, And Competitiveness With Cybersecurity: A Spotlight On Industry -raportti on saatavilla osoitteessa https://www.withsecure.com/en/security-outcomes/make-cyber-security-outcomes-work-for-you.

Median yhteyshenkilö
Inari Anttila
+358438240090

WithSecure™ lyhyesti

WithSecure™ on kyberturvallisuuden luotettava kumppani. Yritykset, IT-palveluntarjoajat, suurimmat rahoituslaitokset, teollisuusvalmistajat ja tuhannet viestintä- ja teknologiayritykset luottavat meihin tuloksellisessa kyberturvallisuuden tekemisessä, joka mahdollistaa turvallisen liiketoiminnan. Tekoälypohjainen tuoteajattelu suojaamisessa varmistaa päätelaitteiden sekä pilvipalveluiden turvallisuuden. Asiantuntijamme käyttävät apuna älykkäitä uhkien tunnistus- ja vastaustyökalujamme kyberhyökkäyksiin vastaamisessa ja uhkien ennakoinnissa. Konsulttimme tekevät asiantuntijatyötä suuryritysten ja yrityskentän edelläkävijöiden kanssa rakentaakseen yhdessä yhteiskunnan kyberresilienssiä. Yli 30 vuoden kokemus tietoturvasta ja teknologiasta on liiketoimintamme ydin, ja olemme rakentaneet portfoliomme kasvamaan joustavasti yhdessä kumppaneidemme kanssa.

WithSecure™ aiemmin F-Secure Yritystietoturva, on perustettu vuonna 1988 — NASDAQ OMX Helsinki.