Tietosuoja

Uskomme oikeuteesi yksityisyydestä ja puolustamme sitä lakkaamatta.

Yksityisyysperiaatteet

Yksityisyys­periaatteet

1. Kunnioitamme oikeuttasi yksityisyyteen

Yksityisyytesi kunnioittaminen on ensi­arvoista toiminnassamme. Osoittamasi luottamus on tärkeää meille. Mielestämme henkilö­tietosi ja digitaalisen sisältösi hallinta kuuluu sinulle ja meidän tehtävämme on estää niiden luvaton käyttö. Kun pyydämme tietoja sinulta, tarkoituksenamme on tarjota parempaa palvelua: jos emme tarvitse tietojasi, emme pyydä niitä.

2. Me suojaamme sinua

Me pidämme periaatteistamme kiinni ja lisäksi pyrimme suojaamaan sinua ulkoisilta uhilta. Teemme tämän palveluillamme ja jakamalla näkemyksiämme digitaalisista eko­systeemeistä. Digitaalisen elämäsi ei kuulu kenellekään muulle kuin sinulle.

3. Päätät itse, mitä tietoja annat meille

Pyrimme kehittämään palvelujamme ja viestintäämme, minkä takia keräämme tietoja siitä, miten sovelluksemme löydetään ja miten niitä käytetään. Tämän takia, kun käytät palvelujamme, seuraamme sitä, mitä toimintoja käytetään eniten ja mitkä tapahtumat aiheuttavat virhesanomia. Ymmärrämme täysin, jos et halua meidän seuraavan tällaisia tapahtumia, joten WithSecuren tuotteissa voit kieltää ei-välttämättömien tietojen keruun.

4. Ei takaovia

Emme lisää palveluihimme tai ohjelmiimme takaovia, joiden kautta viranomaiset tai muut tahot voivat käyttää niiden tietoja. Jos rikos­tutkimusta tekevät viranomaiset haluavat meiltä tietoja, he tarvitsevat siihen oikeuden luvan.

5. Yksityisyys ja tietoturva kulkevat käsi kädessä

Suojatut palvelut auttavat pitämään arvokkaat tiedot turvassa pahan­suovilta toimilta ja uteliailta katseilta. Yksityisyyttä ei voida taata ilman tieto­turvaa. Omistautumisemme yksityisyydelle ja tietoturva-asian­tuntemuksemme yhdessä varmistavat, että voimme tarjota sinulle todellisen digitaalisen vapauden.

6. Pysymme asiassa

Haluamme aktivoida ja auttaa sinua pysymään turvassa digitaali­maailmassa. Yksi tavoista, jolla pyrimme tähän, ovat asiaan­kuuluvat viestit. Viestintämme ei ole pelkkää markkinointia. Ne on tarkoitettu informatiivisiksi, hauskoiksi ja hyödyllisiksi ja niiden tarkoituksena on auttaa sinua saamaan kaikki hyöty palveluistamme. Voit milloin tahansa halutessasi kieltää viestiemme lähettämisen sinulle.

7. Valitsemme luotettavia palveluntarjoajia

Internet on ekosysteemi, jossa toimiminen edellyttää meiltä ja kaikilta muilta digitaali­palvelujen tarjoajilta ulkoisten ratkaisujen käyttämistä. Valitsemme käyttämämme palvelun­tarjoajat huolellisesti, koska edellytämme heiltä kaltaistamme sitoutumista yksityisyyteen ja tietoturvaan. Lisäksi emme luovuta heille enempää tietoja kuin he tarvitsevat.

8. Olemme hyvän puolella

Hyvien ohjelmien taustalta löytyy aina hyviä ihmisiä. WithSecuren toiminta­kulttuuriin kuuluvat rehellisyys ja tinkimättömyys. Uskomme, että ilmainen ja avoin Internet hyödyttää ihmiskuntaa ja että voimme suojella yksityisyyttä ja digitaalista vapautta, koska meillä on oikeat ihmiset siihen.

9. Läpinäkyvyys

Toimimme avoimesti ja rehellisesti kanssasi. Emme käytä henkilö­tietojasi mihinkään piilo­­tarkoituksiin. Pyrimme viestimään selkeästi ja helppo­tajuisesti ja välttämään vaikea­selkoista ammattikieltä.

Tietosuojalausunto

Tietosuojalausunto

Kesäkuu 2021

Tiivistelmä

 • Keskeisin tavoitteemme on pitää asiakkaamme turvassa palvelujemme avulla.
 • Jotta pystymme tähän, meidän täytyy käsitellä tietoja sinusta ja laitteistasi.
 • Yksityisyytesi kunnioittaminen on osa yrityskulttuuriamme.

Perustavat yksityisyysperiaatteemme voi lukea täältä.

Kuluttajille ja yrityksille suunnatut palvelukohtaiset yksityisyyskäytännöt (esimerkiksi Mobile Security-, SAFE- ja Elements-tuotteille) ovat täällä.

Rakenne

Tämän tietosuojalausunnon on laatinut WithSecure Corporation, suomalainen julkisesti noteerattu yritys, jonka yritystunnus on 0705579-2 ("WithSecure", "me"). Käytäntö koskee myös kaikkia WithSecure Corporationin tytäryhtiöitä.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

 • Asiakassuhteen tiedot eli tiedot, jotka tarvitsemme asiakassuhteidemme hallinnoimiseksi sekä palvelujemme markkinoimiseksi ja myymiseksi sinulle tai edustamallesi oikeushenkilölle.
 • Palvelutiedot eli tiedot, joita käsittelemme automaattisesti antaessamme pyytämäsi palvelut sinulle. Näihin tietoihin kuuluvat lisäksi tiedot, jotka tietoisesti annat meille tilatessasi palvelujamme.
 • Suojaustiedot: Nämä ovat tietoja, joita meidän on kerättävä, jotta voimme suojata sinut.
 • Analyysitiedot eli lisätiedot, joka eivät sisällä käyttäjien nimiä tai joissa käyttäjien nimet on korvattu valenimillä. Keräämme tällaisia tietoja tässä käytännössä kuvatulla tavalla, jotta voimme selvittää, miten palvelumme löydetään ja miten niitä käytetään.

Tässä tietosuojalausunnossa määritetään WithSecuren yleiset käytännöt kaikkien asiakkaidemme henkilökohtaisten tietojen osalta. Käytäntö täydentää palvelukohtaisia yksityisyyskäytäntöjämme ja lisenssiehtojamme sekä muita, lyhyempiä tapauskohtaisten (esimerkiksi tukityökalujen avulla tehtävien) tietojen keräämiseen liittyviä tiedotteita. Kaikki tämän käytännön osiot eivät ehkä koske sinua tai koskevat sinua vain osittain sen mukaan, mitä WithSecuren palveluja käytät ja miten olet yhteydessä meihin. Palvelut tai vuorovaikutukset, joille ei ole omaa käytäntöä, seuraavat tätä pääasiallista tietosuojalausuntoa.

Jos tietylle vuorovaikutukselle ei ole mitään määrättyä käytäntöä, tämä tietosuojalausunto on voimassa sellaisenaan.

Määritelmät

Tässä ovat määritelmät tässä käytännössä käyttämistämme termeistä.

"Asiakas" tai "sinä" viittaa yksityiseen käyttäjään tai yrityskäyttäjään tai johonkin muuhun tietoja välittävään tahoon, joka ostaa palvelujamme, rekisteröi niitä käytettäväksi tai käyttää niitä, jonka laitteita ja tietoliikennettä palvelumme suojaavat tai joka on saattanut lähettää henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja meille. Nämä tiedot on saatettu lähettää käyttämällä palvelujamme, Web-sivustojamme, puhelinta, sähköpostia, rekisteröintilomakkeita tai muita vastaavia kanavia.

"Henkilökohtaiset tiedot" tai "henkilötiedot" viittaa yksityisiä henkilöitä koskeviin tietoihin, jotka ovat yhdistettävissä heihin tai heidän perheensä tai taloutensa jäseniin. Näitä tietoja voivat olla nimet, sähköposti- ja postiosoitteet, puhelinnumerot, laskutus- ja tilitiedot sekä muut palveluiden tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tekniset tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjään tai hänen käytökseensä, laitteeseensa tai laitteensa käytökseen.

"Palvelut" viittaa WithSecuren valmistamaan tai jakelemaan palveluun tai tuotteeseen, ohjelmistot, Web-ratkaisut, työkalut ja niihin liittyvät tukipalvelut mukaan lukien.

"Web-sivusto" viittaa sivustoon withsecure.com tai mihin tahansa muuhun Web-sivustoon, jota WithSecure isännöi tai hallinnoi, niiden alasivustot ja selainpohjaiset palveluportaalit mukaan lukien.

Mitä tietoja keräämme?

Palvelutyyppi- ja vuorovaikutuskohtaisesti kerätyt henkilötiedot on kuvattu tarkemmin palvelu- ja vuorovaikutuskohtaisissa käytännöissä.

Miten käsittelemme keräämiämme tietoja?

Palvelukohtaisesti kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitus on kuvattu tarkemmin vuorovaikutus- ja palvelukohtaisissa yksityisyyskäytännöissä ja ‑ilmoituksissa.

Kaikissa palveluissamme on tällaisten tarkoitusten lisäksi voimassa seuraavat yleiset henkilötietojen käyttötarkoitukset:

 • Palvelujen toimitus. Palvelujemme toimittaminen sinulle edellyttää tietojen käsittelemistä seuraavissa tarkoituksissa:
 • Asiakaskokemus. Tarkoitus on tunnistaa valtuutetut käyttäjät, käsitellä ja seurata tapahtumia, kuten tilien hallinnointia, toimituksia, laskutusta ja käyttöoikeuksien hallintaa.
 • Toimittaminen, korjaaminen ja parantaminen. Palvelujemme ja Web-sivustojemme toimittaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen ja palveluihin liittyvien ohjeiden ja tuen toimittaminen.
 • Analysointi. Tarkoitus on seurata palvelujemme hankinta- ja käyttötapoja, mikä auttaa meitä parantamaan palveluja, hallinnoimaan asiakassuhteita ja lähettämään asiakkaille asiaankuuluvia viestejä.
 • Viestintä. Lähetämme palveluihin liittyviä tietoja, teemme asiakaskyselyjä ja markkinoimme palvelujamme sinulle. Viestinnästä voi vastata joko WithSecure tai jokin kumppaneistamme.
 • Säännöstenmukaisuus. Tarkoitus on estää petolliset, laittomat tai loukkaavat toimet ja noudattaa lakimääräyksiä ja säännöksiä.

Laissa annetut edellytykset

Tässä osiossa on kattava kuvaus lainmukaisista perusteista, joiden mukaan käsittelemme henkilötietoja. Tämä täydentää palvelukohtaisia lainmukaisia perusteita, johon henkilötietojen käsittely perustuu kunkin palvelun osalta.

Asiakassuhdetiedot

Kun käytät palvelujamme, olet asiakkaamme. Vuorovaikutus kanssasi ja palvelujemme toimittaminen asiakkaillemme edellyttää, että käsittelemme joitakin tietojasi. Tällaista käsittelyä edellyttävät yleensä tilanteet, joissa olet yhteydessä meihin tai liikekumppaneihimme liittyen palveluihimme, palvelujemme asennukseen ja käyttöön, lomakkeen täyttämiseen tai tutkimukseen vastaamiseen, palvelujen käyttäjäksi rekisteröitymiseen, tietojen lähettämiseen Web-ratkaisujemme kautta, kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen, sähköpostiosoitteen rekisteröimiseen tai sähköpostin lähettämiseen.

Koska tarvitsemme tietoja yllä kuvattujen toimenpiteiden tekemiseen, meillä on oikeus käsitellä asiaankuuluvia henkilötietoja. Tämä oikeus on saatu tyypillisesti sopimuksen, oikeutetun edun tai suostumuksen kautta.

Tekniset tiedot ja suojaustiedot

Meidän on automaattisesti kerättävä ja käsiteltävä asiaankuuluvia tietoja, jotta palvelumme toimivat, jotta niitä voidaan parantaa ja jotta ne voidaan toimittaa. Tietoja käsitellään, jotta:

 1. WithSecuren palvelujen toimittaminen, jotta asiakkaidemme verkot ja laitteet sekä niiden sisältämien tietojen luottamuksellisuus ja saatavuus voidaan turvata
 2. sellaisten tietojen antaminen WithSecurelle, joiden avulla se voi havaita kaikkia asiakkaitaan uhkaavat uudet uhat ja tietoturvaan liittyvät suuntaukset, jotta palvelumme pysyvät kehittyvien uhkien tasolla
 3. WithSecure voi toimittaa keskitetyn tietoturvapalvelukehyksen useisiin maanosiin suurelle määrälle asiakkaita ja kumppaneita.

Tietoja on käsiteltävä palveluissa, jotta laitteen/verkon suojaus toimii tehokkaasti ja jotta WithSecure voi toimittaa palvelujaan alihankintana. Koska tällaista käsittelyä ei voi erottaa sinulle tarjoamistamme palveluista, meillä on laillisesti pakottava tarve ja lupa toimia näin.

Kuluttajatuotteissa tämä oikeus saadaan sopimuksella. Yritystuotteissa tämä oikeus saadaan oikeutetun edun kautta. Joissakin tapauksissa tietoja voidaan käsitellä määrätyissä tarkoituksissa myös laillisen velvoitteen perusteella.

Analyysitiedot

Käytämme yllä kuvattuja palvelu- ja tietoturvatietoja uudelleen myös data-analyyseihin yllä eriteltyjen laillisten perusteiden mukaan. Data-analytiikka on olennainen osa palveluvalikoimaamme, sillä lähes kaikkien WithSecuren palvelujen kunnollinen toimivuus riippuu infrastruktuuristamme. Data-analytiikan avulla voimme määrittää infrastruktuurimme tukemaan palvelujemme käyttöä.

Mikäli palvelumme keräävät sellaisia tietoja, joita tarvitaan vain sen seuraamiseen, miten palvelujamme käytetään ja miten voisimme parantaa palvelujamme, mutta joita ei varsinaisesti tarvita palvelujemme järjestämiseen, keräämme tällaisia tietoja vain nimenomaisella suostumuksellasi. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus myöhemmin, mikäli haluat tehdä niin. Pelkästään analysointitarkoituksissa kerättävien tietojen laillinen peruste on näin ollen "suostumus".

Toissijaiset käyttötarkoitukset

Yllä kuvattujen ensisijaisten laillisten tiedonkeräysperusteiden lisäksi meidän on ehkä käytettävä tietoja ja/tai jatkettava niiden säilytystä i) tietojen käsittelemiseksi määrätyissä tarkoituksissa laillisen velvoitteen täyttämiseksi tai ii) oikeutetun edun perusteella. Muut ilmoitukset ‑osiossa on esimerkkiluettelo tilanteista, joissa tällaisiin oikeutuksiin saatetaan nojata.

Yleistä

Olet meille nimenomaan WithSecuren — et yksittäisen palvelun — asiakas. Täten eri palveluista (esim. SAFE) ja toimenpiteistä (esim. yhteydenotto tukeen) keräämämme tiedot kootaan WithSecure-tilillesi. Emme kuitenkaan kokoa tietoja määrättyjen tietosuojalupauksiemme vastaisesti (emme esimerkiksi kerää tietoja VPN-palvelujemme sisällä välitetystä tietoliikenteestä).

Siirrot ja muut ilmoitukset

Teemme paljon itse, mutta meillä on myös kumppaneita, jotka auttavat meitä palvelujemme toteutuksessa. Tämä tarkoittaa, että meidän on vaihdettava tietoja kumppaneidemme kanssa. Pidämme huolen siitä, että jaamme vain tarvittavia henkilötietoja.

Merkittävimmät myyntikumppaniemme ja yritysasiakkaidemme tiedonvaihdot on kuvattu ensisijaisesti palvelukohtaisessa yksityisyyskäytännössä. Alla olevissa tiedoissa on tarkennuksia näihin tietoihin ja myös luettelo muista ilmoituksista ja tiedonsiirroista, joita WithSecuren kaikessa — tai lähes kaikessa — henkilötietojen käsittelyssä ilmenee.

Myynti ja toimitus

Vaihdamme (ilmoitamme ja vastaanotamme) joitakin henkilötietojasi sellaisten jakelukumppaneidemme (kuten IT-yrityspalvelujen jälleenmyyjien, operaattoreiden ja Web-kauppojen) kanssa, jotka ovat markkinoineet, jaelleet, hallinnoineet ja tukeneet palvelujamme. Annamme näiden yritysten käyttää tällaisia henkilötietoja sovittujen toimien toteuttamiseksi. Tietojen jakamisen tarkoituksena on saumattoman asiakaskokemuksen takaaminen. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi asiakashallinta, palvelutuki ja ongelmanratkaisu, suoramarkkinointi ja laskutus.

Jakelukumppaneillamme on todennäköisesti jo asiakassuhde sinuun tai yrityspalvelutapauksissa työnantajaasi. Tällaiset kumppanit ja yritysasiakkaat käsittelevät henkilötietojasi itsenäisesti omien sovellettavien yksityisyyskäytäntöjensä mukaan. Jakelukumppaneidemme ja yritysasiakkaidemme on tästä huolimatta noudatettava myös erillisiä sopimuksia ja lainsäädäntöä henkilötietoja käsiteltäessä. Kukin taho on oletusarvoisesti itse vastuussa omasta henkilötietojen käsittelystään omissa käyttötarkoituksissaan.

Alihankinta

Henkilökohtaisia tietoja saatetaan siirtää tai ilmoittaa WithSecure-konsernin yrityksille ja palvelujen luontiin osallistuville alihankkijoille.

Jos asiakkaidemme henkilökohtaiset tiedot on siirrettävä tai ilmoitettava alihankkijoillemme, edellytämme heidän kanssaan tekemissämme sopimuksissa, että he käyttävät tällaisia tietoja ainoastaan palvelujen toimittamiseen (esimerkiksi tukitapauksen ratkaisemiseksi tai sen lähettämiseksi logistiikkakumppaneille tuotteen toimittamista varten tai markkinointiviestien lähettämiseksi). Edellytämme, että alihankkijamme käsittelevät tietojasi tässä kuvattujen lausuntojen mukaisesti.

Kansainväliset siirrot

WithSecure toimii maailmanlaajuisesti. Näin ollen osa tytäryhtiöistämme, alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikä varmistaa palvelujemme maailmanlaajuisen saatavuuden. WithSecuren tytäryhtiöiden toimipaikat voi tarkistaa WithSecuren julkisilta verkkosivuilta

Kun siirrämme henkilökohtaisia tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, suojaamme henkilökohtaiset tiedot lain edellyttämällä tavalla. Toteutamme tämän määräämällä asianmukaiset tekniset ja sopimukselliset turvaohjeet asiaankuuluville alihankkijoille ja WithSecure-konsernin yrityksille esimerkiksi Euroopan unionin hyväksymiä tiedonsiirtoa koskevia lauseita käyttämällä. Näiden lauseiden sisältö on saatavilla täältä.

Maailmanlaajuisia tai rajoja ylittäviä tiedonsiirtoja tehdään vain hyvästä syystä ja tietosuojariskin arvioinnin jälkeen.

Säilytämme arkaluonteisia asiakastietoja Suomessa tai Euroopan talousalueella ja pidämme niitä hallinnassamme.

Tietojen muu käyttö ja ilmoittaminen

Tämä yksityisyyskäytäntö ei kata kaikkia tilanteita, joissa henkilötietojen käyttö tai ilmoittaminen ilman lupaasi tai palvelun toteutuksesta erillään on oikeutettua tai sallittua tai joissa niiden ilmoittamista edellytetään meiltä sovellettavan lain mukaan.

Yksi esimerkki on tuomioistuimen tai viranomaisten antaman määräyksen noudattaminen asiaankuuluvalla lainkäyttöalueella tietojen tuottamiseksi.

Samaan tapaan voi ilmetä muita tilanteita, joissa meillä on perusteltavissa oleva oikeutettu etu ilmoittaa tietoja rajatusti kolmannelle osapuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa meidän on suojattava itseämme vastuulta tai estettävä petollista toimintaa, joissa analysoimme sinun toimestasi tapahtuvaa tuotteidemme käyttöä, jotta tuotteemme varmasti toimivat odottamallasi tavalla ja jotta voimme reagoida epäsuotuisiin kokemuksiin, joissa jatkuva ongelma on ratkaistava tai pidettävä kurissa tai joissa meidän on vastattava vakuutuksenantajiemme tai valtion viranomaisten tietopyyntöihin. Tällaisissa tilanteissa toimimme sovellettavien lakien mukaisesti.

Meidän on ehkä myös siirrettävä henkilökohtaisia tietoja osana yritystapahtumaa, kuten myyntiä, yrityskauppaa, yhtiöittämistä tai muuta WithSecuren yrityssaneerausta, jossa tiedot toimitetaan uudelle hallinnoivalle taholle osana normaalia liiketoimintaa. WithSecure-konserni ilmoittaa ja siirtää tietoja sisäisesti kulloisenkin toimintamallin edellyttämällä tavalla. Nämä ilmoitukset rajataan kuitenkin sisäisesti vain kyseiseen konserniin kuuluville yrityksille, yksiköille, tiimeille ja henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja niiden käsittelyyn.

Harkitsemme kutakin ilmoitustarvetta huolellisesti ja otamme tällaiset ilmoituspyynnöt huomioon, kun päätämme missä ja miten säilytämme henkilötietojasi.

Lähteet

Keräämme suurimman osan edellä kuvatuista tiedoista suoraan sinulta tai laitteestasi, mutta voimme saada tietoja myös tytäryhtiöiltämme, jakelukumppaneiltamme (kuten operaattoreilta) ja yrityksiltä, joilta olet ostanut palveluja. Nämä toimijat voivat olla jälleenmyyjiämme tai ulkoisia verkkokauppakumppaneitamme. Lisäksi saamme joitakin henkilökohtaisia tietoja (ostoksiin liittyviä tilaustietoja) ja koostettuja analyysitietoja sovelluskaupoilta, joissa tuotteitamme myydään. Lähteinämme voivat toimia myös alihankkijamme, jotka tarjoavat sinulle tukipalveluja, ja mainoskumppanimme, jotka auttavat meitä markkinointimme toteuttamisessa.

Toimimme näin, jotta voisimme tarjota saumattoman asiakaskokemuksen ja jotta käytettävissämme olisi aina tiedot, joita tarvitsemme tukipalvelujen antamisessa sinulle.

Tyypillisiä esimerkkejä kolmansien osapuolten lähteistä:

 • tiedot ulkoisessa verkkokaupassamme tehdystä ostoksesta,
 • saamme tunnistetietosi palvelumme sinulle tarjoavalta operaattorikumppaniltamme aiemmin antamistasi kirjautumistiedoista, jotta voimme toimittaa palvelumme sinulle suoraan
 • yrityspäätösrekisteristä markkinointitarkoituksessa saadut yhteystiedot ja
 • kun käytät sosiaalisen median tiliä palveluihimme rekisteröitymiseen, saamme tilitiedoistasi sähköpostiosoitteen, jotta voimme todentaa rekisteröintisi ja olla yhteydessä sinuun.

Kolmannet osapuolet

Palvelumme toimitetaan yhdessä kumppaneidemme kanssa, ja palveluihimme ja sivustoihimme saatetaan upottaa kolmansien osapuolten palveluja tai ne saattavat toimia yhdessä palvelujemme ja sivustojemme kanssa. Tämä tietosuoja-asiakirja koskee henkilötietoja vain, kun kyseiset tiedot ovat WithSecuren vaikutusalueella. Jos jokin muu taho käsittelee henkilötietojasi omissa tarkoituksissaan, tämä toinen osapuoli on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä käytäntöjensä mukaan asianmukaisella tavalla sekä tietosuojalakien alaisten oikeuksiesi täyttymisestä.

Tällaisia tilanteita ovat yleensä seuraavat:

 • Web-kauppa. Web-kauppamme toteutus on osittain kolmannen osapuolen jälleenmyyjän vastuulla. Rekisteröintivaiheessa antamiasi tietoja käsitellään WithSecuren käytäntöjen mukaisesti, mutta itse ostotoimenpiteeseen ja siihen liittyviin toimiin sovelletaan Web-kauppamme toimittajien käytäntöjä.
 • Laitteen sijaintikyselyt. Jos pyydät laitteen sijaintia palvelujemme kautta, karttapalvelun tarjoajan on käsiteltävä maantieteellisiä tietoja. Tämän käytännön julkaisuhetkellä WithSecure käyttää Googlen karttapalveluja laitteen sijainti- ja hakupalveluissa. Näitä ominaisuuksia käytettäessä sovelletaan Googlen yksityisyyskäytäntöjä.

Tietojen säilytys

Tämä teksti täydentää palvelukohtaisia säilytysaikoja. Lainmukainen oletussääntö on, että henkilötiedot poistetaan ja muutetaan yksilöimättömiksi, kun niitä ei enää tarvita alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.

Joitakin henkilötietoja on kuitenkin säilytettävä vaihtelevasti pidempään erinäisistä syistä.

Ensisijaisista säilytysajoista poiketaan tyypillisesti esimerkiksi seuraavista syistä:

 • siirtymäkaudet ja varmuuskopiot (esim. henkilötietojen säilyttäminen määrätyn ajan tilauksen päättymisen jälkeen, jotta tiedot voidaan suojata vahingossa tapahtuvalta poistolta)
 • tietojen säilyttäminen sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla (esim. ostoksen ja palveluistamme tehtyjen maksujen seuraamiseksi)
 • oikaisuvaihtoehtojen tutkiminen tai meille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen rajoittaminen (esim. keskeneräisestä kiistasta tai tutkimustyöstä johtuen)
 • toistuvan ongelman ratkaiseminen tai kurissa pitäminen tai riittävän tiedon kerääminen tulevien ongelmien käsittelemiseksi (esim. tekemäsi tukipyyntö, joka liittyy asiakkuutesi aikana ratkaisematta jääneeseen ongelmaan)
 • petosten estäminen (esim. yhteisömme käyttökiellon valvominen)
 • henkilötietojen lisääminen muihin tietoihin jostakin toissijaisesta syystä (esim. lokien säilytys)
 • muut vastaavat tilanteet, joissa on tarvetta henkilötietojen jatkuvalle säilyttämiselle.

Tilisi lopullinen poistaminen saattaa viivästyä, jotta muut vuorovaikutustapahtumat eivät häiriinny. Tämä koskee WithSecure-tilin luoneita (esim. kuluttajapalveluja sähköpostiosoitteella tilanneita), joilla on myös i) tili WithSecuren yhteisössä tai jotka ii) jatkavat markkinointiviestiemme tilaamista. WithSecuren yhteisön tilin poistokäytäntö on määritetty sen palveluehdoissa. Voit peruuttaa markkinointiviestiemme tilauksen milloin tahansa.

Jos olet ostanut palvelun operaattorikumppaniltamme, kumppani vastaa tilin poistamisesta. Kun kumppani ilmoittaa meille, että tilauksesi on päättynyt, WithSecure poistaa tilin. Tämä poisto poistaa kaikki tiliin liittyvät tiedot tai muuttaa ne yksilöimättömään muotoon.

Jos olemme saaneet tietosi teknisen tuen toimittamisen yhteydessä, tietoja säilytetään niin kauan kuin kyseinen tukitapaus on selvittämättä. Kun tapaus on ratkaistu, tiedot poistetaan vähitellen tai muutetaan yksilöimättömiksi viimeistään kahden vuoden kuluttua tapauksen sulkemisesta.

Käyttäjän luvalla kerättyjä analytiikkatietoja säilytetään tilastointimielessä, eikä niitä poisteta henkilökohtaisten tietojen ja käyttäjätilin poiston yhteydessä. Analytiikkatiedot muutetaan yksilöimättömiksi siten, että niitä ei voida yhdistää tilin lopettamisen jälkeen mihinkään käyttäjään eikä tiliin.

Tietoja, jotka eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja (esim. kootut analyysitiedot), säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan ja niiden katsotaan olevan hyödyllisiä käyttötarkoituksessaan.

Tietoturva

Noudatamme tiukkoja turvatoimia suojataksemme henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden, kun siirrämme, tallennamme ja käsittelemme niitä.

Käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilökohtaisten tietojesi hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta.

Kaikki henkilötiedot tallennetaan WithSecuren tai kumppaneidemme hallinnoimille suojatuille palvelimille, joita vain valtuutettu henkilökunta voi käyttää rajatusti.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus päästä sinua koskeviin tietoihin, joita säilytämme. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet säilyttämiimme henkilötietoihisi:

 • Pääsy ja oikaisu. Sinulla on oikeus kysyä, mitä henkilötietojasi säilytämme, ja pyytää kopiota tiedoista, joiden tiedämme koskevan sinua tässä kontekstissa. Jos havaitset kyseisissä tiedoissa virheitä (esim. vanhentuneita tietoja), kehotamme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Voit päivittää asiakastietojasi myös itse joissakin palveluportaaleissamme. Päivitä niihin kaikki henkilötietojesi muutokset, kuten osoitteenmuutos tai sähköpostiosoitteen vaihto. Jos et voi päivittää muutoksia itse, voit ilmoittaa meille tarvittavista muutoksista.
 • Vastalause. Sinulla on oikeus esittää vastalause tietyille henkilötietojen käsittelytoimille, kuten markkinointitarkoituksissa tehtävälle käsittelylle tai muutoin laillisin perustein tehtävälle käsittelylle. Jälkimmäisessä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet vastalauseellesi.
 • Oikeus tulla unohdetuksi. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi säilyttäminen ja poistamaan ne. Tässä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet pyynnöllesi.
 • Siirrettävyys. Sinulla on myös oikeus pyytää itse antamiasi henkilötietoja, joita käsitellään sopimuksen tai antamasi suostumuksen mukaisesti. Voit pyytää tietoja rakenteellisessa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös pyytää, että tiedot siirretään jollekin toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Suostumuksen peruminen. Jos käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus perua se milloin tahansa asiaankuuluvien asetusten kautta. Henkilöön yhdistettävissä olevien palveluanalytiikkatietojen asetukset ovat palvelun käyttöliittymässä. Sinulla on myös oikeus peruuttaa markkinointiviestien tilaus oletusasetuskeskuksessa, johon voi siirtyä linkin kautta.
 • Rajoittaminen. Jos havaitset, että sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai että meillä ei ole laillista oikeutta käyttää niitä, voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn ja pelkästään säilyttämään tietoja, kunnes ongelma on ratkaistu.

Voit pyytää oikeuksiasi asiakaspalvelutoimintomme kautta. Yhteydenottolinkit löytyvät "Yhteystiedot"-osiosta.

Huomaa, että joissakin tilanteissa luottamuksellisuuteen liittyvät velvoitteemme, oikeutemme pitää ammattisalaisuuksia ja/tai velvoitteemme toimittaa palvelujamme (esim. työnantajallesi) saattavat estää meitä julkaisemasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi. Yllä kuvatut oikeutesi riippuvat myös laillisista perusteista, joiden mukaan käsittelemme henkilötietojasi.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa. Jos uskot, että lainmukaiset oikeutesi eivät toteudu, voit tehdä valituksen asiaa valvovalle viranomaiselle. Tämä viranomainen on useimmissa tapauksissa tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Analytiikka

Tässä osiossa on erittely analyysitarkoituksiin kerättävien tietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvistä yleisistä käytännöistä.

WithSecuren data-analytiikka tarkoittaa sekä uudelleenkäytettyjä palvelun tietoja, uudelleenkäytettyjä tietoturvatietoja ja yleensäkin analyysitarkoituksiin kerättyjä tietoja.

Haluamme tarjota sinulle henkilökohtaisen asiakaskokemuksen ja entistä parempia tuotteita tulevaisuudessa. Jotta onnistuisimme siinä, meidän on seurattava palvelujemme käyttöä ja asiakassegmenttiemme luontia. Seuraamme esimerkiksi sitä, mitä toimintoja asiakkaamme käyttävät eniten, milloin palveluissa ilmenee vikatilanteita, mitä korjattavaa palveluista löytyy ja miten asiakkaamme löytävät palvelumme.

Kerättävät tiedot. Data-analytiikkatarkoituksissa käsittelemiimme tietoihin sisältyvät esimerkiksi laitetunnisteet ja laitteiden/käyttäjien/käyttäjäryhmien väliset suhteet, käyttöympäristöt, palvelujen käyttöajat, käyttöoikeustyypit (kokeiluversiot ja maksulliset versiot), laitetiedot (esimerkiksi puhelimen malli, käyttöjärjestelmä ja kieli), osittaiset IP-osoitteet, palveluvirheet, ongelmalliset tiedostot ja URL-osoitteet ja palvelun suorituskykytiedot, käyttäjän vuorovaikutus palvelujemme kanssa (esimerkiksi se, mitä toimintoja käytetään ja kuinka usein), sen toimialueen nimi, josta yhteys palveluun muodostetaan, elementit, joita napsautetaan, aikaleimat, alueellinen sijainti, palvelunsisäisen viestinnän tehokkuus, palvelun aktivointi (kuten asiaan liittyvien viestien vastaanoton ja asennuksen onnistumisen seuranta), asennus- ja aktivointipolut, palvelun suorituskyky, yhteydet, tietojen reititys, kiintiöt ja muut samankaltaiset tiedot.

Käytännössä suostumuksesi pyytäminen palvelujemme käyttöliittymässä tarkoittaa seuraavien tietojen lähettämisen kontrollointia: i) lisätiedot, kuten käytetyt toiminnot ja niiden käyttötiheys, ja palvelun mittatiedot sekä ii) yhdessä tietojoukossa lähetettyjen määritteiden määrä.

Yllä oleva koskee kyberturvapalvelujemme käyttöä. Sivustojemme data-analytiikka on kuvattu sivustojemme yksityisyyskäytännössä.

Suostumuksen peruuttaminen. Olemme todella kiitollisia siitä, että auta meitä parantamaan palvelujamme. Jos kuitenkin haluat minimoida kaiken WithSecurelta tulevan tietoliikenteen määrän, kunnioitamme päätöstäsi. Lisäanalytiikkaa hyödyntävät palvelumme antavat sinun valita, osallistutko. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ja estää jatkossa sellaisten analytiikkatietojen keräämisen, jotka eivät ole tärkeitä palvelumme toimittamisen kannalta.

Jos olet kieltänyt kaiken analyysitietojen keräämisen, viestintämme sinulle perustuu vain kerättyihin palvelutietoihin (tietoihin, joita keräämme tarjotessamme palveluja sinulle) ja osa viesteistämme on todennäköisesti epätarkempia kuin analyysitietojen perustella annetut vinkit.

Jos kaiken online-toimintaasi (sivustomme mukaan lukien) koskevan tiedon kerääminen ei ole mieleesi, voit estää online-mainostajia profiloimasta mobiililaitteesi käyttöä kattavasti nollaamalla mainostunnisteen säännöllisin väliajoin ja ottamalla seurannankieltoasetuksen käyttöön laiteasetuksista tai käyttämällä yksityisyystuotettamme.

Analytiikkatietojen säilyttäminen. Data-analytiikkatoiminnoissamme yhdistämme analytiikkatiedot palvelun tietoihin. Tämä yhdistetty tietojoukko käsitellään sitten "oikeutetun edun" perusteella. Aiemmin kerätyt analytiikkatiedot säilytetään osana palvelun tilastoja, sillä niiden poistaminen jälkeen päin sekoittaisi tilastot. Kun lopetat palvelujemme tilaamisen (eli poistat tilisi), palvelun käyttöön liittyvät analytiikkatiedot palautetaan yksilöimättömiksi tiedoiksi, eikä niitä voida enää yhdistää sinuun.

Tietojen vaihtaminen. Teknisestä ympäristöstä (eli Internetistä, sovelluskaupan ekosysteemistä ja sosiaalisesta mediasta) johtuen emme voi tehdä kaikkea data-analytiikkaan liittyvää keräystä ja muita toimia itse. Meidän on vaihdettava joitakin tietoja (kuten "Android-markkinointitunniste" ja muut samankaltaiset tunnisteet) online-analytiikasta ja markkinoinnista vastaavien kumppaneidemme kanssa, jotta voimme toteuttaa digitaalisen analytiikan ja markkinoinnin toimenpiteet. Huomattavaa enemmistöä sinua koskevista tiedoista ei jaeta muille.

Osa tuotteisiimme analytiikkaominaisuuksia toimittavista alihankkijoistamme saattaa myös luoda ja julkaista koottujen tietojen raportteja, jotka perustuvat kerättyihin tietoihin. Tällaiset tilastotiedot tai yhdistettyjen tietojen raportit eivät sisällä tietoja, jotka voidaan yhdistää yksittäisiin henkilöihin.

Emme vaaranna yksityisyyttäsi. Poikkeamme useimmista muista tietoanalyysia käyttävistä yrityksistä siinä, että ymmärrämme, miten tämä ekosysteemi toimii, valitsemme käyttämämme kumppanit huolellisesti ja poistamme jakamistamme tiedoista kaikki osat, joita kumppanit eivät tarvitse. Voit milloin tahansa kieltää analyysitietojen keräämisen muuttamalla palveluasetuksia.

Kun tietoja käsitellään analytiikka- tai tilastotarkoituksissa, tiedot muutetaan yksilöimättömiksi. Data-analyytikot eivät toisin sanoen tiedä, kehen mikäkin tietojoukko viittaa. Nimettömyys poistetaan vain määrätyissä käyttötapauksissa. Esimerkiksi kun olemme yhteydessä sinuun, yhdistämme data-analyysin tulokset — emme kaikkia tietoja — sähköpostiosoitteeseesi. Toinen esimerkki on tilanne, jossa tietoja saatetaan käyttää tuotteessamme olevien ongelmien ratkaisemiseen teknisiä tukipalveluja toimitettaessa.

Rajoitamme myös tällaisen lisäanalyysin vain palvelujemme pintakerroksiin; emme tee mitään analyyseja palvelujemme yksityisyyteen liittyvistä osista. Esimerkiksi Security Cloudiin ja VPN-palvelumme sisäiseen tietoliikenteeseen liittyviä toimia ei analysoida lainkaan yrityksemme ulkopuolella.

Muutokset

Tämä käytännön versio selkeyttää, päivittää ja korvaa edellisen version. Haluamme pitää tämän asiakirjan ajan tasolla jatkossakin, ja siksi teemme siihen muutoksia ja lisäyksiä silloin tällöin myös tulevaisuudessa.

Julkaisemme muutetun käytäntöasiakirjan Web-sivustollamme tai muussa vuorovaikutuspisteessä, jossa se on aiemmin ollut saatavilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme ilmoittaa niistä myös muilla keinoin. Kaikki muutokset otetaan käyttöön sinä päivänä, jolloin julkaisemme uusitun käytäntöasiakirjan.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyydensuojakäytännöistämme, ota yhteyttä:

WithSecure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Suomi

Yhteyden ottaminen:

Yritysliiketoiminta

Yritysliiketoiminnan yksityisyyskäytäntö

Syyskuu 2019

Tämä käytäntö toimitetaan WithSecure Corporationin puolesta. Siinä kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään WithSecuren konserniin kuuluvissa yhtiöissä ja miten käsittelemme keräämiämme tai antamiasi henkilötietoja.

Tämän käytännön rekisterinpitäjä on WithSecure Corporation, suomalainen yritys, jonka yritystunnus on ID 0705579-2. Yhteystietomme löytyvät tämän käytännön lopusta.

Tässä käytännössä kuvattuja henkilötietoja kerätään ensisijaisesti siksi, että WithSecure on kaupallisessa suhteessa työnantajatahojesi kanssa tai pyrkii tällaiseen suhteeseen.

Kerätyt tiedot ja niiden käyttö vaihtelee sen mukaan, onko WithSecuren ja työnantajasi välillä aiempaa kaupallista suhdetta (lisätietoja on osiossa ASIAKKAAT JA KUMPPANIT) vai onko työnantajasi uusi yhteys F‑Securelle (lisätietoja on osiossa MARKKINOINTI).

Markkinointi

 

Kerättävät tiedot

Keräämme sivustoissamme käyviltä henkilöiltä tiedot käytetystä laitteesta, IP-osoitteesta, sivustoon siirtymiseen käytetystä reitistä ja siellä tehdyistä toimista sekä kaikki lomakkeilla lähetetyt tiedot. Lisätietoja on sivustomme yksityisyyskäytännössä.

Jos toimitat tietoja lomakkeilla – online tai offline – pyydämme sinulta seuraavat tiedot: henkilön ja yrityksen nimet, sähköpostiosoite, maa, toimiala, yrityksen koko, puhelinnumero ja kiinnostava asia tai palvelu.

Saatamme kerätä tietojasi myös keskustelupalstoilta tai muilta WithSecuren isännöimiltä sosiaalisen median alustoilta, kilpailujen, kampanjoiden, kyselyjen, webinaarien ja muiden vastaavien vuorovaikutustapahtumien kautta.

Jos jokin kolmas osapuoli on määrittänyt sinut päätöksentekijäksi tai vaikuttajaksi tai sinut on julkisiin lähteisiin merkitty tällaiseksi, hankimme tyypillisesti seuraavat tiedot sinusta ja edustamastasi organisaatiosta: yrityksen nimi, tehtävänimike, nimi, tehtävä, kieli, sähköpostiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, toimiala, liikevaihto ja yrityksen koko.

Saatamme koota tällaisia tietoja organisaatiostasi yleisesti saatavilla olevista tiedoista.

Käyttötarkoitus

Keräämme ja käsittelemme tietoja, jotta voimme organisaatioasemasi perusteella lähettää palveluun liittyviä tietoja, tehdä asiakaskyselyjä, järjestää kilpailuja, mainostaa ja markkinoida palvelujamme (sekä mukautettuna että koottuna) ja jakaa tietoja ja tietotaitoa kyberturvallisuudesta ja palveluistamme. Käytämme kerättyjä tietoja markkinatutkimuksiin, tuote- ja palvelukehitykseen ja yrityksen tarjonnan kehittämiseen.

Jos sinä tai edustamasi organisaatio ryhdytte asiakkaaksemme, yhdistämme tässä ennakkomyyntivaiheessa kerätyt tiedot puolestasi, kun organisaatio ryhtyy asiakkaaksemme. Tällaisissa tilanteissa tietoja käytetään yritysasiakkaillemme ja -kumppaneillemme sovellettavien käytäntöjen mukaisesti.

Laissa annetut edellytykset

Keräämme tietoja henkilöistä, joilla on vaikutus- ja päätösvaltaa yrityksissä, joiden tiedämme hyötyvän palveluistamme. Luokittelemme tällaisen toiminnan oikeutetuksi eduksi sekä WithSecurelle toimittajana että työnantajallesi ostajana.

Jos oikeutettu etu ei sovellu tiettyyn tietojenkäsittelytapaan, pyydämme lupaasi. Suostumuksesi voi olla laillinen peruste esimerkiksi sivustojemme selaamista koskevien tietojen keräämiseen. Jos käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Asiakkaat ja kumppanit

 

Kerättävät tiedot

Jos henkilön työnantaja on kaupallisessa suhteessa WithSecuren kanssa, käsittelemme seuraavia henkilötietoja: nimi, asema/rooli/tehtävänimike, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, käyttöoikeuden tai palvelun ostanut laillinen taho, sen katu-/postitusosoite, maa, kieli ja viestintäasetukset, saatavilla olevat LinkedIn-tiedot, asiaankuuluvat tunnistetiedot ja kirjautumistunnukset järjestelmiimme.

WithSecure kerää näitä tietoja:

 • markkinointitoimien kautta (lisätietoja on kohdassa Suuryritys - markkinointi),
 • sivustomme, keskustelupalstojemme tai muun F‑Securen sosiaalisen median kanavan kautta,
 • kilpailujen, kampanjoiden, kyselyjen, webinaarien ja muiden vastaavien vuorovaikutustapahtumien kautta,
 • myynti-, tuki- ja tilinhallintatoimien kautta ja
 • kumppanimyynnin ja asiakashallintatoimien (esim. kumppani tilaa käyttöoikeuden loppuasiakkaalta tai muuttaa loppuasiakkaan tietoja) kautta.

Käyttötarkoitus

Keräämme ja käsittelemme tietoja, jotta voimme hallinnoida asiakassuhteitamme, toimittaa pyytämiäsi tietoja, tuotteita ja palveluja, toteuttaa yhteisiä suunnitteluistuntoja, analysoida tietoja liiketoiminnan kehittämiseen, toimittaa käyttöoikeusvarmenteita, tehdä kaikki tilausten ja maksuprosessien edellyttämät toimenpiteet, räätälöidä markkinointitoimia, viestiä sekä palvelujemme ensimmäisen myynnin yhteydessä sekä käyttöoikeuksia ja palveluja ja muuta tarjontaamme ja muita asiaankuuluvia tietoja uusittaessa, kerätä palautettasi ja tunnistaa valittujen järjestelmien valtuutetut käyttäjät ja hallinnoida käyttäjätilejä ja antaa palveluihin liittyviä ohjeita ja tukea.

Koska meitä voi lähestyä ja meille voi lähettää tietoja monelta eri kanavalta, kuten jälleenmyyjien, tapahtumien tai sivustojemme kautta, yhdistämme tällaiset tiedot, jotta viestintämme on tarpeidesi mukaista.

Laissa annetut edellytykset

WithSecurella on erilaista markkinointiin liittyvää viestintää koskevien lakien mukainen oikeutettu etu käsitellä asiakkaidensa ja kumppaneidensa työntekijöiden henkilötietoja, jotta se voi tarjota kaupallisia palvelujaan suuryritysasiakkailleen ja -kumppaneilleen, mukaan lukien asiaankuuluvat myynti- ja markkinointitoimet.

Jos toimenpide edellyttää tietojen käsittelyä, meidän on pystyttävä käsittelemään tarvittavia tietoja. Tällainen tilanne voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun meidän on oltava yhteydessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme edustajiin, toimitettava sovitut palvelut ja laskutettava niistä, vastattava kyselyyn tai tukipyyntöön tai lisättävä kumppani tai asiakas mukaan suuryritysasiakkaille tarkoitettuun beetaohjelmaan.

Jos oikeutettu etu ei sovellu tiettyyn tietojenkäsittelytapaan, pyydämme lupaasi. Suostumuksesi voi olla laillinen peruste esimerkiksi sivustojemme selaamista koskevien tietojen keräämiseen. Jos käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Profilointi

Pyrimme pitämään vuorovaikutuksen ensisijaisesti sinua kiinnostavissa palveluissa, mikä edellyttää, että osa keräämistämme tiedoista saattaa perustua yrityssivuillamme tekemiisi toimiin. Toimimme näin, kun olet antanut suostumuksesi tällaisen liikenteen yhdistämiseen esimerkiksi verkkolomakkeitamme täyttäessäsi. Emme tallenna WithSecure-sivustojen ulkopuolista verkkoliikennettä. Mitä enemmän osoitat kiinnostusta ratkaisujamme kohtaan, sitä todennäköisemmin otamme yhteyttä. Tämä on kerrottu tarkemmin evästebannereissamme ja sivustomme yksityisyyskäytännössä.

Jos et halua, että käytämme sähköpostiosoitettasi tässä tarkoituksessa, voit pyytää, että poistamme sen tietueistamme. Tämä vaikuttaa sinuun siten, että meiltä saamiesi viestien merkitsevyys sinulle ja työnantajallesi saattaa heikentyä.

Emme ilmoita tällaisia profiilitietoja ulkoisille osapuolille. Saatamme jakaa yleisiä tietoja kiinnostuksen kohteistasi jälleenmyyjällemme, jotta tarpeisiisi voidaan vastata (esim. ostot paikallisen jälleenmyyjän kautta), mutta vain jos myyntineuvottelut on aloitettu.

Tietojen siirtäminen ja paljastaminen

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti WithSecuren paikallisessa yrityksessä, jonka kanssa olet eniten vuorovaikutuksessa. Paikallisen käsittelyn lisäksi yleisin syy WithSecuren eri toimipaikkojen väliseen tiedonvaihtoon on se, että voimme palvella asiakkaitamme ja hallinnoida suhdettamme tehokkaasti. (Paikallisten maatoimistojen luettelo on täällä).

Henkilötietoja voidaan antaa myös WithSecuren kanavakumppaneiden käyttöön siinä laajuudessa, missä tietoja tarvitaan tietojen asiaankuuluvassa käsittelyssä (kuvattu edellä). Jos olet esimerkiksi kiinnostunut palveluidemme ostamisesta, tällaiset tiedot toimitetaan alueella toimivalle jälleenmyyntikumppanillemme.

Jotkin WithSecuren tytäryhtiöistä, alihankkijoista ja jakelukumppaneista sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Vaikka tietoja säilytetään ETA:n alueella, henkilöstömme tai toimittajamme saattavat käsitellä niitä myös ETA-maiden ulkopuolisissa maissa. Tällainen henkilöstö voi osallistua muun muassa asiakastilauksen käsittelemiseen, maksutietojen prosessointiin ja tukipalvelujen antamiseen.

Kun henkilötietoja siirretään ETA-alueelta sen ulkopuolelle, WithSecure varmistaa käsittelyn tietoturvan ja eheyden toteuttamalla asianmukaiset lain edellyttämät toimet ja määräämällä asianmukaiset sopimukselliset turvatoimet tällaisten tietojen tuojille (esimerkiksi Euroopan unionin hyväksymien tiedonsiirtoa koskevien lausekkeiden noudattaminen).

Mainostajat ja mainostusverkostot, jotka tarvitsevat tietoja asiaankuuluvien mainosten esittämiseen sinulle ja muille, on eritelty sivustomme yksityisyyskäytännössä olevassa luettelossa.

Kolmannet osapuolet

Teemme läheistä yhteistyötä myös kolmansien osapuolten (kuten liiketoimintakumppanien, tekniikan, rahoitusalan ja toimituspalvelujen alihankkijoiden, mainosverkostojen, analytiikkatoimittajien, hakutietojen toimittajien ja luottotietotarkistajien) kanssa ja saatamme saada sinua koskevia tietoja näiltä tahoilta. Nämä toimittajat ovat keränneet näitä tietoja yksityisistä tai julkisista lähteistä tai suoraan sinulta.

 

Tietojen muu käyttö ja ilmoittaminen

Tietoja henkilötietojen satunnaisen toissijaisen käsittelyn käyttötarkoituksista.

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö ei kata kaikkia tilanteita, joissa henkilötietojen käyttö tai ilmoittaminen ilman lupaasi tai palvelun toteutuksesta erillään on oikeutettua tai sallittua tai joissa niiden ilmoittamista edellytetään meiltä sovellettavan lain mukaan.

Yksi esimerkki on tuomioistuimen tai viranomaisten antaman määräyksen noudattaminen asiaankuuluvalla lainkäyttöalueella tietojen tuottamiseksi.

Samaan tapaan voi ilmetä muita tilanteita, joissa meillä on perusteltavissa oleva oikeutettu etu ilmoittaa tietoja rajatusti kolmannelle osapuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa meidän on suojattava itseämme vastuulta tai estettävä petollista toimintaa, joissa jatkuva ongelma on ratkaistava tai pidettävä kurissa tai joissa meidän on vastattava vakuutuksenantajiemme tai valtion viranomaisten tietopyyntöihin. Tällaisissa tilanteissa toimimme sovellettavien lakien mukaisesti.

Meidän on ehkä myös siirrettävä henkilökohtaisia tietoja osana yritystapahtumaa, kuten myyntiä, yrityskauppaa, yhtiöittämistä tai muuta WithSecuren yrityssaneerausta, jossa tiedot toimitetaan uudelle hallinnoivalle taholle osana normaalia liiketoimintaa. WithSecure-konserni ilmoittaa ja siirtää tietoja sisäisesti kulloisenkin toimintamallin edellyttämällä tavalla. Nämä ilmoitukset rajataan kuitenkin sisäisesti vain kyseiseen konserniin kuuluville yrityksille, yksiköille, tiimeille ja henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja niiden käsittelyyn.

Harkitsemme kutakin ilmoitustarvetta huolellisesti ja otamme tällaiset ilmoituspyynnöt huomioon, kun päätämme missä ja miten säilytämme henkilötietojasi.

Tietojen säilytys

Tyhjennämme suoramarkkinointitietueemme kuukausittain yhteyshenkilöistä, jotka eivät ole reagoineet viesteihimme tai käyneet sivuillamme edellisten 24 kuukauden aikana tai jotka eivät ole suhteessa asiakkaisiimme tai kumppaneihimme.

Jos ryhdyt asiakkaaksemme tai kumppaniksemme, tietoja säilytetään organisaation asiakkuussuhteen keston ajan. Yritysasiakasrekisterissä olevat käyttäjätiedot tallennetaan käyttöoikeuden/tilauksen/sitoumuksen keston ajaksi ja enintään viideksi vuodeksi sen jälkeen, kun asiakkaan tai kumppanin viimeinen sitoutuminen tai tilaus on umpeutunut.

Tietoturva

Tiedot tietoturvakäytännöistä, joilla suojaamme tietosi.

Noudatamme tiukkoja turvatoimia suojataksemme henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden, kun siirrämme, tallennamme ja käsittelemme niitä.

Käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilökohtaisten tietojesi hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta.

Kaikki henkilötiedot tallennetaan WithSecuren tai kumppaneidemme hallinnoimille suojatuille palvelimille, joita vain valtuutettu henkilökunta voi käyttää rajatusti.

Oikeutesi

Tiedot lainmukaisista oikeuksistasi ja yhteydenotosta WithSecureen.

Sinulla on oikeus päästä sinua koskeviin tietoihin, joita säilytämme. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet säilyttämiimme henkilötietoihisi:

 • Pääsy ja oikaisu. Sinulla on oikeus kysyä, mitä henkilötietojasi säilytämme, ja pyytää kopiota tiedoista, joiden tiedämme koskevan sinua tässä kontekstissa. Jos havaitset kyseisissä tiedoissa virheitä (esim. vanhentuneita tietoja), kehotamme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Voit päivittää asiakastietojasi myös itse joissakin palveluportaaleissamme. Päivitä niihin kaikki henkilötietojesi muutokset, kuten osoitteenmuutos tai sähköpostiosoitteen vaihto. Jos et voi päivittää muutoksia itse, voit ilmoittaa meille tarvittavista muutoksista.
 • Vastalause. Sinulla on oikeus esittää vastalause tietyille henkilötietojen käsittelytoimille, kuten markkinointitarkoituksissa tehtävälle käsittelylle tai muutoin laillisin perustein tehtävälle käsittelylle. Jälkimmäisessä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet vastalauseellesi.
 • Oikeus tulla unohdetuksi. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi säilyttäminen ja poistamaan ne. Tässä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet pyynnöllesi.
 • Siirrettävyys. Sinulla on myös oikeus pyytää itse antamiasi henkilötietoja, joita käsitellään sopimuksen tai antamasi suostumuksen mukaisesti. Voit pyytää tietoja rakenteellisessa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös pyytää, että tiedot siirretään jollekin toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Suostumuksen peruminen. Jos käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus perua se milloin tahansa asiaankuuluvien asetusten kautta. Henkilöön yhdistettävissä olevien palveluanalytiikkatietojen asetukset ovat palvelun käyttöliittymässä. Sinulla on myös oikeus peruuttaa markkinointiviestien tilaus oletusasetuskeskuksessa, johon voi siirtyä linkin kautta.
 • Rajoittaminen. Jos havaitset, että sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai että meillä ei ole laillista oikeutta käyttää niitä, voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn ja pelkästään säilyttämään tietoja, kunnes ongelma on ratkaistu.

Voit pyytää oikeuksiasi asiakaspalvelutoimintomme kautta. Yhteydenottolinkit löytyvät "Yhteystiedot"-osiosta.

Huomaa, että joissakin tilanteissa luottamuksellisuuteen liittyvät velvoitteemme, oikeutemme pitää ammattisalaisuuksia ja/tai velvoitteemme toimittaa palvelujamme (esim. työnantajallesi) saattavat estää meitä julkaisemasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi. Yllä kuvatut oikeutesi riippuvat myös laillisista perusteista, joiden mukaan käsittelemme henkilötietojasi.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa. Jos uskot, että lainmukaiset oikeutesi eivät toteudu, voit tehdä valituksen asiaa valvovalle viranomaiselle. Tämä viranomainen on useimmissa tapauksissa tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

 

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyydensuojakäytännöistämme, ota yhteyttä:

WithSecure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Suomi

Yhteyden ottaminen:

Yleistä

Tiedot määritelmistä ja muutostenhallinnasta.

Määritelmät

Tässä ovat määritelmät tässä käytännössä käyttämistämme termeistä.

"Asiakas" tai "sinä" viittaa yksityiseen käyttäjään tai yrityskäyttäjään tai johonkin muuhun tietoja välittävään tahoon, joka ostaa palvelujamme, rekisteröi niitä käytettäväksi tai käyttää niitä, jonka laitteita ja tietoliikennettä palvelumme suojaavat tai joka on saattanut lähettää henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja meille. Nämä tiedot on saatettu lähettää käyttämällä palvelujamme, Web-sivustojamme, puhelinta, sähköpostia, rekisteröintilomakkeita tai muita vastaavia kanavia.

"Henkilökohtaiset tiedot" tai "henkilötiedot" viittaa yksityisiä henkilöitä koskeviin tietoihin, jotka ovat yhdistettävissä heihin tai heidän perheensä tai taloutensa jäseniin. Näitä tietoja voivat olla nimet, sähköposti- ja postiosoitteet, puhelinnumerot, laskutus- ja tilitiedot sekä muut palveluiden tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tekniset tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjään tai hänen käytökseensä, laitteeseensa tai laitteensa käytökseen.

"Palvelut" viittaa WithSecuren valmistamaan tai jakelemaan palveluun tai tuotteeseen, ohjelmistot, Web-ratkaisut, työkalut ja niihin liittyvät tukipalvelut mukaan lukien.

"Web-sivusto" viittaa sivustoon withsecure.com tai mihin tahansa muuhun Web-sivustoon, jota WithSecure isännöi tai hallinnoi, niiden alasivustot ja selainpohjaiset palveluportaalit mukaan lukien.

 

Muutokset

Tämä käytännön versio selkeyttää, päivittää ja korvaa edellisen version. Haluamme pitää tämän asiakirjan ajan tasolla jatkossakin, ja siksi teemme siihen muutoksia ja lisäyksiä silloin tällöin myös tulevaisuudessa.

Julkaisemme muutetun käytäntöasiakirjan Web-sivustollamme tai muussa vuorovaikutuspisteessä, jossa se on aiemmin ollut saatavilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme ilmoittaa niistä myös muilla keinoin. Kaikki muutokset otetaan käyttöön sinä päivänä, jolloin julkaisemme uusitun käytäntöasiakirjan.

Tukityökalut

Tukityökalun yksityisyyskäytäntö

Huhtikuu 2019

Tiivistelmä

Kun WithSecuren tukityökalu suoritetaan, se kerää tietoa tietokonejärjestelmästäsi ja tietokoneesi kokoonpanosta sekä palvelujemme luomista lokitiedoista. Näitä tietoja käytetään vianmääritykseen ja palvelujemme ongelmanratkaisuun.

Useimmissa tapauksissa voit tarkistaa tiedot ja muokata niitä, ennen kuin lähetät arkistotiedoston asiakaspalvelulle.

Täysimittainen lauseke

Tämä palvelukohtainen käytäntö keskittyy asioihin, joiden uskomme olevan tärkeimpiä sinulle. Tällaisia ovat erityisesti 1) palvelun keräämien henkilökohtaisten ja yksityisten tietojen tyyppi, 2) tietojen käyttötarkoitus, 3) meidän oikeutuksemme, 4) tyypilliset ilmoitukset ja 5) tietojen säilytysaika. Lisätietoja tällaisista aiheista sekä muista henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä asioista (rekisteröidyn oikeudet, yhteystiedot jne.) on myös saatavilla upotetuista linkeistä.

Mitä keräämme ja miten käsittelemme keräämäämme?

WithSecuren palvelujen lokikirjauksista saatavat tiedot

Kerättyihin tietoihin kuuluu WithSecuren palvelujen lokikirjaukset. Niihin sisältyy yksityiskohtaiset tiedot palvelun käytöstä, kuten päivitysten lataamisesta ja asentamisesta, palvelun eri osien välisestä viestinnästä, ominaisuuksien käyttöönotosta ja tietoturvatapahtumista. Tiedot saattavat sisältää palvelun kaatumisvedoksia, tiedostopolkuja, pankkisivustoja ja estetyt verkkosivut.

Käyttöjärjestelmän lokeista saatavat tiedot

Tiedot sisältävät käyttöjärjestelmäsi nykyiset kokoonpanotiedot, kuten tiedon verkkokokoonpanosta, asennetuista sovelluksista, käyttöjärjestelmän päivityksistä (esimerkiksi käyttöjärjestelmän päivityspalvelut), käynnissä olevista prosesseista ja sovelluksista (esimerkiksi verkkoselaimesta), yhdistetyistä asemista ja laitteista sekä käyttäjänimistä, ja järjestelmän kaatumisvedokset ja lokit. Lähetetyt tiedot saattavat sisältää myös otoksen järjestelmän tapahtumahistoriasta.

Tarkoitus

Palvelujen lokitietoja kerätään, jotta voidaan seurata, onko palvelumme toiminut tarkoituksen mukaisesti, ja ratkaista mahdollisia virheellisesti luokiteltuja ongelmia. Käyttöjärjestelmän tietoja kerätään, koska ne auttavat virheenmäärityksessä silloin, kun palvelumme omat lokimerkinnät eivät sisällä riittävästi tietoa. Arkistotiedostoa käytetään lisäksi tietolähteenä kehitystoiminnassamme, jotta voimme estää ongelman toistumisen sekä omalla laitteellasi että muiden asiakkaiden laitteilla.

 

Miten käsittelemme keräämiämme tietoja?

Palvelukohtaisesti kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitus on kuvattu tarkemmin vuorovaikutus- ja palvelukohtaisissa yksityisyyskäytännöissä ja ‑ilmoituksissa.

Kaikissa palveluissamme on tällaisten tarkoitusten lisäksi voimassa seuraavat yleiset henkilötietojen käyttötarkoitukset:

 • Palvelujen toimitus. Palvelujemme toimittaminen sinulle edellyttää tietojen käsittelemistä seuraavissa tarkoituksissa:
 • Asiakaskokemus. Tarkoitus on tunnistaa valtuutetut käyttäjät, käsitellä ja seurata tapahtumia, kuten tilien hallinnointia, toimituksia, laskutusta ja käyttöoikeuksien hallintaa.
 • Toimittaminen, korjaaminen ja parantaminen. Palvelujemme ja Web-sivustojemme toimittaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen ja palveluihin liittyvien ohjeiden ja tuen toimittaminen.
 • Analysointi. Tarkoitus on seurata palvelujemme hankinta- ja käyttötapoja, mikä auttaa meitä parantamaan palveluja, hallinnoimaan asiakassuhteita ja lähettämään asiakkaille asiaankuuluvia viestejä.
 • Viestintä. Lähetämme palveluihin liittyviä tietoja, teemme asiakaskyselyjä ja markkinoimme palvelujamme sinulle. Viestinnästä voi vastata joko WithSecure tai jokin kumppaneistamme.
 • Säännöstenmukaisuus. Tarkoitus on estää petolliset, laittomat tai loukkaavat toimet ja noudattaa lakimääräyksiä ja säännöksiä.

Oikaisut

Jos WithSecuren asiakaspalvelu, kumppanimme tai yrityksesi IT-järjestelmänvalvoja on pyytänyt sinua vaihtamaan lokikirjausten tason täydelle ennen työkalun (uudelleen)suorittamista, jotta WithSecuren palvelusta saadaan taltioitua tarvittavat tiedot, tämän työkalun tekemä seuraava tarkistus sisältää edellä määritettyä enemmän tietoja. Kerätyn tiedon laatu vaihtelee virheenkorjauksen kohteen mukaan. Asiakaspalvelumme voi neuvoa, mitä tietoja kohtaamasi ongelman yhteydessä todennäköisesti kerätään. Näin toimitaan usein, kun laitteen ongelmien määrittämiseksi ei muuten ole riittäviä tietoja.

Jos suoritat tukityökalun manuaalisesti itse - eli työkalua ei aktivoida etäpisteestä - työkalun keräämät tiedot tallennetaan arkistotiedostoksi työpöydällesi tai tietokoneeseesi. Voit tällaisissa tilanteissa purkaa tiedostot ja muokata tietoja, ennen kuin pakkaat ne uudelleen ja lähetät ne meille.

Laissa annetut edellytykset

Lailliset perusteemme henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn vaihtelevat sen mukaan, käytätkö työkalua kuluttajana vai yritysasiakkaana. Kummassakin tapauksessa edellä mainitun tiedon kerääminen on tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle tai työnantajallesi toimivia tukipalveluja. Ilman näitä tietoja meidän olisi vaikeaa auttaa ongelmasi ratkaisemisessa.

Jos olet kuluttaja-asiakas, sopimuksen toteutumiseen vaadittavat tiedot kerätään, jotta voimme toimittaa sopimuksenalaiset palvelut (eli auttaa ratkaisemaan WithSecuren palvelun käytössä ilmenneen teknisen ongelman). Tällaiset sopimukset voi olla tehty joko suoraan meidän kanssamme tai muun palvelujamme tarjoavan osapuolen, kuten verkkokauppamme tai operaattorikumppanimme, kanssa.

Jos olet yritysasiakas tai yritysasiakkaamme työntekijä, meillä on oikeutettu etu käyttää kerättyjä/lähetettyjä tietoja tukitapauksiksi edenneiden ongelmien ratkaisemiseksi ja myös säilyttää tietoja niin kauan kuin tapauksen uusiutumisen ehkäiseminen edellyttää. Oikeutuksestamme huolimatta sinulla säilyy oikeus kontrolloida sitä, lähetetäänkö tietopaketti tai sallitaanko sen lähetys WithSecurelle.

Tietojen siirtäminen ja paljastaminen

WithSecure Corporation, tytäryhtiömme, asiaankuuluvat alihankkijat ja tukikumppanimme saattavat käsitellä arkistotiedostoa, mutta vain tässä käytännössä eritellyissä tarkoituksissa. Kun palvelun järjestää jälleenmyyjä- tai operaattorikumppanimme, saat tukipalvelusi todennäköisesti näiden tahojen kautta. Yleensä nämä tahot välittävät arkistotiedoston WithSecurelle analysoitavaksi perusteellista ongelmanratkaisua varten. Joissakin tapauksissa myös jälleenmyyjä saattaa käsitellä arkistotiedostoa, jos jälleenmyyjä suorittaa ongelmanratkaisutoimia itsenäisesti.

Siirrot ja muut ilmoitukset

Teemme paljon itse, mutta meillä on myös kumppaneita, jotka auttavat meitä palvelujemme toteutuksessa. Tämä tarkoittaa, että meidän on vaihdettava tietoja kumppaneidemme kanssa. Pidämme huolen siitä, että jaamme vain tarvittavia henkilötietoja.

Merkittävimmät myyntikumppaniemme ja yritysasiakkaidemme tiedonvaihdot on kuvattu ensisijaisesti palvelukohtaisessa yksityisyyskäytännössä. Alla olevissa tiedoissa on tarkennuksia näihin tietoihin ja myös luettelo muista ilmoituksista ja tiedonsiirroista, joita WithSecuren kaikessa — tai lähes kaikessa — henkilötietojen käsittelyssä ilmenee.

Myynti ja toimitus

Vaihdamme (ilmoitamme ja vastaanotamme) joitakin henkilötietojasi sellaisten jakelukumppaneidemme (kuten IT-yrityspalvelujen jälleenmyyjien, operaattoreiden ja Web-kauppojen) kanssa, jotka ovat markkinoineet, jaelleet, hallinnoineet ja tukeneet palvelujamme. Annamme näiden yritysten käyttää tällaisia henkilötietoja sovittujen toimien toteuttamiseksi. Tietojen jakamisen tarkoituksena on saumattoman asiakaskokemuksen takaaminen. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi asiakashallinta, palvelutuki ja ongelmanratkaisu, suoramarkkinointi ja laskutus.

Jakelukumppaneillamme on todennäköisesti jo asiakassuhde sinuun tai yrityspalvelutapauksissa työnantajaasi. Tällaiset kumppanit ja yritysasiakkaat käsittelevät henkilötietojasi itsenäisesti omien sovellettavien yksityisyyskäytäntöjensä mukaan. Jakelukumppaneidemme ja yritysasiakkaidemme on tästä huolimatta noudatettava myös erillisiä sopimuksia ja lainsäädäntöä henkilötietoja käsiteltäessä. Kukin taho on oletusarvoisesti itse vastuussa omasta henkilötietojen käsittelystään omissa käyttötarkoituksissaan.

Alihankinta

Henkilökohtaisia tietoja saatetaan siirtää tai ilmoittaa WithSecure-konsernin yrityksille ja palvelujen luontiin osallistuville alihankkijoille.

Jos asiakkaidemme henkilökohtaiset tiedot on siirrettävä tai ilmoitettava alihankkijoillemme, edellytämme heidän kanssaan tekemissämme sopimuksissa, että he käyttävät tällaisia tietoja ainoastaan palvelujen toimittamiseen (esimerkiksi tukitapauksen ratkaisemiseksi tai sen lähettämiseksi logistiikkakumppaneille tuotteen toimittamista varten tai markkinointiviestien lähettämiseksi). Edellytämme, että alihankkijamme käsittelevät tietojasi tässä kuvattujen lausuntojen mukaisesti.

Kansainväliset siirrot

WithSecure toimii maailmanlaajuisesti. Näin ollen osa tytäryhtiöistämme, alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikä varmistaa palvelujemme maailmanlaajuisen saatavuuden. WithSecuren tytäryhtiöiden toimipaikat voi tarkistaa WithSecuren julkisilta verkkosivuilta

Kun siirrämme henkilökohtaisia tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, suojaamme henkilökohtaiset tiedot lain edellyttämällä tavalla. Toteutamme tämän määräämällä asianmukaiset tekniset ja sopimukselliset turvaohjeet asiaankuuluville alihankkijoille ja WithSecure-konsernin yrityksille esimerkiksi Euroopan unionin hyväksymiä tiedonsiirtoa koskevia lauseita käyttämällä. Näiden lauseiden sisältö on saatavilla täältä.

Maailmanlaajuisia tai rajoja ylittäviä tiedonsiirtoja tehdään vain hyvästä syystä ja tietosuojariskin arvioinnin jälkeen.

Säilytämme arkaluonteisia asiakastietoja Suomessa tai Euroopan talousalueella ja pidämme niitä hallinnassamme.

Tietojen muu käyttö ja ilmoittaminen

Tämä yksityisyyskäytäntö ei kata kaikkia tilanteita, joissa henkilötietojen käyttö tai ilmoittaminen ilman lupaasi tai palvelun toteutuksesta erillään on oikeutettua tai sallittua tai joissa niiden ilmoittamista edellytetään meiltä sovellettavan lain mukaan.

Yksi esimerkki on tuomioistuimen tai viranomaisten antaman määräyksen noudattaminen asiaankuuluvalla lainkäyttöalueella tietojen tuottamiseksi.

Samaan tapaan voi ilmetä muita tilanteita, joissa meillä on perusteltavissa oleva oikeutettu etu ilmoittaa tietoja rajatusti kolmannelle osapuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa meidän on suojattava itseämme vastuulta tai estettävä petollista toimintaa, joissa analysoimme sinun toimestasi tapahtuvaa tuotteidemme käyttöä, jotta tuotteemme varmasti toimivat odottamallasi tavalla ja jotta voimme reagoida epäsuotuisiin kokemuksiin, joissa jatkuva ongelma on ratkaistava tai pidettävä kurissa tai joissa meidän on vastattava vakuutuksenantajiemme tai valtion viranomaisten tietopyyntöihin. Tällaisissa tilanteissa toimimme sovellettavien lakien mukaisesti.

Meidän on ehkä myös siirrettävä henkilökohtaisia tietoja osana yritystapahtumaa, kuten myyntiä, yrityskauppaa, yhtiöittämistä tai muuta WithSecuren yrityssaneerausta, jossa tiedot toimitetaan uudelle hallinnoivalle taholle osana normaalia liiketoimintaa. WithSecure-konserni ilmoittaa ja siirtää tietoja sisäisesti kulloisenkin toimintamallin edellyttämällä tavalla. Nämä ilmoitukset rajataan kuitenkin sisäisesti vain kyseiseen konserniin kuuluville yrityksille, yksiköille, tiimeille ja henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja niiden käsittelyyn.

Harkitsemme kutakin ilmoitustarvetta huolellisesti ja otamme tällaiset ilmoituspyynnöt huomioon, kun päätämme missä ja miten säilytämme henkilötietojasi.

Lähteet

Keräämme suurimman osan edellä kuvatuista tiedoista suoraan sinulta tai laitteestasi, mutta voimme saada tietoja myös tytäryhtiöiltämme, jakelukumppaneiltamme (kuten operaattoreilta) ja yrityksiltä, joilta olet ostanut palveluja. Nämä toimijat voivat olla jälleenmyyjiämme tai ulkoisia verkkokauppakumppaneitamme. Lisäksi saamme joitakin henkilökohtaisia tietoja (ostoksiin liittyviä tilaustietoja) ja koostettuja analyysitietoja sovelluskaupoilta, joissa tuotteitamme myydään. Lähteinämme voivat toimia myös alihankkijamme, jotka tarjoavat sinulle tukipalveluja, ja mainoskumppanimme, jotka auttavat meitä markkinointimme toteuttamisessa.

Toimimme näin, jotta voisimme tarjota saumattoman asiakaskokemuksen ja jotta käytettävissämme olisi aina tiedot, joita tarvitsemme tukipalvelujen antamisessa sinulle.

 • Tyypillisiä esimerkkejä kolmansien osapuolten lähteistä:
 • tiedot ulkoisessa verkkokaupassamme tehdystä ostoksesta,
 • saamme tunnistetietosi palvelumme sinulle tarjoavalta operaattorikumppaniltamme aiemmin antamistasi kirjautumistiedoista, jotta voimme toimittaa palvelumme sinulle suoraan
 • yrityspäätösrekisteristä markkinointitarkoituksessa saadut yhteystiedot ja
 • kun käytät sosiaalisen median tiliä palveluihimme rekisteröitymiseen, saamme tilitiedoistasi sähköpostiosoitteen, jotta voimme todentaa rekisteröintisi ja olla yhteydessä sinuun.

 

Kolmannet osapuolet

Palvelumme toimitetaan yhdessä kumppaneidemme kanssa, ja palveluihimme ja sivustoihimme saatetaan upottaa kolmansien osapuolten palveluja tai ne saattavat toimia yhdessä palvelujemme ja sivustojemme kanssa. Tämä tietosuoja-asiakirja koskee henkilötietoja vain, kun kyseiset tiedot ovat WithSecuren vaikutusalueella. Jos jokin muu taho käsittelee henkilötietojasi omissa tarkoituksissaan, tämä toinen osapuoli on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä käytäntöjensä mukaan asianmukaisella tavalla sekä tietosuojalakien alaisten oikeuksiesi täyttymisestä.

Tällaisia tilanteita ovat yleensä seuraavat:

 • Web-kauppa. Web-kauppamme toteutus on osittain kolmannen osapuolen jälleenmyyjän vastuulla. Rekisteröintivaiheessa antamiasi tietoja käsitellään WithSecuren käytäntöjen mukaisesti, mutta itse ostotoimenpiteeseen ja siihen liittyviin toimiin sovelletaan Web-kauppamme toimittajien käytäntöjä.
 • Laitteen sijaintikyselyt. Jos pyydät laitteen sijaintia palvelujemme kautta, karttapalvelun tarjoajan on käsiteltävä maantieteellisiä tietoja. Tämän käytännön julkaisuhetkellä WithSecure käyttää Googlen karttapalveluja laitteen sijainti- ja hakupalveluissa. Näitä ominaisuuksia käytettäessä sovelletaan Googlen yksityisyyskäytäntöjä.

Tietojen säilytys

WithSecure säilyttää tiedostoa niin kauan kuin on tarpeen, jotta voidaan olla varmoja, että kohdattu ongelma on korjattu ja pysyy korjattuna tulevissa palvelujulkaisuissa ja enintään kaksi vuotta tukipyynnön ratkaisun jälkeen.

WithSecure kunnioittaa hallussaan olevan tiedoston sisältämien tietojen yksityistä ja luottamuksellista luonnetta, emmekä käytä tai jaa sitä kuin tarvittaessa edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Tämä teksti täydentää palvelukohtaisia säilytysaikoja. Lainmukainen oletussääntö on, että henkilötiedot poistetaan ja muutetaan yksilöimättömiksi, kun niitä ei enää tarvita alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.

Joitakin henkilötietoja on kuitenkin säilytettävä vaihtelevasti pidempään erinäisistä syistä.

Ensisijaisista säilytysajoista poiketaan tyypillisesti esimerkiksi seuraavista syistä:

 • siirtymäkaudet ja varmuuskopiot (esim. henkilötietojen säilyttäminen määrätyn ajan tilauksen päättymisen jälkeen, jotta tiedot voidaan suojata vahingossa tapahtuvalta poistolta)
 • tietojen säilyttäminen sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla (esim. ostoksen ja palveluistamme tehtyjen maksujen seuraamiseksi)
 • oikaisuvaihtoehtojen tutkiminen tai meille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen rajoittaminen (esim. keskeneräisestä kiistasta tai tutkimustyöstä johtuen)
 • toistuvan ongelman ratkaiseminen tai kurissa pitäminen tai riittävän tiedon kerääminen tulevien ongelmien käsittelemiseksi (esim. tekemäsi tukipyyntö, joka liittyy asiakkuutesi aikana ratkaisematta jääneeseen ongelmaan)
 • petosten estäminen (esim. yhteisömme käyttökiellon valvominen)
 • henkilötietojen lisääminen muihin tietoihin jostakin toissijaisesta syystä (esim. lokien säilytys)
 • muut vastaavat tilanteet, joissa on tarvetta henkilötietojen jatkuvalle säilyttämiselle.

Tilisi lopullinen poistaminen saattaa viivästyä, jotta muut vuorovaikutustapahtumat eivät häiriinny. Tämä koskee WithSecure-tilin luoneita (esim. kuluttajapalveluja sähköpostiosoitteella tilanneita), joilla on myös i) tili WithSecuren yhteisössä tai jotka ii) jatkavat markkinointiviestiemme tilaamista. WithSecuren yhteisön tilin poistokäytäntö on määritetty sen palveluehdoissa. Voit peruuttaa markkinointiviestiemme tilauksen milloin tahansa.

Jos olet ostanut palvelun operaattorikumppaniltamme, kumppani vastaa tilin poistamisesta. Kun kumppani ilmoittaa meille, että tilauksesi on päättynyt, WithSecure poistaa tilin. Tämä poisto poistaa kaikki tiliin liittyvät tiedot tai muuttaa ne yksilöimättömään muotoon.

Jos olemme saaneet tietosi teknisen tuen toimittamisen yhteydessä, tietoja säilytetään niin kauan kuin kyseinen tukitapaus on selvittämättä. Kun tapaus on ratkaistu, tiedot poistetaan vähitellen tai muutetaan yksilöimättömiksi viimeistään kahden vuoden kuluttua tapauksen sulkemisesta.

Käyttäjän luvalla kerättyjä analytiikkatietoja säilytetään tilastointimielessä, eikä niitä poisteta henkilökohtaisten tietojen ja käyttäjätilin poiston yhteydessä. Analytiikkatiedot muutetaan yksilöimättömiksi siten, että niitä ei voida yhdistää tilin lopettamisen jälkeen mihinkään käyttäjään eikä tiliin.

Tietoja, jotka eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja (esim. kootut analyysitiedot), säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan ja niiden katsotaan olevan hyödyllisiä käyttötarkoituksessaan.

Tietoturva

Tiedot tietoturvakäytännöistä, joilla suojaamme tietosi.

Noudatamme tiukkoja turvatoimia suojataksemme henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden, kun siirrämme, tallennamme ja käsittelemme niitä.

Käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilökohtaisten tietojesi hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta.

Kaikki henkilötiedot tallennetaan WithSecuren tai kumppaneidemme hallinnoimille suojatuille palvelimille, joita vain valtuutettu henkilökunta voi käyttää rajatusti.

Oikeutesi

Tiedot lainmukaisista oikeuksistasi ja yhteydenotosta WithSecureen.

Sinulla on oikeus päästä sinua koskeviin tietoihin, joita säilytämme. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet säilyttämiimme henkilötietoihisi:

 • Pääsy ja oikaisu. Sinulla on oikeus kysyä, mitä henkilötietojasi säilytämme, ja pyytää kopiota tiedoista, joiden tiedämme koskevan sinua tässä kontekstissa. Jos havaitset kyseisissä tiedoissa virheitä (esim. vanhentuneita tietoja), kehotamme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Voit päivittää asiakastietojasi myös itse joissakin palveluportaaleissamme. Päivitä niihin kaikki henkilötietojesi muutokset, kuten osoitteenmuutos tai sähköpostiosoitteen vaihto. Jos et voi päivittää muutoksia itse, voit ilmoittaa meille tarvittavista muutoksista.
 • Vastalause. Sinulla on oikeus esittää vastalause tietyille henkilötietojen käsittelytoimille, kuten markkinointitarkoituksissa tehtävälle käsittelylle tai muutoin laillisin perustein tehtävälle käsittelylle. Jälkimmäisessä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet vastalauseellesi.
 • Oikeus tulla unohdetuksi. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi säilyttäminen ja poistamaan ne. Tässä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet pyynnöllesi.
 • Siirrettävyys. Sinulla on myös oikeus pyytää itse antamiasi henkilötietoja, joita käsitellään sopimuksen tai antamasi suostumuksen mukaisesti. Voit pyytää tietoja rakenteellisessa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös pyytää, että tiedot siirretään jollekin toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Suostumuksen peruminen. Jos käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus perua se milloin tahansa asiaankuuluvien asetusten kautta. Henkilöön yhdistettävissä olevien palveluanalytiikkatietojen asetukset ovat palvelun käyttöliittymässä. Sinulla on myös oikeus peruuttaa markkinointiviestien tilaus oletusasetuskeskuksessa, johon voi siirtyä linkin kautta.
 • Rajoittaminen. Jos havaitset, että sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai että meillä ei ole laillista oikeutta käyttää niitä, voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn ja pelkästään säilyttämään tietoja, kunnes ongelma on ratkaistu.

Voit pyytää oikeuksiasi asiakaspalvelutoimintomme kautta. Yhteydenottolinkit löytyvät "Yhteystiedot"-osiosta.

Huomaa, että joissakin tilanteissa luottamuksellisuuteen liittyvät velvoitteemme, oikeutemme pitää ammattisalaisuuksia ja/tai velvoitteemme toimittaa palvelujamme (esim. työnantajallesi) saattavat estää meitä julkaisemasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi. Yllä kuvatut oikeutesi riippuvat myös laillisista perusteista, joiden mukaan käsittelemme henkilötietojasi.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa. Jos uskot, että lainmukaiset oikeutesi eivät toteudu, voit tehdä valituksen asiaa valvovalle viranomaiselle. Tämä viranomainen on useimmissa tapauksissa tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyydensuojakäytännöistämme, ota yhteyttä:

WithSecure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Suomi

Yhteyden ottaminen:

Yleistä

Tiedot määritelmistä ja muutostenhallinnasta.

Määritelmät

Tässä ovat määritelmät tässä käytännössä käyttämistämme termeistä.

"Asiakas" tai "sinä" viittaa yksityiseen käyttäjään tai yrityskäyttäjään tai johonkin muuhun tietoja välittävään tahoon, joka ostaa palvelujamme, rekisteröi niitä käytettäväksi tai käyttää niitä, jonka laitteita ja tietoliikennettä palvelumme suojaavat tai joka on saattanut lähettää henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja meille. Nämä tiedot on saatettu lähettää käyttämällä palvelujamme, Web-sivustojamme, puhelinta, sähköpostia, rekisteröintilomakkeita tai muita vastaavia kanavia.

"Henkilökohtaiset tiedot" tai "henkilötiedot" viittaa yksityisiä henkilöitä koskeviin tietoihin, jotka ovat yhdistettävissä heihin tai heidän perheensä tai taloutensa jäseniin. Näitä tietoja voivat olla nimet, sähköposti- ja postiosoitteet, puhelinnumerot, laskutus- ja tilitiedot sekä muut palveluiden tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tekniset tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjään tai hänen käytökseensä, laitteeseensa tai laitteensa käytökseen.

"Palvelut" viittaa WithSecuren valmistamaan tai jakelemaan palveluun tai tuotteeseen, ohjelmistot, Web-ratkaisut, työkalut ja niihin liittyvät tukipalvelut mukaan lukien.

"Web-sivusto" viittaa sivustoon WithSecure.com tai mihin tahansa muuhun Web-sivustoon, jota WIthSecure isännöi tai hallinnoi, niiden alasivustot ja selainpohjaiset palveluportaalit mukaan lukien.

Muutokset

Tämä käytännön versio selkeyttää, päivittää ja korvaa edellisen version. Haluamme pitää tämän asiakirjan ajan tasolla jatkossakin, ja siksi teemme siihen muutoksia ja lisäyksiä silloin tällöin myös tulevaisuudessa.

Julkaisemme muutetun käytäntöasiakirjan Web-sivustollamme tai muussa vuorovaikutuspisteessä, jossa se on aiemmin ollut saatavilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme ilmoittaa niistä myös muilla keinoin. Kaikki muutokset otetaan käyttöön sinä päivänä, jolloin julkaisemme uusitun käytäntöasiakirjan.

 

Asiakaskyselyt

Asiakaskyselyjen yksityisyyskäytäntö

Tammikuu 2021

Tiivistelmä

WithSecure kuvailee tässä yksityisyys­käytännössä, miten kyselyihin annettuja henkilö­tietoja käsitellään.

Kyselyllä keräämme tietoja asiakkaidemme kokemuksista meistä ja tuotteistamme ja palveluistamme. Vastauksesi auttavat meitä parantamaan tuotteitamme, palvelujamme ja yhteis­työtä asiakkaidemme kanssa yleisesti.

Täysimittainen lauseke

WithSecure kerää asiakaskyselyillä palautetta tietoturva­palveluista. Tällä palautteella voimme parantaa tietoisuutta asiakkaistamme ja sen seurauksena parantaa tuotteitamme ja palvelujamme sekä toimintaa markkinoilla.

Tämä palvelukohtainen käytäntö keskittyy asioihin, joiden uskomme olevan tärkeimpiä sinulle. Tällaisia ovat erityisesti 1) palvelun keräämien henkilökohtaisten ja yksityisten tietojen tyyppi, 2) tietojen käyttötarkoitus, 3) meidän oikeutuksemme, 4) tyypilliset ilmoitukset ja 5) tietojen säilytysaika. Lisätietoja tällaisista aiheista sekä muista henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä asioista (rekisteröidyn oikeudet, yhteystiedot jne.) on myös saatavilla upotetuista linkeistä.

Mitä tietoja keräämme?

Kyselymme täytetään valmiiksi tiedoilla, joita meillä on sinusta. Näitä ovat yleensä sähköpostiosoite, puhelinnumero, nimi, kieli, maa ja muut asiakassuhdetiedot. Saatamme pyytää myös joitakin vastausten luokittelussa auttavia lisätietoja, kuten iän ja sukupuolen. Kyselyssä kysymme, millainen asiakaskokemuksesi on ollut.

Valinnat

Näitä tietoja kerätään vain, jos suostut keräykseen vastaamalla kyselyymme. Sinun ei tarvitse vastata meille. Se olisi kuitenkin mukavaa, jotta tiedämme, mitä arvostat ja miten voimme palvella sinua paremmin.

Operaattorikumppanit

Joissakin tapauksissa kyselyjä teetetään myös operaattori­kumppaneidemme loppuasiakkaille. Yhteydenotto sinuun operaattori­kumppanin loppuasiakkaana ja meille hyödyllisten tulosten saaminen edellyttää, että operaattori toimittaa meille perustiedot kyselyn vastaanottajista. Tällaisia tietoja ovat yleensä sähköposti­osoitteet, nimet, puhelinnumerot, yhteydenotto­tunnukset, aktivoitujen käyttöoikeuksien määrä ja tarjousta koskevat tiedot (esimerkiksi se, onko kyseessä kiinteä liittymä vai matkapuhelin­liittymä ja paljonko maksettuja käyttöoikeuksia on). Jaamme antamasi vastaukset operaattorille analysoitavaksi ja palautteeksi tulevien parannusten varalta. Operaattori käsittelee ja tallentaa tällaiset tiedot käytäntöjensä mukaan.

 • Jos operaattori hallinnoi viestintäasetuksia ja/tai operaattorilla on hallussaan kaikki vastaanottajan henkilöivät tiedot, operaattori on vastuussa peruutuksen tehneiden loppuasiakkaiden poistamisesta.
 • Jos WithSecure hallinnoi vastaanottajalle jaettuihin tietoturva­palveluihin liittyviä viestintäasetuksia, WithSecure on vastuussa peruutuksen tehneiden vastaanottajien poistamisesta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä kyselystä, ota ensin yhteyttä operaattoriin.

Tietojen siirtäminen ja paljastaminen

Jaamme asiakkaidemme yhteystiedot tytäryhtiöillemme ja alihankkijoillemme, jotta ne voivat ottaa yhteyttä asiakkaisiin ja tehdä kyselyjä ja tuoda kyselyjen tulokset näkyviin asiaankuuluville tytäryhtiöille. Tytäryhtiöt ja alihankkijat käsittelevät henkilötietoja vain WithSecuren määräämällä tavalla. Kyselytietoja ei saa käyttää missään muussa tarkoituksessa. Tytäryhtiöt ja alihankkijat ovat itse vastuussa sivustojensa evästekäytännöistä.

Lue lisää

Myynti ja toimitus

Vaihdamme (ilmoitamme ja vastaanotamme) joitakin henkilötietojasi sellaisten jakelukumppaneidemme (kuten IT-yrityspalvelujen jälleenmyyjien, operaattoreiden ja Web-kauppojen) kanssa, jotka ovat markkinoineet, jaelleet, hallinnoineet ja tukeneet palvelujamme. Annamme näiden yritysten käyttää tällaisia henkilötietoja sovittujen toimien toteuttamiseksi. Tietojen jakamisen tarkoituksena on saumattoman asiakaskokemuksen takaaminen. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi asiakashallinta, palvelutuki ja ongelmanratkaisu, suoramarkkinointi ja laskutus.

Jakelukumppaneillamme on todennäköisesti jo asiakassuhde sinuun tai yrityspalvelutapauksissa työnantajaasi. Tällaiset kumppanit ja yritysasiakkaat käsittelevät henkilötietojasi itsenäisesti omien sovellettavien yksityisyyskäytäntöjensä mukaan. Jakelukumppaneidemme ja yritysasiakkaidemme on tästä huolimatta noudatettava myös erillisiä sopimuksia ja lainsäädäntöä henkilötietoja käsiteltäessä. Kukin taho on oletusarvoisesti itse vastuussa omasta henkilötietojen käsittelystään omissa käyttötarkoituksissaan.

Alihankinta

Henkilökohtaisia tietoja saatetaan siirtää tai ilmoittaa WithSecure-konsernin yrityksille ja palvelujen luontiin osallistuville alihankkijoille.

Jos asiakkaidemme henkilökohtaiset tiedot on siirrettävä tai ilmoitettava alihankkijoillemme, edellytämme heidän kanssaan tekemissämme sopimuksissa, että he käyttävät tällaisia tietoja ainoastaan palvelujen toimittamiseen (esimerkiksi tukitapauksen ratkaisemiseksi tai sen lähettämiseksi logistiikkakumppaneille tuotteen toimittamista varten tai markkinointiviestien lähettämiseksi). Edellytämme, että alihankkijamme käsittelevät tietojasi tässä kuvattujen lausuntojen mukaisesti.

Kansainväliset siirrot

WithSecure toimii maailmanlaajuisesti. Näin ollen osa tytäryhtiöistämme, alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikä varmistaa palvelujemme maailmanlaajuisen saatavuuden. WithSecuren tytäryhtiöiden toimipaikat voi tarkistaa WithSecuren julkisilta verkkosivuilta

Kun siirrämme henkilökohtaisia tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, suojaamme henkilökohtaiset tiedot lain edellyttämällä tavalla. Toteutamme tämän määräämällä asianmukaiset tekniset ja sopimukselliset turvaohjeet asiaankuuluville alihankkijoille ja WithSecure-konsernin yrityksille esimerkiksi Euroopan unionin hyväksymiä tiedonsiirtoa koskevia lauseita käyttämällä. Näiden lauseiden sisältö on saatavilla täältä.

Maailmanlaajuisia tai rajoja ylittäviä tiedonsiirtoja tehdään vain hyvästä syystä ja tietosuojariskin arvioinnin jälkeen.

Säilytämme arkaluonteisia asiakastietoja Suomessa tai Euroopan talousalueella ja pidämme niitä hallinnassamme.

Tietojen muu käyttö ja ilmoittaminen

Tämä yksityisyyskäytäntö ei kata kaikkia tilanteita, joissa henkilötietojen käyttö tai ilmoittaminen ilman lupaasi tai palvelun toteutuksesta erillään on oikeutettua tai sallittua tai joissa niiden ilmoittamista edellytetään meiltä sovellettavan lain mukaan.

Yksi esimerkki on tuomioistuimen tai viranomaisten antaman määräyksen noudattaminen asiaankuuluvalla lainkäyttöalueella tietojen tuottamiseksi.

Samaan tapaan voi ilmetä muita tilanteita, joissa meillä on perusteltavissa oleva oikeutettu etu ilmoittaa tietoja rajatusti kolmannelle osapuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa meidän on suojattava itseämme vastuulta tai estettävä petollista toimintaa, joissa analysoimme sinun toimestasi tapahtuvaa tuotteidemme käyttöä, jotta tuotteemme varmasti toimivat odottamallasi tavalla ja jotta voimme reagoida epäsuotuisiin kokemuksiin, joissa jatkuva ongelma on ratkaistava tai pidettävä kurissa tai joissa meidän on vastattava vakuutuksenantajiemme tai valtion viranomaisten tietopyyntöihin. Tällaisissa tilanteissa toimimme sovellettavien lakien mukaisesti.

Meidän on ehkä myös siirrettävä henkilökohtaisia tietoja osana yritystapahtumaa, kuten myyntiä, yrityskauppaa, yhtiöittämistä tai muuta WithSecuren yrityssaneerausta, jossa tiedot toimitetaan uudelle hallinnoivalle taholle osana normaalia liiketoimintaa. WithSecure-konserni ilmoittaa ja siirtää tietoja sisäisesti kulloisenkin toimintamallin edellyttämällä tavalla. Nämä ilmoitukset rajataan kuitenkin sisäisesti vain kyseiseen konserniin kuuluville yrityksille, yksiköille, tiimeille ja henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja niiden käsittelyyn.

Harkitsemme kutakin ilmoitustarvetta huolellisesti ja otamme tällaiset ilmoituspyynnöt huomioon, kun päätämme missä ja miten säilytämme henkilötietojasi.

Lähteet

Keräämme suurimman osan edellä kuvatuista tiedoista suoraan sinulta tai laitteestasi, mutta voimme saada tietoja myös tytäryhtiöiltämme, jakelukumppaneiltamme (kuten operaattoreilta) ja yrityksiltä, joilta olet ostanut palveluja. Nämä toimijat voivat olla jälleenmyyjiämme tai ulkoisia verkkokauppakumppaneitamme. Lisäksi saamme joitakin henkilökohtaisia tietoja (ostoksiin liittyviä tilaustietoja) ja koostettuja analyysitietoja sovelluskaupoilta, joissa tuotteitamme myydään. Lähteinämme voivat toimia myös alihankkijamme, jotka tarjoavat sinulle tukipalveluja, ja mainoskumppanimme, jotka auttavat meitä markkinointimme toteuttamisessa.

Toimimme näin, jotta voisimme tarjota saumattoman asiakaskokemuksen ja jotta käytettävissämme olisi aina tiedot, joita tarvitsemme tukipalvelujen antamisessa sinulle.

Tyypillisiä esimerkkejä kolmansien osapuolten lähteistä:

 • tiedot ulkoisessa verkkokaupassamme tehdystä ostoksesta,
 • saamme tunnistetietosi palvelumme sinulle tarjoavalta operaattorikumppaniltamme aiemmin antamistasi kirjautumistiedoista, jotta voimme toimittaa palvelumme sinulle suoraan
 • yrityspäätösrekisteristä markkinointitarkoituksessa saadut yhteystiedot ja
 • kun käytät sosiaalisen median tiliä palveluihimme rekisteröitymiseen, saamme tilitiedoistasi sähköpostiosoitteen, jotta voimme todentaa rekisteröintisi ja olla yhteydessä sinuun.

 

Kolmannet osapuolet

Palvelumme toimitetaan yhdessä kumppaneidemme kanssa, ja palveluihimme ja sivustoihimme saatetaan upottaa kolmansien osapuolten palveluja tai ne saattavat toimia yhdessä palvelujemme ja sivustojemme kanssa. Tämä tietosuoja-asiakirja koskee henkilötietoja vain, kun kyseiset tiedot ovat WithSecuren vaikutusalueella. Jos jokin muu taho käsittelee henkilötietojasi omissa tarkoituksissaan, tämä toinen osapuoli on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä käytäntöjensä mukaan asianmukaisella tavalla sekä tietosuojalakien alaisten oikeuksiesi täyttymisestä.

Tällaisia tilanteita ovat yleensä seuraavat:

 • Web-kauppa. Web-kauppamme toteutus on osittain kolmannen osapuolen jälleenmyyjän vastuulla. Rekisteröintivaiheessa antamiasi tietoja käsitellään WithSecuren käytäntöjen mukaisesti, mutta itse ostotoimenpiteeseen ja siihen liittyviin toimiin sovelletaan Web-kauppamme toimittajien käytäntöjä.
 • Laitteen sijaintikyselyt. Jos pyydät laitteen sijaintia palvelujemme kautta, karttapalvelun tarjoajan on käsiteltävä maantieteellisiä tietoja. Tämän käytännön julkaisuhetkellä WithSecure käyttää Googlen karttapalveluja laitteen sijainti- ja hakupalveluissa. Näitä ominaisuuksia käytettäessä sovelletaan Googlen yksityisyyskäytäntöjä.

Tietojen säilytys

Jos olet kuluttaja-asiakas, kyselyyn antamiasi vastauksia säilytetään asiakas­rekisterissämme kuusi (6) kuukautta vastauspäivästä alkaen - ellet pyydä, että ne poistetaan aiemmin. Säilytyksen tarkoitus on varmistaa, että kyselyn kunnolliseen toteuttamiseen ja tietojen analysointiin on riittävästi aikaa. Tämän jälkeen tulokset muutetaan nimettömiksi ja niitä säilytetään vain koonteina.

Jos olet yritysasiakas tai kumppani, kyselyyn antamiasi vastauksia säilytetään asiakas­rekisterissämme sen säilytys­sääntöjen mukaisesti.

Lue lisää

Tämä teksti täydentää palvelukohtaisia säilytysaikoja. Lainmukainen oletussääntö on, että henkilötiedot poistetaan ja muutetaan yksilöimättömiksi, kun niitä ei enää tarvita alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.

Joitakin henkilötietoja on kuitenkin säilytettävä vaihtelevasti pidempään erinäisistä syistä.

Ensisijaisista säilytysajoista poiketaan tyypillisesti esimerkiksi seuraavista syistä:

 • siirtymäkaudet ja varmuuskopiot (esim. henkilötietojen säilyttäminen määrätyn ajan tilauksen päättymisen jälkeen, jotta tiedot voidaan suojata vahingossa tapahtuvalta poistolta)
 • tietojen säilyttäminen sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla (esim. ostoksen ja palveluistamme tehtyjen maksujen seuraamiseksi)
 • oikaisuvaihtoehtojen tutkiminen tai meille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen rajoittaminen (esim. keskeneräisestä kiistasta tai tutkimustyöstä johtuen)
 • toistuvan ongelman ratkaiseminen tai kurissa pitäminen tai riittävän tiedon kerääminen tulevien ongelmien käsittelemiseksi (esim. tekemäsi tukipyyntö, joka liittyy asiakkuutesi aikana ratkaisematta jääneeseen ongelmaan)
 • petosten estäminen (esim. yhteisömme käyttökiellon valvominen)
 • henkilötietojen lisääminen muihin tietoihin jostakin toissijaisesta syystä (esim. lokien säilytys)
 • muut vastaavat tilanteet, joissa on tarvetta henkilötietojen jatkuvalle säilyttämiselle.

Tilisi lopullinen poistaminen saattaa viivästyä, jotta muut vuorovaikutustapahtumat eivät häiriinny. Tämä koskee WithSecure-tilin luoneita (esim. kuluttajapalveluja sähköpostiosoitteella tilanneita), joilla on myös i) tili WithSecuren yhteisössä tai jotka ii) jatkavat markkinointiviestiemme tilaamista. WithSecuren yhteisön tilin poistokäytäntö on määritetty sen palveluehdoissa. Voit peruuttaa markkinointiviestiemme tilauksen milloin tahansa.

Jos olet ostanut palvelun operaattorikumppaniltamme, kumppani vastaa tilin poistamisesta. Kun kumppani ilmoittaa meille, että tilauksesi on päättynyt, WithSecure poistaa tilin. Tämä poisto poistaa kaikki tiliin liittyvät tiedot tai muuttaa ne yksilöimättömään muotoon.

Jos olemme saaneet tietosi teknisen tuen toimittamisen yhteydessä, tietoja säilytetään niin kauan kuin kyseinen tukitapaus on selvittämättä. Kun tapaus on ratkaistu, tiedot poistetaan vähitellen tai muutetaan yksilöimättömiksi viimeistään kahden vuoden kuluttua tapauksen sulkemisesta.

Käyttäjän luvalla kerättyjä analytiikkatietoja säilytetään tilastointimielessä, eikä niitä poisteta henkilökohtaisten tietojen ja käyttäjätilin poiston yhteydessä. Analytiikkatiedot muutetaan yksilöimättömiksi siten, että niitä ei voida yhdistää tilin lopettamisen jälkeen mihinkään käyttäjään eikä tiliin.

Tietoja, jotka eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja (esim. kootut analyysitiedot), säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan ja niiden katsotaan olevan hyödyllisiä käyttötarkoituksessaan.

Tietoturva

Tiedot tietoturvakäytännöistä, joilla suojaamme tietosi.

Learn more

Noudatamme tiukkoja turvatoimia suojataksemme henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden, kun siirrämme, tallennamme ja käsittelemme niitä.

Käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilökohtaisten tietojesi hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta.

Kaikki henkilötiedot tallennetaan WithSecuren tai kumppaneidemme hallinnoimille suojatuille palvelimille, joita vain valtuutettu henkilökunta voi käyttää rajatusti.

Oikeutesi

Tiedot lainmukaisista oikeuksistasi ja yhteydenotosta WithSecureen.

Learn more

Sinulla on oikeus päästä sinua koskeviin tietoihin, joita säilytämme. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet säilyttämiimme henkilötietoihisi:

 • Pääsy ja oikaisu. Sinulla on oikeus kysyä, mitä henkilötietojasi säilytämme, ja pyytää kopiota tiedoista, joiden tiedämme koskevan sinua tässä kontekstissa. Jos havaitset kyseisissä tiedoissa virheitä (esim. vanhentuneita tietoja), kehotamme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Voit päivittää asiakastietojasi myös itse joissakin palveluportaaleissamme. Päivitä niihin kaikki henkilötietojesi muutokset, kuten osoitteenmuutos tai sähköpostiosoitteen vaihto. Jos et voi päivittää muutoksia itse, voit ilmoittaa meille tarvittavista muutoksista.
 • Vastalause. Sinulla on oikeus esittää vastalause tietyille henkilötietojen käsittelytoimille, kuten markkinointitarkoituksissa tehtävälle käsittelylle tai muutoin laillisin perustein tehtävälle käsittelylle. Jälkimmäisessä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet vastalauseellesi.
 • Oikeus tulla unohdetuksi. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi säilyttäminen ja poistamaan ne. Tässä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet pyynnöllesi.
 • Siirrettävyys. Sinulla on myös oikeus pyytää itse antamiasi henkilötietoja, joita käsitellään sopimuksen tai antamasi suostumuksen mukaisesti. Voit pyytää tietoja rakenteellisessa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös pyytää, että tiedot siirretään jollekin toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Suostumuksen peruminen. Jos käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus perua se milloin tahansa asiaankuuluvien asetusten kautta. Henkilöön yhdistettävissä olevien palveluanalytiikkatietojen asetukset ovat palvelun käyttöliittymässä. Sinulla on myös oikeus peruuttaa markkinointiviestien tilaus oletusasetuskeskuksessa, johon voi siirtyä linkin kautta.
 • Rajoittaminen. Jos havaitset, että sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai että meillä ei ole laillista oikeutta käyttää niitä, voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn ja pelkästään säilyttämään tietoja, kunnes ongelma on ratkaistu.

Voit pyytää oikeuksiasi asiakaspalvelutoimintomme kautta. Yhteydenottolinkit löytyvät "Yhteystiedot"-osiosta.

Huomaa, että joissakin tilanteissa luottamuksellisuuteen liittyvät velvoitteemme, oikeutemme pitää ammattisalaisuuksia ja/tai velvoitteemme toimittaa palvelujamme (esim. työnantajallesi) saattavat estää meitä julkaisemasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi. Yllä kuvatut oikeutesi riippuvat myös laillisista perusteista, joiden mukaan käsittelemme henkilötietojasi.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa. Jos uskot, että lainmukaiset oikeutesi eivät toteudu, voit tehdä valituksen asiaa valvovalle viranomaiselle. Tämä viranomainen on useimmissa tapauksissa tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyydensuojakäytännöistämme, ota yhteyttä:

WithSecure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Suomi

Yhteyden ottaminen:

Yleistä

Tiedot määritelmistä ja muutostenhallinnasta.

Learn more

Määritelmät

Tässä ovat määritelmät tässä käytännössä käyttämistämme termeistä.

"Asiakas" tai "sinä" viittaa yksityiseen käyttäjään tai yrityskäyttäjään tai johonkin muuhun tietoja välittävään tahoon, joka ostaa palvelujamme, rekisteröi niitä käytettäväksi tai käyttää niitä, jonka laitteita ja tietoliikennettä palvelumme suojaavat tai joka on saattanut lähettää henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja meille. Nämä tiedot on saatettu lähettää käyttämällä palvelujamme, Web-sivustojamme, puhelinta, sähköpostia, rekisteröintilomakkeita tai muita vastaavia kanavia.

"Henkilökohtaiset tiedot" tai "henkilötiedot" viittaa yksityisiä henkilöitä koskeviin tietoihin, jotka ovat yhdistettävissä heihin tai heidän perheensä tai taloutensa jäseniin. Näitä tietoja voivat olla nimet, sähköposti- ja postiosoitteet, puhelinnumerot, laskutus- ja tilitiedot sekä muut palveluiden tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tekniset tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjään tai hänen käytökseensä, laitteeseensa tai laitteensa käytökseen.

"Palvelut" viittaa WithSecuren valmistamaan tai jakelemaan palveluun tai tuotteeseen, ohjelmistot, Web-ratkaisut, työkalut ja niihin liittyvät tukipalvelut mukaan lukien.

"Web-sivusto" viittaa sivustoon withsecure.com tai mihin tahansa muuhun Web-sivustoon, jota WithSecure isännöi tai hallinnoi, niiden alasivustot ja selainpohjaiset palveluportaalit mukaan lukien.

Muutokset

Tämä käytännön versio selkeyttää, päivittää ja korvaa edellisen version. Haluamme pitää tämän asiakirjan ajan tasolla jatkossakin, ja siksi teemme siihen muutoksia ja lisäyksiä silloin tällöin myös tulevaisuudessa.

Julkaisemme muutetun käytäntöasiakirjan Web-sivustollamme tai muussa vuorovaikutuspisteessä, jossa se on aiemmin ollut saatavilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme ilmoittaa niistä myös muilla keinoin. Kaikki muutokset otetaan käyttöön sinä päivänä, jolloin julkaisemme uusitun käytäntöasiakirjan.

Verkkosivut

Verkkosivustojen yksityisyyskäytäntö

Tiivistelmä

 • Käytämme evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita seurantatekniikoita, joilla saamme tietoja sivustojemme käytöstä ja toiminnasta.
 • Tarkoituksemme on parantaa sivustojen käyttökokemusta ja tuotteidemme ja palvelujemme markkinointia.
 • Käytetyt tekniikat vaihtelevat tuotteen, palvelun ja sinua kiinnostavan tai käyttämäsi sivuston mukaan.

Täysimittainen lauseke

Tässä käytännössä kerrotaan verkkosivustojemme tietosuojaan liittyvistä toimintatavoista. Verkkosivustoilla (tai sivustoilla) tarkoitetaan tässä withsecure.com-toimialueen sisällä olevia sivuja. Verkossa toimivat jälleenmyyjämme (esim. Cleverbridge AG) ylläpitävät omia tietosuojakäytäntöjään, jotka eivät sisälly tähän käytäntöön. Tietoja yleisistä tietosuojakäytännöistämme on WithSecuren tietosuojalausunnossa. Jos haluat tietoja siitä, kuinka dataasi käsitellään tietyssä palvelussa, tutustu palvelukohtaisiin tietosuojakäytännöihin, esim. EPP privacy policy tietosuojakäytäntöön.

Käytämme evästeitä verkkosivustoillamme apuna sisällön räätälöinnissä, verkkosivuston parantamisessa ja kehittämisessä ja relevanttien verkkomarkkinointitoimien luomisessa. Kun käyt sivustoillamme, hyväksyt tällaisten evästeiden käytön. Voit myös säätää valintojasi evästeasetusten avulla. Evästeasetuksesi pysyvät aktiivisina vuoden valintasi jälkeen. Evästeen vanhentumispäivämäärä riippuu evästeen toimittajasta. Jos haluat poistaa evästeet ennen niiden vanhentumispäivää, voit tehdä sen selainasetuksistasi.

Jotkin evästeet (toiminnalliset evästeet) ovat pakollisia sivuston oikean toimimisen kannalta tai tietoturvasyistä, ja ne on määritetty aina käyttöön. Tämä asiakirja ei koske tällaisia olennaisia evästeitä.

Web-sivuston mukautus ja kehitys

Evästeillä ja muilla tekniikoilla kerättyjen tietojen avulla voimme hahmottaa, milloin ja miten kävijät havaitsevat sivustomme, ovat niiden kanssa vuorovaikutuksessa ja poistuvat niiltä. Tämän jälkeen näillä tiedolla

 • parannetaan sivustojemme näkyvyyttä ja käytettävyyttä,
 • paikannetaan mahdollisia teknisiä ongelmia ja korjataan niitä,
 • toimitetaan sinulle mukautettua ja oleellista tietoa, kuten hinnoittelutietoa
 • ohjataan sinut oleellisemmalle aiheeseen liittyvälle verkkosivulle (IP-osoitteen maakohtaisten sijaintitietojen perusteella).

Oletusarvoisesti emme käytä evästeitä verkkosivustoillamme vierailevien henkilöiden tunnistamiseen. Jos olet kuitenkin vapaaehtoisesti lähettänyt yhteystietosi WithSecurelle esimerkiksi tuotetta ostaessasi, tuotteen kokeiluversion lataamisen yhteydessä tai kyselyä täyttäessäsi tai kilpailuun osallistuessasi, voimme luvallasi yhdistää verkkosivuston käyttötietosi sinua koskeviin tietoihin evästeiden avulla. Jos olet kiinnostunut yrityksille suunnatusta viestinnästämme, tämä sisältää myös aiemmat WithSecure-sivuston selaustietosi. Jos sinulla on jo liiketoimintasuhde WithSecuren kanssa, tiedot yhdistetään tietoihin, joita olemme tallentaneet sinusta asiakastietojen hallintaympäristöömme (CRM-järjestelmiin). Lue lisätietoja.

Laadimme tilastoja ja koontiraportteja sisäiseen käyttöön sekä jaettavaksi WithSecure-konserniin kuuluville yrityksille, kumppaneille ja alihankkijoille. Myös ulkoiset verkkoanalytiikkapalvelujen tarjoajat saattavat luoda ja julkaista koontiraportteja kerätyistä tiedoista. Tilastoissa ja koontiraporteissa ei ole yksittäiseen sivustolla kävijään yhdistettävissä olevia tietoja.

Web-markkinointitoimet

Keräämiämme tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin. Kun saamme tietoja sivuista, joilla olet käynyt, tai aiemmin ostamistasi tuotteista, voimme kohdistaa markkinointia paremmin jatkossa.

Teemme yhteistyötä myös tietoja kokoavien toimijoiden ja verkkokauppasivustojen kanssa, jotta voimme kohdistaa mainontaa asiakkaillemme. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun käyt sivustollamme tai kolmannen osapuolen kumppanisivustossa tai napsautat WithSecure-tuotteen tai -palvelun mainosta, toimenpiteitäsi saatetaan seurata evästeillä. Markkinointikumppanimme laativat nämä evästeet, ja niitä käytetään räätälöityjen WithSecureen liittyvien mainosten näyttämiseen muilla sivustoilla.

Emme myy henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille. Tietoja, joita ei voida käyttää henkilöllisyyden määrittämiseen, saatetaan jakaa mainostus- ja liiketoimintakumppaneillemme. He saattavat käyttää evästeitä seuratakseen, mitä mainoksia olet nähnyt ja mistä tuotteista tai palveluista tunnut olevan kiinnostunut.

Yleisesti evästeistä

Evästeillä voimme kerätä tietoja sivustomme käytöstä. Näitä tietoja ovat muun muassa

 • käytetyt selaimet ja käyttöjärjestelmät,
 • viitesivustojen (liikenteen alkuperän) toimialueet,
 • vierailujen päivämäärä, aika, määrä ja kesto,
 • se, mitä sivuja ja elementtejä on katsottu,
 • se, mitä linkkejä, painikkeita tai muita kohteita on napsautettu
 • ja mitä lomakkeiden tekstikenttiin on kirjoitettu.

Evästeissä voi olla selaimessasi yksilöllisiä tunnuksia, jotka ovat yleensä satunnaisia numeroita ja kirjaimia sisältäviä merkkijonoja. Niiden avulla voimme tunnistaa selaimesi, kun palaat sivustollemme.

Käytämme sekä ensimmäisen osapuolen (WithSecuren määrittämät) että kolmannen osapuolen evästeitä (muun toimittajan kuin WithSecuren määrittämät), jotka välittävät tietoja kyseiselle kolmannelle osapuolelle, kun vierailet WithSecuren sivustossa.

Evästeillä myös seurataan reaktioitasi sinulle lähetettäviin sähköposteihin. Näin tiedämme, olemmeko onnistuneet viestin välittämisessä sinulle.

Muuta evästeasetuksia

Voit lopettaa evästeperusteisen tietojen keräämisen milloin tahansa peruuttamalla evästeet (katso alla olevat vaihtoehdot) tai säätämällä selainasetuksia. Huomaa, että jotkin sivustomme ominaisuudet edellyttävät evästeiden käyttöä.

Huomaa, että nämä kieltomekanisimit toimivat selaimeen asetettavien evästeiden avulla. Tämän takia evästeiden käytön on oltava sallittu selaimessa, jotta näitä asetuksia voidaan käyttää. Jos poistat tai tyhjennät evästeet tai vaihdat käyttämääsi selainta, nämä asetukset on määritettävä uudelleen.

Kolmansien osapuolten evästetoimittajat

Keräämme joitakin tietoja evästeiden kautta yllä kuvatulla tavalla seuraavien palveluntarjoajien avulla.

Evästeen toimittajaEvästeen käyttötarkoitusLue lisää
DemandbaseSivuston tietojen mittaaminen ja kehittäminen, asiaankuuluvien mainosten toimittaminenLue lisää
FacebookAsiaankuuluvien mainosten toimittaminenLue lisää
Google AdsAsiaankuuluvien mainosten toimittaminen (myös Google-signaalien kautta)Lue lisää
Google AnalyticsSivuston tietojen mittaaminen ja kehittäminen (myös Google-signaalien kautta)Lue lisää
Google Marketing PlatformAsiaankuuluvien mainosten toimittaminen (myös Google-signaalien kautta)Lue lisää
HotjarSivuston tietojen mittaaminen ja kehittäminenLue lisää
LinkedInAsiaankuuluvien mainosten toimittaminenLue lisää
Microsoft AdvertisingAsiaankuuluvien mainosten toimittaminenLue lisää
TaboolaAsiaankuuluvien mainosten toimittaminenLue lisää

Kolmannen osapuolen sivustot

Emme ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten sivustoista, joille siirryt sivustomme kautta, eikä tämä käytäntö kata niiden käytäntöjä. Web-sivustomme yksityisyyskäytäntö ei kata kolmansien osapuolten sivustojen keräämiä tietoja, joten lue niiden tietosuojalausunnot tarkkaan.

WithSecure ei hallinnoi kolmansien osapuolten sivustojen evästeitä. Kolmannet osapuolet ovat vastuussa näiden evästeiden toiminnasta ja henkilökohtaisten tietojen käsittelemisestä.

Kolmansien osapuolten evästeiden hyväksymis- ja estämiskäytännöt vaihtelevat markkinointikampanjakohtaisesti, ja niiden määritykset tulevat kolmansilta osapuolilta ja sovellettavista laeista.