Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeen­omistajat käyttävät päätäntä­valtaansa yhtiö­kokouksissa. Varsinainen yhtiö­kokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeen­omistaja voi pyytää lisäämään yhtiö­kokouksen esitys­listalle käsiteltäviä asioita, jos ne kuuluvat yhtiö­kokouksen päätäntä­valtaan ja ehdotukset on toimitettu annetun määrä­ajan puitteissa. Yhtiö­kokouksen kutsu julkaistaan yhtiön verkko­sivuilla.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista:

 • Tilinpäätöksen hyväksyminen
 • Osingoista päättäminen
 • Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 • Hallituksen jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
 • Tilintarkastajan valitseminen
 • Muista yhtiökokoukselle tehdyistä ehdotuksista päättäminen

Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa.

2024

Varsinainen yhtiökokous 2024

WithSecure Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin 20. maaliskuuta 2024 klo 15.00 alkaen. Kokous pidettiin hybridikokouksena siten, että osakkeenomistajat pystyivät käyttämään oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Osakkeenomistajat pystyivät käyttämään äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Materiaalit

Yhtiökokouskutsu

Hallitusehdokkaiden esittely

Palkitsemisraportti

Vuosikertomus 2023

Tietosuojaseloste

Yhtiökokouksen päätökset

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja

2023

Varsinainen yhtiökokous 2023

WithSecure Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin 21. maaliskuuta 2023 klo 15.00 alkaen. Kokous pidettiin hybridikokouksena siten, että osakkeenomistajat pystyivät käyttämään oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajat pystyivät käyttämään äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Materiaalit

Yhtiökokouskutsu

Liite I – Yhtiökokouskutsu

Hallitusehdokkaiden esittely

Palkitsemisraportti

Vuosikertomus 2022

Tietosuojaseloste

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja

2022

Ylimääräinen yhtiökokous 31.5.2022

WithSecure Oyj:n osakkeen­omistajien yhtiö­kokous pidettiin 31.5.2022 klo 10.00 alkaen yhtiön pää­konttorissa osoitteessa Tamma­saaren­katu 7, Helsinki. Yhtiö­kokous järjestettiin niin sanotun väli­aikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeen­omistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeen­omistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vasta­ehdotuksia ja kysymyksiä.

Materiaalit

Tärkeää tietoa

Tämän verkkosivun materiaaliin pääsy ei välttämättä ole laillista tietyillä lainkäyttöalueilla. Muilla lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.

 

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Valitse luettelosta asuinmaasi*

 

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE – TÄRKEÄÄ

WITHSECURE OYJ ON JULKAISSUT TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA SÄHKÖISTÄ MATERIAALIA VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ JA YKSINOMAAN TIEDONANTOTARKOITUKSESSA.

MATERIAALEJA EI OLE SUUNNATTU HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA MATERIAALIEN JAKAMINEN OLISI MINKÄ TAHANSA NIISSÄ SOVELLETTAVAN LAIN TAI MÄÄRÄYKSEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI LUPAA.

Lue tämä ilmoitus huolellisesti. Se koskee jokaista tämän verkkosivuston käyttäjää. Huomaa, että seuraavaa vastuuvapauslauseketta saatetaan muuttaa tai päivittää. Ole hyvä ja lue lauseke ja hyväksy se kokonaan aina kun käyt sivustolla.

Tällä sivustolla oleviin materiaaleihin tutustuminen saattaa olla tietyissä maissa lainvastaista tai siihen voi liittyä rajoituksia. Jokaisen, joka haluaa tutustua materiaaleihin, on ensin vakuutettava, ettei häneen sovelleta sellaisia paikallisia määräyksiä, jotka estäisivät materiaaliin tutustumisen tai rajoittaisivat sitä.

Materiaaleja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa.

Materiaalit eivät ole tarjous myydä eivätkä tarjous ostaa materiaaleissa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Materiaaleissa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Materiaaleja ei saa luovuttaa tai muulla tavoin suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain välittää, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa tai missään maassa, missä materiaalien jakaminen olisi minkä tahansa niissä sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa, eikä materiaaleja saa toimittaa tällaisiin maihin. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen.

Perusteet käytölle

WithSecure on julkaissut sähköisen version näistä materiaaleista tällä verkkosivustolla vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eikä se anna tältä osin mitään vakuutuksia. Ennen verkkosivuston käyttöä käyttäjän on vakuutettava WithSecurelle, että hänen tarkoituksenaan on ainoastaan saada tietoa. Materiaalin julkaiseminen sähköisessä muodossa ei muodosta tarjousta myydä tai ostaa WithSecuren arvopapereita. Se ei myöskään ole WithSecuren tai minkään muun tahon antama suositus myydä tai ostaa WithSecuren arvopapereita.

Ymmärtämisen vahvistaminen ja vastuuvapauslausekkeen hyväksyminen

NAPSAUTTAMALLA ALLA OLEVAA ”HYVÄKSYN”-PAINIKETTA VAKUUTAN, ETTEN TÄLLÄ HETKELLÄ OLESKELE YHDYSVALLOISSA.

Napsauttamalla ”Hyväksyn”-painiketta vakuutan ymmärtäväni, ettei arvopapereita tarjota eikä materiaalia jaeta Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Sitoudun olemaan lähettämättä tai muutoin siirtämättä mitään tällä verkkosivustolla olevia materiaaleja kenellekään, joka oleskelee Yhdysvalloissa tai millä tahansa muulla alueella, missä se olisi sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa kyseisessä maassa. Vahvistan, että olen lukenut edellä esitetyt ehdot ja että hyväksyn ne ja sitoudun noudattamaan niitä.

OLEN LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT EDELLÄ ESITETYN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN. YMMÄRRÄN, ETTÄ SE SAATTAA VAIKUTTAA OIKEUKSIINI, JA SITOUDUN NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA JA KÄYTTÄMÄLLÄ TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVIA MATERIAALEJA VAHVISTAN, ETTÄ OLEN ANTANUT EDELLÄ OLEVAT VAKUUTUKSET.

JOS ET VOI ANTAA TÄTÄ VAKUUTUSTA, TULEE VALITA [EN HYVÄKSY] ‑PAINIKE TAI POISTUA TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA MUULLA TAVOIN.

 

 

Vastuuvapauslauseke – Ei pääsyä

Tällä verkkosivujen osalla olevat tiedot ovat rajoitettuja, eikä niitä ole tarkoitettu julkistettavaksi, jaettavaksi tai saataville asetettavaksi, suoraan tai epäsuoraan, kokonaisuudessaan tai osittain seuraavissa maissa, seuraaviin maihin tai seuraavista maista: Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong, Japani, Uusi Seelanti, Etelä-Afrikka, Singapore tai mikä tahansa lainkäyttöalue, jossa se saattaisi muodostaa lainkäyttöalueen paikallisten arvopaperilakien tai säännösten rikkomuksen.

 

false
true

Varsinainen yhtiökokous 2022

F-Secure Oyj:n osakkeen­omistajien yhtiö­kokous pidettiin 16.3.2022 klo 14.00 alkaen yhtiön pää­konttorissa osoitteessa Tamma­saaren­katu 7, Helsinki. Yhtiö­kokous järjestettiin niin sanotun väli­aikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeen­omistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeen­omistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vasta­ehdotuksia ja kysymyksiä.

Materiaalit

Videotallenteet

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että videoidut tallenteet eivät ole osa varsinaista yhtiö­­kokousta tai virallista yhtiö­­kokous­­materiaalia.

Infotilaisuus

2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

F-Secure Oyj:n osakkeen­omistajien yhtiö­kokous pidettiin 24.3.2021 klo 14.00 alkaen yhtiön pää­konttorissa osoitteessa Tamma­saaren­katu 7, Helsinki. Yhtiö­kokous järjestettiin niin sanotun väli­aikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeen­omistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeen­omistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vasta­ehdotuksia ja kysymyksiä.

Materiaalit

Videotallenteet

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että videoidut tallenteet eivät ole osa varsinaista yhtiö­kokousta tai virallista yhtiö­kokous­materiaalia.

Toimitusjohtajan katsaus

Hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Åsa Riisbergin esittäytyminen

2020

Varsinainen yhtiökokous 2020

F-Secure Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin 12.5.2020 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki.

Materiaalit

2019

Varsinainen yhtiökokous 2019

F-Secure yhtiökokous pidettiin tiistaina 19.3.2019 klo 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki.

Materiaalit

2018

Varsinainen yhtiökokous 2018

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 4. huhtikuuta 2018 klo 15:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa.

Materiaalit

2017

Yhtiökokous vuonna 2017

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään pidetään keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017 klo 15:00 alkaen yhtin pääkonttorissa Ruoholahdessa.

  Materiaalit

  2016

  Yhtiökokous vuonna 2016

  F-Securen yhtiökokous pidettiin torstaina 7. huhtikuuta 2016 kello 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Alta löytyvät kokouksen materiaalit.

   Materiaalit

   2015

   Varsinainen yhtiökokous 2015

   F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 8. huhtikuuta 2015 klo 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa.

   Materiaalit

   2014

   Varsinainen yhtiökokous 2014

   F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään pidettiin torstaina 3. huhtikuuta 2014 klo 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia

   Yhtiökokouksen pöytäkirja toimitetaan saataville viimeistään 17.4.2014.

    Materiaalit

    2013

    Varsinainen yhtiökokous 2013

    F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 3. huhtikuuta 2013. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia.

     Materiaalit

     2012

     Varsinainen yhtiökokous 2012

     F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä tiistaina 3.4.2012 osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia.

      Materiaalit

      2011

      Varsinainen yhtiökokous 2011

      F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 30.3.2011 kello 16.00 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

       Materiaalit

       2010

       Varsinainen yhtiökokous 2010

       F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 24.3.2010 osoitteessa HTC Ruoholahti, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki.

        Materiaalit

        2009

        Varsinainen yhtiökokous 2009

        F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin torstaina 26.3.2009 High Tech Center:ssä, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

        Materiaalit

        2008

        Varsinainen yhtiökokous 2008

        F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.3.2008 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

        Materiaalit

        Ylimääräinen yhtiökokous 2008

        F-Securen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.10.2008 alkaen klo 15.00 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7 (Ruoholahti), 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

        Materiaalit

        Konsernin johto

        Konsernin johto

        WithSecuren ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, joka valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus huolehtii WithSecuren hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa yhtiön liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta.

        Hallitus

        Hallituksen tehtävät

        Hallitus on vastuussa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen toiminta, vastuut ja tehtävät perustuvat osakeyhtiölakiin ja muuhun soveltuvaan lainsäädäntöön sekä hallituksen työ­järjestykseen. Näitä ovat mm.:

        • WithSecuren strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja budjettien toteutumisen valvonta
        • Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
        • Merkittävien investointien, yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai muiden merkittävien tai kauaskantoisten päätösten hyväksyminen
        • Yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisuuden varmistaminen
        • Sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien asianmukaisuuden varmistaminen
        • Henkilöstöpolitiikan ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen
        • Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu

        Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista, kuitenkin vähintään viisi kertaa toimikautensa aikana työjärjestyksen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain. Hallitus pyrkii lähtökohtaisesti yksimieliseen päätöksentekoon. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä, jos yksimielistä päätöstä ei voida tehdä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

        Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia.

        Monimuotoisuus on olennainen osa WithSecuren menestystä. Hallituksen asettamien monimuotoisuusperiaatteiden mukaan optimaalinen sekoitus monimuotoisia taustoja, osaamista ja kokemusta vahvistaa hallituksen työskentelyä ja edistää pitkän aikavälin omistaja-arvon luomista. Hallituksen monimuotoisuus­peri­aatteisiin kuuluu pyrkimys kohti tasapainoista sukupuolijakaumaa. Molemmat sukupuolet ovat edustettuna WithSecuren hallituksessa.

        Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan WithSecuren henkilökunnasta. WithSecuren henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen WithSecuren vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö saa osallistua ehdokkaana. Hallituksen henkilöstövaliokunta haastattelee kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan yhtiökokoukselle valittavaksi hallituksen jäseneksi.

        Hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

        Hallituksen valiokunnat

        Vuonna 2019 hallitus perusti seuraavat valiokunnat: tarkastusvaliokunta (Audit Committee) ja nimitys- ja palkitsemisasioita käsittelevä henkilöstövaliokunta (Personnel Committee). Hallitus valitsee hallituksen jäsenistä valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Kummassakin valio­kunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Hallitus vahvistaa valiokuntien päätehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnan tehtävät määritellään valiokunnan työjärjestyksessä.

        Tarkistusvaliokunta

        Tarkastusvaliokunta valvoo ja arvioi yhtiön riskienhallintaa, sisäisiä kontrolleja, tietojärjestelmästrategiaa ja ‑käytäntöjä, talousraportointia sekä tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta hallitukselle sekä arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoiminnan tuntemus sekä riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden on oltava riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Tarkastusvaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana.

        Henkilöstövaliokunta

        Henkilöstövaliokunta valmistelee aineistoa ja antaa neuvoja hallituksen kokoonpanoon ja johdon palkitsemiseen liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka liittyvät yhtiön avainhenkilöiden palkitsemiseen ja kannustimiin. Valiokunta valmistelee myös ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä sekä hallituksen palkitsemisesta. Henkilöstövaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Henkilöstövaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kahdesti (2) vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana.

        Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

        Toimitusjohtajan tehtävät

        Hallitus nimittää ja voi erottaa toimitus­johtajan ja päättää toimitus­johtajan palkkiosta sekä muista eduista. Toimitus­johtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitus­johtajan pää­tehtävät ovat:

        • Yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaan
        • Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely
        • Hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen
        • Muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat

        Toimitus­johtajan palkitseminen on kuvattu WithSecuren palkitsemispolitiikassa.

        Johtoryhmän tehtävät

        Johtoryhmän tehtävä on avustaa toimitus­johtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa.

        Palkitseminen

        Palkitseminen

        Palkitsemispolitiikka ja palkitsemisen periaatteet

        WithSecuren palkitsemispolitiikka kuvaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista sekä politiikan luomisen ja toteuttamisen periaatteita. Palkitsemispolitiikka noudattaa Suomen pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksia, osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä sekä muita palkitsemista koskevia säännöksiä ja ohjeita, joita sovelletaan julkisesti noteerattuihin yhtiöihin. 

        WithSecuren johdon palkitseminen on suunniteltu edistämään yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Yhtiön tavoitteena on palkita suoritukseen ja osaamiseen perustuen. Palkitseminen on suunniteltu olemaan kilpailukykyistä kussakin markkinassa, lisäämään sitoutumista yhtiöön sekä olemaan johdonmukaista koko yhtiössä. Yhtiön tavoitteena on maksaa keskimäärin vähintään markkinatason mukaisia peruspalkkoja, jotta yhtiö kykenee houkuttelemaan ja pitämään tarvittavaa osaamista. Kannustinjärjestelmät on suunniteltu tukemaan yhtiön strategiaa sekä varmistamaan yhtiön suorituskyky ja pitkän aikavälin arvonnousu yhdistämällä avaintyöntekijöiden ja osakkeenomistajien edut. 

        Yhtiön koko henkilöstön palkitsemista arvioidaan säännöllisesti palkitsemisen kilpailukyvyn varmistamiseksi työntekijöiden henkilökohtainen suoriutuminen ja osaaminen huomioon ottaen. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa samoja perusperiaatteita kuin yhtiön muiden työntekijöiden palkitseminen.

        Hallituksen palkitseminen

        WithSecuren varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja sen valiokuntien palkitsemisesta hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella.

        Ehdotus hallituksen palkitsemisesta perustuu muun muassa hallituksen palkitsemista koskeviin vertailutietoihin. Tarkastellessaan vertailutietoja sekä muita markkinatrendejä henkilöstövaliokunta ottaa huomioon yhtiön kyvyn houkutella ja sitouttaa korkeatasoista osaamista hallitukseen.

        Hallituksen palkitseminen koostuu ensisijaisesti vuosipalkkiosta, joka voidaan maksaa osakkeina, käteisenä tai näiden kahden yhdistelmänä. Vuosipalkkion suuruus riippuu henkilön roolista hallituksessa ja sen valiokunnissa. Yhtiön henkilöstöä edustavalle hallitusjäsenelle maksetaan vuosipalkkio hallitustyöstä.

        Hallituksen jäsenten tämänhetkiset vuosipalkkiot (varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2023 tekemän päätöksen mukaisesti):

        •  hallituksen puheenjohtaja: 80 000 euroa
        •  valiokuntien puheenjohtajat: 48 000 euroa
        •  hallituksen jäsenet: 38 000 euroa
        •  henkilöstöä edustava hallitusjäsen: 12 667 euroa

        Noin 40 % vuosipalkkiosta maksetaan WithSecuren osakkeina. Yhtiö maksaa osakkeisiin liittyvän varainsiirtoveron. Hallituksen jäsenille palkkioina maksettujen osakkeiden myymiseen ei liity rajoituksia eikä tällaisten osakkeiden omistamiseen sovelleta muitakaan periaatteita. Yhtiö ostaa osakkeet markkinoilta tai siirtää yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin.

        Hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä järjestettävään kokoukseen, maksetaan erillinen 1 000 euron kokouspalkkio. Kokouspalkkio on 2 000 euroa, jos kokoukseen osallistuminen edellyttää matkustamista mantereiden välillä. Hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaisesti. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan assistentti- ja hallintopalvelut.

        Lisätietoja on saatavilla viimeisimmästä palkitsemisraportista (Palkitsemisraportit-osiossa).

        Toimitusjohtajan palkitseminen

        Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallituksen henkilöstövaliokunta seuraa palkitsemisen tasoa verrokkiyhtiöissä aktiivisesti ja valmistelee toimitusjohtajan palkitsemista koskevat esitykset hallitukselle. Henkilöstövaliokunta voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita valmistelutyössä. 

        Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Toimitusjohtaja on tyypillisesti oikeutettu samoihin verotettaviin ja verottomiin luontoisetuihin kuin muut työntekijät kotimaassaan, mutta yhtiö voi tarjota toimitusjohtajalle myös muita etuja.

        Peruspalkka

        Toimitusjohtajan kiinteä palkitseminen asetetaan kilpailukykyiselle tasolle, jotta yhtiö pystyy varmistamaan tarvittavan osaamisen hankkimisen ja pitämisen. Kiinteä palkitseminen koostuu peruspalkasta ja mahdollisista luontoiseduista. Tällä hetkellä toimitusjohtajan kiinteä palkkio on yhteensä 350 000 euroa vuodessa.

        Lyhyen aikavälin kannustimet 

        Vuoden 2024 lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu WithSecuren oikaistuun käyttökatteeseen (60 prosentin painoarvo) ja liikevaihtoon (40 prosentin painoarvo). Toimitusjohtajan kannustinpalkkion tavoitetaso on 50 % vuosittaisesta peruspalkasta, ja maksimipalkkio vastaa vuosipalkkaa. Vuoden 2024 lyhyen aikavälin kanustinohjelman mukaiset mahdolliset palkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, kun vuoden 2024 tulos on valmistunut. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkkio voidaan maksaa osittain tai kokonaan eläkerahastoon. Hallitus päättää rahastoon maksettavan maksun suuruudesta vuosittain. Koska rahastoon maksettuun palkkioon ei kohdistu sosiaali- eikä muita työnantajakuluja, rahastoitavan palkkion määrä kerrotaan 1,1:llä.

        Pitkän aikavälin kannustimet

        Toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmiin. Pääasialliset järjestelmät ovat suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma ja suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä. Suoritusperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa toimitusjohtajan tavoitetason palkkio on 85 % vuosittaisesta peruspalkasta ja maksimipalkkio on kaksi kertaa tavoitetason palkkio eli 170 % vuosittaisesta peruspalkasta.

        Toimitusjohtaja osallistuu tällä hetkellä kolmeen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, joihin kuuluvat suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2021–2023, ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 2021–2023 ja suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä 2022–2026. Nämä kannustinohjelmat on kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa. Suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä 2022–2026 korvaa kaksi tavanomaista suoritusperusteista osakepalkkio-ohjelmaa vuosina 2022 ja 2023.

        Osakepalkkio-ohjelma

        Suorituskriteerit

        Palkkion tavoitetaso (*)

        Palkkion enimmäistaso (*)

        Palkkion maksu

        Suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2021–2023

        Absoluuttinen osakkeenomistajan kokonaistuotto (TSR) (100 %) 

        202 983 osaketta 

        405 965 osaketta 

        Q1 / 2024 

        Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 2021–2023

        Työsuhteen jatkuminen

        106 833 osaketta 

        106 833 osaketta

        Q1 / 2024 

        Suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä 2022–2026

        WithSecuren markkina-arvo

        3 x alkuperäinen 612 670 osakkeen hankinta 

        5,5 x alkuperäinen 612 670 osakkeen hankinta 

        Q4 / 2026 

        (*) Osakkeiden määrä on muunnettu WithSecuren osakkeiksi heinäkuussa 2022 toteutuneen jakautumisen jälkeen.

        Lisätietoa käynnissä olevista pitkän aikavälin kannustinohjelmista on Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät -osiossa. 

        Suosituksena on, että toimitusjohtaja omistaa vähintään 50 % niistä osakkeista, jotka hän on saanut palkkioina pitkän aikavälin kannustinohjelmista, ja kerryttää kannustinohjelmista saamiensa osakkeiden määrää, kunnes osakepalkkio-ohjelmista saatujen osakkeiden arvo vastaa toimitusjohtajan vuosittaista peruspalkkaa. Pitkän aikavälin kannustinohjelmien puitteissa toimitusjohtajalle annettuihin osakkeisiin ei sovelleta muita periaatteita tai rajoituksia.

        Työsuhteen muut ehdot

        Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot on kuvattu yhtiön hallituksen hyväksymässä työsopimuksessa.

        Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta molemmille osapuolille. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus kuuden kuukauden peruspalkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen irtisanomisajalta maksettavan palkan lisäksi.

        Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä, ja hänen eläkkeensä määräytyy Suomen työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan Suomen lainsäädännön nojalla 65 vuotta. 

        Lisätietoja on saatavilla viimeisimmästä palkitsemisraportista (Palkitsemisraportit-osiossa).

        Johtoryhmän palkitseminen

        Johtoryhmän palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus toimitusjohtajan ja henkilöstövaliokunnan ehdotusten perusteella.

        Johtoryhmän kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Johtoryhmän jäsenet ovat tyypillisesti oikeutettuja samoihin verotettaviin ja verottomiin luontoisetuihin kuin muut työntekijät kotimaassaan, mutta yhtiö voi tarjota johtoryhmän jäsenille myös muita etuja.

        Peruspalkka

        Kiinteä palkitseminen asetetaan kilpailukykyiselle tasolle, jotta yhtiö pystyy varmistamaan tarvittavan osaamisen hankkimisen ja pitämisen. Kiinteä palkitseminen koostuu rahallisesta peruspalkasta ja mahdollisista luontoiseduista.

        Lyhyen aikavälin kannustimet 

        Vuoden 2024 lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu pääasiassa WithSecuren liikevaihtoon ja oikaistuun käyttökatteeseen. Liiketoimintayksiköiden johtajia koskevat suorituskriteerit sisältävät lisäksi kunkin johtajan oman liiketoimintayksikön taloudellisia mittareita.

        Tavoitetason palkkio johtoryhmän jäsenille on 30 % ja maksimipalkkio 60 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuoden 2024 lyhyen aikavälin kannustinohjelman mukaiset mahdolliset palkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana, kun vuoden 2024 tulos on valmistunut.

        Pitkän aikavälin kannustimet 

        Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmiin. Pääasialliset järjestelmät ovat suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma ja suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä. Suoritusperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa tavoitetason palkkio johtoryhmän jäsenille on 65 % vuosittaisesta peruspalkasta ja maksimipalkkio on kaksi kertaa tavoitetason palkkio eli 130 % vuosittaisesta peruspalkasta. Suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä 2022–2026 korvaa kaksi tavanomaista suoritusperusteista osakepalkkio-ohjelmaa vuosina 2022 ja 2023.

        Lisätietoa käynnissä olevista pitkän aikavälin kannustinohjelmista on Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät -osiossa.

        Työsuhteen muut ehdot 

        Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille (muut kuin toimitusjohtaja). Yhtiön irtisanoessa työsopimuksen on johtoryhmän jäsenillä oikeus kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

        Yhtiö on järjestänyt Isossa-Britanniassa asuville johtoryhmän jäsenille lisäeläkejärjestelyn, joka noudattaa normaaleja paikallisia markkinakäytäntöjä ja jota tarjotaan kaikille Isossa-Britanniassa työskenteleville työntekijöille. 

        Suomessa asuvilla johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyä, ja heidän eläkkeensä määräytyy Suomen työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti. 

        Maksetut palkkiot vuonna 2023

        Johtoryhmän jäsen

        Peruspalkka, sisältäen luontoisedut, EUR

        Lyhyen aikavälin kannustimet, EUR

        Pitkän aikavälin kannustimet,

        EUR

        Pitkän aikavälin kannustimet, kpl osakkeita

        Muut palkkiot

        Yhteensä, EUR

        Toimitusjohtaja

        350 244 

        159 679

        -

        -

        -

        509 923

        Johtoryhmä (pl. toimitusjohtaja)

        1 726 997

        353 758

        436 878

        -

        272 048

        2 789 681

        Yhteensä

        2 077 241

        513 437

        436 878

        -

        272 048

        3 299 604

        Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

        WithSecuren tämänhetkiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät koostuvat suoritusperusteisista osakepalkkio-ohjelmista, ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista, suoritusperusteisesta lisäosakejärjestelmästä ja henkilöstön osakesäästöohjelmasta. 

        Suoritusperusteiset osakepalkkio-ohjelmat

        Suoritusperusteiset osakepalkkio-ohjelmat WithSecuren toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja muille johtajille koostuvat kolmen vuoden mittaisista ansaintajaksoista, joiden käynnistymisestä yhtiön hallitus päättää vuosittain. WithSecurella on tällä hetkellä käynnissä kolme suoritusperusteista osakepalkkio-ohjelmaa, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa.

        Suoritusperusteiset osakepalkkio-ohjelmat tarjoavat osallistujille mahdollisuuden ansaita WithSecuren osakkeita. Palkkiot perustuvat yhtiön hallituksen asettamiin suorituskriteereihin ja ne maksetaan osallistujille ansaintajakson jälkeen sillä ehdolla, että osallistujien työsuhde on edelleen voimassa palkkion maksupäivänä.  

        Ansaintajakso

        2022–2024

        2023–2025

        2024–2026

        Suorituskriteerit

        Absoluuttinen osakkeenomistajan kokonaistuotto (TSR) (100 %) 

         

        Absoluuttinen osakkeenomistajan kokonaistuotto (TSR) (100 %) 

         

        Liikevaihdon kasvu (100 %)

         

        Palkkion maksu

        Maksetaan osittain osakkeina ja osittain käteisenä vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana.

        Maksetaan osittain osakkeina ja osittain käteisenä vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana.

        Maksetaan osittain osakkeina ja osittain käteisenä vuoden 2027 ensimmäisen neljänneksen aikana.

        Maksimipalkkion määrä osakkeina (*)

        1 746 782

        3 845 000

        6 600 000

        (*) PSP 2022–2024 osalta osakkeiden määrä on muunnettu WithSecuren osakkeiksi heinäkuussa 2022 toteutuneen jakautumisen jälkeen. Ohjelmien tilanne 7.3.2024.

        Ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat

        Ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat koostuvat kolmen vuoden mittaisista ansaintajaksoista, joiden käynnistymisestä yhtiön hallitus päättää vuosittain. WithSecurella on tällä hetkellä käynnissä kolme ehdollista osakepalkkio-ohjelmaa, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa. Työsuhteen jatkumista koskevan ehdon lisäksi ehdollisiin osakepalkkio-ohjelmiin ei sisälly taloudellisia kriteerejä tai muita suorituskriteerejä. Palkkiot maksetaan osallistujille sillä ehdolla, että heidän työsuhteensa on voimassa palkkion maksupäivänä. 

        Ansaintajakso

        2022–2024

        2023–2025

        2024–2026

        Palkkion maksu

        Maksetaan osittain osakkeina ja osittain käteisenä vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana.

        Maksetaan osittain osakkeina ja osittain käteisenä vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana.

        Maksetaan osittain osakkeina ja osittain käteisenä vuoden 2027 ensimmäisen neljänneksen aikana.

        Maksimipalkkion määrä osakkeina (*)

        119 444

        400 000

        (*) RSP 2022–2024 osalta osakkeiden määrä on muunnettu WithSecuren osakkeiksi heinäkuussa 2022 toteutuneen jakautumisen jälkeen. Ohjelmien tilanne 7.3.2024.

        Suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä

        Suoritusperusteisessa lisäosakejärjestelmässä on yksi neljän vuoden mittainen ansaintajakso, joka alkoi 1.9.2022 ja päättyy 30.11.2026. Järjestelmään osallistuville annetaan mahdollisuus sijoittaa WithSecuren osakkeisiin ansaitakseen niitä palkkiona. Järjestelmään osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja on hankkinut WithSecuren osakkeita hallituksen ilmoittaman määrän.

        Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy yhtiön markkina-arvon perusteella. Suoritusperusteisen palkkion tavoitetaso on 2,5 kertaa osallistujan ostamien osakkeiden määrä ja enimmäistaso 5 kertaa osallistujan ostamien osakkeiden määrä. Suoritusperusteisessa lisäosakejärjestelmässä suorituskriteerinä on yhtiön absoluuttinen markkina-arvo. Lisäksi osallistujille maksetaan takuupalkkio, jonka suuruus on 0,5 kertaa osallistumishetkellä ostettujen osakkeiden määrä, sillä ehdolla, että osallistujan työsuhde on voimassa palkkion maksupäivänä.

        Ansaintajakso

        2022−2026

        SuorituskriteeritWithSecuren markkina-arvo (100 %)

        Palkkion maksu

        Maksetaan osittain osakkeina ja osittain käteisenä vuoden 2026 viimeisen neljänneksen aikana.

        Maksimipalkkion määrä osakkeina (*)

        6 908 370

        (*) Ohjelman tilanne 31.12.2023.

        Henkilöstön osakesäästöohjelma 

        WithSecurella on tällä hetkellä kaksi käynnissä olevaa henkilöstön osakesäästöohjelmaa. Kukin ohjelma rakentuu 12 kuukautta kestävästä säästöjaksosta, jota seuraa 2 vuoden omistusjakso. Yhtiön hallitus päättää uuden ohjelman käynnistämisestä vuosittain. Ohjelmassa osallistujilla on mahdollisuus säästää osuus palkastaan kuukausittain ja sijoittaa säästösummat WithSecuren osakkeisiin ansaitakseen palkkiona WithSecuren osakkeita. Osallistujat voivat säästää 2–5 % bruttopalkastaan. Säästöillä hankitaan WithSecuren osakkeita markkinahintaan neljännesvuosittain.

        Omistusjakson jälkeen osallistujille maksetaan palkkiona yksi lisäosake kahta ohjelman puitteissa hankittua osaketta kohden. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista palkkion maksupäivänä. Osakkeisiin ei liity muita rajoituksia sen jälkeen, kun palkkio on maksettu osallistujalle. 

        Ansaintajakso

        2022−2025

        2024−2026

        Palkkion maksu

        Maksetaan osittain osakkeina ja osittain käteisenä vuoden 2025 viimeisen neljänneksen aikana.

        Maksetaan osittain osakkeina ja osittain käteisenä vuoden 2026 viimeisen neljänneksen aikana.

        Maksimipalkkion määrä osakkeina (*)

        266 313 (*)

        1 000 000 (**)

        (*) Ohjelman tilanne 31.12.2023.

        (**) Ohjelman mahdollinen maksimipalkkiomäärä.

        Palkitsemisraportit
        Tilintarkastus

        Tilintarkastajat

        Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan. Toimikausi päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle tai sen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa.

        20.3.2024 pidetty yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Karinen.

        Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

        Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

        WithSecure™:n riskienhallinnan ja sisäisten valvonnan prosessien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan asianmukaisesti, arvioidaan, seurataan ja raportoidaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

        Sisäinen valvonta

        Sisäinen valvonta on yhdessä riskienhallinnan kanssa tärkeä osa WithSecuren johtamisjärjestelmää. Hallitus on vastuussa sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden määrittelystä ja siitä, että yhtiö valvoo sisäisten kontrollien toimintaa.

        WithSecure on määritellyt tavoitteet sisäiselle valvonnalle globaalien periaatteiden mukaisesti. Sisäinen valvonta koostuu mm. politiikoista, prosesseista, toimintatavoista sekä kontrolli- ja valvontatoimenpiteistä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa riittävä varmuus sille, että WithSecure saavuttaa seuraavat tavoitteensa:

        • WithSecuren toiminnot ovat kaikilla tasoilla tehokkaita ja läpinäkyviä yhtiön strategian mukaisesti;
        • Sisäinen ja ulkoinen taloudellinen raportointi sekä muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi hallitukselle, johdolle, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille on kattavaa, luotettavaa, asianmukaista ja ajantasaista;
        • Soveltuvia lakeja, säännöksiä sekä WithSecuren politiikkoja ja ohjeita noudatetaan.

        WithSecuren sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet määrittelevät roolit, tarkoituksen sekä toimintamallit sisäiselle valvonnalle. Toimintaperiaatteissa ohjeistetaan, miten sisäiset kontrollit toteutetaan eri tasoilla, järjestelmissä sekä henkilöstölle ja ulkoistetuille toiminnoille. Taloudellisen raportoinnin osalta sisäinen valvonta koostuu riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, prosesseista ja sisäisistä kontrolleista sekä valvonnasta ja raportoinnista.

        Sisäinen tarkastus

        Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tähän asti valiokunta on päätynyt siihen, että huomioiden yhtiön koon, organisaatiorakenteen ja pää­osin keskitetyn taloudellisen hallinnan erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta.

        Sisäisen tarkastustoiminnon puuttuessa huomiota on kiinnitetty kirjanpitoon, raportointiin, dokumentointiin, auktorisointeihin, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden säännölliseen arviointiin kaikissa WithSecure™:n yksiköissä. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan aika ajoin. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön talousosasto. Lakiasiainyksikkö osallistuu myös tähän työhön aktiivisesti.

        Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunniteltaessa. Tarvittaessa sisäisen tarkastuksen palveluita ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta.

        Avoimen tiedonvaihdon helpottamiseksi talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa. Tarkastusvaliokunta tapaa myös tilintarkastajia säännöllisesti.

        Yrityksessä on otettu käyttöön raportointilinja, joiden kautta työntekijä voi ilmoittaa hallitukselle ja johtoryhmälle havaitsemistaan väärinkäytösepäilyistä.

        Riskienhallinta

        WithSecuren riskienhallinnan ja sisäisten valvonnan prosessien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan asianmukaisesti, arvioidaan, seurataan ja raportoidaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

        WithSecuren hallitus määrittelee riskien hallinnassa ja sisäisessä valvonnassa noudatettavat periaatteet. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta WithSecuren riskienhallinnan valvonnassa. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteuttamisesta ja soveltamisesta jatkuvasti ja yhdenmukaisesti koko organisaatiossa.

        WithSecuren riskienhallintaperiaatteiden ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa organisaation kykyä tunnistaa ja hallita riskejä tehokkaammin. Erilaisten yhtiön liiketoiminnasta aiheutuvien tilanteiden todennäköisyyttä ja mahdollista haitallista vaikutusta yhtiöön, sen asiakkaisiin tai kumppaneihin seurataan osana riskienhallintajärjestelmää. Riskienhallinnan tavoitteena on myös ennakoivasti rajoittaa sellaisten liiketoimintaan liittyvien tilanteiden vaikutusta ja todennäköisyyttä, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus WithSecureen, sen asiakkaisiin tai kumppaneihin. Ennakoiva valvonta, riskien simulointi ja stressitestaus mahdollistavat strategisen resilienssin rakentamisen yhtiön liiketoiminnassa. Riskienhallintaa voidaan käyttää myös liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

        WithSecure edistää henkilöstön tekemää jatkuvaa riskiarviointia. Yhtiön toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja tilintarkastaja seuraavat säännöllisesti riskienhallintaprosessissa tunnistettuja keskeisiä operatiivisia riskejä. Riskienhallinta on keskeinen osa WithSecuren hallintoa, ja yhtiön riskienhallintaprosessi on linjassa ISO 31000 ‑standardin kanssa. Tarkastusvaliokunta käy säännöllisesti läpi yhtiön tärkeimpiä operatiivisia riskejä koskevan raportin ja arvioi riskienhallintajärjestelyiden tehokkuutta.

        Riskit ja epävarmuudet

        WithSecuren toimintoihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan, kannattavuuteen, taloudelliseen tilaan, markkinaosuuteen, maineeseen, osakkeen hintaan tai yhtiön lyhyen tai pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä riskit ja epävarmuudet kattavat ainoastaan merkittävimmät yhtiötä koskevat riskit; kyseessä ei ole kattava luettelo riskeistä.

        WithSecuren riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit, joilla voi olla vaikutusta liiketoimintaan, sekä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi. WithSecure tarkastelee riskiarvioinnissa kunkin riskin todennäköisyyttä ja mahdollisia vaikutuksia, sekä riskin hallintaan ja ehkäisemiseen vaadittavia resursseja. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen riskien realisoituessa on olennainen osa riskienhallintaa. WithSecuren riskienhallintaperiaatteet ja -prosessi on kuvattu yhtiön vuoden 2023 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

        Kyberturvallisuusmarkkinaan liittyvät riskit

        Markkinoiden keskittyminen

        Kyberturvallisuusmarkkina on jakautunut moniin eri ohjelmiston- ja palveluntarjoajiin. Suuret markkinatoimijat investoivat merkittävästi sisäänrakennetun tietoturvan kehittämiseen ja markkinaosuuksiensa kasvattamiseen. On todennäköistä, että tietoturvamarkkinassa tapahtuu konsolidoitumista. WithSecuren täytyy onnistua valitsemassaan strategiassa, ja löytää oikeat yritysostokohteet sekä onnistua ostettujen yhtiöiden integroimisessa yhtiön liiketoimintaan. Yhtenä markkinoiden pienemmistä toimijoista yhtiön on jatkuvasti pysyttävä merkityksellisenä toimijana asiakkaiden näkökulmasta varmistamalla, että sen teknologia on ajantasaista ja palvelut laadukkaita ja oikea-aikaisia.

        Geopoliittiset riskit

        Geopoliittiset epävarmuudet, kuten esimerkiksi Ukrainan sota, aiheuttavat merkittävästi kohonneen riskin odottamattomille häiriöille maailmantaloudessa ja turvallisuudessa. Yhteiskunnan infrastruktuureihin kohdistuvien terroritekojen todennäköisyys on kasvanut tämän kehityksen myötä. Tällaiset tapahtumat voivat myös vaikuttaa WithSecuren liiketoimintaan. Valtioiden tukemien kyberrikollisten lisääntyvä aktiivisuus tulee aiheuttamaan liiketoiminnan keskeytyksiä myös vuonna 2024.

        Yritysvastuullisuussyistä johtuen WithSecure ei harjoita liiketoimia venäläisten tai valkovenäläisten toimijoiden kanssa edes niissä tapauksissa, joissa toiminta olisi voimassa olevien vientivalvontasäännösten mukaan sallittua.

        WithSecure toimii useissa eri maissa ja yhtiöön kohdistuu täten  erilaisia maakohtaisia riskejä kussakin toimipisteessä.  Muuttuvat olosuhteet ja  lainsäädäntö eri toimintamaissa altistaa WithSecuren riskeille, kuten epäsuotuisille verotuskäytännöille tai vientivalvonnalle kohdemaassa. 

        Ympäristöriskit

        WithSecure arvioi ympäristöriskien – erityisesti ilmastonmuutoksen – vaikutuksia liiketoimintaansa osana vastuullisuuden olennaisuusanalyysia. Ohjelmiston- ja palveluntarjoajana yhtiöön ei kohdistu merkittäviä ympäristöriskejä. Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvä suunnittelu kattaa luonnonmullistuksista ja muista katastrofeista johtuvaan resurssipulaan liittyvät skenaariot.

        WithSecuren toimintoihin ja tuotteisiin liittyvät riskit

        Osaavan henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen

        Osaavan henkilöstön puutteen seurauksena yhtiö ei välttämättä pysty tarjoamaan asiakkaille korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Osaavasta henkilöstöstä käydään kyberturvallisuusalalla yhä kovempaa kilpailua, ja toimialalla vallitsee rakenteellinen osaamisvaje. WithSecure kehittää ja ottaa käyttöön uusia rekrytointimenetelmiä, kehittää omaa osaamisyhteisöään sekä investoi henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen.

        Partnerit

        WithSecuren kyberturvallisuustuotteiden ja -palveluiden markkinamalli on hyvin riippuvainen toimivasta partnerikanavasta ja -verkostosta. Yhtiölle on kriittistä varmistaa, että sillä on oikeat partnerit liiketoiminta-alueilla, että partnerit saavat tarvitsemansa tuen, ja että WithSecuren kyberturvallisuustarjonta kohtaa paikallisen kysynnän. Epäonnistuminen partnerien tarpeisiin vastaamisessa voi vaikuttaa negatiivisesti WithSecuren liiketoimintaan.

        Tuoteriskit

        WithSecure toimii erittäin kilpaillulla markkinalla. Kyberrikollisuus kasvaa ja ammattimaistuu nopeasti, ja rikolliset kehittävät uusia innovaatioita. Suuret toimittajat tekevät merkittäviä investointeja kehitys- ja markkinointitoimintoihinsa. Samalla markkinalle ilmestyy uusia toimittajia, ja käyttöjärjestelmien valmistajat keskittyvät yhä enemmän sisäänrakennettujen tietoturvaominaisuuksien kehittämiseen. WithSecuren tulee myös jatkossa tuntea erittäin tarkasti kyberuhat ja niiden kehittyminen sekä hakkereiden käyttämät tekniikat ja teknologia ja jatkaa uuden puolustusteknologian innovointia.

        Investoinnit uusiin teknologioihin ja tuotteisiin aiheuttavat riskin, että yhtiö ei pysty saavuttamaan markkinoiden tulevaisuuden vaatimuksia. WithSecure käyttää ketteriä menetelmiä varmistaakseen, että päätökset tulevaisuuden teknologioista ovat vastaavat parasta tietoa ja odotuksia markkinoiden kehityksestä. 

        Kyberturvan vaaratilanteet

        Altistuminen kyberturvan vaaratilanteille  voi vaarantaa WithSecuren tuotteiden ja palveluiden luottamuksellisuuden, koskemattomuuden ja saatavuuden. Hyökkäysten ehkäiseminen on tärkeä prioriteetti kaikissa yhtiön toiminnoissa. WithSecure rakentaa kyberresilienssiä kehittämällä jatkuvasti kykyään tunnistaa ja havaita uhat, suojautua niiltä sekä vastata niihin. Yhtiön ja sen asiakkaiden luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä.

        Immateriaalioikeudet

        WithSecure suojaa teknologioitaan ja innovaatioitaan tekijänoikeuksin, patentein, tavaramerkein ja teknologiakumppanuuksin. Vaikka WithSecure käyttää kaikkia mahdollisia suojaustapoja, liiketoimintaan kohdistuu immateriaalioikeuksia koskevien vaateiden riski, erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilla.

        Taloudelliset riskit

        Inflaatio ja korot

        Inflaatio maissa jossa WithSecure toimii  aiheuttaa riskiä kustannusten noususta. Tätä seurataan erittäin tarkasti, ja inflaatio vaatii todennäköisesti myös toimia työvoiman säilyttämiseksi yhtiössä. Kasvavat korot voivat rajoittaa ulkoisia rahoitusmahdollisuuksia.

        Maksuvalmiusriski

        Yhtiönä, jonka kannattavuus on vielä paranemassa WithSecuren on keskityttävä tarkasti käteisvarallisuuden suunnitteluun ja saatavien täsmälliseen perimiseen varmistaakseen kaikkien konserniyhtiöiden maksuvalmiuden ja välttääkseen lyhyen aikavälin rahoitustarpeen.

        Valuuttakurssien vaihtelu

        Euroalueen ulkopuolisten toimintojen lisääntyminen altistaa WithSecuren entistä enemmän valuuttakurssien vaihtelusta johtuville riskeille.

        Sisäpiiri

        Sisäpiiri

        Sisäpiirihallinto

        WithSecure™ noudattaa sisäpiirilainsäädäntöä, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetus ”MAR-asetus”, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. WithSecure™ on julkaissut oman sisäpiiriohjeen täydentämään lainsäädännön vaatimuksia.

        WithSecure™ ylläpitää listaa henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy yhtiön taloudelliseen tietoon. Yhtiön taloudellista tilaa koskevien tietojen arkaluontoisuudesta johtuen henkilöt, joilla on pääsy yhtiön taloudelliseen tilaan vaikuttavaan tietoon ennen osavuosikatsauksen tai vuosikertomuksen julkaisemista, noudattavat kolmenkymmenen päivän (30) päivän kaupankäyntikieltoa ennen tulostiedotteen julkaisua (”Suljettu Jakso”).

        Lisäksi WithSecure™ ylläpitää projektikohtaista sisäpiirirekisteriä projekteista tai asioista, joilla realisoituessaan saattaisi olla merkittävä vaikutus WithSecure™:n osakkeisiin tai taloudellisiin instrumentteihin ja joista yhtiö on tehnyt MAR-lain­säädännön mukaisen tiedottamista koskevan lykkäyspäätöksen.

        WithSecure™ on päättänyt olla merkitsemättä ketään pysyvään sisäpiiriin. Kaikki henkilöt, joilla on pääsy hankekohtaiseen sisäpiiritietoon merkitään hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon.

        Johtotehtävissä oleviin henkilöihin kuuluvat WithSecure™:ssa hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työpäivän sisällä WithSecure™:lle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään kaupoista. Yhtiö julkaisee nämä tiedoksiannot pörssitiedotteina MAR-asetuksen mukaisesti. Kaikki tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

        Suljettu ikkuna

        Sisäpiiriläiset ja heidän läpipiiriläisensä eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen yhtiön talouskatsauksien julkistusta. Projektikohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla projektin voimassaoloaikana sisältäen sen päivän, jolloin projekti julkistetaan.

        Hiljainen jakso

        Hiljainen jakso alkaa 21 päivää ennen tulosjulkistusta. Tänä aikana ei järjestetä tapaamisia tai puhelinpalavereja sijoittajayhteisön kanssa.

        Tiedotusperiaatteet

        WithSecure™:n tiedonantopolitiikka kuvaa ne keskeiset periaatteet ja menettelytavat, joita yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa.

        Hallinnointiperiaatteet

        Hallinnointiperiaatteet

        WithSecuren hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön sekä Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöihin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Tämä selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2020. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa cgfinland.fi.

        Selvitykset WithSecure™:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Yhtiöjärjestys
        1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 
         Yhtiön toiminimi on suomeksi WithSecure™ Oyj ja englanniksi WithSecure™ Corporation ja kotipaikka Helsinki.
        2. Yhtiön toimiala
         Yhtiön toimialana on valmistaa tietokoneohjelmia, harjoittaa tietokoneiden, sähkölaitteiden sekä tietokoneohjelmien ja tarvikkeiden maahantuontia, vientiä ja myyntitoimintaa, tarjota informaatioteknologiaan liittyviä palveluita sekä harjoittaa informaatioteknologiaan liittyvää konsultointia sekä opetus- ja julkaisutoimintaa. Yhtiö harjoittaa lisäksi arvopaperikauppaa.
        3. Arvo-osuusjärjestelmä
         Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä
         • joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon
         • jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
         • jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.
        4. Hallitus
         Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
        5. Toimitusjohtaja
         Hallituksen on valittava yhtiölle toimitusjohtaja ja määrättävä tämän palkkaehdot.
        6. Toiminimen kirjoitusoikeus
         Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallituksen jäsenet yhdessä, myös se ja ne henkilöt, joille hallitus myöntää toiminimen kirjoitusoikeuden sekä yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
        7. Tilikausi
         Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
        8. Tilintarkastajat
         Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
        9. Kokouskutsu ja osallistumisoikeus ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa
         Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille lain mukaisessa ajassa ennen kokousta julkaisemalla yhtiökokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

         Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.

         Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen osake yhteen (1) ääneen. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

        10. Varsinainen yhtiökokous
         Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lain mukaisessa ajassa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa ja Vantaalla. Kokouksessa on:
         • tilinpäätös ja toimintakertomus;
         • tilintarkastuskertomus;
         • tilinpäätöksen vahvistamisesta;
         • toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai Konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
         • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
         • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
         • hallituksen jäsenten lukumäärästä;
         • hallituksen jäsenet;
         • yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle varamies
        Yritysvastuu

        Yritysvastuu

        Nykypäivän digitalisoituneessa ja verkon kautta yhteen kytkeytyneessä maailmassa kyberhyökkäykset ja haittaohjelmat voivat vakavasti vahingoittaa liiketoimintaa, johtaa satojen miljoonien eurojen vahinkoihin sekä pahimmillaan jopa inhimilliseen kärsimykseen. WithSecure™ on jo 30 vuoden ajan auttanut ihmisiä ja yrityksiä taistelemaan kyberuhkia vastaan. Olemme olemassa parantaaksemme asiakkaidemme tietoturvaa ja turvataksemme heidän digitaalisen elämänsä ja liiketoimintansa.

        Uskomme, että ydinliiketoimintamme ja jokapäiväisen työmme kautta meillä on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa ja ihmisten ja yritysten välisen luottamuksen ylläpitämisessä. Sisäisesti edistämme työntekijöidemme yhteisöllisyyttä, ja olemme aina korostaneet vahvaa arvopohjaamme.

        20.3.2024 pidetty yhtiökokous valitsi yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena kestävyysraportin tarkastajana toimii KRT Jukka Karinen.

        W/Sustainability

        Vuonna 2022 arvioimme vastuullisuuteen liittyviä toimintatapojamme uudelleen. Pohdimme, millainen rooli kyberturvallisuusohjelmistoja ja -palveluja tarjoavalla yrityksellä on maapallon, ihmisten ja yhteiskunnan suojelemisessa. Haastattelimme yhtiömme asiakkaita, sijoittajia ja johtajia ymmärtääksemme, miten WithSecure voi ja miten sen tulisi edistää muutosta. Toteutimme myös kyselyn antaaksemme työntekijöillemme mahdollisuuden kertoa, mitä vastuullisuus heille merkitsee. Analysoimme kaiken saamamme palautteen olennaisuusarviointiin tarkoitetun viitekehyksen puitteissa. W/Sustainability-ohjelmamme perustuu näistä tärkeistä keskusteluista saatuihin tuloksiin.

        Tehtävämme on suojella digitaalista yhteiskuntaa ja ehkäistä kyberrikollisuuden aiheuttamia vahinkoja ja menetyksiä. Se on merkittävin tapa, jolla edistämme vastuullisemman maailman rakentamista. Tämän tehtävän kautta luomme merkittävän positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan.

        Emme kuitenkaan halua jäädä tähän. Haluamme myös varmistaa, että kaikki toiminta toteutetaan ympäristön, henkilöstön ja ympäröivän yhteiskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Jaamme osaamistamme ja tuemme sellaisia tahoja, jotka eivät voi aina puolustaa itseään. Ohjelmistoja ja palveluja tarjoavan yhtiön hiilijalanjälki ei ole suuri, mutta haluamme tehdä oman osuutemme toimintojemme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten minimoimiseksi. WithSecure työllistää erittäin ammattitaitoisia asiantuntijoita maailmanlaajuisesti ja haluaa tukea heidän hyvinvointiaan ja kasvumahdollisuuksiaan. Yhtiön sisäisten toimintojen tulee aina olla kaikkein korkeimpien eettisten standardien mukaisia.

        Keskeisin W/Sustainability-vastuullisuusohjelman ohjaava periaate on nettovaikutuksen maksimoiminen niin ympäristön, ihmisten kuin yhteiskunnankin osalta. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuus on sisäänrakennettu yhtiön kaikkeen päätöksentekoon. Toisena tavoitteena on taata yhtiön vastuullisuustoimien täysi läpinäkyvyys yhtiön raportointia seuraaville.

        W/Sustainability-ohjelman keskiössä on kolme teemaa. Kukin näistä teemoista on yhdistetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja kullekin teemalle asetetaan erilliset tavoitteet.

        Sustainability_themes

        Hiilijalanjälkemme vuonna 2022

        Tavoitteenamme on asettaa päästövähennystavoitteet vuoden 2023 aikana.

        Lisätietoa W/Sustainability-ohjelmasta on WithSecuren vuoden 2022 vastuullisuusraportissa ja vastuullisuuspolitiikassa (en).

        Yritysvastuuselvitysarkisto Toimintaohje Whistleblowing-kanava

        Tällä WithSecuren Whistleblowing-sivulla voit tehdä ilmoituksen, jos sinulla on tieto tai epäily WithSecureen liittyvästä väärinkäytöksestä tai yrityksestä salata tällainen väärinkäytös. Tutustu WithSecuren ilmoitusmenettelyä koskevaan ohjeistukseen (englanniksi) ennen ilmoituksen tekemistä.

        WithSecuren Whistleblowing-kanava on saatavilla suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Whistleblowing-kanava ohjaa sinua antamaan kaikki ilmoituksen tekemiseen ja sen käsittelyyn vaadittavat tiedot. Pyydämme sinua vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman tarkasti.

        Voit tehdä ilmoituksen tämän linkin kautta https://lantero.report/new/hhpartners.

        WithSecuren Whistleblowing-kanavaa ylläpitävät ulkopuoliset palveluntarjoajat HH Partners Asianajotoimisto ja Lantero AB. Whistleblowing-kanavaa ylläpitää ulkopuolinen palveluntarjoaja, joten ilmoituksesi käsittelee aina puolueeton, riippumaton ja ammattitaitoinen asiantuntija.

        HH Partnersin riippumaton asiantuntija tarkastaa ja raportoi WithSecurelle Whistleblowing-kanavan kautta ilmoittamasi tiedot. Kun olet lähettänyt raporttisi, saat Whistleblowing-kanavan kautta yksilöllisen raporttikohtaisen linkin, jossa sinulle ilmoitetaan:

        a) ilmoituksesi vastaanottamisesta;

        b) kaikista ilmoituksesi perusteella toteutetuista jatkotoimista; sekä

        c) kaikista jatkokysymyksistä, joita asiantuntija voi pyytää sinulta raporttisi perusteella ja joihin voit vastata linkin kautta.

        Jos annat sähköpostisi ilmoituksesi mukana, saat muistutuksen, kun linkin takana on kysymyksiä tai päivitettyjä tietoja. Muussa tapauksessa on sinun vastuullasi tarkistaa, onko linkin takana olevat tiedot päivitetty.

        Huomaa, että jos ilmoitat epäilyksesi ja osallistut väärinkäytösten tutkintaan vilpittömässä mielessä, sinuun ei kohdistu kielteisiä seuraamuksia ja WithSecure suojaa sinua. Whistleblowing-kanavan väärinkäyttöä, eli tahallisesti väärän ilmoituksen tekemistä pidetään rikkomuksena, joka voi johtaa jatkotoimiin sinua vastaan.

        Whistleblowing-kanavaan sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on Whistleblowing-kanavan tietosuojailmoituksessa (englanniksi).

        Modern Slavery Statement

        Julkaisemalla Yhdistyneen kuningaskunnan Modern Slavery Act -lakiin perustuvan lausunnon WithSecure antaa selkeän signaalin orjuutta ja orjuutta, pakkotyötä ja ihmiskauppaa vastaan arvoketjussaan.

        WithSecure™ pyrkii jatkuvasti luomaan työntekijöilleen parhaan mahdollisen ympäristön suoriutua, innovoida ja kehittyä. Jokaisen työntekijän oikeudenmukainen ja kunnioittava kohtelu on olennainen osa yrityskulttuuria. Tämä on täysin ihmisoikeuspolitiikkamme ja käytännesääntöjemme mukaista.

        Muut sijoittajasivut

        Osake

        .

        Lue lisää

        Taloustietoa

        .

        Lue lisää

        Sijoittajakalenteri

        .

        Lue lisää

        Materiaalit

        .

        Lue lisää

        Sijoittajat

        .

        Lue lisää