Tietomurtojen estäminen ja etätyöntekijöiden suojaaminen ovat yritysten tärkeimpiä prioriteetteja ja tavoitteita

LEHDISTÖTIEDOTE  |  12.10.2022

Tuoreen kyselyn vastaajat tunnistivat monia erilaisia tietoturvaan liittyviä prioriteetteja ja tavoitteita, joita organisaatiot asettavat tietoturvainvestoinneilleen.

Helsinki – 12.10.2022: Tietomurtojen estäminen ja etätyöntekijöiden suojaaminen ovat tärkeimpiä tietoturvaan liittyviä prioriteetteja ja tavoitteita, joita organisaatiot asettavat tietoturvainvestoinneilleen, kertoo WithSecure™:n (aiemmin F-Secure yritystietoturva) tuore kysely.

Erilaisia liiketoimintaan ja kyberturvallisuuteen liittyviä aiheita, mukaan lukien lähitulevaisuuden tärkeimpiä prioriteetteja ja haasteita, koskevaan kyselyyn* osallistui yli 3 000 eri organisaatioissa työskentelevää henkilöä 12 eri maasta. Vastaajien joukossa oli IT-ostoista vastaavia päättäjiä ja vaikuttajia sekä ylimmän johdon edustajia.

Vastaajien keskuudessa yleisin teknistä tietoturvaa koskeva prioriteetti oli tietomurtojen estäminen, jonka yli kolmannes vastaajista asetti viiden tärkeimmän teeman joukkoon. Se oli yleisin tunnistettu prioriteetti kanadalaisten, suomalaisten, japanilaisten, alankomaalaisten, isobritannialaisten ja yhdysvaltalaisten vastaajien ja terveydenhuoltoalaa, IT-alaa, valmistusteollisuutta, julkista sektoria ja koulutusta sekä kaupanalaa edustavien vastaajien keskuudessa.

Muita yleisiä prioriteetteja olivat haittaohjelmilta ja kiristysohjelmilta suojautumisen varmistaminen, kehittyneiden sähköpostipohjaisten uhkien – kuten tietojenkalastelun ja yrityssähköpostien vaarantumisen – estäminen, Office 365:n ja Salesforcen kaltaisten pilvipohjaisten yhteistyösovellusten turvallisuuden varmistaminen sekä entistä monipuolisemman laite-, palvelu- ja ohjelmistovalikoiman turvallisuuden varmistaminen.

Osittain tai kokonaan etänä työskentelevien työntekijöiden suojaaminen oli yleisin organisaatioiden tavoittelema yritystietoturvaa koskeva tulos. Se oli yleisin tunnistettu tavoite niin kanadalaisten, suomalaisten, isobritannialaisten ja yhdysvaltalaisten vastaajien kuin valmistusteollisuutta, julkista sektoria ja koulutusta ja asiantuntijapalveluja (media ja mainonta, turismi jne.) edustavien vastaajien keskuudessa.

WithSecuren kyberturvallisuusneuvonantaja Paul Bruccianin mukaan kyselyyn vastanneet eivät tunnistaneet tietoturvan merkitystä organisaation päivittäisessä työssä listatessaan organisaatioidensa tietoturvaprioriteetteja.

”Arkipäiväiset asiat, joilla on todellinen ja pitkäaikainen vaikutus, usein unohdetaan, koska niitä täytyy edistää sisäisesti ja ne ovat hyvin vaikeita. Useimmat organisaatiot ohittavat nämä tekijät, eivätkä ne lukeudu organisaatioiden tärkeimpiin prioriteetteihin”, Brucciani kertoo. ”Esimerkiksi tietoturvakulttuurin rakentamista ei voi ulkoistaa, eikä se onnistu yhdessä yössä.”

Vaikka etätyöntekijöiden suojaaminen oli yleisin vastaajien tunnistama yritystietoturvaan liittyvä tavoite, myös vahvan tietoturvaan nojaavan kulttuurin luominen ylsi viiden tärkeimmän tavoitteen joukkoon. Muita yleisiä vastaajien esiin nostamia tavoitteita olivat muiden muassa kyberturvallisuustapauksiin vastaamisen nopeuttaminen ja tehostaminen, kyberturvallisuusriskejä ja -uhkia koskevan tietämyksen ja kyberturvallisuustietoisuuden lisääminen koko organisaatiossa sekä liiketoiminnan keskeytymättömän jatkuvuuden varmistaminen.

”Tietoturva koskee kaikkia organisaatiotasoja. Tietoturvajohtajien täytyy saavuttaa tuloksia laaja-alaisesti sen sijaan, että he keskittäisivät kaiken tarmonsa vain yhteen asiaan kerrallaan”, sanoo Brucciani. ”Se on vaikea haaste, mutta asianmukaisen suunnittelun, valmistautumisen ja arvioinnin avulla organisaatiot voivat hyödyntää tietoturvaa strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa.”

Lisätietoa kyselystä englanniksi on saatavilla osoitteessa https://www.withsecure.com/content/dam/with-secure/en/news-library/pressrelease/WithSecure-Security-Priorities-Outcomes-Infographic.pdf.

*Lähde: WithSecure 2022 B2B Market Research. 3072 vastaajaa kattanut verkkokysely toteutettiin vuoden 2022 toukokuussa 12 eri maassa (Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Belgia, Alankomaat, Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Yhdysvallat, Kanada ja Japani). Vastaajat osallistuvat tai vaikuttavat organisaatioidensa IT-, pilvi- tai verkkoturvallisuustuotteita ja -palveluja koskeviin ostopäätöksiin.

 

Median yhteyshenkilö
Mark Fletcher
+358443434274

WithSecure™ lyhyesti

WithSecure™ on kyberturvallisuuden luotettava kumppani. Yritykset, IT-palveluntarjoajat, suurimmat rahoituslaitokset, teollisuusvalmistajat ja tuhannet viestintä- ja teknologiayritykset luottavat meihin tuloksellisessa kyberturvallisuuden tekemisessä, joka mahdollistaa turvallisen liiketoiminnan. Tekoälypohjainen tuoteajattelu suojaamisessa varmistaa päätelaitteiden sekä pilvipalveluiden turvallisuuden. Asiantuntijamme käyttävät apuna älykkäitä uhkien tunnistus- ja vastaustyökalujamme kyberhyökkäyksiin vastaamisessa ja uhkien ennakoinnissa. Konsulttimme tekevät asiantuntijatyötä suuryritysten ja yrityskentän edelläkävijöiden kanssa rakentaakseen yhdessä yhteiskunnan kyberresilienssiä. Yli 30 vuoden kokemus tietoturvasta ja teknologiasta on liiketoimintamme ydin, ja olemme rakentaneet portfoliomme kasvamaan joustavasti yhdessä kumppaneidemme kanssa.

WithSecure™ aiemmin F-Secure Yritystietoturva, on perustettu vuonna 1988 — NASDAQ OMX Helsinki.