WithSecure™ ja CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation strategiseen yhteistyöhön digitaalisessa rauhanvälityksessä

Tiedote  |  11.04.2022

WithSecure™ ja CMI aloittavat strategisen yhteistyön tietoturvan vahvistamiseksi digitaalisten teknologioiden avulla tehtävässä rauhanvälitys- ja konfliktien ratkaisutyössä.

Digitaaliset alustat ja teknologiaratkaisut ovat yhä tärkeämpi osa konfliktien ratkaisutyötä, rauhanneuvotteluja ja pysyvän rauhan ylläpitämistä. Niiden avulla voidaan auttaa neuvottelijoita arvioimaan paremmin konfliktin syitä ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä ennen neuvotteluja; sekä prosessin aikana osallistamaan vastapuolet digitaalisessa ympäristössä tehokkaasti, tasavertaisesti ja turvallisesti. Näin teknologioilla on kasvava rooli edesauttaa pysyvään rauhaan ja konfliktinratkaisuun tähtäävää työtä.

Yhtä lailla konfliktien vastapuolet voivat väärinkäyttää teknologioita suoriin hyökkäyksiin, prosessin häirintään, uhata osapuolten ja yksilöiden turvallisuutta sekä heikentää luottamusta esimerkiksi levittämällä vihapuhetta ja disinformaatiota. Nyt alkavan strategisen kumppanuuden kautta WithSecure™ ja CMI tulevat kehittämään turvallisempaa ja luotettavampaa digitaalista rauhanvälitystä ja konfliktinratkaisua maailmanlaajuisesti sekä lisäämään maailman tietoisuutta teknologian tärkeästä roolista tässä työssä.

— Eurooppalaisena kyberturvallisuuden edelläkävijänä ja aktiivisena toimijana tiedämme erittäin hyvin miten teknologiaa voidaan käyttää turvallisuuden tunteen, luottamuksen ja eri osapuolten välisen rauhan vahingoittamiseen. Toisaalta tiedämme myös, että teknologia parantaa mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kommunikaatioon uusilla tavoilla, joilla voidaan ratkaista erimielisyyksiä ja lisätä ymmärrystä eri osapuolten välillä. CMI:n työ on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan, ja olen iloinen, että WithSecure™ voi olla tukemassa näitä ponnisteluja, sanoo WithSecure™:n toimitusjohtaja Juhani Hintikka.  

CMI – Martti Ahtisaari Foundation on yli 20 vuoden ajan työskennellyt maailmalla konfliktien ratkaisemiseksi sovittelun ja vuoropuhelun avulla. CMI on hyödyntänyt erilaisia digitaalisia teknologioita työssään jo vuodesta 2004. Vuonna 2020 alkaneen digitaalisen rauhanvälityshankkeen kautta CMI alkoi keskittyä digitaalisuuteen yhä vahvemmin ja pyrkii olemaan siinä edelläkävijä.

CMI:n ja WithSecuren yhteistyössä korostuu kolme osa-aluetta:

·   Rauhaneuvottelijoiden ja prosessiin osallistuvien henkilöiden kouluttaminen ja suojaaminen kyberhyökkäyksiltä asianmukaisilla teknologioilla, resursseilla ja osaamisella.

·   Parantaa rauhaneuvottelijoiden kyvykkyyttä suojella kaikkien osapuolten fyysisen turvallisuuden lisäksi vahvemmin myös arkaluontoisia henkilötietoja ja informaatiota

·   Asiantuntemuksen ja tietoisuuden lisääminen kyberuhkien ja riskien merkityksestä konflikteissa ja miten uhat tulisi kohdata rauhanturvaprosessissa ja konfliktien ratkaisussa.

CMI:n toimitusjohtajan Janne Taalaksen mukaan yhteistyö WithSecuren kaltaisten huippuosaamisen organisaatioiden kanssa on tärkeää järjestön tulevan työn menestymisen kannalta.

— CMI:llä on vuosikymmenten kokemus konfliktien ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta kaikkialla maailmassa. Kyberulottuvuuden kasvava merkitys on kiistaton, ja tarvitsemme WithSecuren kaltaisia kumppaneita varmistaaksemme, että me rauhantekijöinä pystymme vastaamaan digitaalisen teknologian haasteisiin, mutta myös tarttumaan näiden teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Digitaalinen teknologia tulee muokkaamaan rauhantyön tulevaisuutta, Janne Taalas kertoo.   

Lue lisää:  https://cmi.fi/2022/04/08/cmi-teams-up-with-withsecure-to-boost-cyber-security-in-peacemaking/

Median yhteyshenkilö:
Sanna Syrjäläinen
PR Manager, Nordics
WithSecure™
+358 40 8349277

WithSecure™ lyhyesti

WithSecure™ on kyberturvallisuuden luotettava kumppani. Yritykset, IT-palveluntarjoajat, suurimmat rahoituslaitokset, teollisuusvalmistajat ja tuhannet viestintä- ja teknologiayritykset luottavat meihin tuloksellisessa kyberturvallisuuden tekemisessä, joka mahdollistaa turvallisen liiketoiminnan. Tekoälypohjainen tuoteajattelu suojaamisessa varmistaa päätelaitteiden sekä pilvipalveluiden turvallisuuden. Asiantuntijamme käyttävät apuna älykkäitä uhkien tunnistus- ja vastaustyökalujamme kyberhyökkäyksiin vastaamisessa ja uhkien ennakoinnissa. Konsulttimme tekevät asiantuntijatyötä suuryritysten ja yrityskentän edelläkävijöiden kanssa rakentaakseen yhdessä yhteiskunnan kyberresilienssiä. Yli 30 vuoden kokemus tietoturvasta ja teknologiasta on liiketoimintamme ydin, ja olemme rakentaneet portfoliomme kasvamaan joustavasti yhdessä kumppaneidemme kanssa. 

WithSecure™ aiemmin F-Secure Yritystietoturva, on perustettu vuonna 1988 — NASDAQ OMX Helsinki.