WithSecure liittyi CyberPeace Builders -ohjelmaan

LEHDISTÖTIEDOTE  |  9.5.2023

Ohjelma yhdistää WithSecuren konsultit ja tutkijat sekä tietoturva-apua tarvitsevat kansalaisjärjestöt.

Helsinki – 9.5.2023: Kyberhyökkäysten vaikutus kansalaisjärjestöjen avustamiin haavoittuviin väestönosiin jää usein huomaamatta, mutta ne voivat vahingoittaa jo ennestään köyhyydelle, väkivallalle sekä muille uhkille ja riskeille altistuneita yhteisöjä. WithSecure™ (aiemmin F-Secure yritystietoturva) tarjoaa nyt näille väestöryhmille kyberturvallisuusasiantuntijoidensa apua CyberPeace Builders -ohjelman kautta.

CyberPeace Institute -järjestön johtama ohjelma yhdistää kyberturvallisuuden ammattilaiset ja kansalaisjärjestöt. CyberPeace Instituten tietojen mukaan vain yksi kymmenestä kansalaisjärjestöstä tarjoaa työntekijöilleen säännöllistä kyberturvallisuuskoulutusta. Lisäksi näistä järjestöistä vain yksi neljästä valvoo verkkoaan ja neljällä viidestä ei ole lainkaan kyberturvallisuussuunnitelmaa.

Samaan aikaan nämä organisaatiot voivat käsitellä yhteisarvoltaan miljoonien tai jopa miljardien eurojen suuruisia lahjoituksia, mikä herättää kyberrikollisten mielenkiinnon.

”Kansalaisjärjestöjen ylläpitämien arkaluonteisten tietojen, keräämien varojen ja ihmisten parissa tekemän työn takia rikolliset ja kansallisvaltioiden tukemat toimijat kohdistavat verkkohyökkäyksiään yhä useammin näihin organisaatioihin. Vaikka nämä resurssit ovat kriittisen tärkeitä kansalaisjärjestöjen suojelemille haavoittuville väestönosille, kyberosaajien houkutteleminen ja sitouttaminen on kansalaisjärjestöille hyvin hankalaa”, sanoo CyberPeace Instituten toimitusjohtaja Stéphane Duguin. ”CyberPeace Builders -ohjelma tarjoaa kyberturvallisuusasiantuntijoille mahdollisuuden hyödyntää ainutlaatuista tietämystään ja taitojaan monien maailman huono-osaisimpien yhteisöjen suojaamiseen.”

”Tietoturva-ammattilaisina ymmärrämme, että meillä on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä auttaa suojaamaan ihmisiä monenlaisilta uhkilta. Monet alallamme toimivat lahjakkaat työntekijät ymmärtävät tämän ja haluavat hyödyntää taitojaan tavoilla, joilla on aidosti positiivinen vaikutus ihmisten elämään. CyberPeace Builders -ohjelmaan osallistuminen on meille erinomainen mahdollisuus auttaa luomaan turvallinen, suojattu ja vastuullinen digitaalinen ympäristö kaikille”, kertoo WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikka.

WithSecuren liittyminen CyberPeace Builders -ohjelmaan on edistysaskel WithSecuren ja CyberPeace Instituten yhteistyössä. Organisaatiot ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2021 alkaen muun muassa tiedonkeruun, haittaohjelmien takaisinmallinnuksen, kyberhyökkäysten rikosteknisen analysoinnin ja kyberriskiarviointien parissa.

CyberPeace Builders -ohjelman myötä yksittäiset WithSecurella työskentelevät tutkijat, konsultit ja muut tietoturva-ammattilaiset voivat olla suoraan yhteydessä apua tarvitseviin kansalaisjärjestöihin. Ohjelman kautta tarjotaan apua monenlaisten palveluiden muodossa, mukaan lukien:

  • Hyökkäyksiä ehkäisevät palvelut: haavoittuvuuksien tunnistaminen, tietoturva-auditointi, penetraatiotestaus, tietoisuuden lisääminen, kyberturvallisuuskoulutus, kyberhyökkäyksiin valmistautuminen, harjoitukset;
  • Hyökkäyksen jälkeiset palvelut: hyökkäysilmoitukset, tietoturvan vahvistaminen, hyökkäysten tutkinnan tuki;
  • Muut kuin tekniset palvelut: tietosuojakonsultointi, kybervakuutusneuvonta, kriisiviestintäkoulutus, sisäisten tietoisuutta lisäävien materiaalien suunnittelu.

CyberPeace Builders -ohjelmaan osallistuminen tukee WithSecuren W/You-hankkeen tavoitteita. W/You-hankkeen tarkoituksena on tukea WithSecuren henkilöstön osallistumista erilaisiin vastuullisuuteen ja filantropiaan liittyviin projekteihin, millä voi olla ratkaiseva vaikutus kyberturvallisuusasiantuntijoiden työtyytyväisyyteen.

”Vapaaehtoistyö voi olla myös henkilökohtaisesti palkitsevaa siihen osallistuville työntekijöille. Hyvän asian puolesta työskenteleminen esimerkiksi suojelemalla haavoittuvia organisaatioita kyberuhkilta voi tarjota merkityksellisyyden ja täyttymyksen tunteen, jota ei välttämättä saa päivittäisestä työstä. Kaikessa kyberturvallisuuteen liittyvässä työssä pohditaan yleensä ensin, mitä tehdään ja miten, mutta työn tarkoituksella on myös ratkaisevan tärkeä rooli yksilön henkilökohtaisen motivaation ja työn merkityksellisyyden kannalta”, kertoo WithSecuren johtava kyberturvallisuuskonsultti Tom Van de Wiele.

Lisätietoa WithSecuren sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä hankkeista on saatavilla osoitteessa https://www.withsecure.com/fi/about-us/corporate-responsibility.

Median yhteyshenkilö
Inari Anttila
+358438240090

WithSecure™ lyhyesti

WithSecure™ on kyberturvallisuuden luotettava kumppani. Yritykset, IT-palveluntarjoajat, suurimmat rahoituslaitokset, teollisuusvalmistajat ja tuhannet viestintä- ja teknologiayritykset luottavat meihin tuloksellisessa kyberturvallisuuden tekemisessä, joka mahdollistaa turvallisen liiketoiminnan. Tekoälypohjainen tuoteajattelu suojaamisessa varmistaa päätelaitteiden sekä pilvipalveluiden turvallisuuden. Asiantuntijamme käyttävät apuna älykkäitä uhkien tunnistus- ja vastaustyökalujamme kyberhyökkäyksiin vastaamisessa ja uhkien ennakoinnissa. Konsulttimme tekevät asiantuntijatyötä suuryritysten ja yrityskentän edelläkävijöiden kanssa rakentaakseen yhdessä yhteiskunnan kyberresilienssiä. Yli 30 vuoden kokemus tietoturvasta ja teknologiasta on liiketoimintamme ydin, ja olemme rakentaneet portfoliomme kasvamaan joustavasti yhdessä kumppaneidemme kanssa.

WithSecure™ aiemmin F-Secure Yritystietoturva, on perustettu vuonna 1988 — NASDAQ OMX Helsinki.