WithSecure pyrkii tekemään tietoturvasta entistä vastuullisempaa

LEHDISTÖTIEDOTE  |  28.6.2023

Yhtiön W/Sustainability-ohjelma sisältää vihreään koodaukseen keskittyvän hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää ohjelmistojen kuluttaman energian määrää.

Helsinki – 28.6.2023: Vastuullisuus on globaali haaste, joka koskettaa planeettamme jokaista ihmistä ja organisaatiota. Auttaakseen haasteen selättämisessä WithSecure™ (aiemmin F-Secure yritystietoturva) on kehittänyt W/Sustainability-vastuullisuusohjelman, jonka myötä yhtiö sitoutuu olemaan eettinen, oikeudenmukainen ja ympäristön kannalta vastuullinen globaali toimija.

W/Sustainability-ohjelman kautta WithSecure sisällyttää vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden osaksi strategiaansa ja liiketoimintaansa. Ohjelma perustuu asiakkaiden, sijoittajien, johtajien ja WithSecuren työntekijöiden laajoihin haastatteluihin ja  kyselyihin, joiden tavoitteena oli ymmärtää vastuullisuuden eri osa-alueiden merkitys eri sidosryhmien näkökulmasta.

Näiden konsultaatioiden perusteella W/Sustainability-ohjelma jaettiin kolmeen eri teemaan:

  • Turvallisempi ja vihreämpi digitaalinen maailma: WithSecuren tavoitteena on minimoida yhtiön tuotteiden kuluttaman energian määrä yhtiön asiakkailleen tarjoamien tietoturvaratkaisujen laadusta tinkimättä. Yhtiö haluaa myös jatkaa kyberturvallisuusasiantuntemuksen jakamista sitä tarvitseville.
  • Aidosti oikeudenmukainen työpaikka: WithSecure varmistaa, että kaikki sen työntekijät voivat toimia tehtävässään omana aitona itsenään ja nauttia oppimis- ja kasvumahdollisuuksista.
  • Vastuullinen liiketoiminta: WithSecure on asettanut työlleen korkeimmat mahdolliset eettiset standardit varmistaakseen, että yhtiö valitsee kumppaninsa vastuullisesti ja pyrkii minimoimaan hiilijalanjälkensä aina kun mahdollista.

”Digitaalisen yhteiskunnan suojeleminen on merkittävin panostuksemme entistä vastuullisemman maailman rakentamiseen. Tämä ei kuitenkaan riitä meille. W/Sustainability-ohjelmamme avulla varmistamme, että vastuullisuus on osa kaikkia päätöksiämme ja että raportoimme näiden toimien vaikutuksista läpinäkyvästi”, kertoo WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikka.

WithSecure on tehnyt muun muassa seuraavat konkreettiset aloitteet osana W/Sustainability-ohjelmaa:

  • luonut kumppanuuksia, joiden ansiosta WithSecuren työntekijät voivat tarjota maksuttomia tietoturvapalveluja kansalaisjärjestöille ja muille haavoittuvien yhteisöjen parissa työskenteleville ryhmille
  • kehittänyt sisäisen ”vihreän koodauksen” ohjelman, joka pyrkii mittaamaan ja vähentämään ohjelmistojen kuluttaman energian määrää
  • muodostanut kumppanuuden Tapio Lehtinen Sailing -tiimin kanssa ja ryhtynyt sponsoroimaan Galiana WithSecure -purjevenettä edistääkseen vastuullisia ja hiilineutraaleja ratkaisuja.

WithSecuren tuotehallinnasta vastaavan johtajan ja yhtiön vihreään koodaukseen liittyvää työtä johtavan Leszek Tasiemskin mukaan monelle ohjelmistotoimittajalle olisi hyödyllistä omaksua samanlainen lähestymistapa omaan ohjelmistokehitystyöhönsä.

”Tällä hetkellä ei ole olemassa minkäänlaisia ohjelmistojen energiatehokkuutta koskevia itsenäisiä standardeja, minkä vuoksi mahdollisuus luoda aiempaa vastuullisempaa koodia jää insinööreiltä helposti huomaamatta. Toivon kuitenkin, että kun omat ratkaisumme havainnollistavat entistä vastuullisempien koodauskäytäntöjen tarjoamia mahdollisuuksia mitata tehokkuutta ja säästää energiaa, yhä useammat yhtiöt harkitsevat samantapaisen lähestymistavan käyttöön ottamista omissa kehittämistoiminnoissaan. Suhtaudumme avoimesti yhteistyöhön muiden toimittajien kanssa tämän hankkeen parissa”, Tasiemski sanoo.

Lisätietoa W/Sustainability-ohjelmasta on saatavilla yhtiön vuoden 2022 vastuullisuusraportissa.

Median yhteyshenkilö
Sandra Proske
+49  17670036664

WithSecure™ lyhyesti

WithSecure™ on kyberturvallisuuden luotettava kumppani. Yritykset, IT-palveluntarjoajat, suurimmat rahoituslaitokset, teollisuusvalmistajat ja tuhannet viestintä- ja teknologiayritykset luottavat meihin tuloksellisessa kyberturvallisuuden tekemisessä, joka mahdollistaa turvallisen liiketoiminnan. Tekoälypohjainen tuoteajattelu suojaamisessa varmistaa päätelaitteiden sekä pilvipalveluiden turvallisuuden. Asiantuntijamme käyttävät apuna älykkäitä uhkien tunnistus- ja vastaustyökalujamme kyberhyökkäyksiin vastaamisessa ja uhkien ennakoinnissa. Konsulttimme tekevät asiantuntijatyötä suuryritysten ja yrityskentän edelläkävijöiden kanssa rakentaakseen yhdessä yhteiskunnan kyberresilienssiä. Yli 30 vuoden kokemus tietoturvasta ja teknologiasta on liiketoimintamme ydin, ja olemme rakentaneet portfoliomme kasvamaan joustavasti yhdessä kumppaneidemme kanssa.

WithSecure™ aiemmin F-Secure Yritystietoturva, on perustettu vuonna 1988 — NASDAQ OMX Helsinki.