WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Computers

Gdy sam antywirus nie wystarcza

WithSecure_laptop

Awangarda ochrony urządzeń końcowych.

WithSecure™ (dawniej F-Secure) Elements EPP for Computers to najlepsze rozwiązanie do ochrony komputerów Windows i Mac, którego skuteczność co rok potwierdzają niezależni eksperci od bezpieczeństwa, tacy jak AV-Test.

Oferuje ono znacznie więcej niż zwykły antywirus. Zapewnia zabezpieczenia nowej generacji, takie jak aktualizowane na bieżąco informacje o zagrożeniach, maszynowe uczenie się oraz proaktywna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami, takimi jak ransomware i ataki dnia zerowego.

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz poniżej swój system operacyjny.

Windows

Ochrona dla komputerów Windows

Microsoft Windows to najczęściej atakowany system operacyjny. Nieustannie rosnąca liczba ataków pokazuje, jak ważna jest ochrona komputerów Windows przed takimi zagrożeniami, jak ransomware. Na przykład z pewnych badań wynika, że w 2016 r. liczba ataków typu ransomware przeprowadzanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wzrosła o 6000 proc.

Ochrona Windows jest najbardziej skuteczna w przypadku podejścia wielowarstwowego, które obejmuje zaawansowane technologie, takie jak zautomatyzowane zarządzanie poprawkami, aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o zagrożeniach oraz analiza heurystyczna. Te narzędzia to tylko niektóre funkcje oferowane standardowo przez WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Computers dla systemu Windows.

Dlaczego warto wybrać WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Windows?

WithSecure™ Elements EPP for Computers zapewnia zaawansowaną i efektywną ochronę komputerów Windows, znacznie wykraczającą poza tradycyjne zabezpieczenia antywirusowe.

1

Analiza heurystyczna i behawioralna

Identyfikowanie i blokowanie zaawansowanego złośliwego oprogramowania bez korzystania z bazy sygnatur.

2

DeepGuard 6

Nowa funkcja DeepGuard korzysta intensywniej ze sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się.

3

Aktualizowanie w czasie rzeczywistym informacji o zagrożeniach

WithSecure™ Security Cloud identyfikuje, analizuje i neutralizuje nowe zagrożenia.

4

Zintegrowane zarządzanie poprawkami

Bieżące aktualizowanie oprogramowania może zapobiec nawet 80 procentom ataków.

5

Wiele mechanizmów zwalczających złośliwe oprogramowanie

Wykrywanie szerszej gamy złośliwych funkcji, wzorców i trendów.

6

Rozbudowana ochrona internetowa

Blokada dostępu do złośliwych i phishingowych witryn, ograniczająca kontakt ze szkodliwą treścią.

7

DataGuard (PREMIUM)

Dodatkowa ochrona przed atakami typu ransomware oraz zapobieganie niszczeniu danych i manipulowaniu nimi.

8

Kontrola aplikacji (PREMIUM) 

Blokada wykonywania aplikacji i skryptów zgodnie z zasadami stworzonymi przez naszych pentesterów lub przez administratora.

Software Updater

Automatyczne zarządzanie aktualizacjami

Software Updater to zautomatyzowana funkcja zarządzania aktualizacjami i łatkami bezpieczeństwa aplikacji, która jest w pełni zintegrowana z klientami WithSecure™ Elements EPP for Computers. Nie wymaga instalowania oddzielnych agentów, serwerów zarządzania czy konsol.

Software Updater to składnik zabezpieczeń o krytycznym znaczeniu. Stanowi pierwszą warstwę ochrony przed złośliwą zawartością atakującą urządzenia końcowe, która może zapobiec nawet 80% ataków, po prostu dbając o aktualność oprogramowania i zabezpieczeń.

Software Updater wyszukuje brakujące aktualizacje, tworzy na tej podstawie raport o podatnościach, a następnie pobiera i wdraża poprawki automatycznie albo ręcznie. Obejmują one ponad 2500 aplikacji innych firm, na przykład Flash, Java, OpenOffice czy innych programów często wykorzystywanych do prowadzenia ataków (z powodu ich popularności i dużej liczby podatności).

DeepGuard 6

Analiza heurystyczna i analiza działania

Funkcja DeepGuard łączy nasze najbardziej zaawansowane mechanizmy zabezpieczające. Jest to ostateczna i najważniejsza warstwa zabezpieczeń przed nowymi zagrożeniami – nawet takimi, które wykorzystują do ataku wcześniej nieznane podatności.

Funkcja DeepGuard obserwuje działanie aplikacji i przechwytuje ich potencjalnie złośliwe akcje, zanim wyrządzą szkody. Skupiając się na wzorcach szkodliwego działania, a nie na typowych charakterystykach kodu, funkcja DeepGuard może zidentyfikować i zablokować złośliwe oprogramowanie, zanim jego próbka zostanie pobrana i zbadana.

Podczas pierwszego uruchomienia nieznanego lub podejrzanego programu funkcja DeepGuard na chwilę opóźnia jego wykonanie, aby sprawdzić reputację i częstotliwość występowania pliku, następnie uruchamia go w środowisku testowym (sandbox), a na koniec analizuje jego działanie w celu przechwycenia prób wykorzystania podatności w zabezpieczeniach.

Security Cloud

Informacja o zagrożeniach w czasie rzeczywistym

Usługa WithSecure™ Security Cloud to nasz własny system analizy zagrożeń działający w chmurze. Korzysta ona z mechanizmów big data i maszynowego uczenia oraz innych technologii, aby stale powiększać naszą bazę wiedzy o cyfrowych zagrożeniach. Usługa Security Cloud jest stale w kontakcie z systemami klientów, co pozwala na wykrywanie nowych zagrożeń, gdy tylko się pojawią oraz zapewnianie ochrony w ciągu minut.

Chmurowa usługa analizy zagrożeń ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Zbieramy informacje o zagrożeniach z setek tysięcy węzłów obsługujących wielu klientów, dzięki czemu otrzymujemy obraz globalnej sytuacji zagrożeń w czasie rzeczywistym. Ta wiedza pozwala nam w ciągu minut opracować rozwiązania chroniące naszych klientów.

Jeśli na przykład analiza heurystyczna i analiza działania funkcji DeepGuard zidentyfikują atak typu zero-day, informacje na ten temat zostaną udostępnione wszystkim chronionym urządzeniom za pomocą usługi WithSecure™ Security Cloud, dzięki czemu ten zaawansowany atak stanie się nieskuteczny w ciągu minut po jego wykryciu.

Wielosilnikowa ochrona przed malware

Najlepsza ochrona przed złośliwym kodem

Silnik zabezpieczający komputer korzysta z naszej platformy zawierającej wiele mechanizmów wykrywania i blokowania złośliwego oprogramowania. Oferuje on znacznie lepszą ochronę niż tradycyjne rozwiązania bazujące na sygnaturach. 

 • Wykrywa szerszy zakres złośliwych funkcji, wzorców i trendów, co pozwala na bardziej niezawodne i dokładniejsze wykrywanie zagrożeń – nawet nieznanych wcześniej wersji złośliwego oprogramowania.
 • Korzystanie z usługi WithSecure™ Security Cloud w czasie rzeczywistym umożliwia szybsze reagowanie na nowe i powstające zagrożenia oraz zmniejsza zużycie zasobów.
 • Emulacja pozwala na wykrywanie złośliwego oprogramowania, które używa technik zaciemniania i zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń przed uruchomieniem pliku.
Ochrona przeglądania

Blokada dostępu do złośliwych witryn

Ochrona przeglądania to kluczowa warstwa bezpieczeństwa, która aktywnie uniemożliwia użytkownikom końcowym odwiedzanie złośliwych i phishingowych stron internetowych. Tak wczesna interwencja znacznie ogranicza ryzyko interakcji ze złośliwą zawartością, a tym samym powstrzymuje ataki.

Dzięki ochronie przeglądania użytkownicy końcowi nie zostaną np. nakłonieni do wejścia na sfałszowane witryny wyłudzające informacje (phishing), nie klikną łącza w wiadomości e-mail prowadzącego do złośliwej witryny ani nie zostaną zainfekowani przez złośliwe reklamy na niegroźnych stronach.

Funkcja ta pobiera w czasie rzeczywistym z usługi WithSecure™ Security Cloud najnowsze informacje o reputacji witryn internetowych i plików, zawierające różne dane, takie jak adresy IP, słowa kluczowe w adresach URL czy zachowanie skryptów na stronie.

Ochrona przeglądania nie jest zależna od przeglądarki, ponieważ działa na poziomie sieci. Dzięki temu funkcja ta zapewnia bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy użytkownik końcowy nie korzysta z przeglądarki zatwierdzonej przez jego firmę.

Ochrona ruchu internetowego

Blokowanie złośliwych treści w internecie

Mechanizm ochrony ruchu internetowego zapobiega wykorzystywaniu podatności w aktywnej treści, takiej jak Java czy Flash, które są używane w większości ataków internetowych. Komponenty te są blokowane automatycznie na nieznanych i podejrzanych stronach na podstawie ich reputacji. Administratorzy mogą określać wyjątki, dodając konkretne adresy stron do listy zaufanych witryn. Jest to przydatne np. w przypadku stron firmowego intranetu, dla których WithSecure™ nie ma żadnych danych na temat reputacji.

Moduł blokady złośliwych treści skanuje ruch HTTP w czasie rzeczywistym za pomocą wielu silników antywirusowych oraz funkcji sprawdzania reputacji. Dzięki temu malware i podatności są znajdowane i blokowane podczas przesyłania przez sieć, zanim dane zostaną zapisane na dysku twardym. Zapewnia to dodatkową ochronę przed bardziej zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem, na przykład takim, które znajduje się tylko w pamięci urządzenia.

Kontrola treści internetowych

Większa produktywność i mniejsze ryzyko

Moduł kontroli nad zawartością stron pozwala ograniczyć bezproduktywne i nieodpowiednie korzystanie z Internetu. Funkcja ta pomaga w ograniczeniu pracownikom możliwości przeglądania stron internetowych, blokując dostęp do witryn niezwiązanych z pracą, na przykład serwisów społecznościowych czy portali dla dorosłych, aby zwiększyć wydajność ich pracy i uniknąć infekcji ze złośliwych stron. 

Mechanizmy kontroli internetowych treści zmniejszają straty w produktywności, wykorzystanie przepustowości sieci i ryzyko problemów prawnych powstałych z powodu przeglądania przez pracowników nieodpowiednich lub rozpraszających stron. Ta funkcja znacznie zmniejsza też ryzyko kontaktu pracownika ze złośliwym kodem.

Administratorzy IT mogą stosować lokalne wyjątki zastępujące wymuszone kategorie. Jeśli na przykład blokowane są portale społecznościowe, można dodać serwis Linkedin.com do listy zaufanych witryn jako wyjątek.

Kontrola połączeń

Większa produktywność i mniejsze ryzyko

Moduł kontroli nad zawartością stron pozwala ograniczyć bezproduktywne i nieodpowiednie korzystanie z Internetu. Funkcja ta pomaga w ograniczeniu pracownikom możliwości przeglądania stron internetowych, blokując dostęp do witryn niezwiązanych z pracą, na przykład serwisów społecznościowych czy portali dla dorosłych, aby zwiększyć wydajność ich pracy i uniknąć infekcji ze złośliwych stron. 

Mechanizmy kontroli internetowych treści zmniejszają straty w produktywności, wykorzystanie przepustowości sieci i ryzyko problemów prawnych powstałych z powodu przeglądania przez pracowników nieodpowiednich lub rozpraszających stron. Ta funkcja znacznie zmniejsza też ryzyko kontaktu pracownika ze złośliwym kodem.

Administratorzy IT mogą stosować lokalne wyjątki zastępujące wymuszone kategorie. Jeśli na przykład blokowane są portale społecznościowe, można dodać serwis Linkedin.com do listy zaufanych witryn jako wyjątek.

Kontrola urządzeń

Dostęp tylko do zaakceptowanego sprzętu

Funkcja kontroli urządzeń zapobiega przenikaniu zagrożeń do Twojego systemu za pośrednictwem takiego sprzętu, jak pamięci USB, napędy CD-ROM i kamery internetowe. Zapobiega również wyciekom danych, na przykład poprzez zezwolenie na dostęp w trybie tylko do odczytu.

Gdy zostanie podłączone zabronione urządzenie, moduł kontroli urządzeń wyłącza je, aby uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niego. Można blokować dostęp do urządzeń poprzez ustawianie wstępnie zdefiniowanych reguł oraz określać zasady, które zezwalają na korzystanie z konkretnych urządzeń, jednocześnie blokując wszystkie inne urządzenia tej samej klasy. Można na przykład:

 • zabronić działającym programom dostępu do nośników USB, CD i innych (wyłączyć automatyczne uruchamianie, przypadkowe wykonywanie lub wczytywanie modułów z dysków wymiennych),
 • całkowicie zablokować klasę urządzeń,
 • zezwolić na dostęp do nośników USB, CD i innych w trybie tylko do odczytu,
 • zablokować klasę urządzeń z wyjątkami dla konkretnych urządzeń.
Zapora sieciowa

Większe bezpieczeństwo i kompatybilność

Nowa zapora WithSecure™ wykorzystuje domyślny mechanizm Windows do zastosowania reguł firewalla. Znacznie zwiększa to kompatybilność z innymi aplikacjami i urządzeniami. Ekspercki zestaw reguł WithSecure™, który zawiera zasady ułatwiające zwalczanie takich zagrożeń, jak propagacja złośliwego oprogramowania i przekierowania, jest dodawany do standardowego zestawu reguł Windows.

Administrator może rozszerzyć zestawy reguł WithSecure™, aby uwzględnić zagrożenia kontekstowe i specyficzne dla danej firmy. Ponadto reguły automatycznego wyboru pozwalają administratorom definiować profile dostosowane do wymagań różnych sieci w zakresie bezpieczeństwa.

DataGuard (PREMIUM)

Ochrona przed atakami ransomware

Funkcja WithSecure™ DataGuard stosuje wobec wybranych folderów (o wysokim ryzyku i kluczowym znaczeniu) zaawansowany monitoring i dodatkowe mechanizmy wykrywania. Dzięki temu są one znacznie lepiej chronione przed atakami typu ransomware oraz nieznanymi i złośliwymi aplikacjami, które mogą próbować zniszczyć dane lub manipulować nimi. Do chronionych przez DataGuard folderów zaliczane są te z plikami pobranymi z Internetu, zawierające dokumenty, pliki tymczasowe (załączniki do wiadomości e-mail) czy repozytoria danych.

Dodatkowe mechanizmy wykrywające w tej funkcji znacznie zwiększają szansę wykrycia ataków typu ransomware i uruchamianych przez nie procesów szyfrowania. Moduł Data Access uniemożliwia zniszczenie, zaszyfrowanie czy zmanipulowanie danych w tych folderach przez złośliwe lub nieznane aplikacje, takie jak oprogramowanie ransomware. Oprócz innych zalet, moduł Data Access pozwala też odzyskiwać dane w przypadku udanego ataku typu ransomware, ponieważ nie zostaną one zaszyfrowane w tych folderach.

Funkcja WithSecure™ DataGuard jest dostępna w produkcie WithSecure Elements EPP for Computers Premium.

Kontrola aplikacji (PREMIUM)

Blokada aplikacji przed wykonywaniem

Funkcja kontroli aplikacji powstrzymuje zagrożenia przed wykonywaniem i uruchamianiem skryptów, nawet jeśli ominęły one inne warstwy ochrony. Zmniejsza to ryzyka stworzone przez szkodliwe, nielegalne lub nieautoryzowane oprogramowanie w firmowym środowisku. 

Dzięki mechanizmowi kontroli aplikacji można: 

 • identyfikować i kontrolować, które aplikacje mogą być uruchamiane w środowisku,
 • automatycznie identyfikować zaufane, autoryzowane oprogramowanie, 
 • eliminować nieznane i niechciane aplikacje w swoim środowisku, by zmniejszyć złożoność i ryzyka,
 • monitorować wszystkie aplikacje uruchomione w środowisku urządzeń końcowych.

Funkcję tę można wykorzystać także do powstrzymywania aplikacji przed uruchamianiem skryptów, na przykład zablokowania we wszystkich aplikacjach Microsoft Office uruchamiania skryptów PowerShell i Batch.

Mechanizm kontroli aplikacji bazuje na zasadach stworzonych przez naszych pentesterów, którzy wykorzystują różne sposoby do zaatakowania firmowych środowisk. Alternatywnie, administrator może zdefiniować zasady na bazie różnych kryteriów, takich jak nazwa lub wersja aplikacji.

Mac

Ochrona dla komputerów Mac

Zróżnicowanie dzisiejszych urządzeń końcowych oznacza, że nie tylko komputery z systemem Windows wymagają ochrony. 55% firm umożliwia pracownikom korzystanie z komputerów Mac*, a im więcej użytkowników, tym więcej cyberprzestępców. Liczba ataków na komputery Mac rośnie, więc Twoja firma musi być gotowa.

WithSecure™ Elements EPP for Computers dla systemu macOS obejmuje wiele warstw zabezpieczeń. Wspólnie zapewniają one skuteczną ochronę, wykraczającą daleko poza tradycyjne oprogramowanie antymalware. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i analiza zagrożeń w czasie rzeczywistym pozwalają namierzyć nawet najbardziej nieuchwytne zagrożenia. WithSecure™ Elements EPP for Computers wykorzystuje również nowoczesne funkcje zabezpieczeń systemu macOS, zapewniając najwyższą skuteczność, jednocześnie nie ograniczając użyteczności i wydajności.

*Źródło: Parallels

Dlaczego warto wybrać WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Computers?

Nowoczesna ochrona to znacznie więcej niż antywirus. WithSecure™ Elements EPP dla komputerów Mac zapewnia najnowsze wielowarstwowe zabezpieczenia, wykraczające daleko poza tradycyjną ochronę antywirusową.

1

WithSecure XFENCE

Monitorowanie i ochrona komputerów Mac przed wszystkimi zagrożeniami, takimi jak ransomware, backdoory i exploity.

2

Analizowanie w czasie rzeczywistym informacji o zagrożeniach

WithSecure Security Cloud identyfikuje, analizuje i unieszkodliwia nowe zagrożenia.

3

Wiele mechanizmów zwalczających złośliwe oprogramowanie

Wykrywanie szerszej gamy złośliwych funkcji, wzorców i trendów.

4

Rozbudowana ochrona internetowa

Blokada dostępu do złośliwych i phishingowych witryn, ograniczając kontakt ze szkodliwą treścią.

WithSecure XFENCE

Najlepsza w branży ochrona komputerów Mac

Rozwiązanie WithSecure™ Computer Protection zawiera XFENCE – unikatowy mechanizm zabezpieczający dla Maców. Chroni on przed złośliwym oprogramowaniem, trojanami, backdoorami, podejrzanymi aplikacjami oraz innymi zagrożeniami, uniemożliwiając aplikacjom dostęp do plików i zasobów systemowych bez jawnego zezwolenia.

Narzędzie to wykorzystuje zaawansowaną, bazującą na regułach analizę do monitorowania aplikacji, które próbują uzyskać dostęp do poufnych plików i zasobów systemowych, wspomagając się informacjami o zagrożeniach dostarczanymi przez Security Cloud, aby zminimalizować fałszywe pozytywne wykrycia oraz interakcje z użytkownikiem za pośrednictwem monitów o zezwolenie/zablokowanie.

Security Cloud

Informacja o zagrożeniach w czasie rzeczywistym

Usługa WithSecure™ Security Cloud to nasz własny system analizy zagrożeń działający w chmurze. Korzysta ona z mechanizmów big data i maszynowego uczenia oraz innych technologii, aby stale powiększać naszą bazę wiedzy o cyfrowych zagrożeniach. Usługa Security Cloud jest stale w kontakcie z systemami klientów, co pozwala na wykrywanie nowych zagrożeń, gdy tylko się pojawią oraz zapewnianie ochrony w ciągu minut.

Usługa WithSecure™ Security Cloud to nasz własny system analizy zagrożeń działający w chmurze. Korzysta ona z mechanizmów big data i maszynowego uczenia oraz innych technologii, aby stale powiększać naszą bazę wiedzy o cyfrowych zagrożeniach. Usługa Security Cloud jest stale w kontakcie z systemami klientów, co pozwala na wykrywanie nowych zagrożeń, gdy tylko się pojawią oraz zapewnianie ochrony w ciągu minut.

Jeśli na przykład analiza heurystyczna i analiza działania funkcji DeepGuard zidentyfikują atak typu zero-day, informacje na ten temat zostaną udostępnione wszystkim chronionym urządzeniom za pomocą usługi WithSecure™ Security Cloud, dzięki czemu ten zaawansowany atak stanie się nieskuteczny w ciągu minut po jego wykryciu.

Wielosilnikowa ochrona przed malware

Najlepsza ochrona przed złośliwym kodem 

Silnik zabezpieczający komputer korzysta z naszej platformy zawierającej wiele mechanizmów wykrywania i blokowania złośliwego oprogramowania. Oferuje on znacznie lepszą ochronę niż tradycyjne rozwiązania bazujące na sygnaturach:

 • Wykrywa szerszy zakres złośliwych funkcji, wzorców i trendów, co pozwala na bardziej niezawodne i dokładniejsze wykrywanie zagrożeń – nawet nieznanych wcześniej wersji złośliwego oprogramowania. 
 • Korzystanie z usługi WithSecure™ Security Cloud w czasie rzeczywistym umożliwia szybsze reagowanie na nowe i powstające zagrożenia oraz zmniejsza zużycie zasobów.
 • Emulacja pozwala na wykrywanie złośliwego oprogramowania, które używa technik zaciemniania i zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń przed uruchomieniem pliku.
Ochrona przeglądania

Blokada dostępu do złośliwych witryn 

Ochrona przeglądania to kluczowa warstwa bezpieczeństwa, która aktywnie uniemożliwia użytkownikom końcowym odwiedzanie złośliwych i phishingowych stron internetowych. Tak wczesna interwencja znacznie ogranicza ryzyko interakcji ze złośliwą zawartością, a tym samym powstrzymuje ataki.

Dzięki ochronie przeglądania użytkownicy końcowi nie zostaną np. nakłonieni do wejścia na sfałszowane witryny wyłudzające informacje (phishing), nie klikną łącza w wiadomości e-mail prowadzącego do złośliwej witryny ani nie zostaną zainfekowani przez złośliwe reklamy na niegroźnych stronach.

Funkcja ta pobiera w czasie rzeczywistym z usługi WithSecure™ Security Cloud najnowsze informacje o reputacji witryn internetowych i plików, zawierające różne dane, takie jak adresy IP, słowa kluczowe w adresach URL czy zachowanie skryptów na stronie.

Ochrona przeglądania nie jest zależna od przeglądarki, ponieważ działa na poziomie sieci. Dzięki temu funkcja ta zapewnia bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy użytkownik końcowy nie korzysta z przeglądarki zatwierdzonej przez jego firmę.

Stock photo showing a young man being tutored by a more mature woman. Theyâ re both surrounded by large computer displays showing moving numerical, business & global data.

Znajdź doświadczonego partnera, który wzmocni poziom zabezpieczeń Twojej firmy.

Skuteczna ochrona wymaga automatyzacji, ale doświadczenie ekspertów jest równie istotne. Elements można kupić w ramach subskrypcji jako w pełni zarządzaną usługę od jednego z naszych certyfikowanych partnerów. Jeśli zdecydujesz się na tę opcję, otrzymasz pełne wsparcie światowej klasy ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.

Znajdź partnera

WithSecure™ Elements EPP for Computers Premium

WithSecure™ Elements EPP for Computers dostępne jest w wersji Standard oraz Premium.

FunkcjaStandardPremium
Software UpdaterXX
DeepGuard 6XX
Zapora sieciowaXX
Security CloudXX
Wielosilnikowa ochrona przed malwareXX
Ochrona przeglądaniaXX
Ochrona ruchu internetowegoXX
Kontrola treści internetowychXX
Kontrola połączeńXX
Kontrola urządzeńXX
Kontrola aplikacji X
DataGuard X

Wypróbuj już teraz

1

Zacznij od bezpłatnej, 30-dniowej wersji próbnej 

Wypełnij formularz, aby otrzymać wiadomość e-mail z prośbą o podanie szczegółowych informacji, których potrzebujemy do rozpoczęcia okresu próbnego. Wystarczy kilka minut, aby uruchomić bezpłatną wersję próbną i zobaczyć WithSecure™ Elements w działaniu.

2

Będziemy w kontakcie

W ciągu kilku dni skontaktujemy się z Tobą, aby upewnić się, że rozpoczęcie pracy nie sprawiło żadnych problemów, a także pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości.

3

Zwiększ swoje bezpieczeństwo dzięki specjalnie dobranemu partnerowi

Pomożemy znaleźć odpowiedniego partnera, dzięki któremu maksymalnie wykorzystasz możliwości produktu WithSecure™ Elements.

Wypróbuj przez 30 dni

Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna WithSecure™ Elements

Wypróbuj WithSecure™ Elements przez 30 dni. Na początek proponujemy dwa nagradzane rozwiązania wchodzące w skład tego produktu: Endpoint Protection oraz Endpoint Detection and Response..

 • Najlepsze w branży rozwiązanie do zabezpieczania stacji roboczych z Windows, macOS i Linux – ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, końmi trojańskimi i atakami typu backdoor.
 • Natychmiastowa widzialność środowiska IT. Szybkie wykrywanie cyberataków oraz problemów z systemami informatycznymi.
 • Tworzenie wytycznych i automatyczne reagowanie na zagrożenia lub korzystanie z pomocy firmy WithSecure™ w przypadku wykrycia poważnych zagrożeń.
 • Informacje o firmie
 • Informacje kontaktowe

Przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniasz, zgodnie z naszą Korporacyjną Polityką Prywatności Biznesu.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz porozmawiać o szczegółach?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Jeden z modułów rozwiązania WithSecure™ Elements

Można korzystać tylko z WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Computers lub zdecydować się na pełną platformę cyberbezpieczeństwa WithSecure™ Elements. W zakres tej platformy w chmurze wchodzi zarządzanie podatnościami, ochrona urządzeń końcowych, wykrywanie i reagowanie na urządzeniach końcowych oraz ochrona usług chmurowych Microsoft 365. Wszystkimi zabezpieczeniami można zarządzać z pojedynczego centrum bezpieczeństwa – dzięki temu ułatwisz codzienne procesy i skupisz się na tym, co najważniejsze. Wybierz łatwość obsługi zamiast skomplikowanych systemów.