Jakautuminen

 

Tervetuloa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Valitse luettelosta asuinmaasi*

 

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE – TÄRKEÄÄ

WITHSECURE OYJ ON JULKAISSUT TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA SÄHKÖISTÄ MATERIAALIA VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ JA YKSINOMAAN TIEDONANTOTARKOITUKSESSA.

MATERIAALEJA EI OLE SUUNNATTU HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA MATERIAALIEN JAKAMINEN OLISI MINKÄ TAHANSA NIISSÄ SOVELLETTAVAN LAIN TAI MÄÄRÄYKSEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI LUPAA.

Lue tämä ilmoitus huolellisesti. Se koskee jokaista tämän verkkosivuston käyttäjää. Huomaa, että seuraavaa vastuuvapauslauseketta saatetaan muuttaa tai päivittää. Ole hyvä ja lue lauseke ja hyväksy se kokonaan aina kun käyt sivustolla.

Tällä sivustolla oleviin materiaaleihin tutustuminen saattaa olla tietyissä maissa lainvastaista tai siihen voi liittyä rajoituksia. Jokaisen, joka haluaa tutustua materiaaleihin, on ensin vakuutettava, ettei häneen sovelleta sellaisia paikallisia määräyksiä, jotka estäisivät materiaaliin tutustumisen tai rajoittaisivat sitä.

Materiaaleja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa.

Materiaalit eivät ole tarjous myydä eivätkä tarjous ostaa materiaaleissa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Materiaaleissa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Materiaaleja ei saa luovuttaa tai muulla tavoin suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain välittää, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa tai missään maassa, missä materiaalien jakaminen olisi minkä tahansa niissä sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa, eikä materiaaleja saa toimittaa tällaisiin maihin. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen.

Perusteet käytölle

WithSecure on julkaissut sähköisen version näistä materiaaleista tällä verkkosivustolla vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eikä se anna tältä osin mitään vakuutuksia. Ennen verkkosivuston käyttöä käyttäjän on vakuutettava WithSecurelle, että hänen tarkoituksenaan on ainoastaan saada tietoa. Materiaalin julkaiseminen sähköisessä muodossa ei muodosta tarjousta myydä tai ostaa WithSecuren arvopapereita. Se ei myöskään ole WithSecuren tai minkään muun tahon antama suositus myydä tai ostaa WithSecuren arvopapereita.

Ymmärtämisen vahvistaminen ja vastuuvapauslausekkeen hyväksyminen

NAPSAUTTAMALLA ALLA OLEVAA ”HYVÄKSYN”-PAINIKETTA VAKUUTAN, ETTEN TÄLLÄ HETKELLÄ OLESKELE YHDYSVALLOISSA.

Napsauttamalla ”Hyväksyn”-painiketta vakuutan ymmärtäväni, ettei arvopapereita tarjota eikä materiaalia jaeta Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Sitoudun olemaan lähettämättä tai muutoin siirtämättä mitään tällä verkkosivustolla olevia materiaaleja kenellekään, joka oleskelee Yhdysvalloissa tai millä tahansa muulla alueella, missä se olisi sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa kyseisessä maassa. Vahvistan, että olen lukenut edellä esitetyt ehdot ja että hyväksyn ne ja sitoudun noudattamaan niitä.

OLEN LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT EDELLÄ ESITETYN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN. YMMÄRRÄN, ETTÄ SE SAATTAA VAIKUTTAA OIKEUKSIINI, JA SITOUDUN NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA JA KÄYTTÄMÄLLÄ TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVIA MATERIAALEJA VAHVISTAN, ETTÄ OLEN ANTANUT EDELLÄ OLEVAT VAKUUTUKSET.

JOS ET VOI ANTAA TÄTÄ VAKUUTUSTA, TULEE VALITA [EN HYVÄKSY] ‑PAINIKE TAI POISTUA TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA MUULLA TAVOIN.

 

 

Vastuuvapauslauseke – Ei pääsyä

Tällä verkkosivujen osalla olevat tiedot ovat rajoitettuja, eikä niitä ole tarkoitettu julkistettavaksi, jaettavaksi tai saataville asetettavaksi, suoraan tai epäsuoraan, kokonaisuudessaan tai osittain seuraavissa maissa, seuraaviin maihin tai seuraavista maista: Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong, Japani, Uusi Seelanti, Etelä-Afrikka, Singapore tai mikä tahansa lainkäyttöalue, jossa se saattaisi muodostaa lainkäyttöalueen paikallisten arvopaperilakien tai säännösten rikkomuksen.

 

true
true

WithSecure Oyj (aiemmin F-Secure Oyj) jakautui 30.6.2022. Osittaisjakautumisessa yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirrettiin uuteen, itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj. F-Secure listautui Helsingin pörssiin (Nasdaq Helsinki) 1.7.2022. Tällä sivulla selostetaan osittaisjakautumisen tärkeimmät vaiheet.

Tärkeää tietoa

Tämän verkkosivun materiaalia ei ole tarkoitettu julkaistavaksi, tarkasteltavaksi tai jaettavaksi tietyillä lainkäyttöalueilla. Tietyillä lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.

WithSecure eriyttää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan osittaisjakautumisella

WithSecure Oyj:n (”Yhtiö”) (aikaisemmin F-Secure Oyj) hallitus päätti ehdottaa Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä osittaisjakautumisella ja siirtää kuluttajatietoturvaliiketoiminta uuteen itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj (”F-Secure”). Jakautumisen täytäntöönpano tapahtui 30.6.2022 ja kaupankäynti F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (”Helsingin Pörssi”) alkoi 1.7.2022. Yritystietoturvaliiketoiminta jäi jakautumisen yhteydessä Yhtiöön.

Järjestely toteutettiin osittaisjakautumisena, jonka yhteydessä Yhtiön osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden (1) F-Securen uuden osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.

Hallituksen jäsenet ja johtoryhmä

F-Secure Oyj

WithSecure Oyj:n 31.5.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Pertti Ervin, Thomas Julin, Madeleine Lassouedin, Risto Siilasmaan, Petra Teräsahoa ja F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluvan Calvin Ganin F-Secure Oyj:n hallituksen jäseniksi.

WithSecuren hallitus nimitti WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtajan Timo Laaksosen F-Securen toimitusjohtajaksi. Lisäksi seuraavat henkilöt nimitettiin muodostamaan F-Securen johtoryhmä yhdessä toimitusjohtajan kanssa Jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen:

NimiTitteli

Michal Iwan

Tuoteliiketoimintajohtaja (Tietoturvasovellukset)

Mikko Kestilä

Operatiivinen johtaja

Richard Larcombe

Markkinointijohtaja

Antero Norkio

Yrityssuunnittelujohtaja

Steven Offerein

Portfoliohallintajohtaja

Paul Palmer

Kumppaniliiketoimintajohtaja

Sari Somerkallio

Talous- ja lakiasiainjohtaja

Perttu Tynkkynen

Suoramyyntijohtaja

Dmitri Vellikok

Tuoteliiketoimintajohtaja (Verkkotietoturvaratkaisut)

Kitta Virtavuo

Henkilöstöjohtaja

Toby White

Tutkimus- ja kehitysjohtaja

WithSecure Oyj

WithSecure Oyj:n 16.3.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa WithSecure Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi Rekonen ja Tuomas Syrjänen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Kirsi Sormunen sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Tony Smith.

Osakeanti

WithSecure Oyj ilmoitti 23.3.2022 toteuttaneensa suunnatun osakeannin, jossa Yhtiö tarjosi 15 800 000 uutta Yhtiön osaketta nopeutetussa tarjousmenettelyssä joukolle institutionaalisia sijoittajia. Osakeanti toteutettiin Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorin järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä, jossa valikoidut institutionaaliset sijoittajat antoivat merkintätarjouksia osakkeista. Osakeanti herätti vahvaa kotimaisista ja kansainvälistä kysyntää yli 50 korkealaatuisen institutionaalisen sijoittajan keskuudessa.

Osakkeen merkintähinta osakeannissa oli 4,86 euroa per osake. Yhtiö keräsi osakeannilla noin 77 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena on rahoittaa osakeannista saatavilla varoilla sen yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvän kasvustrategian toteuttamista.

Jakautumisen aikataulu

Tapahtuma

Päivämäärä

Jakautumissuunnitelman julkaiseminen

17.2.2022

Varsinainen yhtiökokous, yhtiön nimenmuutos WithSecure Oyj:ksi

16.3.2022

Ylimääräinen yhtiökokous

31.5.2022

Jakautumisen toteuttamisajankohta

30.6.2022

Kaupankäynti F-Securen (perustettava kuluttajatietoturvayhtiö) osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä

1.7.2022

Strategiset perusteet

Viime vuosien aikana Yhtiö on onnistuneesti uudistanut toimintaansa, ja se muodostuu nykyään kahdesta vahvasta liiketoiminnasta, kuluttajatietoturvasta ja yritystietoturvasta, joilla on hyvät kasvumahdollisuudet omilla päämarkkinoillaan. 

Yhtiön hallitus odottaa Jakautumisen vahvistavan edellytyksiä omistaja-arvon luomiseksi sekä WithSecuressa että F-Securessa. 

  • Jakautuminen tarjoaa WithSecurelle ja F-Securelle mahdollisuuden entistä paremmin palvella omia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan ja vastata näiden erityisiin tarpeisiin
  • Jakautuminen selventää molempien yhtiöiden strategisia painopisteitä, mikä auttaa tarttumaan kasvumahdollisuuksiin kuluttaja- ja yritystietoturvamarkkinoilla
  • Jakautuminen nopeuttaa yhtiöiden strategioiden toteutusta ja lisää niiden kilpailukykyä
  • Jakautuminen mahdollistaa pääomien optimaalisen jaon
  • Jakautuminen selkeyttää yhtiöiden erilaisia arvonluontiprofiileja 

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat jakautumisen perusteet?

Yhtiön hallitus odottaa jakautumisen vahvistavan edellytyksiä merkittävän omistaja-arvon luomiseksi sekä WithSecuressa että F-Securessa.

Mitä vaikutuksia jakautumisella on osakeomistukseeni nykyisessä WithSecuressa?

Osakeomistuksesi nykyisessä yhtiössä ei muutu. Lisäksi saat perustettavan kuluttajatietoturvayhtiön osakkeita nykyisen Yhtiön osakeomistuksesi perusteella jakautumisen toteutuessa.

Laimentaako jakautuminen osakeomistukseni arvoa?

Jakautuminen ei laimenna osakeomistuksesi arvoa, ja saat uuden kuluttajatietoturvayhtiön osakkeita nykyisen Yhtiön osakeomistuksesi perusteella.

Aiheutuuko jakautumisesta verotuksellisia seuraamuksia?

Jakautumisen verokohtelu riippuu osakkeenomistajan kotimaan säännöistä ja asetuksista.

Jos myyn vain toisen yhtiön osakkeet, miten hankintahinta lasketaan?

Odotamme saavamme muodollisen ohjeistuksen verottajalta siitä, miten F-Securen ja WithSecuren osakkeen hankintahinta tulee jakautumaan jakautumisen jälkeen. Päätös perustuu jakautumishetken kirjanpitoarvoihin, joita mahdollisesti korjataan ensimmäisten viikkojen osakekurssien jakaumalla. Julkaisemme tiedon molempien yhtiöiden nettisivulla heti kun se on saatu, mutta todennäköisesti prosessi tulee viemään joitakin kuukausia.

Jos myy osakkeita nyt, pitäisi tiedustella omasta verotoimistosta, miten myyntitulos lasketaan ennen kuin edellä mainittu ohjeistus on annettu.

Jos osakkeiden myynti verotetaan toisessa valtiossa, jakautumisen verokohtelu riippuu sen maan säännöksistä, jossa osakkeenomistajan on verovelvollinen. 

Mikä on viimeinen ajankohta, jolloin voi olla oikeutettu jakautumisvastikkeeseen nykyisen yhtiön osakkeenomistajana ja siten saada kuluttajatietoturvayhtiön osakkeita?

Jakautumisvastikeosakkeiden jakautuminen perustuu osakkeenomistajan arvo-osuustilille rekisteröityjen WithSecuren osakkeiden määrään täytäntöönpanopäivänä eli arviolta torstaina 30.6.2022. Kaikki viimeistään kyseisenä päivänä tehdyt kaupat selvitetään siten, että ostetut osakkeet oikeuttavat jakautumisvastikeosakkeisiin. Olettaen, että jakautuminen pannaan täytäntöön suunnitellusti torstaina 30.6.2022, uuden F-Securen osakkeet näkyvät osakkeenomistajien arvo-osuustileillä ja ovat kaupankäynnin kohteena perjantaina 1.7.2022.

Materiaalit

Jakautumis- ja listalleottoesite

Jakautumis- ja listalleottoesitteen täydennys 9.6.2022

Markkinointiesite

F-Securen tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot

F-Securen carve-out-tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta

F-Securen tilintarkastamattomat carve out -taloudelliset tiedot 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat carve out -vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta

WithSecuren Oyj:n yhtiöjärjestys

Kaupparekisteriote

Tilintarkastajan varmennusraportti esitteeseen sisältyvien Pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisesta WithSecuren hallitukselle

Jakautumis­suunnitelma

Tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta

Liite: alustavia taloudellisia tietoja

Tilinpäätös­tiedote 2021

Q4 2021 ‑tulosjulkistusta ja jakautumista koskeva esitys (en)

WithSecuren toimitusjohtajan ja tulevan F-Securen toimitusjohtajan haastattelut Inderes TV:ssä

WithSecure sijoituskohteena

F-Secure sijoituskohteena

Webcast

Linkki webcast-tilaisuuteen 17.2.2022

Tiedotteet

30.6.2022

WithSecure Oyj:n osittaisjakautuminen on rekisteröity; F-Secure Oyj:n listalleottohakemus on hyväksytty ja kaupankäynti F-Secure Oyj:n osakkeilla alkaa 1.7.2022

Lue lisää

14.6.2022

WithSecure Oyj on päättänyt toteuttaa osittaisjakautumisen, jossa yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirtyy uuteen F-Secure Oyj:ksi nimettävään pörssiyhtiöön, sekä hakea F-Secure Oyj:n osakkeiden listalleottoa

Lue lisää

9.6.2022

Finanssivalvonta on hyväksynyt WithSecure Oyj:n osittaisjakautumista varten laaditun jakautumis- ja listalleottoesitteen täydennyksen

Lue lisää

3.6.2022

WithSecure Oyj julkaisee F-Securen taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022

Lue lisää

3.6.2022

WithSecure Oyj julkaisee taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022

Lue lisää

31.5.2022

F-Secure Oyj:n tulevan hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

31.5.2022

WithSecure Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

13.5.2022

Finanssivalvonta on hyväksynyt jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka koskee WithSecure Oyj:n suunniteltua osittaisjakautumista

Lue lisää

12.4.2022

WithSecure Oyj:n hallitus on nimittänyt uuden kuluttajatietoturvayhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet

Lue lisää

12.4.2022

Kutsu WithSecure Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

23.3.2022

WithSecure Oyj toteuttaa suunnatun osakeannin onnistuneesti keräten 77 miljoonaa euroa varoja

Lue lisää

23.3.2022

WithSecure Oyj julkistaa aikomuksensa tarjota osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Lue lisää

16.3.2022

F-Secure Oyj:n hallituksen tiedotus uuden kuluttajatietoturvayhtiön suunnitelluista hallituksen jäsenistä

Lue lisää

16.3.2022

F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 

Lue lisää

17.2.2022

Kutsu F-Secure Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 

Lue lisää

17.2.2022

F-Secure Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä uuteen listattuun osakeyhtiöön ja on hyväksynyt jakautumissuunnitelman

Lue lisää

Lisätietoja

Laura Viita
sijoittajasuhteiden johtaja
WithSecure Oyj
investor-relations@withsecure.com
+358 50 4871044