Taloustieto

Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön hallitus asetti seuraavat keskipitkän aikavälin tavoitteet yritystietoturva- ja kuluttajatieturvaliiketoiminnoille samalla kun se ilmoitti suunnitelmasta eriyttää kuluttajatietoturvaliiketoiminta.  

WithSecure™:n (yritystietoturvaliiketoiminta) keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä
  • Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

WithSecure™:n (kuluttajatietoturvaliiketoiminta) keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Kasvutavoite: Korkea yksinumeroinen orgaanisen liikevaihdon kasvu
  • Kannattavuustavoite: Oikaistu EBITA-marginaali yli 42 % alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen
Analyytikot

Analyytikot

Alla luetellut analyytikot ja pankkiiriliikkeet laativat sijoitus­analyyseja WithSecuresta. Nämä tahot seuraavat WithSecure™:a omasta aloitteestaan Inderesiä lukuun ottamatta. Inderesin laatima sijoitus­analyysi onWithSecuren tilauksesta laadittu.

Yhtiö Analyytikko Yhteistiedot
Carnegie Investment Bank AB Matti Riikonen matti.riikonen@carnegie.fi
Danske Bank Veikkopekka Silvasti veikkopekka.silvasti@danskebank.com
Pohjola Bank Kimmo Stenvall kimmo.stenvall@op.fi
Inderes Atte Riikola atte.riikola@inderes.fi
SEB Jaakko Tyrväinen jaakko.tyrvainen@seb.fi
Nordea Felix Henriksson felix.henriksson@nordea.com
Tunnuslukuja

Tunnuslukuja

Pääomarakenne

Pääomarakenne

Yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä pyrkiä tehokkaaseen pääomarakenteeseen, joka varmistaa liiketoiminnan toimivuuden ja tukee omistaja-arvon kasvattamista.

Osana WithSecure™:n pääoman hallintaa toimii yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma. Omien osakkeiden hankinta perustuu yhtiökokouksen valtuutukseen.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Oikaistut taloudelliset tiedot jatkuville toiminnoille

Jatkuvien toimintojen (WithSecure) oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelle 2021

Muut sijoittajasivut

Osake

.

Lue lisää

Sijoittajasuhteet

.

Lue lisää

Kalenteri

.

Lue lisää

Materiaalit

.

Lue lisää

Hallinnointi

.

Lue lisää