Taloustietoa

Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

WithSecurella ei ole voimassa olevia keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita.

Taloudelliset näkymät 2023

Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvaa 18–24 % vuoden 2022 lopusta. Vuoden 2022 lopussa pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus oli 80,2 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvaa 18–24 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto oli 68,7 miljoonaa euroa.

Koko konsernin liikevaihto kasvaa 6–12 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden liikevaihto oli 134,7 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate paranee edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden oikaistu käyttökate (arvioitu vertailukelpoinen käyttökate kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä) oli -23,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate on välillä –4 miljoonaa euroa – +1 miljoonaa euroa.

Tunnuslukuja

Tunnuslukuja

Pääomarakenne

Pääomarakenne

Yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä pyrkiä tehokkaaseen pääomarakenteeseen, joka varmistaa liiketoiminnan toimivuuden ja tukee omistaja-arvon kasvattamista.

Oikaistut taloudelliset tiedot jatkuville toiminnoille

Jatkuvien toimintojen (WithSecure) oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelle 2021

Muut sijoittajasivut

Osake

.

Lue lisää

Sijoittajat

.

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

.

Lue lisää

Materiaalit

.

Lue lisää

Hallinnointi

.

Lue lisää