Taloustietoa

Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä
  • Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

Taloudelliset näkymät 2023

Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvaa 28–34 % vuoden 2022 lopusta. Vuoden 2022 lopussa pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus oli 80,2 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvaa 28–34 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto oli 68,7 miljoonaa euroa.

Koko konsernin liikevaihto kasvaa 12–20 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden liikevaihto oli 134,7 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate paranee edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden oikaistu käyttökate (arvioitu vertailukelpoinen käyttökate kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä) oli -23,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate on positiivinen. 

Tunnuslukuja

Tunnuslukuja

Pääomarakenne

Pääomarakenne

Yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä pyrkiä tehokkaaseen pääomarakenteeseen, joka varmistaa liiketoiminnan toimivuuden ja tukee omistaja-arvon kasvattamista.

Oikaistut taloudelliset tiedot jatkuville toiminnoille

Jatkuvien toimintojen (WithSecure) oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelle 2021

Muut sijoittajasivut

Osake

.

Lue lisää

Sijoittajat

.

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

.

Lue lisää

Materiaalit

.

Lue lisää

Hallinnointi

.

Lue lisää