Taloustietoa

Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

WithSecurella ei ole voimassa olevia keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita.

Tunnuslukuja

Tunnuslukuja

Pääomarakenne

Pääomarakenne

Yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä pyrkiä tehokkaaseen pääomarakenteeseen, joka varmistaa liiketoiminnan toimivuuden ja tukee omistaja-arvon kasvattamista.

Oikaistut taloudelliset tiedot jatkuville toiminnoille

Jatkuvien toimintojen (WithSecure) oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelle 2021

Muut sijoittajasivut

Osake

.

Lue lisää

Sijoittajat

.

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

.

Lue lisää

Materiaalit

.

Lue lisää

Hallinnointi

.

Lue lisää