Alati muuttuva uhkamaisema: olenko osa ongelmaa?

Toimitusketjuun kohdistuva hyökkäys uhkaa kaikkia, mutta olemmeko kaikki tietoisia vastuustamme? 

WithSecure_abstract_building3
Reading time: 8 min

Kun tarkastellaan nykyistä toimitusketjua ja digitaalista maailmaa, on tärkeää ymmärtää niiden välinen monimutkainen suhde ja sen tuomat uhkakuvat.

Toimitusketjun kehittyessä ja laajentuessa siitä on tullut verkostomaisempi ja moniulotteisempi kuin koskaan aiemmin. Amazonin kaltaiset jättiläiset toimivat yhteistyössä tuhansien eri kokoisten toimijoiden kanssa, mikä lisää mahdollisten haavoittuvuuksien määrää. Tämä tarkoittaa, että yksittäiset keskisuuret yritykset, jotka eivät ehkä näe itseään houkuttelevina kohteina, voivat silti olla avainasemassa toimitusketjun turvallisuuden kannalta.

Toimitusketjun haavoittuvuudet: Keskisuurten yritysten merkittävä rooli

Suuremmat yritykset ovat yleensä tietoisia turvallisuusvaatimuksista ja niiden suojelemiseksi tarvittavista resursseista. Keskisuurilla yrityksillä on kuitenkin usein haasteita asian ymmärtämisessä ja varautumisessa. Ne voivat joko aliarvioida hyökkäyksen riskin tai eivät yksinkertaisesti kykene varustautumaan asianmukaisella turvatasolla. Tämä asettaa koko toimitusketjun vaaraan, sillä yhden heikon lenkin rikkoutuminen voi aiheuttaa ketjureaktion.

NIS2-direktiivi: Vastaus kasvaviin uhkiin

NIS2-direktiivi (Network and Information Systems 2) tarjoaa vastauksen digitaalisen maailman kasvavien uhkien hallintaan. Direktiivi laajentaa edeltäjänsä (NIS1) soveltamisalaa mm. julkishallintoon ja elintarviketuotantoon. Yksi keskeinen parannus NIS2:ssa on direktiivin ulottaminen myös toimitusketjujen hallintaan, mikä tunnustaa niiden merkityksen nykypäivän kaikki toisiinsa liittävässä digitaalisessa ekosysteemissä.

NIS2 ei näin ollen ole vain päivitys, vaan se laajentaa regulaatiota merkittävästi uusille toimialoille ja kohti vahvempaa kyberuhkien hallintaa.

Valmistautuminen NIS2:een vaatii organisaatioilta nopeita toimenpiteitä ja yhteistyötä. Tämä sisältää perusteellisten riskianalyysien suorittamisen, teknisten toimenpiteiden vahvistamisen henkilöstön koulutuksen ja valmiuksien parantamisen. Yhteistyö kyberturvallisuusalan asiantuntijoiden kanssa voi auttaa organisaatioita saavuttamaan vaatimustenmukaisuuden ja vahvistamaan puolustustaan nykyajan uhkia vastaan.

Kun digitalisoituminen jatkaa kiihtymistään ja toimitusketjun monimutkaisuus kasvaa, on elintärkeää, että yritykset ja organisaatiot ymmärtävät nämä muuttuvat uhkakuvat ja varautuvat niihin asianmukaisesti. NIS2-direktiivi ja vastaavat aloitteet tarjoavat puitteet, joiden avulla voidaan luoda vahvempi ja turvallisempi digitaalinen ympäristö, jossa organisaatiot voivat menestyä.

Yhteistyö avainasemassa – et ole yksin

Toimitusketjujen monimutkaistuminen ja digitaalisen maailman kehitys lisäävät turvallisuusriskejä yrityksille, erityisesti keskisuurille yrityksille. NIS2-direktiivi tarjoaa ratkaisuja näihin riskeihin laajentamalla regulaatiota ja korostaen aktiivista roolia uhkien hallinnassa. Valmistautuminen vaatii nopeita toimenpiteitä, yhteistyötä ja asiantuntijoiden apua, jotta organisaatiot voivat ymmärtää ja varautua muuttuviin uhkakuviin.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tervetuloa regulaatio!

Olet varmasti tietoinen NIS2-direktiivin merkityksestä, mutta miten sovellat sitä käytännössä organisaatiossasi?

Katso tallenne

Ota yhteyttä myyntiin!

Jos olet kiinnostunut keskustelemaan lisää kyberturvallisuusratkaisuistamme, niin yhdistämme sinut asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä