Tuloksellisella tietoturvan tekemisellä rakennat menestyvää liiketoimintaa

Tulosta tekevä yritys tarvitsee oikeanlaista asiantuntijuutta, tekniikoita ja lähestymistapoja

Muutos ajattelussa.

Perinteisen käsityksen mukaan organisaation turvallisuutta on rakennettu pelolle. Haluamme ajatella turvallisuutta uudella tavalla, jolloin keskiössä on halutut tulokset sekä uusien mahdollisuuksien avautuminen. Tähän uudenlaiseen ajatusmalliin tarvitset luottamuksen ilmapiirin ja luotettavan yhteistyökumppanin. 

Tulokset merkitsevät.

Mitattavissa olevat tulokset tekevät kyberturvallisuudesta voimavaran, ei pelkästään välttämättömyyden. Tämän uuden paradigman kautta on mahdollista ajatella erilaisia uhkia pidemmällä aikajänteellä ja keskittyä organisaatiosi menestystekijöihin. Oikeanlaisen asiantuntemuksen, lähestymistavan ja tekniikoiden avulla voit saavuttaa haluamiasi tuloksia.

60%

finanssialan ammattilaisista sanoo, että pilven turvallisuuden varmistaminen on ykkösprioriteetti.

51%

johtajista, joilla on yli 20 vuoden työkokemus, sanoo että tietoturvaloukkausten välttäminen on erittäin tärkeää.

49%

johtajista pitää IT-ympäristönsä näkyvyyden parantamista tärkeänä.

Yhdessä turvaamme

Hacker internet computer crime cyber attack network security programming code password protection

Customer data

Secure the essentials that ensure your growth.

Read more

Remote work/Your clouds

Enable new productivity while handing threats at any stage of attack.

Read more

Infrastructure

Overcome obstacles with a clear understanding of risks.

Read more
International Container Cargo ship in operation.

Supply chain

Fine-tune your processes for optimum effectiveness and resilience.

Read more

Social Media discussion