Password Protection

Tuotetuki

Tuotedokumentit

Tuotteen elinkaarikäytäntö

Yleiskatsaus

Tuotteiden käyttöikä päättyy eri syistä. Nämä syyt voivat johtua kysynnän muutoksista, teknologiainnovaatioista ja kilpailutilanteen muutoksista, tai tuotteet yksinkertaisesti kypsyvät ajan myötä ja korvataan uusilla tuotteilla. Vaikka tämä on vakiintunut osa tuotteen yleistä elinkaarta, WithSecure tiedostaa, että käyttöiän päättymisen virstanpylväät saavat asiakkaat usein tarkistamaan, miten nämä virstanpylväät vaikuttavat WithSecuren tuotteisiin heidän ympäristöissään.

Tätä silmällä pitäen olemme laatineet WithSecuren elinkaaren päättymiskäytännön auttaaksemme asiakkaita hallitsemaan paremmin tuotteiden elinkaaren päättymistä ja ymmärtämään, miten WithSecure voi auttaa heitä siirtymään vaihtoehtoisiin WithSecuren tuotteisiin ja ratkaisuihin.

Riski käyttää tuotteita niiden käyttöiän päättymispäivän jälkeen.

Uhkakenttä kehittyy jatkuvasti, mikä tarkoittaa muutoksia myös WithSecuren tarjoamassa suojauksessa. Vanhat tuotteet eivät pysty vastaamaan kaikkiin nykyisiin uhkiin.

Tietoturvakorjauksia ja muita kuin tietoturvakorjauksia ei tarjota tuettomille tuoteversioille. Virusmäärittelypäivityksiä ei testata End-of-Life-tuotteilla. Tämä saattaa heikentää vanhojen tuotteiden suojauskykyä ja luotettavuutta, mikä aiheuttaa esimerkiksi tuotteen toimintahäiriöitä, ristiriitoja kolmansien osapuolten ohjelmistojen kanssa sekä vääriä positiivisia ja negatiivisia tuloksia.

Muut päivitykset

Tuotteitamme ja palveluitamme päivitetään ja parannetaan jatkuvasti, jotta pysyt koko ajan suojattuna.

Security advisories

Get the details and fixes for vulnerabilities found in WithSecure™ products.

Lue lisää

Tuotepäivitykset

Tutustu tuotteidemme tuoreimpiin uudistuksiin ja muihin tärkeisiin julkaisuihin.

Lue lisää

Tuotteiden elinkaari-ilmoitukset

WithSecure™:n tuotteiden tuetut versiot. Tarkista käyttöiän päättymistä koskevat ilmoitukset ja tuotteiden elinkaarikäytännöt. 

Lue lisää