Tietoturvaseteli

Kehitä organisaatiosi tietoturvaa

WS_tietoturvaseteli_hero-resize

Mikä tietoturvaseteli on?

Tietoturvan kehittämisen tuki eli niin kutsuttu ”tietoturvaseteli” on asetus, jonka Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisee 1.12.2022. Tuki perustuu vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioon, jossa myönnettiin 6 miljoonan euron määräraha tietoturvallisuuden kehittämiseen suomalaisissa yrityksissä. 

Yritykset voivat käyttää tietoturvaseteleitä parantaakseen järjestelmiensä tietoturvaa ja kehittääkseen tietoturvaosaamistaan. Saatavilla on 15 000 € ja 100 000 € arvoiset tietoturvasetelit. Tietoturvasetelillä tuetaan suomalaisen kybertuvallisuusalan kehitystä.

Yhteiskunnan kyberturvallisuus on suurelta osin riippuvainen organisaatioiden kyvystä havainnoida, ennalta ehkäistä, estää ja rajoittaa kyberturvallisuusloukkauksia. Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten osalta on havaittu tarve parantaa niiden varautumista kyberturvallisuusuhkiin.

Kenelle tietoturvaseteli jaetaan?

Tietoturvaseteli on tarkoitettu organisaatioille, jotka toimivat kriittisillä toimialoilla ja kuuluvat huoltovarmuuden piiriin. Seteli käytetään tietoturvallisuuden kehittämiseen Suomessa, eikä sitä voi kohdentaa esimerkiksi yritysten ulkomaan toimipisteiden tietoturvan kehittämiseen.

15 000€ -seteli vain Pk-yrityksille:

- Liikevaihto enintään 50 miljoonaa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa

- Alle 250 työntekijää

- Samaan konserniin kuuluville yrityksille tuet lasketaan yhteen

- Pääosin ei kuntien omistamille yhtiöille

 

Tietoturvaseteliä voidaan hakea seuraavilla toimialoilla: 

 

 • Elintarvike Alkutuotanto, elintarviketeollisuus, kauppa ja jakelu
 • Finanssi Rahoitus ja vakuutus
 • Logistiikka Ilmakuljetus, maakuljetus, vesikuljetus ja satamat
 • Teollisuus Kemia, metsä, MIL, sotateollisuus, muovi ja kumi, rakennus, teknologia ja kriittiset materiaalit
 • Terveydenhuolto Terveydenhuolto, vesihuolto ja jäte
 • Tietoyhteiskunta Tietotekniikka- ja tietoverkkoala media
 • Energia
 • Turva-ala

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

WS-Blue-background

15 000 € -seteli

 

15 000 € -seteliä voidaan hyödyntää esimerkiksi:

- Tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön

- Tietoturvan parantamiseen tähtääviin hankintoihin

- Henkilökunnan kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen

 

- Ei omavastuuta

 

Sovi tapaaminen
WS-Dark-blue-background

100 000 € -seteli

 

100 000 € -seteliä voidaan hyödyntää esimerkiksi:

- Uhkamallinnuksiin ja hyökkäyksenestotestauksiin

- Tärkeimpien sähköisten palveluiden varautumistason testaamiseen ja näistä nouseviin välittömiin tietoturvallisuutta parantaviin toimiin.

 

- Suuremmalla tietoturvasetelillä voi kattaa 70 prosenttia tietoturvaprojektin kuluista. Omavastuu 30 prosenttia.

 

Sovi tapaaminen

Miten tietoturvaseteliä haetaan?

1

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus toimii 
tuen myöntäjänä.​

2

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöity suunnitelma tai kuvaus tietoturvan kehittämisen toimenpiteistä​

3

Liikenne- ja viestintävirasto maksaa tietoturvan kehittämisen tuensaajalle myönteisen tukipäätöksen perusteella.​

4

Tuen saajan on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys avustuksen käytöstä ja vaikutuksista yrityksen tietoturvaan viimeistään kuusi kuukautta tuella katettavien kustannusten syntymisen jälkeen.

Tuen myöntäminen​

 • Asetus tulee voimaan 1.12.2022
 • Tukea myönnetään niin kauan kuin tuen maksamista varten osoitettu määräraha riittää​.
 • Tuki ei ole harkinnanvaraista​.
 • Myönnetään automaattisesti hakemuksen perusteella hakemusten saapumisjärjestyksessä.​ 
 • Jaettava summa on rajallinen eikä sitä välttämättä voida myöntää kaikille sitä haluaville yrityksille.
 • Tukea voidaan myöntää vain kustannuksiin, jotka syntyvät tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja viimeistään 31.12.2024.

  Lue lisää hakuprosessista Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta:

15 000€

Kysy lisää tietoturvasetelistä

myyjiltämme

Täytä lomake, niin tietoturva-asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä ja ohjeistavat sinua tietoturvaseteliin liittyen.

Käsittelemme meille jakamiasi henkilötietojasi yritysliiketoiminnan tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

100 000€

Kysy lisää tietoturvasetelistä

myyjiltämme

Täytä lomake, niin tietoturva-asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä ja ohjeistavat sinua tietoturvaseteliin liittyen.

Käsittelemme meille jakamiasi henkilötietojasi yritysliiketoiminnan tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

WithSecure™ lyhyesti

WithSecure™ on kyberturvallisuuden luotettava kumppani. Yritykset, IT-palveluntarjoajat, suurimmat rahoituslaitokset, teollisuusvalmistajat ja tuhannet viestintä- ja teknologiayritykset luottavat meihin tuloksellisessa kyberturvallisuuden tekemisessä, joka mahdollistaa turvallisen liiketoiminnan. Tekoälypohjainen tuoteajattelu suojaamisessa varmistaa päätelaitteiden sekä pilvipalveluiden turvallisuuden. Asiantuntijamme käyttävät apuna älykkäitä uhkien tunnistus- ja vastaustyökalujamme kyberhyökkäyksiin vastaamisessa ja uhkien ennakoinnissa. Konsulttimme tekevät asiantuntijatyötä suuryritysten ja yrityskentän edelläkävijöiden kanssa rakentaakseen yhdessä yhteiskunnan kyberresilienssiä. Yli 30 vuoden kokemus tietoturvasta ja teknologiasta on liiketoimintamme ydin, ja olemme rakentaneet portfoliomme kasvamaan joustavasti yhdessä kumppaneidemme kanssa.

WithSecure™ aiemmin F-Secure Yritystietoturva, on perustettu vuonna 1988 — NASDAQ OMX Helsinki.