Jakautuminen

Tärkeää tietoa

Tämän verkkosivun materiaalia ei ole tarkoitettu julkaistavaksi, tarkasteltavaksi tai jaettavaksi tietyillä lainkäyttöalueilla. Tietyillä lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä. 

F-Secure eriyttää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan osittaisjakautumisella

F-Secure Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt ehdottaa Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä osittaisjakautumisella. Suunnitelmana on, että kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirtyy uuteen itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otetaan F-Secure Oyj (”F-Secure”). Jakautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 30.6.2022 ja kaupankäynnin F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (”Helsingin Pörssi”) odotetaan alkavan 1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Yritystietoturvaliiketoiminta jää jakautumisen yhteydessä Yhtiöön, joka on tarkoitus nimetä uudelleen WithSecure Oyj:ksi (”WithSecure”).

Vaikutus F-Securen nykyisiin osakkeenomistajiin

 • F-Securen nykyisiltä osakkeenomistajilta ei edellytetä toimia. Jakautuminen ei vaikuta Yhtiön osakkeiden pörssilistaukseen tai kaupankäyntiin sen osakkeilla.
 • Järjestely toteutetaan osittaisjakautumisena, jonka yhteydessä Yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) F-Securen uuden osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.
 • Jakautuminen vaatii hyväksynnän ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka arvioidaan pidettävän toukokuussa 2022. Jakautumisen hyväksyminen edellyttää yhtiökokouksessa annettujen äänten ja kokouksessa edustettujen osakkeiden kahden kolmasosan enemmistöä.
 • Tietyt F-Securen osakkeenomistajat, mukaan lukien Risto Siilasmaa, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka omistavat yhteensä noin 50,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä äänestämään Jakautumisen puolesta.

Hallituksen jäsenet ja johtoryhmä

 • Lisäksi tarkoituksena on, että Yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa Risto Siilasmaa ja toimitusjohtajana Juhani Hintikka.
 • Uuden kuluttajatietoturvayhtiö F-Securen ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty oheisessa dokumentissa
 • Uuden kuluttajatietoturvayhtiö F-Securen johtoryhmän jäsenet on esitelty oheisessa dokumentissa

Mahdollinen osakeanti

 • Jakautumisen valmistelujen yhteydessä Yhtiö tutkii strategisia vaihtoehtoja optimaalisen pääomarakenteen saavuttamiseen. Yksi mahdollisuus on varojen kerääminen osakeannissa rahoittamaan yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvän kasvustrategian toteutusta.

Alustava aikataulu

Tapahtuma

Päivämäärä

Jakautumissuunnitelman julkaiseminen

17.2.2022

Varsinainen yhtiökokous

16.3.2022

Ylimääräinen yhtiökokous

Odotetaan pidettävän toukokuussa 2022

Jakautumisen toteuttamisajankohta (suunniteltu)

30.6.2022

Kaupankäynti F-Securen (perustettava kuluttajatietoturvayhtiö) osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä (suunniteltu)

1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen

Strategiset perusteet

Viime vuosien aikana Yhtiö on onnistuneesti uudistanut toimintaansa, ja se muodostuu nykyään kahdesta vahvasta liiketoiminnasta, kuluttajatietoturva ja yritystietoturva, joilla on hyvät kasvumahdollisuudet omilla päämarkkinoillaan. 

Yhtiön hallitus odottaa Jakautumisen vahvistavan edellytyksiä omistaja-arvon luomiseksi sekä WithSecuressa että F-Securessa. 

 • Jakautuminen tarjoaa WithSecurelle ja F-Securelle mahdollisuuden entistä paremmin palvella omia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan ja vastata näiden erityisiin tarpeisiin
 • Jakautuminen selventää molempien yhtiöiden strategisia painopisteitä, mikä auttaa tarttumaan kasvumahdollisuuksiin kuluttaja- ja yritystietoturvamarkkinoilla
 • Jakautuminen nopeuttaa yhtiöiden strategioiden toteutusta ja lisää niiden kilpailukykyä
 • Jakautuminen mahdollistaa pääomien optimaalisen jaon
 • Jakautuminen selkeyttää yhtiöiden erilaisia arvonluontiprofiileja 

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat jakautumisen perusteet?

Yhtiön hallitus odottaa jakautumisen vahvistavan edellytyksiä merkittävän omistaja-arvon luomiseksi sekä WithSecuressa että F-Securessa.

Mitä vaikutuksia jakautumisella on osakeomistukseeni nykyisessä F-Securessa?

Osakeomistuksesi nykyisessä yhtiössä ei muutu. Lisäksi saat perustettavan kuluttajatietoturvayhtiön osakkeita nykyisen Yhtiön osakeomistuksesi perusteella jakautumisen toteutuessa.

Laimentaako jakautuminen osakeomistukseni arvoa?

Jakautuminen ei laimenna osakeomistuksesi arvoa, ja saat uuden kuluttajatietoturvayhtiön osakkeita nykyisen Yhtiön osakeomistuksesi perusteella.

Mitä minun täytyy tehdä nyt? Kuka hyväksyy jakautumisen ja milloin?

Kaikki nykyisen F-Securen osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jonka on hyväksyttävä jakautuminen. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkistetaan myöhemmin.

Aiheutuuko jakautumisesta verotuksellisia seuraamuksia?

Jakautumisen verokohtelu riippuu osakkeenomistajan kotimaan säännöistä ja asetuksista.

Mikä on viimeinen ajankohta, jolloin voi olla oikeutettu jakautumisvastikkeeseen nykyisen yhtiön osakkeenomistajana ja siten saada kuluttajatietoturvayhtiön osakkeita?

Suunnitellun jakautumisen aikataulu vahvistuu myöhemmin, jonka jälkeen yhtiö julkistaa asiasta tarkempaa tietoa.

Materiaalit

Jakautumis­suunnitelma

Tilinpäätös­tiedote 2021

Liite: alustavia taloudellisia tietoja

Q4 2021 ‑tulosjulkistusta ja jakautumista koskeva esitys (en)

Webcast

Linkki webcast-tilaisuuteen 17.2.2022

Tiedotteet

17.2.2022

F-Secure Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä uuteen listattuun osakeyhtiöön ja on hyväksynyt jakautumissuunnitelman

Lue lisää

Lisätietoja

Tom Jansson
Chief Financial Officer,
F‑Secure Corporation
investor-relations@f-secure.com
+358407001849