Ole askeleen edellä: Havaitse altistumiset ennen kuin rikolliset iskevät!

ws_multi_coloured_eye_iris_and_pupil

Reaktiivisesta proaktiiviseen tietoturvaan siirtyminen on ollut pitkään kyberturva-ammattilaisten ensisijainen tavoite, mutta tyydyttävää ratkaisua ei ole ollut saatavilla.

Tilanne muuttuu älykkäiden altistumisen hallintateknologioiden ja vauhdikkaasti kehittyvien innovaatioiden lisääntyessä. Gartner ennustaa, että vuoteen 2026 mennessä jo 40 % organisaatioista on ottanut käyttöönsä älykkäät ja jatkuvat altistumisen hallintateknologiat.

Miksi juuri nyt?

Digitaalisen hyökkäyspinnan nopea laajeneminen

Riippuvuus teknologisesta kehityksestä, hajauttamisesta ja tehokkaista toimitusketjuista kasvaa, jolloin organisaation digitaalinen hyökkäyspinta laajenee ja monimutkaistuu. Digitaaliset altistumiset ja haavoittuvuudet lisääntyvät. Niitä on hallittava tehokkaasti ja jatkuvasti ennen kuin ne paljastuvat kyberrikollisille.  

Asiantuntemuksen ja resurssien puute

Tiedämme, ettei missään organisaatiossa ole koskaan riittävästi resursseja, jotta kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden kasvaviin vaatimuksiin voitaisiin vastata. Ymmärrämme myös, että ennaltaehkäisy vaatii vähemmän resursseja. Älykäs Exposure Management on suunniteltu hallittuja co-security-toimintoja varten, ja se auttaa organisaatioita täyttämään tehokkaasti osaamis- ja resurssivajeensa.

Kyberrikollisuuden ammattimaistuminen

Kolmas syy älykkään altistumisen hallinnan kasvavaan kysyntään on kyberrikollisten kehittyminen. He löytävät organisaation haavoittuvuudet ja digitaaliset altistumiset entistä tehokkaammin hyödyntämällä kehittyneitä teknologioita, kuten tekoälyä ja automaatiota. Altistumattomuudesta ja hyökkäysten ennakoivasta estämisestä on nopeasti tulossa tärkein asia.

Uusi välttämättömyys keskisuurille yrityksille ja niiden luottokumppaneille

 

Exposure Management tuo lisäarvoa ja tekee jokaisesta edistyksellisestä, digitaalisesti ohjautuvasta ja pitkälle verkottuneesta organisaatiosta turvallisemman. Se on uusi välttämättömyys ylikuormitetuille, aliresursoiduille ja heikosti varautuneille keskisuurille yrityksille sekä niitä palveleville IT- ja tietoturvapalvelujen tarjoajille. Oletko varautunut kysyntään? 

Get insights

By joining our Early Access program, you can take an early dive into Exposure Management and explore its features first-hand.

Accelerate your services

You'll ramp up services sooner and stay ahead of the competition.

Increase your influence

Plus, have your voice heard! You can Influence the features and upgrades that matter most on our roadmap.

Unlock value

WithSecure Elevate is provided at no extra cost.

WithSecure Elements Exposure Managementin tärkein tavoite

Älykäs Exposure Management antaa tietoturvatiimille 360 asteen°- näkyvyyden digitaaliseen ympäristöön ja kyvyn löytää digitaalisia altistumisia ja simuloituja hyökkäyspolkuja ennen verkkorikollisia. Saat eri altistumisiin toimivia korjausohjeita ja voit keskittyä yrityksesi kannalta tärkeimpiin havaintoihin. Voit toimia joko tekoälyavusteisten suositusten avulla tai hakea apua WithSecure Elevate -palvelusta.

Saat mahdollisimman tehokkaan tavan ennaltaehkäistä verkkohyökkäyksiä, mikä auttaa sinua pysymään vaatimustenmukaisena ja joustavana koko digitaalisessa ympäristössäsi. 

Kokonaisvaltainen lähestymistapa, ei pelkkä tuote!

Suunnittele ja konfiguroi

Määritä

MÄÄRITÄ suojattavat liiketoimintatavoitteet, altistumistavoitteet, kynnysarvot ja stelmiesi kriittisyys. 

Set

SET the business outcomes to be protected, as well as exposure score targets, thresholds, and the criticality of your assets

Hallinnoi ja optimoi

Havaitse

HAVAITSE digitaaliset altistumiset laitteissa, pilvipalveluissa ja -infrastruktuurissa, identiteeteissä, verkoissa ja ulkoisessa hyökkäyspinnassa. 

Priorisoi

PRIORISOI havaitut altistumiset ja saa suositeltuja toimia, jotka perustuvat liiketoimintaan, hyökkäyspolkusimulaatioihin ja dynaamista uhkatiedustelua hyödyntäviin tekoälymalleihin. 

Toimi

TOIMI tehokkaasti suositusten mukaisesti tai vaativissa tilanteissa siirrä ne WithSecuren asiantuntijoiden käsiteltäviksi. 

Toista

TOISTA prosessi automaattisesti ylläpitämällä optimaalista altistumispisteiden määrää ja sopeutumalla samalla uhkakuvassa tapahtuviin muutoksiin. Korjaa vain tärkeimmät asiat, mikä säästää aikaa ja resursseja. 

"WithSecure Exposure Management tarjoaa voittavan ratkaisun, jota käyttäjät rakastavat ja kyberviholliset vihaavat"

Ennakoivaa arvoa yrityksellesi

1

Yksi ratkaisu 360° näkyvyyteen

Yksi ratkaisu 360 asteen digitaalisen altistumisen hallintaan ja näkyvyyteen ulkoisen hyökkäyspinnan ja sisäisen aseman osalta, mikä ehkäisee ennakoivasti verkkohyökkäyksiä.

2

Optimoitu mahdollisimman tehokkaaseen vähimmäis- turvallisuuteen

Optimoitu mahdollisimman tehokkaaseen vähimmäisturvallisuuteen. Hyödynnä tekoälyä priorisointiin ja suosituksia seuraaviksi toimiksi ongelmien korjaamiseksi vähemmällä vaivalla – joko itse tai Elevate -palvelun avulla.

3

Suunniteltu keskisuurten yritysten tarpeita ajatellen

Suunniteltu keskisuurten yritysten tarpeita ajatellen. Yksinkertaisuus, mukautuvuus ja skaalautuvuus takaavat saumattoman matkan ja kitkattoman kokemuksen – hankinnasta ja käyttöönotosta hyödyntämiseen ja laajentamiseen.

4

Moniorganisaatio- ja Co-Security toiminnot

Mukana toiminnot useista organisaatioista vastaaville ylläpitäjille ja käyttötiimeille. Tämä mahdollistaa Co-Security-toiminnot ja työmäärän roolipohjaisen jakamisen asiakkaiden, palveluntarjoajien ja WithSecure-tiimien välillä.

5

Helppo laajentaa ja yhdistää

Helppo laajentaa ja yhdistää muihin WithSecure Elements Cloud -ratkaisuihin.

6

Auttaa sinua noudattamaan

Auttaa sinua noudattamaan NIS2-, GDPR-, DORA- ja ENISA-vaatimuksia. 

Kiinnostuitko?

Liity Early Access -kumppanuusohjelmaamme!

 

Ohjelmaan osallistuminen tarjoaa sinulle mahdollisuuden:

  • vastata altistumisen hallinnan kasvavaan kysyntään 

  • pysyä kilpailijoiden edellä

  • erottautua kilpailluilla kyberturvamarkkinoilla. 

Kun noudatat altistumisen hallinnan uusimpia suuntauksia ja parhaita käytäntöjä, voit:

  • parantaa arvolupaustasi 

  • vahvistaa asemaasi luotettuna neuvonantajana asiakkaillesi.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

the-power-of-prevention-no-button

Join Our Webinar about Exposure Management on April 12, 2024

Our experts will open up the topic of exposure management, explain why now is the right time for the mid-market to implement it, and how it will change the cyber security narrative. Forever. 

Register Now
GettyImages-1272890147

Strengthening Cybersecurity Defenses: Understanding Exposure Management

In today's digitally interconnected world, exposure management is crucial for any organization’s cybersecurity strategy. It proactively identifies, prioritizes, and mitigates vulnerabilities and threats across an organization's IT infrastructure and assets and enables successful business outcomes.

Read more