Sovellusten turvallisuus

Optimoi sovellustesi tietoturvatestaus ja -kehitys liiketoimintasi tavoitteiden, riskiprofiilin ja organisaatiosi todellisten uhkien mukaan. 

Havainnoi ja mittaa konkreettisia vaikutuksia ja saavuta rasti ruutuun -tason ylittäviä tuloksia.

Tunnistat ja korjaat tietoturvaheikkouksia erilaisissa sovelluksissa, kuten asiakaskohtaisissa räätälöidyissä verkkosovelluksissa, yleisissä COTS-sovelluksissa, maksusovelluksissa, sovellusrajapinnoissa, asiakassovelluksissa ja muissa räätälöidyissä sovellustyypeissä. Ymmärrät sovelluksiin liittyvät riskit ja ne hyökkääjän tavoitteet, jotka todennäköisimmin altistavat hyökkäyksille. 

Mitä voit saavuttaa?

Rakenna sietokykyä

Kehitä ennakointi-, ennaltaehkäisy-, havaitsemis- ja reagointitoimenpiteitä koko sovellusturvaasi varten.

Optimoi käytettävissä oleva budjetti

Hahmota kokonaisuus, jotta voit asettaa riskialttiit havainnot etusijalle korjausta varten ja keskittyä testauksessa kriittisempiin sovelluksiin.

Jalkauta prosesseihin

Sisällytä tietoturvaperiaatteet sovelluskehityksen elinkaareen ja tiimiin.

Hallitse riskejä

Informoi riskienhallintapäätöksiä kontekstisidonnaisella, tavoitteellisella testauksella.

Lähestymistapamme

Kyvykkyytemme

Ohjelmistot ja kehitys ovat nykyään synonyymejä nykyaikaiselle liiketoiminnalle, ja sovellukset ovat nyt organisaatiosi eniten alttiina oleva, internetiin päin oleva omaisuuserä. Tämä tekee sovellusten tietoturvasta keskeisen tärkeän toiminnallisen häiriönsietokyvyn kannalta. Kun omaisuuserät kasvavat, testauksessa on otettava huomioon liiketoiminnan tarpeet, järkeistettävä budjetin käyttöä ja saatava paras mahdollinen tuotto riskien vähentämisen kannalta. Luovissa ratkaisuissamme yhdistyvät kokeillut ja testatut menetelmät dynaamiseen ja käytännölliseen lähestymistapaan, jonka avulla sovelluksia voidaan arvioida laajemman ympäristön puitteissa. Tietoturva on tavoite, ei prosessi vain prosessin vuoksi.

Kaikkia tapahtumia ei ehkä ole mahdollista ennustaa, mutta voit ehkäistä ne, jotka aiheuttaisivat suurimmat vahingot. Tapa, jolla sovelluksia testataan, asettaa riskit tärkeysjärjestykseen ja kohdistaa korjaustoimet sinne, missä niiden vaikutus on merkittävin ja mitattavin. Tämä alkaa siitä, että sovelluksiasi tarkastellaan kuten hyökkääjä tekisi: mietitään heidän tavoitteitaan, määritetään niiden vaikutukset ja etsitään haavoittuvuudet, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa.

Voimme tukea turvallisen ohjelmistokehityksen elinkaaren (S-SDLC) periaatteiden käyttöönottoa tiimissäsi, mukaan lukien turvallinen koodinkehitys, uhkien mallintaminen ja suunnittelukatselmukset. Tämä työ, joka voidaan toteuttaa joko kerrallaan tai jatkuvasti, voi auttaa sinua tunnistamaan yhteisiä parhaita käytäntöjä ja uudelleenkäytettäviä suunnittelumalleja sekä korjaamaan haavoittuvuuksia aikaisemmin, mikä vähentää sekä niiden mahdollisia vaikutuksia että riskipositiotasi kokonaisuudessaan.

Visiomme on tehdä sovelluksista vastustuskykyisiä ja hyökkäystietoisia, ja käytämme tätä jo asiakastyöskentelyssä Purple team-työskentelyn kautta.

Palvelut & ratkaisut

Web-sovelluksen tunkeutumistesti

Testaa web-sovellukset lähestymistavalla, joka perustuu keskeisiin huolenaiheisiisi, olivatpa ne sitten riskiperusteisia tai vaatimustenmukaisuuteen perustuvia. Kun keskitytään liiketoimintaongelmien ratkaisemiseen eikä niinkään teknologiatyyppien arviointiin, testausprosessi virtaviivaistuu ja kontekstin mukaistuu.

Maksujärjestelmien testaus 

Hanki kattava näkemys siitä, miten organisaatiosi maksujärjestelmät vaikuttavat sen turvallisuustilanteeseen. Raportteihimme liittyy suositeltuja korjaustoimia, joiden avulla voit pienentää riskialttiutta niin, että se vastaa organisaation vaatimuksia ja on palveluntarjoajien ohjeiden mukainen.

Turvallisen ohjelmistokehityksen elinkaaren (S-SDLC) konsultointi.

Ota tietoturvakäytännöt käyttöön ohjelmistokehitysprosessissasi ja paranna jo käytössä olevia käytäntöjä. Varusta ja kouluta kehitystiimisi rakentamaan parhaiden käytäntöjen mukaiset tietoturvamenetelmät osaksi kehityksen elinkaaritoimintojaan.

Riskipriorisoitu testaus

Tunnista ja testaa eniten tarkastelua vaativat omaisuuserät sellaisten konkreettisten, todellisten uhkien perusteella, jotka uhkaavat liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskipriorisoidulla testauksella vastataan hyökkäyksen konkreettiseen luonteeseen ja luodaan tehokkuutta samalla, kun organisaatiosi pysyy säännösten mukaisena. Lue lisää.

Uhkamallinnus ja suunnittelutarkastelut

Tunnistetaan sovellusten ja niiden isännöinnin suunnitteluun liittyvät tietoturvaongelmat. Uhkamallinnuksen avulla saat laajemman käsityksen siitä, kuinka turvallisia nämä sovellukset ovat, miten niiden suunnittelua voidaan parantaa ja mitä kompensoivia valvontatoimia voidaan ottaa käyttöön.

Sovellustason Purple team-työskentely

Tee sovelluksistasi hyökkäystietoisia käyttämällä modulaarista, iteratiivista lähestymistapaa. Sovellustason purple teaming on suunniteltu parantamaan kriittisten sovellusten havaitsemis- ja reagointivalmiuksia ja tekemään niistä sekä yksittäin että yhdessä kestävämpiä käyttämällä uudelleenkäytettäviä tekniikkapaketteja painavien koodimuutosten sijaan.

Aiheeseen liittyviä lähteitä

Miten WithSecure™ voi auttaa.

Olemme alan akkreditoitu, maailmanlaajuinen sovellusten penetraatiotestauksen tarjoaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus tietoturvapalvelujen tarjoamisesta. Tiimimme käyttää tiukkoja ja todistettuja testausmenetelmiä simuloidakseen monenlaisia todellisia hyökkäyksiä.

1

Tutkimus

Uusia teknologioita ja uhkia koskeva tutkimus pitää ratkaisumme ajan tasalla ja kontekstisidonnaisina.

2

Konteksti

Ratkaisuagnostinen hyökkäyslähestymistapamme paikallistaa haavoittuvuudet, joita hyökkääjät etsivät.

3

Vaikutus

Testauspanostukset keskitetään riskialttiisiin haavoittuvuuksiin, jotta kulutusta voidaan tehostaa.

4

Yhteistyö

Konsultointimme on tiimisi jatke, ja se kasvattaa tietämystä ja taitoja, jotka edistävät kyberturvallisuuden puolustamista.

Jutellaanko lisää?

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä pian.

We process the personal data you share with us in accordance with our Corporate Business Privacy Policy.

Akkreditoinnit ja sertifikaatit