Kyberturvallisuusstrategia

Ymmärrä organisaatiosi kyberturvallisuusriskit ja kehitä niiden hallintaan kokonaisstrategia, joka vastaa liiketoimintasi tavoitteita ja riskinsietokykyä.

Vaikka erilaisille riskeille altistuminen on väistämätöntä, riskit ovat usein myös hallittavissa.

Hyvin suunniteltu ja tehokkaasti toteutettu kyberturvallisuusstrategia joka kattaa organisaatiosi kannalta olennaiset riskit ja toiminnot, antaa mahdollisuuden pysyä joustavana ja vastata muuttuvaan riskiympäristöön tarpeen vaatiessa. Olipa kyse sitten innovatiivisen uuden teknologian käyttöönotosta, uusille markkinoille tulosta tai uusien kumppanuuksien solmimisesta muiden organisaatioiden kanssa, me voimme auttaa sinua luomaan tarvitsemasi strategian.

Mitä voit saavuttaa?

Rakenna strategista kestävyyttä ja häiriönsietokykyä

Tunnista toiminnalle kriittiset prosessit ja kehitä niiden varmistamiseksi tavoitteita ja toimintatapoja, jotka parantavat operatiivista häiriönsietokykyäsi.

Mittaa ja paranna kyberturvallisuutta

Arvioi kyberturvallisuutesi ja tunnista valmiuksien puutteet, jotka lisäävät alttiuttasi kyberriskeille.

Ota hallinta omiin käsiisi

Toteuta strategiaasi luottaen siihen, että kyberturvallisuusriskejä kyetään hallitsemaan ja pitämään hyväksyttävillä tasoilla.

Mittaa kehittymistä

Mittaa jatkuvasti strategiasi tarkoituksenmukaisuutta ja löydä tehokkaita tapoja strategian kehittämisen sekä kyberriskien hallinnan jatkuvaan parantamiseen.

Lähestymistapamme

Kyvykkyytemme

Riskit ovat olennainen osa liiketoimintaa. Organisaatiosi menestyminen tekee siitä väistämättä houkuttelevan kohteen hyökkääjille. Operatiivisesti kriittisten prosessien analyysin avulla voit paljastaa tärkeimmät kyberturvallisuuden riskit ja linkittää ne liiketoimintariskeihinne- sekä laatia strategiasi niiden vähentämiseksi.

Konsultointitoimintamme on suunniteltu juuri tätä varten, ja se toimii tiimisi jatkeena kehittäen ja toteuttaen kyberturvallisuusstrategian, jossa otetaan huomioon ihmiset, prosessit ja teknologia. Voimme auttaa sinua tekemään tarvittavat muutokset, jotta voit yhdenmukaistaa pitkän aikavälin liiketoimintastrategiaasi ja toteuttaa strategian läpivienti- ja kehittämissuunnitelman.

Palvelut & ratkaisut

Kyberturvallisuuden kypsyyden arviointi

Pisteytä koko organisaatiosi valvontakeinojen "kypsyys" ja paljasta puutteet kyberturvallisuudessa. Luo sitten parannusten etenemissuunnitelma, jonka avulla parannuksia voidaan toteuttaa koko liiketoiminnassa, ja arvioi säännöllisesti uudelleen.

Toimintamallin kehittäminen

Luo tietoturvatoimintojesi suunnitelma, joka alkaa roolien, vastuiden, tulosten ja parhaiden käytäntöjen määrittelystä. Kohdista liiketoiminnan sidosryhmät sen tarkoitukseen viestimällä selkeästi sen tarjoaman turvallisuuspalvelukatalogin arvosta. Virallistakaa prosessinne, tehkää kuiluanalyysi ja muuta. Voimme jopa auttaa sinua rakentamaan tiimejä tyhjästä.

Hyökkäysreittien kartoitus

Tunnista ja kartoita reitit, joita hyökkääjä voisi käyttää päästäkseen käsiksi organisaatiosi kriittiseen omaisuuteen. Korosta nykyisiä, toimivia torjunta- ja havaitsemistoimenpiteitä ja etsi ratkaisut, joissa on heikkouksia. 

Kyberturvallisuusstrategian tarkistaminen ja ohjelman suunnittelu

Varmista, että sisäisen turvallisuuden hallintajärjestelmäsi (ISMS) täyttää sisäiset ja ulkoiset liiketoiminta- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Voimme myös auttaa organisaatioita jäsentämään kyberturvallisuuden etenemissuunnitelmansa tiettyjen liiketoimintatulosten saavuttamiseksi tai keskeisten parannusten aikaansaamiseksi ajan mittaan..

Keskustele asiantuntijoidemme kanssa

Onko organisaatiosi edelläkävijä, joka valmistautuu muutokseen? Me voimme auttaa.

Aiheeseen liittyviä lähteitä

Miten WithSecure™ voi auttaa.

Meillä on lähes 20 vuoden kokemus asiakkaidemme tukemisesta strategisten suunnitelmien kehittämisessä konkreettisten kyberturvallisuustulosten aikaansaamiseksi.

1

Kokemus

Tietoturvan- ja riskienhallinnan konsultoinnin rautainen osaaminen, jota tukee yksikkömme osaava tekninen- ja muut konsultoinnin toiminnot.

2

Tuloskeskeisyys

Suositukset ja kehitysohjelmat rakennetaan niin, että niillä saavutetaan riskienhallinnallisesti mahdollisimman suuri hyöty, resurssien tehokas kohdentaminen ja että ne tukevat organisaationne muita kehityssuunnitelmia.

3

Relevanttius

Toimenpiteet ja suositukset sidotaan aina tarvittaessa arviointikehysten (kuten NIST CSF:n tai Katakrin), vaatimustenmukaisuusstandardien ja sopimusstandardien (kuten PCI DSS:n ja ISO 27001:n) tai toimintoihin liittyvien ohjausten kuten GDPR:n vaatimuksiin.

Jutellaanko lisää?

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä pian.

We process the personal data you share with us in accordance with our Corporate Business Privacy Policy.

Akkreditoinnit ja sertifikaatit