Cloud Security Posture Management

Pilvipalveluiden tietoturvan varmistaminen ja kehittäminen vaatii erikoistunutta osaamista. Palvelumme auttaa priorisoimaan havainnot ja suorittamaan tarvittavat toimenpiteet AWS- ja Azure-palveluiden turvattomien konfiguraatioiden korjaamiseksi.

Useimmat yritykset hyödyntävät monipilviympäristöjä, joiden puolustaminen ja suojaaminen on monimutkaista.

Virheellinen konfigurointi on yleisin syy tietomurtoihin, ja kokemuksiemme perusteella suurin haaste pilvipalveluiden tietoturvassa.

Gartner ennustaa, että ”vuoteen 2025 mennessä 90 % organisaatioista, jotka eivät pysty valvomaan pilvipalveluiden käyttöä, tulevat vuotamaan arkaluontoista dataa sopimattomasti”.

Pilvipalveluntarjoajat ovat kehittäneet työkaluja, joilla voidaan havaita virheelliset tai puutteelliset konfiguraatiot, mutta niiden tehokkaaseen hallintaan ja tulkintaan vaaditaan ammattitaitoa. Tätä osaamista löytyy harvoilta. Miten organisaatiot voivat varmistaa, että heillä on tehokkaat kontrollit pilvipalveluiden turvaamiseksi?

WithSecure™ Cloud Posture Management (CPSM) -palvelu suorittaa pilvipalveluiden tietoturvan varmistamiseksi tarvittavat konfiguraatiotarkistukset sekä tarjoaa tulokset ja suositukset helposti tulkittavassa ja käyttökelpoisessa muodossa.

Tietoturvan kumppani

Auttamme sinua arvioimaan virheellisten konfiguraatioiden vaikutuksia ja toteuttamaan turvallisia konfiguraatioita.

Uhkien arvio

Jatkuvat tietoturvan parannusehdotukset auttavat sinua tekemään organisaatiostasi vähemmän houkuttelevamman hyökkääjille.

Vakuus tarkastajille ja viranomaisille

Tarvittavat pilvipalveluiden tietoturvariskien ja hallinnoinnin valvontatoimet.

Lähestymistapamme

Valmiudet
Palvelut & ratkaisut

Markkinoilla tarjolla olevia CPSM-ratkaisuja on monenlaisia. Suurin osa niistä on teoriassa helposti käyttöönotettavia SaaS-ratkaisuja, jotka vaativat tohtorin tutkinnon suorittanutta henkilöä tulkitsemaan niiden tuloksia ja tekemään järkeviä johtopäätöksiä. Me WithSecurella uskomme, että organisaatiot voivat parhaiten hallita pilvitietoturvaansa käyttämällä palvelua, jossa yhdistyvät korkeatasoiset asiantuntijat ja oma tarkoitukseen kehitetty teknologia. CSPM-palvelumme perustuu kolmeen pilariin:

  1. Turvallisuus kumppanuuden kautta: nimitämme ympäristöäsi tuntevan tietoturva-asiantuntijan, joka auttaa sinua ymmärtämään virheellisiä konfiguraatioita ja niiden vaikutuksia sekä arvioimaan pilvipalvelun tietoturvariskejä. Tämä on paljon enemmän kuin mitä pelkkä tuote voi tarjota. 
  2. Rajaton pääsy pilvipalvelun konfigurointiasiantuntemukseen: WithSecuren tietoturva-asiantuntijat auttavat sinua priorisoimaan havaintoja ja tarjoavat käyttökelpoisia toimenpiteitä turvattomien määritysten korjaamiseksi ja pilvipalveluiden tietoturvakysymysten ratkaisemiseksi. 
  3. Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen pilvipalveluiden tietoturvatarkistusten avulla: käytämme pilviympäristöjen suojaamiseen erikoistuneen WithSecurity Consultungin kehittämää algoritmia, jolla tarkistetaan virheelliset konfiguraatiot. Tarkistukset ylittävät alan standardit ja vertailuarvot, sillä ne on muotoiltu etulinjassa saadun kokemuksen perusteella. Palveluamme parannetaan jatkuvasti muuttuvien standardien, uusien hyökkäysmenetelmien ja taustalla olevan pilvialustan kehityksen huomioon ottamiseksi.

Työkalun antamaa näyttöä voidaan käyttää osoittamaan, miten organisaatiosi noudattaa kyberturvallisuuspuitteita ja -standardeja.

Palvelumme tärkeimmät ominaisuudet

  • AWS- ja Azure-pilviympäristöjen kuukausittainen skannaus ja raportti.
  • Kuukausittainen uudelleenkuvaus pyynnöstä
  • Kuukausittainen kokous turvallisuusinsinöörin kanssa ja pääsy kyselyihin työaikana.
  • Nykyisten tarkastusten jatkuva parantaminen ja uusien tarkastusten lisääminen.
  • Valinnainen konsultointituki analyysihiekan korjaamista varten.

Puhu tiimin kanssa

Haluatko vähentää merkittävästi pilvipalveluiden tietoturvariskejä? Me voimme auttaa.

Miten WithSecure™ voi auttaa.

Pilvipalvelut on helppo konfiguroida väärin, mikä altistaa yritykset hyökkäyksille. Virheellinen konfigurointi on toistaiseksi yleisin syy suurimpiin pilvipalveluihin kohdistuneisiin tietoturvaloukkauksiin, minkä vuoksi meillä on nyt pilvipalveluiden tietoturvan parhaat käytännöt ja standardit.

Sääntöjen tai standardien noudattamiseen perustuva kyberturvallisuus voi helpottaa tarkastusten läpipääsyä, mutta se ei tee turvalliseksi. Suorittamamme CSPM-tarkastukset perustuvat CIS Foundational Framework -puitteistoon ja tarkastajien suosimiin AWS Security Best Practices -tarkastuksiin. Niitä täydentävät yli 30 tarkastusta, jotka WithSecure pitää tarpeellisina perustuen etulinjan kokemukseemme verkkohyökkäysten torjunnasta. 

Jutellaanko lisää?

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä pian.

Käsittelemme meille jakamiasi henkilötietojasi yritysliiketoiminnan tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Akkreditoinnit ja sertifikaatit