Cloud Security Posture Management

Priorisoit havainnot ja teet tarvittavat muutokset AWS- ja Azure-pilvipalveluiden tietoturva-asetusten korjaamiseksi palvelumme avulla. Meillä on tarvittava konfigurointiosaaminen pilvipalveluiden tietoturvan varmistamiseksi.

ws_ballet_dancer_arabesque_silhouette

Useimmat yritykset hyödyntävät monimutkaisia monipilviympäristöjä, joiden suojaaminen ei ole yksinkertaista.

Virheellinen konfigurointi on suurin syy tietomurtoihin. Kokemuksemme mukaan se on pilvipalveluiden tietoturvan kaikkein yleisin ongelma.

Gartnerin mukaan vuoteen 2025 mennessä 90 prosenttia organisaatioista, jotka eivät pysty valvomaan pilvipalveluiden käyttöä, tulevat vuotamaan arkaluontoista dataa.

Pilvipalveluntarjoajat ovat kehittäneet työkaluja, joilla voi havaita virheelliset tai puutteelliset konfiguraatiot. Niiden tehokas hallinta ja tulkinta edellyttää kuitenkin erityisosaamista, jota löytyy vain harvoilta. Miten voit varmistaa, että pilvipalveluidesi tietoturva on kunnossa?

WithSecure™ Cloud Security Posture Management (CSPM) -palvelu tekee tarvittavat konfiguraatiotarkistukset pilvipalveluiden tietoturvan varmistamiseksi. Saat tulokset ja suositukset helposti tulkittavassa ja sovellettavassa muodossa. 

Tietoturvatekniikkan kumppani

Voit arvioida virheellisten konfiguraatioiden vaikutukset ja tehdä kyberturvallisuuden edellyttämät muutokset.

Karkota hyökkääjät

Olet vähemmän houkutteleva organisaatio hyökkääjien silmissä, koska suojauksesi pysyy huippukunnossa jatkuvasti saamiesi tietoturvan parantamisehdotusten ansiosta.

Täytät säädösten vaatimukset

Käytössäsi on vaatimukset täyttävät pilvipalveluiden tietoturvariskien ja hallinnoinnin valvontatoimet.

WithSecure_OurPeople-48

Lähestymistapamme

Valmiudet
Palvelut & ratkaisut

Markkinoilla on tarjolla monenlaisia CSPM-ratkaisuja. Periaatteessa ne ovat helposti käyttöönotettavia ratkaisuja, mutta tuloksien tulkinta ja järkevät johtopäätökset edellyttävät lähes tohtorin tasoista tutkintoa.

Me uskomme, että organisaatiot voivat parhaiten hallita pilvitietoturvaansa käyttämällä palvelua, jossa yhdistyvät korkeatasoinen asiantuntemus ja oma teknologiamme. CSPM-palvelumme perustuu kolmeen pilariin:

 

  1. Turvallisuus kumppanuuden kautta: osoitamme käyttöösi ympäristösi tuntevan tietoturva-asiantuntijan, joka auttaa sinua ymmärtämään virheellisiä konfiguraatioita ja niiden vaikutuksia sekä arvioimaan pilvipalvelun tietoturvariskejä. Tämä on paljon enemmän kuin mitä pelkkä tuote voi tarjota.
  2. Käytössäsi on rajaton resurssi pilvipalvelun konfigurointiasiantuntemusta: WithSecuren tietoturva-asiantuntijat auttavat sinua priorisoimaan havaintoja ja tarjoavat toteutettavia toimenpiteitä turvattomien määritysten korjaamiseksi ja pilvipalveluiden tietoturvakysymysten ratkaisemiseksi.
  3. Pilvipalveluiden tietoturvatarkistusten avulla varmistat vaatimustenmukaisuuden: käytämme pilviympäristöjen suojaamiseen kehittämäämme algoritmia, joka tarkistaa virheelliset konfiguraatiot. Tarkistukset ylittävät alan standardit ja vertailuarvot, sillä ne perustuvat käytännön kokemuksiin. Palveluamme parannetaan jatkuvasti muuttuvien standardien, uusien hyökkäysmenetelmien ja pilvialustojen kehityksen mukaisesti.

Työkalun avulla voit näyttää ja osoittaa, miten organisaatiosi noudattaa kyberturvallisuuden menetelmiä ja standardeja.

Palvelumme tärkeimmät ominaisuudet

  • AWS- ja Azure-pilviympäristöjen kuukausittainen tarkastus ja havaintojen raportointi
  • Kuukausittainen uudelleentarkastus pyynnöstä
  • Kuukausittainen kokous turvallisuusasiantuntijan kanssa ja pääsy kyselyihin työaikana
  • Nykyisten tarkastusten jatkuva parantaminen ja uusien tarkastusten lisääminen
  • Valinnainen konsultointituki analyysiä ja korjaustoimia varten.

Puhu tiimin kanssa

Haluatko vähentää merkittävästi pilvipalveluiden tietoturvariskejä? Me voimme auttaa.

Miten WithSecure™ voi auttaa?

Pilvipalvelut on helppo konfiguroida väärin, mikä altistaa yritykset hyökkäyksille. Virheellinen konfigurointi on yleisin syy suurimpiin pilvipalveluiden tietoturvaloukkauksiin. Meillä on käytössä pilvipalveluiden tietoturvan parhaat käytännöt ja standardit.

Sääntöjen tai standardien noudattamiseen perustuva kyberturvallisuus voi helpottaa tarkastusten läpäisyä, mutta se ei yksin takaa turvallisuutta. Meidän CSPM-tarkastuksemme perustuvat CIS Foundational Framework -ohjeistoon ja tarkastajien suosimiin AWS Security Best Practices -tarkastuksiin. Niitä täydentävät yli 30 tarkastusta, joita WithSecure pitää tarpeellisina verkkohyökkäysten torjunnan käytännön kokemusten perusteella. 

Jutellaanko lisää?

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä pian.

Akkreditoinnit ja sertifikaatit