WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Servers

Kun tietoturva on liiketoiminnan jatkuvuuden elinehto

ws_blue_computer_servers

Palvelimien tietoturva on elintärkeää

Palvelimet ovat kriittisiä komponentteja mahdollistamaan yhteydenpito, yhteistyö sekä tiedon tallentaminen ja varastointi.

WithSecure™ Elements EPP for Servers tuottaa huipputason turvaa palvelimillesi haittaamatta niiden suorituskykyä.

Miksi WithSecure Elements Endpoint Protection for Servers?

1

Kehittynyt haittaohjelmien torjunta

Palkintoja voittanut teknologia (AV-Test) takaa korkeimman suojauksen tason.

2

Tietoturva-päivitystenhallinta

Päivitykset yli 2 500 palvelin- ja kolmannen osapuolen ohjelmistoille kuten Apache, BizTalk, SQL, Flash jne..

3

Hallittu palomuuri

Kehittynyt palomuuri parantaa Windows palomuurin turvallisuutta ja hallittavuutta.

4

Sovellusten-hallinta (Premium)

Estää tai rajoittaa luvattomien sovellusten käynnistymisen ja suorittamisen.

5

Taustalla tapahtuva automaattinen päivitys

Ei tarvetta käyttäjän toimille tai huoltokatkoksille.

Suojatut palvelinalustat

WithSecure™ Elements EPP for Servers tarjoaa äärimmäisen tietoturvan Windows-, Linux- ja Citrix-palvelinympäristöille, pitäen ne toiminnassa ja suorituskykyisinä.

Windows Server -suojaus

Palkittua suojausta sekä tietoturvapäivitysten automaattista hallintaa Windows-palvelimille.

Citrix-suojaus

Citrix-Ready-sertifioitu. Täysi Citrix-tuki, sisältäen tietoturvapäivitystenhallinnan julkaistuille sovelluksille.

Linux-suojaus

Tarjoaa Linux-ytimen eheystarkistuksen ja monikerroksisen tietoturvaratkaisun Linux-ympäristöihin.

Graph of financial growth global communications Binary Smart Phones and world Internet Businesspeople press the phone to communicate in the Internet Stock chart Researching process.business Team Working Startup modern office Laptop global strategy virtual Icon.Innovation graphs Interfaces

WithSecure™ won AV-TEST Best Protection 2020 Award.

AV-TEST recognized WithSecure™ (formerly known as F-Secure) with its prestigious Best Protection Award for providing the highest level of protection throughout year 2020. WithSecure™ tops industry as the only vendor with an AV-TEST Best Protection award in 7 out of the last 10 years, giving it the most consistent track record in the industry - March 2021.

Todellista tietoturvaa palvelimille

WithSecure™ Elements Endpoint Protection tarjoaa tehokkaan ja nykyaikaisen tietoturvan palvelinympäristöille. Se hyödyntää WithSecure™ Security Cloud -palvelun tuottamaa reaaliaikaista uhka-arviointia sekä työkaluja kuten automaattinen päivitystenhallinta.

Tietoturvapäivitysten automaattinen hallinta

Pitää ohjelmistot ajan tasalla automaattisesti ja ehkäisee 80 % hyökkäyksistä.

80 % yrityksen järjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä on mahdollista ehkäistä pitämällä ohjelmistot aina ja automaattisesti ajan tasalla.

Parasta tietoturvaa

AV-TEST  Best Protection Award -palkinto korkeimman suojaustason tarjoamisesta koko vuoden 2020 aikana.

WithSecure™ on alan ainoa toimija, joka on voittanut AV-TEST Best Protection palkinnon 7 kertaa viimeisen 10 vuoden aikana.

Paras tietoturvan kokonaisratkaisu

Tehokas ja kilpailukykyinen yrityksen päätelaitesuojaus yhdessä paketissa takaa rahoille vastineen.

Liittämällä koko päätelaitesuojauksen yhteen helposti hallittavaan kokonaispakettiin, toimitamme yrityksellesi parempaa, laajempaa ja kustannustehokkaampaa suojaa.

Tietoturvapilvi

Pilvipohjainen uhkien analysointijärjestelmä, joka tuottaa reaaliaikaisen tilannekuvan globaalista uhkaympäristöstä.

Tämä pilvipohjainen järjestelmä tunnistaa uusia uhkia heti kun ne alkavat levitä, tuottaen samalla nopeasti suojan niitä vastaan kaikille päätelaitteille.

1314580622

Älä pelaa uhkapeliä palvelimien tietoturvalla.

Korkean profiilin hyökkäykset ovat osoittaneet, että palvelimet ovat edelleen kriittinen osa kokonaistietoturvaa. Ja koska niillä on kriittinen rooli, ne ovat myös kaikkien kohdistetuimpia hyökkäysten maalitauluja. Riittävien määritysten lisäksi tarvitaan tietoturvaratkaisu joka hyödyntää reaaliaikaista uhka-arviointia, ajanmukaisia teknologioita kuten heuristinen analyysi, sekä työkaluja kuten päivitysten automaattinen hallinta. Näin yritykset varmistuvat, että niiden järjestelmien suojaus on ajanmukaisella tasolla uhkaympäristöön nähden.

Tiedot

Software Updater

Integroitu tietoturvapäivitysten hallinta

Software Updater on tietoturvapäivityste hallintaominaisuus, joka on integroitu WithSecuren palvelintuotteisiin. Se ei vaadi erillisten agenttiohjelmien, hallintapalvelimien tai konsoleiden asentamista, toisin kuin perinteiset korjauspäivitysten hallintaratkaisut.

Se tarkistaa puuttuvat päivitykset asennetuista sovelluksista ja palvelinohjelmistoista ja luo niistä haavoittuvuusraportin. Raportin perusteella järjestelmänvalvojat voivat päivittää haavoittuvat ohjelmistot tarpeen mukaan. Software Updater voi myös hoitaa päivitykset automaattisesti, ja tällöinkin järjestelmänvalvoja voi valita, jätetäänkö jotain asentamatta.

Software Updater kattaa yli 2 500 palvelinohjelmistoa ja kolmansien osapuolten sovellusta, kuten muun muassa Apache, BizTalk, Microsoft SQL. Se voi ehkäistä jopa 80 % hyökkäyksistä estämällä haavoittuvuuksien hyödyntämisen.

Lue lisää

DeepGuard 6

Heuristiikka- ja käyttäytymisanalyysi

DeepGuard yhdistää WithSecuren kehittyneimpiä tietoturvatekniikoita. Se on viimeinen ja tärkein suojauskerros uusia uhkia vastaan - myös niitä, jotka kohdistuvat aiemmin tuntemattomiin haavoittuvuuksiin.

DeepGuard seuraa sovellusten toimintaa ja ehkäisee mahdollisesti haitallisen toiminnan ennakoivasti, ennen kuin vahinko ehtii tapahtua. Kun torjunnan painopiste on siirretty tunnisteista haitallisen toiminnan käyttäytymisen seurantaan, DeepGuard voi tunnistaa ja estää haittaohjelmat jo ennen näytteen hankintaa ja tutkintaa.

Kun tuntematon tai epäilyttävä ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, DeepGuard viivyttää sen suorittamista tilapäisesti, jotta tiedostojen maine ja esiintymistiheys voidaan tarkistaa. Kun ohjelma suoritetaan, sille tehdään lisäksi käyttäytymisanalyysi ja estetään mahdollinen haitallinen hyödyntämisyritys.

Lisätietoja DeepGuard-toiminnoista ja -eduista teknisessä artikkelissa.

DataGuard

Suojaa tietoja kiristyshaittaohjelmilta

WithSecure DataGuard ottaa valitut, korkeariskiset tai kriittiset tiedostokansiot edistyneen valvonnan ja tunnistustoimintojen piiriin. Se vahvistaa niiden suojausta merkittävästi kiristyshaittaohjelmia vastaan, sekä ehkäisee tuntemattomien, haitallisten sovellusten pääsyn käsiksi tietoihin tai tuhoamaan niitä. Korkeariskisiin ja kriittisiin tiedostokansioihin kuuluvat esimerkiksi latauskansiot (weblataukset), dokumenttikansiot, väliaikaiset tiedostot (sähköpostiliitteet) sekä muut tietosäilöt.

DataGuardin tunnistustoiminnot lisäävät merkittävästi kiristyshaittaohjelman ja sen kryptausprosessien tunnistuksen tarkkuutta ja nopeutta. Data Access -moduuli varmistaa, että näissä kansioissa oleviin tietoihin ei pääse käsiksi esimerkiksi haittaohjelma, kuten kiristyshaittaohjelma. Data Access -moduuli estää kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen, sillä haittaohjelma ei pysty salaamaan moduulin suojaamien kansioiden tiedostoja.

WithSecure DataGuard on mukana in WithSecure Elements EPP for Servers Premium for Windows servers -tuotteessa.

Laitehallinta

Vain hyväksyttyjen laitteiden käyttö

Laitehallinta ehkäisee hyökkäysten yrityksen järjestelmiin eri laitteiden kuten USB-tikkujen, CD-ROM-asemien tai webkameroiden välityksellä. Tämä ehkäisee myös tietovuotoja - esimerkiksi sallimalla vain lukuoikeudet tiedostoihin.

Kun estettyä laitetta yritetään käyttää, laitehallinta kytkee sen pois päältä, estäen käyttäjän yrityksen. Laitteiden käyttöä voi rajoittaa etukäteismäärityksin, tai luomalla määrityksen jolla sallitaan tietyt laitteet kun taas toiset, saman ryhmän laitteet ovat estettyjä. Esimerkiksi:

 • Ohjelmien suorittamisen estäminen USB/CD/muulta asemalta: estä automaattinen asennus, vahingossa tapahtuva asennus tai ohjelmistomodulien lataaminen siirrettäviltä asemilta.
 • Estä laitteen toiminta täysin
 • Määritä vain lukuoikeudet tiedostoille, jotka sijaitsevat USB/CD/muilla ulkoisilla medioilla.
 • Estä koko laiteryhmän toiminta muuten paitsi sallimalla tietyt laitteet

Laitehallinta on mukana WithSecure Elements EPP for Servers for Windows servers -tuotteessa.

Sovellushallinta

Estää kiellettyjen ohjelmien suorittamisen

Sovellushallinta estää kiellettyjen sovelluksien tai komentojen suorittamisesta aiheutuvat uhat, vaikka ne olisivat läpäisseet muut tietoturvatasot päästäkseen koneeseesi. Tämä vähentää haitallisten, laittomien ja luvattomien ohjelmien aiheuttamaa riskiä yritysympäristössä.

Sovellushallinnan avulla voit:

 • Tunnistaa ja hallita sovellukset, joiden käyttö sallitaan ympäristössäsi
 • Tunnistaa luotettavat ohjelmistot automaattisesti
 • Estää kaikki muut sovellukset, olivatpa ne sitten haitallisia, epäluotettavia tai yksinkertaisesti ei-toivottuja
 • Poistaa tuntemattomat ja ei-toivotut sovellukset ympäristöstäsi vähentäen monimutkaisuutta ja riskiä
 • Valvoa kaikkia sovelluksia, jotka toimivat päätelaiteympäristössä

Sovellushallinnan avulla voit myös estää sovelluksia käyttämästä komentosarjoja, esimerkiksi:

 • Estää kaikki Microsoft Office -sovellukset käyttämästä PowerShell-komentoja
 • Estää kaikki Microsoft Office -sovellukset käyttämästä muita komentoja

Sovellushallinnan toiminta perustuu WithSecuren asiantuntijoiden määrittämiin sääntöihin, jotka kattavat erilaisia hyökkäysvektoreita, joita käytetään kun murtaudutaan yritysympäristöihin. Vaihtoehtoisesti pääkäyttäjä voi määrittää sääntöjä eri kriteereihin perustuen, kuten mm. sovelluksen nimeen, versioon ja digitaaliseen allekirjoitukseen.

Sovellushallinta on mukana Server Protection Premium for Windows servers -tuotteessa.

Tietoturvapilvi

Reaaliaikaiset uhkatiedot

WithSecuren Security Cloud -tietoturvapilvi on pilvipohjainen uhka-analyysijärjestelmä. Se käyttää Big Dataa ja koneoppimista täydentääkseen digitaalista uhkatietokantaamme. Security Cloud on jatkuvasti yhteydessä asiakasjärjestelmiin tunnistaen uudet uhkat heti niiden ilmetessä varmistaen suojauksen.

Pilvipohjaisella uhka-analyysipalvelulla on monia etuja perinteisiin tapoihin verrattuna. Keräämme uhkatietoja sadoista tuhansista päätelaitteista ja laadimme reaaliaikaisen kuvan maailmanlaajuisesta uhkatilanteesta. Käytämme näitä tietoja asiakkaidemme reaaliaikaiseen suojaamiseen.

Esimerkiksi jos DeepGuardin heuristiikka-  ja käyttäytymisanalyysi tunnistaa nollapäivähyökkäyksen, tiedot jaetaan kaikille suojatuille päätelaitteille WithSecuren tietoturvapilven kautta. Näin tämä pitkälle kehittynyt hyökkäys on harmiton sen tunnistamisen jälkeen myös muille suojatuille päätelaitteille.

Lisätietoja WithSecuren tietoturvapilven toiminnoista ja eduista teknisessä artikkelissa.

Monikerroksinen haittaohjelmien torjunta

Ylivertainen haittaohjelmasuojaus

Palvelinten tietoturvakomponenttimme käyttää useisiin suojauskerroksiin perustuvaa haittaohjelmien tunnistusta ja torjuntaa.. Sen suojaus on ylivertainen perinteisiin tunnistepohjaisiin tekniikkoihin verrattuna:

 • Se tunnistaa aiempaa laajemman valikoiman haitallisia ominaisuuksia, toimintamalleja ja suuntauksia, mikä parantaa tunnistuksen luotettavuutta ja tarkkuutta myös uusien haittaohjelmavarianttien osalta.
 • Tekemällä reaaliaikaisia hakuja WithSecure tietoturvapilvestä se reagoi nopeasti uusiin ja tuleviin uhkiin.
 • Valvomalla suorituksenaikaista käyttäytymistä voidaan havaita ja estää haittaohjelmat, jotka käyttävät erilaisia hämäämistekniikoita.
Selauksen suojaus

Ennakoiva verkkosuojaus

Selauksen suojaus on tärkeä tietoturvakerros, joka estää käyttäjiä avaamasta haitallisia sivustoja. Tämä on erityisen tehokas ratkaisu, sillä vaarojen ehkäisy vähentää yleistä altistumista haitalliselle sisällölle ja näin ollen hyökkäyksille.

Selauksen suojaus suojaa käyttäjiä esimerkiksi huijauksilta, joissa aidolta vaikuttava sivusto onkin tietojenkalastelusivusto, sähköpostilinkin kautta avattavien haitallisten sivustojen käytöltä tai tartunnoilta, joita tulee haitallisista kolmansien osapuolten mainoksista muutoin kelvollisista sivustoista.

Toiminto tekee mainetarkistuksen sivustoista  ja niiden tiedostoista WithSecuren tietoturvapilvestä. Tiedot perustuvat erilaisiin tekijöihin, kuten IP-osoitteisiin, URL-avainsanoihin ja sivuston toimintaan.

Selauksen suojaus toimii kaikissa selaimissa, sillä se toimii verkkotasolla. Tämä takaa, että suojaus toimii, vaikka loppukäyttäjä ei käyttäisi yrityksen käyttöön määräämiä selaimia.

SharePoint-suojaus

Suojattua yhteistyötä ja tietojenjakamista

WithSecure tuo lisää tietoturvaa paikallisiin SharePoint-palvelimiin. Varmistamme että tiedostojen jakaminen sujuu turvallisesti intranetissä ja extranetissä toimivissa SharePoint-palvelimissa riippumatta siitä, siirretäänkö tiedostoja palvelimiin vai ladataanko niitä palvelimista.

Ratkaisu käyttää useisiin suojauskerroksiin perustuvaa haittaohjelmien torjuntaa. Siten suojaus on ylivertainen perinteisiin tunnistepohjaisiin tekniikkoihin verrattuna:

 • Se tunnistaa aiempaa laajemman valikoiman haitallisia ominaisuuksia, toimintamalleja ja suuntauksia, mikä parantaa tunnistuksen luotettavuutta ja tarkkuutta.
 • Valvomalla tiedostojen tai sovellusten suorittamista voidaan tunnistaa haittaohjelmat, jotka käyttävät erilaisia hämäämistekniikoita.
Citrix-suojaus

Lisäsuojaus Citrix-ympäristöille

Citrix-suojaus sisältää samat suojausominaisuudet mitkä sisältyvät Windows-palvelimienkin suojaukseen, ja sen lisäksi Citrix-komponentti laajentaa päivitystenhallinnan julkaistuihin sovelluksiin. Tuote on Citrix-Ready-sertifioitu mikä varmistaa, että se toimii virheettömästi kaikissa Citrix-ympäristöissä.

Linux-suojaus

Linux-laitteiden suojauksen perusta

Monikerroksinen haittaohjelmien torjunta ja sisäänrakennettu palomuurihallinta, sekä Linux-ytimen eheyden tarkistus varmistavat, että Linux-laitteiden tietoturva on kunnossa. Suojaus on suunniteltu tunnistamaan ja ehkäisemään sekä Windows- että Linux-pohjaisia hyökkäyksiä, mikä tekee siitä erityisen käyttökelpoisen komponentin sekaympäristöissä, joissa suojaamaton Linux-laite voi muodostua helpoksi hyökkäysalustaksi.

Stock photo showing a young man being tutored by a more mature woman. Theyâ re both surrounded by large computer displays showing moving numerical, business & global data.

Tehosta tietoturvaasi kokeneen kyberturvallisuuskumppanin avulla

Vahva puolustus edellyttää automaatiota, mutta myös ihmisten asiantuntemusta. Voit ostaa Elementsin kattavasti hallinnoituna tilauspalveluna joltakin sertifioidulta kumppaniltamme. Saat näin kokonaisen tiimin maailmanluokan kyberturvallisuusasiantuntijoita tueksesi.

Aloita heti

1

Aloita maksuton 30 päivän kokeilujakso

Täytä lomakkeen tiedot, niin saat sähköpostiviestin, jossa pyydetään kokeilujakson aloittamiseen tarvittavia tietoja. Saat kokeilujakson käyntiin muutamassa minuutissa ja näet, miten WithSecure™ Elements toimii käytännössä.

2

Autamme liikkeelle

Otamme muutaman päivän kuluttua yhteyttä ja varmistamme, että alku on sujunut hyvin, ja autamme tarvittaessa.

3

Tehosta tietoturvaa osaavan kumppanin avulla

Saat meiltä tukea etsiessäsi oikeaa kumppania, joka auttaa ottamaan kaiken irti WithSecure™ Elementsistä.

Pyydä kokeiluversiota

Maksuton 30 päivän kokeilujakso

Kokeile WithSecure™ Elementsiä 30 päivää. Voit aloittaa kahdella palkitulla WithSecure™ Elements -ydinkomponentilla: WithSecure™ Elements Endpoint Protection ja WithSecure™ Elements Endpoint Detection and Response.

 • Toimialan johtava Windows-, Mac- ja Linux-työasemien tietoturva ja suojaus haittaohjelmilta, troijalaisilta sekä takaovilta
 • Saat IT-ympäristösi tilanteen heti näkyviin ja voit havaita kyberhyökkäykset ja IT-ongelmat muutamassa minuutissa
 • Reagoi uhkiin automaatiolla ja opastetusti tai pyydä WithSecurelta apua hankalien uhkatunnistusten kanssa
 • Yritystiedot
 • Yhteystiedot

Käsittelemme meille jakamiasi henkilötietojasi yritysliiketoiminnan tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Ota yhteyttä myyjään

Jutellaanko lisää?

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä pian.

Käsittelemme meille jakamiasi henkilötietojasi yritysliiketoiminnan tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Osa WithSecure™ Elements -kyberturvallisuusalustaa

Voit käyttää WithSecure™ Elements Endpoint Detection and Response -ratkaisua erikseen tai osana WithSecure™ Elements-kyberturvallisuusalustaa. Kokonaisvaltainen pilvipohjainen alusta kattaa haavoittuvuuksien hallinnan, päätelaitteiden suojauksen (EPP/EDR) sekä Microsoft 365 -pilvisuojauksen. Voit hallita kaikkea yhdestä portaalista. Sujuvoita jokapäiväisiä toimintoja ja keskity olennaiseen. Tee monimutkaisesta yksinkertaista.