Policy Manager

Tuotetuki

Tuotedokumentit

Käyttöoppaat

 

Tukiartikkelit

Lue lisää

Tuotteen lataaminen

Tuotteen elinkaarikäytäntö

Yleiskatsaus

Tuotteet tulevat elinkaarensa päähän eri syistä. Nämä syyt voivat johtua kysynnän muutoksista, teknologiainnovaatioista ja kilpailutilanteen muutoksista, tai tuotteet yksinkertaisesti kypsyvät ajan myötä ja korvataan uusilla tuotteilla.

Vaikka tämä on vakiintunut osa tuotteen yleistä elinkaarta, WithSecure tunnustaa, että elinkaaren päättymisen virstanpylväät saavat asiakkaat usein tarkistamaan, miten nämä virstanpylväät vaikuttavat WithSecuren tuotteisiin heidän ympäristöissään. 

Tätä silmällä pitäen olemme laatineet WithSecuren käyttöiän päättymiskäytännön auttaaksemme asiakkaita hallitsemaan paremmin tuotteiden käyttöiän päättymistä ja ymmärtämään, miten WithSecure voi auttaa heitä siirtymään vaihtoehtoisiin WithSecuren tuotteisiin ja ratkaisuihin.

Riski käyttää tuotteita niiden käyttöiän päättymispäivän jälkeen.

Uhkakenttä kehittyy jatkuvasti, mikä tarkoittaa muutoksia myös WithSecuren tarjoamassa suojauksessa. Vanhat tuotteet eivät pysty vastaamaan kaikkiin nykyisiin uhkiin.

Tietoturvakorjauksia ja muita kuin tietoturvakorjauksia ei tarjota tuettomille tuoteversioille. Virusmäärittelypäivityksiä ei testata End-of-Life-tuotteilla. Tämä saattaa heikentää vanhojen tuotteiden suojauskykyä ja luotettavuutta, mikä aiheuttaa esimerkiksi tuotteen toimintahäiriöitä, ristiriitoja kolmansien osapuolten ohjelmistojen kanssa sekä vääriä positiivisia ja negatiivisia tuloksia.

Elinkaarikäytäntö: Business Suite

Tuotteen versiointi

WithSecure Business Suite -ratkaisu koostuu eri tuotteista, kuten Policy Managerista tai Client Securitystä. Näillä tuotteilla on major-, minor- ja ylläpitoversiot. Pääversiota voidaan kutsua myös sarjaksi, joka määritellään pääversionumerolla (esim. 14-sarja). Jokaisella sarjalla on oma elinkaarensa, ja useita tuotesarjoja voidaan tukea samanaikaisesti. Tyypillisiä tuotekohtaisia muutoksia versiotyypeittäin ovat muun muassa:

 • Major (M.0)
 • Selvästi uusi tuotesukupolvi tai merkittävät muutokset tuotteen toiminnoissa, suorituskyvyssä tai turvallisuudessa.
 • Minor (x.N)
 • Uusia ominaisuuksia ja parannuksia
 • Yhteensopivuus muiden WithSecure-tuotteiden muutosten kanssa.
 • Ylläpito (x.xc)
 • Kriittisten vikojen tai haavoittuvuuksien korjaaminen
 • Tuki kolmannen osapuolen alustapäivityksille
 • Lähtökohtaisesti ylläpitojulkaisut eivät aiheuta muutoksia nykyisiin toimintoihin.
 • Hotfixit
 • Tunnetaan myös Patcheina, ja ne koskevat yksittäisiä tai kiireellisiä korjauksia, jotka eivät vaadi täydellistä tuotejulkaisua.
 • Ne on jaettu kahteen luokkaan: tietoturva- ja muut kuin tietoturva-aiheiset hotfixit.

WithSecure pidättää oikeuden lopettaa tai poistaa olemassa olevia toimintoja uudesta (suuresta tai pienemmästä) tuoteversiosta uhkakuvassa, markkinatilanteessa tai muissa liiketoiminnallisissa syissä tapahtuvien muutosten perusteella. Kaikki tällaiset muutokset mainitaan tuotteen julkaisutiedotteissa.

Tuoteversiotuki

Tässä kuvattua tuoteversiointi- ja elinkaarikäytäntöä sovelletaan vain WithSecure Business Suiteen. WithSecuren Security Cloud ja muut tuotteen käyttämät taustajärjestelmät noudattavat sisäistä elinkaarikäytäntöä eivätkä vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä. WithSecure päivittää Security Cloudin ja muut palvelut ilman vaikutusta sovelluksen toiminnallisuuteen ja suorituskykyyn.

Tuotesarjan elinkaari on vähintään kolme (3) vuotta pääversion yleisestä saatavuudesta tai yhden (1) vuoden kuluttua seuraavan pääversion julkaisusta, riippuen siitä, kumpi on pidempi. Tuotesarjan sisällä pienemmät versiot tai ylläpitoversiot eivät pidennä elinkaarta.

Uusi ylläpitojulkaisu poistaa automaattisesti käytöstä kaikki edelliset samaan pienempään versioon kuuluvat versiot. Tietoturvakorjaukset toimitetaan jokaiselle tuetulle versiolle, paitsi Policy Managerin tapauksessa, jossa se koskee vain sarjan uusinta versiota. Muita kuin tietoturvaan liittyviä hotfixejä tarjotaan vain sarjan uusimmalle versiolle.

 Tuotepäivitykset

WithSecure Business Suite -tuotteet voidaan päivittää asentamalla uusi versio lataussivuiltamme. Käyttäjät ovat vastuussa WithSecure-tuotteiden päivittämisestä tuotannossaan ja varmistavat, että he käyttävät virallisesti tuettua versiota.

Käyttöiän päättymisestä tiedottaminen

WithSecure ilmoittaa tuotteiden elinkaaren päättymisestä End-of-Life Ilmoitukset-sivulla.  Kehotamme käyttäjiä vierailemaan säännöllisesti tällä sivustolla, sillä se sisältää hyödyllistä tietoa WithSecuren elinkaaren päättymisohjelmasta.

Tiedottaakseen kumppaneille ja asiakkaille hyvissä ajoin lähestyvästä elinkaaren päättymisen virstanpylväästä WithSecure lähettää sähköisen ilmoituksen 180 päivää ja 90 päivää ennen tuotteen elinkaaren päättymistä.

 

Muutoskäytännöt

WithSecure pidättää oikeuden muuttaa tätä käytäntöä ilman ennakkoilmoitusta, jolloin uusi käytäntö asetetaan kumppanien ja asiakkaiden saataville tuettujen tuotteiden sivulla.

Muut päivitykset

Tuotteitamme ja palveluitamme päivitetään ja parannetaan jatkuvasti, jotta pysyt koko ajan suojattuna.

Security advisories

Get the details and fixes for vulnerabilities found in WithSecure™ products.

Lue lisää

Tuotepäivitykset

Tutustu tuotteidemme tuoreimpiin uudistuksiin ja muihin tärkeisiin julkaisuihin.

Lue lisää

Tuotteiden elinkaari-ilmoitukset

WithSecure™:n tuotteiden tuetut versiot. Tarkista käyttöiän päättymistä koskevat ilmoitukset ja tuotteiden elinkaarikäytännöt. 

Lue lisää