Elements Collaboration Protection

Tuotetuki

Tuotedokumentit

Käyttöoppaat

Lue lisää

Muutoslokit

Lue lisää

Pika-aloitus

Lue lisää

Tuotteen elinkaarikäytäntö

Yleiskatsaus

Tuotteet tulevat elinkaarensa päähän eri syistä. Nämä syyt voivat johtua kysynnän muutoksista, teknologiainnovaatioista ja kilpailutilanteen muutoksista, tai tuotteet yksinkertaisesti kypsyvät ajan myötä ja korvataan uusilla tuotteilla.

Vaikka tämä on vakiintunut osa tuotteen yleistä elinkaarta, WithSecure tunnustaa, että elinkaaren päättymisen virstanpylväät saavat asiakkaat usein tarkistamaan, miten nämä virstanpylväät vaikuttavat WithSecuren tuotteisiin heidän ympäristöissään. 

Tätä silmällä pitäen olemme laatineet WithSecuren käyttöiän päättymiskäytännön auttaaksemme asiakkaita hallitsemaan paremmin tuotteiden käyttöiän päättymistä ja ymmärtämään, miten WithSecure voi auttaa heitä siirtymään vaihtoehtoisiin WithSecuren tuotteisiin ja ratkaisuihin.

Riski käyttää tuotteita niiden käyttöiän päättymispäivän jälkeen.

Uhkakenttä kehittyy jatkuvasti, mikä tarkoittaa muutoksia myös WithSecuren tarjoamassa suojauksessa. Vanhat tuotteet eivät pysty vastaamaan kaikkiin nykyisiin uhkiin.

Tietoturvakorjauksia ja muita kuin tietoturvakorjauksia ei tarjota tuettomille tuoteversioille. Virusmäärittelypäivityksiä ei testata End-of-Life-tuotteilla. Tämä saattaa heikentää vanhojen tuotteiden suojauskykyä ja luotettavuutta, mikä aiheuttaa esimerkiksi tuotteen toimintahäiriöitä, ristiriitoja kolmansien osapuolten ohjelmistojen kanssa sekä vääriä positiivisia ja negatiivisia tuloksia.

Elinkaarikäytäntö: Elements Collaboration Protection

Tämä ratkaisu tunnettiin aiemmin nimellä WithSecure Elements for Microsoft  365

Tuoteversiotuki

WithSecure™ Elements Collaboration Protection on pilvipalvelu, jota ylläpitäjät hallinnoivat palvelun hallintaportaalin avulla, eikä siinä ole käyttäjälle näkyvää versiointia. WithSecure kantaa vastuun portaalin pitämisestä ajan tasalla uusimpien ja parhaiden ominaisuuksien, parannusten, virheenkorjausten ja tietoturvakorjausten osalta.

Uudet ominaisuudet ja päivitykset

WithSecure vastaa Elements Collaboration Protection Security Centerin ja kaikkien siihen liittyvien taustapalveluiden Elements Collaboration Protection Security Centerin ylläpidosta. Security Center saa säännöllisesti uusia ominaisuuksia ja päivityksiä, eikä niiden käyttöönotto edellytä asiakkaan toimia. Muutosloki antaa tietoa muutoksista, kuten uusista ominaisuuksista, parannuksista olemassa oleviin ominaisuuksiin ja vikakorjauksista.

Käyttöiän päättymistä koskeva viestintäkäytäntö

WithSecure tekee tuotteen elinkaaren päättymisestä ilmoituksia End-of-Life Announcements -sivulla. Kehotamme käyttäjiä vierailemaan tällä sivulla säännöllisesti, sillä se sisältää hyödyllistä tietoa WithSecuren elinkaaren päättymisohjelmasta.

Tiedottaakseen kumppaneille ja asiakkaille hyvissä ajoin lähestyvästä elinkaaren päättymisen virstanpylväästä WithSecure lähettää sähköisen ilmoituksen 180 päivää ja 90 päivää ennen tuotteen elinkaaren päättymistä.

Muutoskäytäntö

WithSecure pidättää oikeuden muuttaa tätä käytäntöä ilman ennakkoilmoitusta, jolloin uusi käytäntö asetetaan kumppanien ja asiakkaiden saataville tuettujen tuotteiden sivulla.

Muut päivitykset

Tuotteitamme ja palveluitamme päivitetään ja parannetaan jatkuvasti, jotta pysyt aina suojattuna.

Security advisories

Get the details and fixes for vulnerabilities found in WithSecure™ products.

Lue lisää

Tuotepäivitykset

Tutustu tuotteidemme tuoreimpiin uudistuksiin ja muihin tärkeisiin julkaisuihin.

Lue lisää

Tuotteiden elinkaari-ilmoitukset

WithSecure™:n tuotteiden tuetut versiot. Tarkista käyttöiän päättymistä koskevat ilmoitukset ja tuotteiden elinkaarikäytännöt. 

Lue lisää