Elements Endpoint Detection and Response

Tuotetuki

Tuotedokumentit

Käyttöoppaat

Lue lisää

Tukiartikkelit

Lue lisää

Pika-aloitus

Lue lisää

Tuotteen elinkaarikäytäntö

Yleiskatsaus

Tuotteiden käyttöikä päättyy eri syistä. Nämä syyt voivat johtua kysynnän muutoksista, teknologiainnovaatioista ja kilpailutilanteen muutoksista, tai tuotteet yksinkertaisesti kypsyvät ajan myötä ja korvataan uusilla tuotteilla.

Vaikka tämä on vakiintunut osa tuotteen yleistä elinkaarta, WithSecure tiedostaa, että käyttöiän päättymisen virstanpylväät saavat asiakkaat usein tarkistamaan, miten nämä virstanpylväät vaikuttavat WithSecuren tuotteisiin heidän ympäristöissään.

Tätä silmällä pitäen olemme laatineet WithSecuren elinkaaren päättymiskäytännön auttaaksemme asiakkaita hallitsemaan paremmin tuotteiden elinkaaren päättymistä ja ymmärtämään, miten WithSecure voi auttaa heitä siirtymään vaihtoehtoisiin WithSecuren tuotteisiin ja ratkaisuihin.

Riski käyttää tuotteita niiden käyttöiän päättymispäivän jälkeen.

Uhkakenttä kehittyy jatkuvasti, mikä tarkoittaa muutoksia myös WithSecuren tarjoamassa suojauksessa. Vanhat tuotteet eivät pysty vastaamaan kaikkiin nykyisiin uhkiin.

Tietoturvakorjauksia ja muita kuin tietoturvakorjauksia ei tarjota tuettomille tuoteversioille. Virusmäärittelypäivityksiä ei testata End-of-Life-tuotteilla. Tämä saattaa heikentää vanhojen tuotteiden suojauskykyä ja luotettavuutta, mikä aiheuttaa esimerkiksi tuotteen toimintahäiriöitä, ristiriitoja kolmansien osapuolten ohjelmistojen kanssa sekä vääriä positiivisia ja negatiivisia tuloksia.

Elinkaarikäytäntö: Element Endpoint Detection and Response

Versiomuutoksia koskeva käytäntö

Tuotteen elinkaari koostuu päätelaitesensorin major-, minor- ja ylläpitoversioista. Tyypillisiä sensoriin versiotyypeittäin tehtäviä muutoksia ovat mm. seuraavat:

  • Major (M.0)
  • Selvästi uusi tuotesukupolvi tai merkittävät muutokset tuotteen toiminnoissa, suorituskyvyssä tai turvallisuudessa.
  • Uusi integraatio Salesforce-alustan, WithSecuren tai kolmannen osapuolen palveluiden kanssa.
  • Minor (x.N)
  • Uusia ominaisuuksia ja parannuksia
  • Tuki uusille käyttöjärjestelmille
  • Ylläpito (x.x.C)
  • Ylläpitojulkaisut (tunnetaan myös Patcheina), jotka korjaavat kriittisiä vikoja tai haavoittuvuuksia
  • Ylläpitojulkaisuissa ei lähtökohtaisesti tehdä muutoksia nykyisiin toimintoihin
  •  

WithSecure pidättää oikeuden lopettaa tai poistaa olemassa olevia toimintoja uudesta (Major tai Minor) tuoteversiosta uhkakuvassa, markkinatilanteessa tai muissa liiketoiminnallisissa syissä tapahtuvien muutosten perusteella. Kaikki tällaiset muutokset mainitaan tuotteen julkaisutiedotteissa.

Tuoteversiotuki

Tuoteversiokäytäntöä sovelletaan WithSecure Elements Endpoint Detection & Response Service -ratkaisuun liittyviin päätelaitesensoreihin. WithSecuren Security Cloud ja muut sovelluksen käyttämät taustajärjestelmät noudattavat sisäistä elinkaarikäytäntöä, eivätkä ne vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä. WithSecure päivittää Security Cloudin ja muut palvelut ilman vaikutusta sovelluksen toiminnallisuuteen ja suorituskykyyn.

Tuotteen major- ja minor-versiotuki kestää vähintään 12 kuukautta yleisestä saatavuudesta (GA) tai 3 kuukautta seuraavan major- tai minor-version julkaisusta, riippuen siitä, kumpi on lyhyempi.

Ylläpitojulkaisut eivät pidennä elinkaarta. Uusi ylläpitojulkaisu poistaa automaattisesti käytöstä kaikki edelliset ylläpitojulkaisut samasta pää- tai pienemmästä versiosta.

Tuotepäivityskäytäntö

WithSecure Elements Endpoint Detection & Response Service sensor -sovellus voidaan päivittää asentamalla uusi versio. WithSecure suosittelee vahvasti, että tarkistat anturin uuden version testiympäristöissä ennen sen käyttöönottoa tuotantoon.

WithSecure päivittää verkkoanturit ja honeypotit etänä.

Asiakkaat ovat vastuussa WithSecuren anturisovellusten päivittämisestä tuotanto- ja testiympäristöissään ja varmistavat, että ne käyttävät virallisesti tuettua versiota.

Käyttöiän päättymisestä tiedottaminen

WithSecure ilmoittaa tuotteiden elinkaaren päättymisestä End-of-Life Ilmoitukset-sivulla.  Kehotamme käyttäjiä vierailemaan säännöllisesti tällä sivustolla, sillä se sisältää hyödyllistä tietoa WithSecuren elinkaaren päättymisohjelmasta.

Ilmoittaakseen kumppaneille ja asiakkaille hyvissä ajoin lähestyvästä käyttöiän päättymisestä WithSecure lähettää sähköisen ilmoituksen vähintään 30 päivää ennen tuotteen käyttöiän päättymistä.

Muut päivitykset

Tuotteitamme ja palveluitamme päivitetään ja parannetaan jatkuvasti, jotta pysyt aina suojattuna.

Security advisories

Get the details and fixes for vulnerabilities found in WithSecure™ products.

Lue lisää

Tuotepäivitykset

Tutustu tuotteidemme tuoreimpiin uudistuksiin ja muihin tärkeisiin julkaisuihin.

Lue lisää

Tuotteiden elinkaari-ilmoitukset

WithSecure™:n tuotteiden tuetut versiot. Tarkista käyttöiän päättymistä koskevat ilmoitukset ja tuotteiden elinkaarikäytännöt. 

Lue lisää