Turvallinen muutos

Uuden teknologian varhaiseen käyttöönottoon liittyy sekä riskejä että hyötyjä. 

Saat kyberturvaneuvontaa kaikkiin muutoksen osa-alueisiin, aina suunnittelusta toteutukseen asti.

Ymmärrä ja käsittele liiketoiminnan muutokseen liittyvät kyberriskit etukäteen ja toteuta kyberturvallisuustoimenpiteet varhaisessa vaiheessa, jotta vältyt aikaa vieviltä korjauksilta.

Mitä voit saavuttaa?

Valmistautuminen tulevaisuuteen

Ennakoi, miten digitaalinen ja liiketoiminnan muutos vaikuttaa kyberriskeihin.

Varmista investointien turvallisuus

Tunnista ja reagoi uusien teknologioiden tai toimintojen aiheuttamiin muutoksiin yrityksesi kyberturvallisuuden uhka- ja riskikentissä, sekä niiden muodostamiin heijastevaikutuksiin liiketoimintaprosessien häiriönsietokyvyssä. 

Murtotestaa uudet teknologiat jo ennen operatiivista käyttöönottoa.

Optimoi digitaalisen muutoksen budjetit

Priorisoi investoinnit toimintoihin, jotka vähentävät kyberriskejä tehokkaimmin.

Yhdistä vanha ja uusi turvallisesti

Integroi uudet teknologiat olemassaoleviin turvallisuustoimintoihin ja käytänteisiin. Optimoi uusista teknologioista saatavat hyödyt ja ominaisuudet koko organisaation käyttöön.

Lähestymistapamme

Kyvykkyytemme

Organisaatiot jotka ottavat käyttöön innovatiivisia uusia teknologioita ja työskentelytapoja voivat parantaa suorituskykyään ja saavuttaa kestävää kilpailuetua. Tämän toteuttaminen ilman että muutoksen yhteydessä muodostuu tiedostamattomia tietoturvariskejä edellyttää osaamista sekä lähestymistapaa, joka on suunniteltu aiemmin tuntemattomien uhkien tunnistamiseen ja niiden hallintatoimien suunnitteluun. Näin voidaan mahdollistaa liiketoiminnan muutosten turvallisuus, vaikka investoitavat teknologiat tai toiminnallisuudet eivät olisikaan aiemmin tunnettuja tai tietoturvatestattuja.

Konsultoimme organisaatioita turvallisiin digitaalisten palveluiden ja liiketoiminnan muutoksiin maailmanlaajuisesti ja sidomme palvelumme muutosohjelmaasi sen tarpeiden mukaisesti. Tähän voi sisältyä olemassa olevien kyvykkyyksiemme käyttöä, räätälöityä teknologiakohtaista konsultointia tai kohdennetun erityistutkimusten tekemistä.

Palvelut & ratkaisut
  • Turvallisuuskonsultointi digitaalisen muutoksen ohjelmia varten
  • Uhkamallinnus
  • Purple teaming
  • Red teaming
  • Hyökkäyspolun kartoitus
  • Pilvipalveluiden turvallisuuskonsultointi
  • Tuoteturvallisuus
  • Tutkimushankkeet
  • Turvallisen ohjelmistokehityksen elinkaaren (Secure Software Development Life Cycle, S-SDLC) konsultointi

Keskustele asiantuntijoidemme kanssa

Onko organisaatiosi edelläkävijä, joka valmistautuu muutokseen? Me voimme auttaa.

Aiheeseen liittyviä lähteitä

Miten WithSecure™ voi auttaa.

Tuoteinsinööreinä, ohjelmistokehittäjinä, tutkijoina sekä pilviasiantuntijoina ymmärrämme, miten asiat toimivat sisältä ulospäin. Tämä tekninen kypsyys on auttanut meitä tukemaan muutosta maailman suurimmissa ja kriittisimmissä organisaatioissa.

1

Kokemus

Satoja digitaalisen transformaation projekteja toimitettu maailmanlaajuisesti.

2

Asiantuntijat ja neuvonantajat

Omistautunut tiimi, jolla on yritystason projekteista saatua tietämystä.

3

Innovaatio

Taidot kehittää räätälöityjä, innovatiivisia lähestymistapoja tarpeisiin.

4

Monimuotoisuus

Erikoisosaaminen, joka kattaa useita toimialoja, teknologioita ja liiketoimintakriittisiä järjestelmiä.

5

Tutkimus

Tutkimukseen perustuva ajattelutapa pitää lähestymistapamme ajan tasalla, kilpailukykyisenä ja uhkien kannalta merkityksellisenä.

Jutellaanko lisää?

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä pian.

We process the personal data you share with us in accordance with our Corporate Business Privacy Policy.

Akkreditoinnit ja sertifikaatit