Cloud Protection for Salesforce

Tuotetuki

Tuotedokumentit

Tuotteen lataaminen

Tuotteen elinkaarikäytäntö

Yleiskatsaus

Tuotteet tulevat elinkaarensa päähän eri syistä. Nämä syyt voivat johtua kysynnän muutoksista, teknologiainnovaatioista ja kilpailutilanteen muutoksista, tai tuotteet yksinkertaisesti kypsyvät ajan myötä ja korvataan uusilla tuotteilla.

Vaikka tämä on vakiintunut osa tuotteen yleistä elinkaarta, WithSecure tunnustaa, että elinkaaren päättymisen virstanpylväät saavat asiakkaat usein tarkistamaan, miten nämä virstanpylväät vaikuttavat WithSecuren tuotteisiin heidän ympäristöissään. 

Tätä silmällä pitäen olemme laatineet WithSecuren käyttöiän päättymiskäytännön auttaaksemme asiakkaita hallitsemaan paremmin tuotteiden käyttöiän päättymistä ja ymmärtämään, miten WithSecure voi auttaa heitä siirtymään vaihtoehtoisiin WithSecuren tuotteisiin ja ratkaisuihin.

Riski käyttää tuotteita niiden käyttöiän päättymispäivän jälkeen.

Uhkakenttä kehittyy jatkuvasti, mikä tarkoittaa muutoksia myös WithSecuren tarjoamassa suojauksessa. Vanhat tuotteet eivät pysty vastaamaan kaikkiin nykyisiin uhkiin.

Tietoturvakorjauksia ja muita kuin tietoturvakorjauksia ei tarjota tuettomille tuoteversioille. Virusmäärittelypäivityksiä ei testata End-of-Life-tuotteilla. Tämä saattaa heikentää vanhojen tuotteiden suojauskykyä ja luotettavuutta, mikä aiheuttaa esimerkiksi tuotteen toimintahäiriöitä, ristiriitoja kolmansien osapuolten ohjelmistojen kanssa sekä vääriä positiivisia ja negatiivisia tuloksia.

Elinkaarikäytäntö: Cloud Protection for Salesforce

Salesforce-alustan tukikäytäntö

Salesforce tekee alustaansa suuria päivityksiä kolme kertaa vuodessa, yleensä keväällä, kesällä ja talvella. Salesforce suunnittelee alustapäivitykset kuukausia etukäteen ja tiedottaa aikataulusta kumppaneille ja asiakkaille Salesforcen roadmap-päivitystilaisuuksissa. Salesforce validoi alustapäivitykset ensin testiympäristössä, minkä jälkeen uudet alustajulkaisut viedään automaattisesti tuotantoympäristöihin maailmanlaajuisesti.

WithSecure on sitoutunut tukemaan uusimpia Salesforce-alustapäivityksiä ja tarjoamaan täyden tuoteyhteensopivuuden uusien versioiden kanssa ennen niiden käyttöönottoa tuotantoympäristöihin. Kun Salesforce-alustan julkaisussa esitetyt muutokset rikkovat yhteensopivuutta, WithSecure saattaa julkaista uusia versioita Cloud Protection -sovelluksesta yhteensopivuusongelmien korjaamiseksi.

Versiomuutoksia koskeva käytäntö

Tuotteen elinkaari koostuu tuotteen pää-, sivu- ja ylläpitoversioista. Tyypillisiä versiotyyppikohtaisia muutoksia tuotteeseen ovat muun muassa seuraavat:

  • Major (M.0)
  • Selvästi uusi tuotesukupolvi tai merkittävät muutokset tuotteen toiminnoissa, suorituskyvyssä tai turvallisuudessa.
  • Uusi integraatio Salesforce-alustan, WithSecuren tai kolmannen osapuolen palveluiden kanssa.
  • Minor (x.N)
  • Uusia ominaisuuksia ja parannuksia
  • Tuki Salesforce-alustan päivityksille
  • Tuki uusille kielille
  • Ylläpito (x.x.C)
  • Ylläpitojulkaisut (tunnetaan myös Patcheina), jotka korjaavat kriittisiä vikoja tai haavoittuvuuksia
  • Ylläpitojulkaisuissa ei lähtökohtaisesti tehdä muutoksia nykyisiin toimintoihin

WithSecure pidättää oikeuden lopettaa tai poistaa olemassa olevia toimintoja uudesta (Major tai Minor) tuoteversiosta uhkakuvassa, markkinatilanteessa, Salesforce-alustassa tai muissa liiketoiminnallisissa syissä tapahtuvien muutosten perusteella. Kaikki tällaiset muutokset mainitaan tuotteen julkaisutiedotteissa.

Tuoteversiotukikäytäntö

Tuoteversiokäytäntöä sovelletaan WithSecure Cloud Protection -sovellukseen. WithSecuren Security Cloud ja muut sovelluksen käyttämät taustajärjestelmät noudattavat sisäistä elinkaarikäytäntöä, eivätkä ne vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä. WithSecure päivittää Security Cloudin ja muut palvelut ilman vaikutusta sovelluksen toiminnallisuuteen ja suorituskykyyn.

Tuotteen major- ja minor-versiotuki kestää vähintään 12 kuukautta yleisestä saatavuudesta (GA) tai 3 kuukautta seuraavan major- tai minor-version julkaisusta, riippuen siitä, kumpi on lyhyempi.

WithSecure voi julkaista sovelluksesta uuden pää- tai pienversion tukeakseen uusia Salesforce-alustapäivityksiä. Tällaisissa tapauksissa sovelluksen edellisen version ilmoitetaan saavuttavan käyttöiän, kun uusi versio tulee yleisesti saataville.

Ylläpitojulkaisut eivät pidennä käyttöikää. Uusi ylläpitojulkaisu poistaa automaattisesti käytöstä kaikki aiemmat ylläpitojulkaisut samassa major- tai minor versiossa.

Tuotepäivityskäytännöt

WithSecure Cloud Protection -sovellus voidaan päivittää asentamalla uusi versio Salesforce AppExchangesta. WithSecure voi päivittää sovelluksen myös etänä.

WithSecure suosittelee vahvasti, että validoit sovelluksen uuden version testiympäristössä ennen sen käyttöönottoa tuotantoon.

Asiakkaat ovat vastuussa WithSecure-sovellusten päivittämisestä tuotanto- ja hiekkalaatikkoympäristöissään ja varmistavat, että he käyttävät virallisesti tuettua versiota. WithSecure tarjoaa päivityksen maksutta, ja asiakkaat voivat ottaa yhteyttä WithSecuren tekniseen tukeen aikatauluttaakseen automaattiset päivitykset tuotanto- tai hiekkalaatikkoympäristössä sopivimpana ajankohtana.

WithSecure voi päivittää sovelluksen etänä ilman ennakkoilmoitusta, jos sovelluksessa on kriittinen vika tai haavoittuvuus, joka voi vaikuttaa suorituskykyyn tai vaarantaa asiakkaan Salesforce-organisaation turvallisuuden.

WithSecure pidättää oikeuden päivittää sovelluksen etänä, jos asiakas ei päivitä uuteen versioon ennen kuin edellinen versio saavuttaa käyttöiän päättymisen.

Käyttöiän päättymisestä tiedottaminen

WithSecure ilmoittaa tuotteiden elinkaaren päättymisestä End-of-Life Ilmoitukset-sivulla.  Kehotamme käyttäjiä vierailemaan säännöllisesti tällä sivustolla, sillä se sisältää hyödyllistä tietoa WithSecuren elinkaaren päättymisohjelmasta.

Tiedottaakseen kumppaneille ja asiakkaille hyvissä ajoin lähestyvästä elinkaaren päättymisen virstanpylväästä WithSecure lähettää sähköisen ilmoituksen 180 päivää ja 90 päivää ennen tuotteen elinkaaren päättymistä.

Muutoskäytännöt

WithSecure pidättää oikeuden muuttaa tätä käytäntöä ilman ennakkoilmoitusta, jolloin uusi käytäntö asetetaan kumppanien ja asiakkaiden saataville tuettujen tuotteiden sivulla

Muut päivitykset

Tuotteitamme ja palveluitamme päivitetään ja parannetaan jatkuvasti, jotta pysyt koko ajan suojattuna.

Security advisories

Get the details and fixes for vulnerabilities found in WithSecure™ products.

Lue lisää

Tuotepäivitykset

Tutustu tuotteidemme tuoreimpiin uudistuksiin ja muihin tärkeisiin julkaisuihin.

Lue lisää

Tuotteiden elinkaari-ilmoitukset

WithSecure™:n tuotteiden tuetut versiot. Tarkista käyttöiän päättymistä koskevat ilmoitukset ja tuotteiden elinkaarikäytännöt. 

Lue lisää