Säkerhetsstrategi

Förstå de cyberrisker som din organisation står inför och utveckla en cybersäkerhetsstrategi som överensstämmer med dina affärsmål och din riskaptit.

ws_people_rowing_on_river_at_sunrise

Även om exponering för cyberrisker är oundviklig, så kan du hantera den.

En välutformad och effektivt genomförd säkerhetsstrategi gör att din organisation förblir motståndskraftig, kan motverka hot och kan hantera cyberrisker samtidigt som den utvecklas. Oavsett om denna utveckling innebär införandet av innovativ ny teknik, etablera sig på nya marknader eller upprätta nya partnerskap med andra organisationer kan vi hjälpa dig att bygga upp den säkerhetsstrategi du behöver.

 

 

Vad vi kan hjälpa dig uppnå?

Strategiskt bygga upp motståndskraft

Utveckla mål och arbetssätt som förbättrar din cyberresiliens och operativa resiliens.

Mäta och förbättra cybersäkerheten

Jämför din säkerhetsmognad och identifiera luckor som ökar din exponering för cyberrisker.

Ta kontroll

Utvärdera din cybersäkerhet och identifiera brister som ökar din exponering för cyberrisker.

Kvantifiera förbättringen

Mäta och hitta effektiva sätt att kommunicera minskad cyberrisk.

WithSecure_Our-People-18

Vårt tillvägagångssätt

Våra förmågor

Risker är en integrerad del av affärsverksamheten. När en organisationen är framgångsrik blir den oundvikligen attraktiv för angripare. Genom att jämföra din cybersäkerhetsmognad kan du upptäcka de risker som är viktigast, då de påverkar företagets förmåga att bedriva verksamhet, och utforma din strategi för att minska dem.

Vårt konsultteam är byggt för att göra just detta, och arbetar som en förlängning av ditt team för att utveckla och genomföra en säkerhetsstrategi som tar hänsyn till människor, processer och teknik. Vi kan hjälpa dig och vägleda dig till att göra de förändringar som krävs för att anpassa din långsiktiga affärsstrategi till de säkerhetsutmaningar som behöver lösas. 

Tjänster och lösningar

Cyber Maturity Assessment (CMA)

Bedöm mognaden av säkerhetskontroller i hela organisationen för att upptäcka brister i cybersäkerheten. Skapa sedan en plan för förbättringar i hela verksamheten och gör regelbunden uppföljning.

Target Operating Model Development 

Skapa en plan för din säkerhetsverksamhet, med början i definitionen av roller, ansvar, resultat och praxis. Anpassa affärsintressenterna till dess syfte genom att tydligt kommunicera värdet av den säkerhetstjänstkatalog som erbjuds. Formalisera dina processer, utför en gapanalys etc. Vi kan till och med hjälpa dig att bygga ett team från grunden.

Kartläggning av angreppsvägar

Identifiera och kartlägg de vägar som en angripare kan ta för att nå organisationens kritiska tillgångar. Lyft fram befintliga förebyggande och upptäckande åtgärder som fungerar och hitta lösningar där det finns svagheter.

Översyn av säkerhetsstrategier och utformning av säkerhetsprogram

Vi kan säkerställa att ditt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)  uppfyller interna och externa affärs- och efterlevnadskrav. Vi kan också hjälpa organisationer att strukturera sin övergripande plan för cybersäkerhet för att uppnå specifika affärsresultat eller generera viktiga förbättringar över tid.

Kontakta teamet

Är din organisation en early adopter som förbereder sig för förändring? Vi kan hjälpa dig.

Relaterade resurser

Hur WithSecure™ kan hjälpa dig.

Vi har nästan 20 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att utveckla strategiska roadmaps för att uppnå konkreta resultat inom cybersäkerhet.

1

Erfarenhet

Rådgivning om säkerhetsrisker som stöds av teknisk validering från högkvalificerade konsulter.

2

Fokus på resultat

Rekommendationerna prioriteras utefter största möjliga ökning av skyddsförmåga och minskning av riskerna.

3

Relevans

Koppla åtgärderna till kraven i säkerhetsramverk som t. ex NIST CSF, PCI DSS och ISO27001 för att säkerställa efterlevnad av standarder, uppfylla kontraktkrav samt lagstadgade krav, t. ex GDPR, DORA, NIS.

Vill du diskutera mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

Våra ackrediteringar och certifikat