WithSecure utbildning på expertnivå

Bli en pålitlig cybersäkerhetsrådgivare.

WithSecures instruktörsledda utbildningar på expertnivå erbjuder djupdykning i säkerhetsämnen som lyfter fram kapaciteten hos produkter och tjänster i WithSecure™-portföljen.

Utbildningarna är designade och värdar av skickliga cybersäkerhetsexperter från WithSecure™ Labs, lösningsteam, konsultenhet för cybersäkerhet och mer. WithSecure™ Expert Level Trainings är tillgängliga för WithSecure™ Partners och deras kunder. Kostnaden för utbildning för partners beror på partnernivån i WithSecures Global Partner Program. Ett framgångsrikt slutförande av utbildningen resulterar i en 2-årig certifiering av expertis.

Vad ingår?

Dessa utbildningar erbjuds av WithSecure™ College for Expertise och täcker ämnen som

Säkerhetsarkitektur

Forensics och incident respons

Säkerhetsbedömning

Nätfiske och beteendevetenskap

Aktuellt hotlandskap

Varför gå med?

I den här videon berättar en av förra årets deltagare, Krister Pettersson från Telia Inmics-Nebula, om varför de valde att gå WithSecure™ Expert Level Trainings och vilket värde deras organisation fick av att deltaga..

Tidigare events

Event

07 apr 2022

12:00 - 16:00 UTC+3 Helsinki

Online

Vulnerability Management Deep Dive 1/2: Architecture, Workflows, Discovery Scans, Agent Based Scans, Scan Node Configuration

This course is a deep dive into the functionalities and use of WithSecure's Vulnerability Management. The course is heavily recommended for any Vulnerability Management administrator that needs to work with scans and their results or with setting up Vulnerability Management optimally.

Event

20 apr 2022

12:00 - 16:00 UTC+3 Helsinki

Online

Vulnerability Management Deep Dive 2/2: Network Scans, Web Application Scanning, Scan Templates, Results, Asset Management, Troubleshooting, What's Next

This course is a deep dive into the functionalities and use of WithSecure's Vulnerability Management. The course is heavily recommended for any Vulnerability Management administrator that needs to work with scans and their results or with setting up Vulnerability Management optimally.

Event

14 jun 2022

8:00 - 17:00 UTC

Online

First Responder training

The First Responder Training aims to ensure that key organisation’s personnel are appointed as First Responders to undertake initial containment and evidence preservation activities in an incident scenario before investigators can begin to take action.