Säkerhetsstrategi

För att skydda din organisation måste du förstå vilka cyberrisker du har att göra med.

Genom att förstå och mäta dina cyberrisker kan du vara i förarsätet oavsett vad som händer.

Du kan inte undvika cyberrisker, men du kan hantera dem - till och med bemästra dem. För att göra det måste du känna till hur riskerna för din organisation ser ut och hur de kan påverka verksamheten.

En solid cybersäkerhetsstrategi börjar med att man definiera vilka tillgångar som behöver skyddas. Sedan handlar det om att identifiera hur sårbara dessa tillgångar är, bedöma sannolikheten för att sårbarheterna utnyttjas och känna till vilka hot de är utsatta för. Risker är en del av affärsverksamheten - men med rätt säkerhetspartner kan du känna till och kvantifiera cyberrisker och förbli motståndskraftig när din verksamhet utvecklas.

45% av IT-riskansvariga globalt, säger att bristande synlighet av vilka organisationens cyberrisker är, är den största utmaningen för deras organisation. Säkerhetschefer inom finansbranschen uppger att efterlevnad av industristandarder är en av de fem viktigaste säkerhetsprioriteringarna.

Källa: MetricStream

En säkerhetsstrategi som bygger på ett riskbaserat angreppssätt

Börja hantera dina risker proaktivt. Våra erfarna experter kommer att hjälpa dig att utvärdera din säkerhetsmognad, avslöja potentiella risker och sedan skapa en plan för att reducera dem. Vi har en djup förståelse för hur angripare tänker, agerar och vilka de riktar in sig på.

Detta kan vi använda till att hjälpa dig att förstå verksamhetens risker och bli bättre på att möta nya hot. Vår kompetens ger dig insyn i dina exponerade ytor, så att du snabbt kan åtgärda sårbarheter innan de blir måltavlor.

Mjukvara och tjänster

WithSecure™ Elements Vulnerability Management

Lättinstallerad skanner för hela nätverket och alla dess tillgångar. WithSecure™ Elements Vulnerability Management skannar den djupa webben, bekämpar brand exploits och minskar dina totala kostnader.

Upptäck mer
Konsulting

Säkerhetsstrategi

Öka förståelsen för din riskprofil, förbättra styrningen och skapa en säkerhetsstrategi som resten av organisationen köper in på.

Upptäck mer

Attack Surface Management

Komplexa IT-miljöer kan göra det svårt att veta vilka tillgångar som är exponerade, sårbara och som behöver prioriteras. WithSecure™ Attack Surface Management (ASM) är en tjänst som ger dig löpande, omedelbar och kontextualiserad förståelse för svagheterna i din yttre IT-miljö utan att du behöver bygga upp en intern funktion för detta. Våra Threat Hunters tar initiativ så att du kan fokusera på att härda din miljö.

Upptäck mer

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.