Erkännande från branschen

för cybersäkerhet, skydd mot dataintrång och hantering av sårbarheter

Att fira goda resultat.

I mer än 30 år har vi alltid funnits där för våra partners och kunder och legat steget före.

Det finns inget bättre bevis på att vi är framtidssäkra och redo att gå dit vi behövs nästa gång. Och de utmärkelser och erkännanden vi får från neutrala källor bekräftar att värdet av våra insatser är tydligt för alla som är uppmärksamma.

WithSecures teknik har vunnit de flesta årliga AV-TEST-utmärkelserna för "bästa skydd", branschledande kapacitet för upptäckt av avancerade attacker som bekräftats av MITRE ATT&CK®-utvärderingar och 2020 års kundval för sårbarhetsbedömning i Gartner Peer Insights.

Erkännande