Incidentberedskap och incidenthantering 24/7

Expertis som hjälper dig med förberedelser, övningar och som står till tjänst 24/7 vid incidenter

ws_climber_sihouettes_against_sunset

Förbered dig inför incidenter och var redo att agera när angriparna slår till.

Gå från reaktiv till proaktiv incidenthantering (Readiness OCH Response). Minska kostnader och konsekvenser av cyberintrång genom att agera snabbt och effektivt mot angripare.

WithSecure_OurPeople_London-1

Vad vi kan hjälpa dig uppnå?

Förbered ditt team

Bygg upp en säker CSIRT som är utbildad och utrustad för att kunna reagera under press och under olika förhållanden.

Agera snabbt

Garanterat expertstöd inom 3 timmar från att du kontaktar oss.

Minska risken för verksamhetsstopp

Förbered och öva på din handlingsplan mot cyberintrång så att risken för långvariga stopp i verksamheten blir minimal.

Optimera och förbättra

Förbättra din operativa motståndskraft genom att hålla utveckla rutiner, roller och tekniska hjälpmedel för incidenthantering.

Vår metod

Kunskap och erfarenheter

Inget är viktigare under en incident än erfarenhet. Som cybersäkerhetsansvarig kommer man kanske att få handskas med åtminstone en handfull riktiga attacker under sin karriär, vilket alltid leder till värdefull kunskap och erfarenhet.

Kraven på en cybersäkerhetsansvarig kan ofta vara orealistiska. I rollen krävs i många fall att man ska utveckla och underhålla en intern incidentenhantering, samt kunna uppdatera sig på nya attackmetoder och -tekniker, som en mängd olika angripare kan tänkas använda.

Vi erbjuder partnerskap och expertis på området, antingen för att leda uppdrag, eller för att komplettera ditt team med värdefull kunskap och erfarenhet.

Vi nyttjar vår erfarenhet av att bekämpa avancerade långvariga hot (APT:er) för att:

  • Ge omedelbart stöd när det värsta händer
  • Upprätta robusta strategier för incidenthantering för att minska konsekvenserna av, och längden på, incidenter.

Vi arbetar med mängder av börsbolag, mindre bolag och statliga myndigheter över hela världen. Hantering av APT:er och forskning kring hotaktörer som arbetar med crimeware är vårt "business as usual". Genom att hjälpa till vid tusentals incidenter, utvecklar vi kontinuerligt vår kunskap, hotbildsanalyser och verktygen för att säkerställa att metoderna ger de resultat som behövs: att kostnadseffektivt och med minimal inverkan på din verksamhet stödja ditt team med expertis på cyberintrång.

Tjänster och lösningar

Insatser vid nödsituationer

Vi har en lång erfarenhet av att reagera på incidenter av "nationell betydelse" enligt NCSC:s CIR-system, och vi utför insatser vid attacker mot komplexa företagsnätverk. Vår IR-hotline 24/7/365 och vår omedelbara fjärrstyrning gör det möjligt för oss att ge ett snabbt direkt svar, vilket minskar skadorna för din verksamhet.

Beredskap för incidenter

Organisationer med en stark beredskap kan undvika reaktiva incidentresponser, effektivisera kostnaderna, kvantifiera utgifterna och förbättra samarbetet över avdelningsgränserna. Våra beredskapsaktiviteter används för att etablera din grundläggande insatsförmåga innan vi bygger vidare på denna grund genom att förbättra kvaliteten och prestandan hos spelböckerna, öva på att reagera på en direkt incident genom simuleringsövningar och utbilda säkerhetsteam för att konfigurera verktygen på rätt sätt.

*Förskottsbetalning för incidenthantering

Vår modell för förskottsbetalning styrs av servicenivåavtal som förbinder vårt team att tillhandahålla snabb support på distans och på plats i alla skeden av en incident, med support efter incidenten vid behov. Enligt modellen sker den första triagebedömningen senast 3 timmar efter det att tjänsten anlitats via en hotline som bemannas av erfarna First Responders, följt av fjärrstöd för utredare inom 3 timmar, och sedan stöd på plats inom 12 timmar i Storbritannien och 24 timmar internationellt.

Kontakta teamet

Är du redo att gå från reaktiv till proaktiv respons? Vi kan hjälpa dig.

Hur WithSecure™ kan hjälpa dig.

Det krävs ordentliga förberedelser för att möta ett cyberintrång framgångsrikt. WithSecure kan stödja dig genom att exempelvis utveckla sk Incident Playbooks och öva nyckelpersoner i att hantera allvarliga incidenter.

1

Omvärldsbevakning

Löpande underrättelser - Threat Intelligence - om hotbilden och forskning kring nya attackmetoder håller oss uppdaterade på hur man försvarar sig och föregriper angriparna.

2

Retainer

Prismodell med förskottsbetalning garanterar en ≤3-timmars svarstid och tillgängliga resurser.

3

Kundvård & partnerskap

Tillgång till ett dedikerat och erfaret kundsupportteam, grundlig introduktion och informationsdelning säkerställer rätt nivå av stöd för ditt team.

4

Ökad motståndskraft

Oavsett nivån på organisationens cybersäkerhet idag, så kan WithSecures incidenthanterare hjälpa dig att nå omdelebara och mätbara förbättringar.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

Våra certifieringar