WithSecure™ Client Security

Beprövat företagsskydd av Windows-datorer

Säkra ditt företag med det bästa inom klientskydd

Client Security är en säkerhetsprodukt för företag som erbjuder den bästa Windows-säkerheten för era klienter – kontinuerligt, år efter år.

Det är mycket mer än anti-malware – det har nästa generations skyddselement som hotunderrättelseer, beteendeanalys och proaktivt skydd mot alla de senaste hoten.

Varför WithSecure™ Client Security?

Windows

Prisbelönt

Prisbelönt, flernivåsäkerhet för stationära och bärbara datorer

Skyddsmotor

Håll er säkra mot zero-day-sårbarheter med Deepguard, vårt proaktiva värdbaserade skydd

Automatiska korrigeringar

Få centralt administrerade, automatiska programpatchar som skydd mot kända sårbarheter

Prestanda

Åtnjut ett komplett skydd med minimal påverkan på systemprestanda

Automatically Augmented Security

Få ökad säkerhet för Internetbanktjänster och andra affärskritiska transaktioner

Tekniker för skydd

Dra nytta av skyddsteknik som drivs av nästa generations hotunderrättelser, avancerad maskininlärningsteknik och högkvalificerade experter på nätsäkerhet

Mac

WithSecure Security Cloud

Globalt skydd mot nya hot inom 60 sekunder efter initial detektering

Avancerad anti-malware

Anti-malware i realtid med rykteskontroll av de senaste hoten

Bankskydd

Ger extra säkerhet för bankärenden

Surfskydd

Gör att användarna utan hinder kan arbeta och surfa säkert på internet

Brandvägg

Använder Macs egen brandvägg för inkommande anslutningar

“Att klara varje certifieringstest under 2016 med nära 100-procentigt skydd är en strålande prestation och befäster Client Securitys position som marknadsledande inom skydd för företagsmarknaden.”

Maik Morgenstern, CTO, AV-TEST GmbH

Dina förmåner

Kompromissa inte med säkerheten

Client Security ger det bästa kontinuerliga skyddet för stationära och bärbara Windows-datorer. Det utgör en unik möjlighet att ge ogenomträngligt skydd mot alla hot på nätet och samtidigt minimera påverkan på systemprestanda.

Endpoint Protection är kärnan i cybersäkerheten, och är det bästa av de bästa. Komplett klientskydd är bara början. Client Security sparar även tid med automatiska programuppdateringar och ökar produktiviteten med innehållskontroll vid webbsurfning.

1

Inga driftsstopp

Ingen nedtid med den bästa, kompromisslösa säkerheten för stationära och bärbara Windows-datorer

2

Applikationskontroll

Undvik osäkra program som äventyrar verksamheten med applikationskontroll

3

Kontroll av webbinnehåll

Arbeta säkert och produktivt med webbkontroll

4

Anslutningskontroll

Överlägsen säkerhet för affärskritiska processer genom automatisk anslutningskontroll

5

Software Updater

Färre möjligheter för angripare med automatisk, uppdaterad säkerhet med Software Updater

Product features

Standard

Deepguard 6

Beteendebaserat skydd för att säkra upp verksamheten mot nya och framtida hot

Avancerad Anti-malware

Få oöverträffat skydd mot virus, trojaner, rootkits och annan skadlig kod

WithSecure Security Cloud

Få omedelbart skydd mot nya globala hot

Surfskydd

Säkerställ säkert och effektivt arbete online

Avancerad brandvägg

Bevakning mot skadlig nätverksaktivitet

Enhetskontroll

Förhindra infektioner från skadeprogram via USB

Avancerat skydd

Få avancerat skydd mot utvalda filtyper från okända platser

Botnet blocker

Stoppa extern kontroll av osäkra tillgångar

Premium

Connection control

Förhindra att konfidentiell information äventyras

Web content control

Undvik lagliga risker och exponering för skadligt innehåll

Patch management

Automatisk patchhantering för Windows och programvara från tredje part

Dataguard

Ger ytterligare skydd mot gisslanprogram och förhindrar förstörande och manipulering av data.

Application control

Blockerar exekvering av applikationer och skript enligt regler som skapats av våra penetrationstestare eller som definierats av administratören

Letar du efter produktsupport?

Här hittar du de senaste artiklarna, anvisningar och annat viktigt stödmaterial.

Produktinformation

Malware and Spyware Protection

Förstklassigt skydd mot skadlig kod

Detekterar ett större omfång av skadliga funktioner, mönster och trender, vilket leder till pålitligare och mer korrekta detektioner, även för nya versioner av skadlig kod

 • Genom att använda realtidsuppslag från WithSecure Security Cloud kan det svara snabbare på nya och framväxande hot utan att lämna stora spår efter sig
 • Genom att använda realtidsuppslag från WithSecure Security Cloud kan det svara snabbare på nya och framväxande hot utan att lämna stora spår efter sig
 • Emulering gör det möjligt att detektera skadeprogram som använder dolda tekniker och lägger på ett ytterligare säkerhetslager innan en fil körs
DeepGuard 6

Heuristisk analys och beteendeanalys

DeepGuard kombinerar några av våra mest avancerade säkerhetstekniker. Det är det sista och mest kritiska lagret av motstånd mot nya hot – även de som riktar in sig på tidigare okända sårbarheter.

DeepGuard observerar applikationsbeteende och förhindrar potentiella skador direkt innan de uppstår. Genom att flytta fokus från vanliga kännetecken till skadligt beteendemönster, kan DeepGuard identifiera och blockera skadlig kod redan innan ett prov har upptäckts och undersökts.

När ett okänt eller misstänkt program först öppnas försenar DeepGuard temporärt starten för att kunna kontrollera status och utbredning, kör det i en säker miljö och skapar en beteendeanalys och motåtgärd.

Läs vårt tekniska whitepaper för mer information om DeepGuards funktioner och fördelar.

Compare the versions

Choose the right version for your needs

Feature Commad line endition Full edition
Web-based GUI   X
Central control   X
Real-time scanning   X
Manual Scanning X X
Scheduled Scanning X X
Operated from the command line X  
Managed Firewall

Bättre säkerhet och kompatibilitet

Nya WithSecure Firewall använder standardmotorn för regler i Windows för att genomdriva brandväggsregler. Detta ökar i hög grad kompatibiliteten med andra applikationer och enheter. WithSecures uppsättning expertregler, som innefattar avancerade regler som motverkar risker som spridning av gisslanprogram och lateral rörelse, läggs till ovanpå Windows standardregler.

Administratören kan utöka WithSecures regeluppsättning med regler som adresserar företags- och kontextspecifika hot. Dessutom tillåter regler för automatisk val att administratörerna definierar profiler anpassade till säkerhetsbehoven hos olika nätverk.

Web Traffic Scanning

Blockera skadligt webbinnehåll

Web Traffic Protection förhindrar exploatering av aktivt innehåll som Java och Flash, vilka används i de flesta onlineattacker. Dessa komponenter blockeras automatiskt som okända och misstänkta webbplatser baserat på deras ryktesdata. Administratörer kan skapa undantag genom att lägga till webbplatser på en lista över betrodda webbplatser, t.ex. intranät på företag som WithSecure inte har ryktesdata om.

Web Traffic Protection skannar HTTP-webbtrafik i realtid med flera kompletterande genomsökningsmotorer av antiskadeprogram och rykteskontroller. Detta garanterar att skadlig kod och exploateringar hittas och blockeras på trafikstadiet, innan data skrivs över på hårddisken. Detta ger ett ytterligare skydd mot avancerad skadlig kod, t.ex. endast minne-varianter.

Surfskydd

Garantera säkert arbete online

Surfskydd ser till att de anställda kan arbeta säkert och effektivt på nätet utan oro.

 • Proaktivt skydd mot skadliga sajter, länkar och innehåll
 • Eliminerar mänskliga faktorn och minimerar exponering
 • För de vanliga webbläsarna
Botnet Blocker

Skyddar effektivt mot botnät

Botnet Blocker stoppar brottslingar från att ta kontroll över osäkra tillgångar genom att förhindra domänkontroll.

 • Administratörer kan förhindra aktivitet relaterad till kända botnät
 • Blockerar DNS-frågor på värdnivå
 • Kan effektivt stoppa de flesta attacker, inklusive gisslanprogram och avancerade hot
 • Administratörer kan filtrera bort frågor baserade på domänrykte med möjlighet att vitlista
Connection Control

Upphöjd säkerhet för viktiga webbplatser (Premium)

Connection Control is a security layer that greatly increases protection for business-critical web activity like the use of intranets or sensitive cloud services like CRMs.

As soon as an employee accesses a website that requires additional security, Connection Control automatically elevates the security level for that session. During this period, Connection Control closes network connections to all unknown sites from the endpoint. Users can continue to use sites that are verified safe by WithSecure so as not to reduce employee productivity.

By blocking untrusted connections, banking trojans and other malware cannot send criminals confidential business information such as user credentials and cloud-based information. Security returns to normal when the specified browser process finishes or the user ends the session.

Connection Control är ett säkerhetslager som ger ett ökat skydd för företagskritisk aktivitet, som användning av intranät eller känsliga molntjänster som CRM.

Så snart den anställda går in på webbplatsen som kräver ytterligare skydd höjer Connection Control automatiskt säkerhetsnivån för den sessionen. Under den här perioden stänger Connectrion Control nätverksanslutningar till alla okända sidor från slutanvändaren. Användaren kan fortsätta att använda sidor som har verifierats av F-Secure för att inte minska sin produktivitet.

Genom att blockera ej betrodda anslutningar kan banktrojaner och andra skadeprogram inte skicka konfidentiell företagsinformation, som inloggningsuppgifter och molnbaserad information, till kriminella. Skyddet återgår till normal nivå när den angiva webbläsarprocessen slutar eller när användaren avslutar sessionen.

Patch Management

Automatisk patchhantering (Premium)

Över 80 % av cyberattackerna beror på föråldrad programvara. Software Updater håller er programvara uppdaterad automatiskt. Eftersom det är inbyggt undviker man attacker baserade på kända sårbarheter.

 • Programuppdatering helt integrerat i lösningen, ingen infrastruktur behövs
 • Patchar OS och tredjeparts, icke-Microsoft-program automatiskt
 • Hämtar automatiskt och installerar säkerhetspatchar, manuellt om så behövs

Läs mer

DataGuard

WithSecure DataGuard (Premium)

WithSecure DataGuard övervakar utvalda värdefulla högriskmappar och tillför ytterligare detekteringslogik. Det gör dem väsentligt mer skyddade mot gisslanprogram och förhindrar att skadliga och okända applikationer förstör eller manipulerar den information mapparna innehåller.

Bland de värdefulla högriskmapparna återfinns till exempel Hämtade filer (webbnedladdningar), dokumentmappar, tempfiler (e-postbilagor) och datalager.

Funktionens komplementära detekteringslogik ökar avsevärt noggrannheten och aggressiviteten mot gisslanprogram och deras krypteringsprocesser. Data Access-modulen säkerställer att data i dessa mappar inte förstörs, manipuleras eller krypteras av skadliga eller okända applikationer, till exempel gisslanprogram.

Andra fördelar med Data Access-modulen är att den möjliggör återställning av data vid ett framgångsrikt gissplanprogramangrepp eftersom det inte går att kryptera de data som finns i dessa mappar.

Application Control

Prevent applications from executing (Premium)

Application Control förhindrar att hot exekverar skript, även om de tar sig förbi andra säkerhetslager i syfte att komma åt en enhet. Detta minskar riskerna med skadlig, olaglig och otillåten programvara i företagsmiljöer.

Med Application Control kan du:

 • Identifiera och styra vilka applikationer som får köras i din miljö
 • Automatiskt identifiera godkänd programvara
 • Förhindra alla andra applikationer från att köras, oavsett om de är skadliga, opålitliga eller helt enkelt oönskade 
 • Eliminera okända och oönskade applikationer i din miljö för att reducera komplexiteten och riskerna
 • Övervaka alla applikationer som körs i klientmiljön

Slutligen kan du använda den för att förhindra att applikationer exekverar skript, till exempel:

 • Förhindra alla Microsoft Office-program från att köra Powershell-skript
 • Förhindra alla Microsoft Office-program från att köra batchskript

Application Control arbetar baserat på regler som skapats av våra penetrationstestare, för att blockera angreppsvägar som används för intrång i företagsmiljöer. Alternativt kan administratören definiera regler baserat på olika kriterier, som applikationsnamn eller version.

Jämför versionerna

Välj rätt version för era behov

Funktion Standard Premium
Skydd mot malware/spyware X X
DeepGuard 6 X X
Managed Firewall X X
Webbtrafikskanning X X
Skydd vid surfning X X
Botnätblockering X X
Web Content Control   X
Connection Control   X
Patch Management   X
DataGuard   X
Application Control   X

Hitta en auktoriserad återförsäljare

Vi samarbetar med utvalda återförsäljare för att erbjuda våra säkerhetslösningar.

Kostnadsfri testversion

Gratis 30-dagars provperiod

Prova WithSecure™ Business Suite - Client Security i 30 dagar. Fyll i formuläret så skickas du vidare till en nedladdningssida för din kostnadsfria provperiod.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

Kontaktförsäljning

Vill du prata mer i detalj?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.