Elements Vulnerability Management

En samling korta och enkla steg för att komma igång med produkten. 

Komma igång med WithSecure™ Sårbarhetshantering

Följ stegen nedan för att komma igång med produkten.

Steg 1: Instruktion

För att komma igång använder du ditt WithSecure Business-konto för att logga in på WithSecure Elements Security Center där du kan hantera alla inställningar som rör WithSecure Elements sårbarhetshantering.

I WithSecure Elements Vulnerability Management finns det olika sätt att utföra sårbarhetsundersökningar med resultaten av dessa undersökningar synliga i Elements Security Center.

När du är inne i Elements Security Center är det första steget att utföra en upptäcktssökning som kartlägger det lokala nätverket med hjälp av automatisk enhetsupptäckt för att få en fullständig översikt över "levande" värdar, portar och tjänster som är tillgängliga för vidare skanning. Därefter kan utvalda portar och tjänster skannas för sårbarheter med hjälp av systemskanning och webbskanning, och alla data rapporteras tillbaka till Elements Security Center.

Det finns två sätt att utföra en sökning:

  • Med hjälp av en skanningsnod
  • Med hjälp av en Radar Endpoint Agent

Mer information finns i avsnittet Komma igång i hjälpcentret och i mycket mer information om hantering av produkten och sårbarhetsrapporter.

Du hittar klientnedladdningar under i Elements Security Center i Vulnerability Management under menyalternativen Device discovery eller Scan nodes.