WithSecure™ Pulse23

Alt, hvad du har brug for at vide om de nyeste trends inden for it- og cybersikkerhed.

Introduktion

I vores globale markedsundersøgelse har vi stillet tusindvis af it-professionelle en række spørgsmål om deres job, organisation og prioriteter for det kommende år. Resultaterne kan bruges når du planlægger dine it- og sikkerhedsstrategier for 2023 og fremover.

Pulse23 nåede ud til 3.072 respondenter (heraf 2.098 fra Europa) i 12 lande: Danmark, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Belgien, Nederlandene, Finland, Norge, Sverige, USA, Canada og Japan. Alle respondenter var beslutningstagere og influenter inden for IT, netværk og cloud-området med ansvar for at købe IT-sikkerhedsprodukter og -tjenester til deres organisationer.

For at få den indsigt, der er mest værdifuld for dig, kan du bruge vores personaliseringsfunktion og se data, der er relevante for din branche, region og virksomhedsstørrelse.

Sikkerhedsprioriteter for 2023

De adspurgte i vores undersøgelse fortalte os om deres største forretningsmæssige og tekniske prioriteter for de kommende 12 måneder. De fem vigtigste prioriteter for cybersikkerhedsledere er:

Forebyggelse af brud på datasikkerhed.

Beskyttelse mod malware og ransomware.

Sikkerhed i cloud-baserede samarbejdsapplikationer, såsom Salesforce og Office 365.

Opsporing af angreb, der kan have omgået andre sikkerhedsforanstaltninger.

Forebyggelse af avancerede e-mail-baserede trusler som f.eks. phishing eller BEC (business email compromise).

Optagelsen af WithSecure™ CISO roundtable webinaret er nu klar. Se eller gense vores CISO roundtable webinar!

Vi inviterede tre førende CISO’er fra forskellige brancher til at deltage sammen med os for at tackle de største spørgsmål omkring sikkerhed. Få førstehåndsindsigt fra eksperterne, når de diskuterer deres sikkerhedsprioriteter, hvordan de kan løses, og hvilke problemer de forventer kommer til at opstå i løbet af de næste 12 måneder.

Vores dybdegående artikel om sikkerhedsprioriteter beskriver de tendenser, som vi fandt i vores Pulse23-undersøgelse.

“Det interessante er, at de muligheder, som ingen har valgt som deres prioriteter, er de ting, som gør den største forskel, når det gælder sikkerhedstilstanden. Erfaringsmæssigt er det disse kompetencer og praksisser, som mange organisationer mangler.”

Peter Page, WithSecure, Head of Solution Consulting

Udgifter til sikkerhed

Midt i al den snak om cybersikkerhed er det vigtigste spørgsmål for virksomhederne nok bundlinjen. Hvor meget skal vi egentlig bruge på sikkerhed? Er ethvert beløb nok? Afhænger det af, hvor mange medarbejdere vi har, af vores geografiske placering eller den type industri, vi er i? Er mine ligesindede lige så bekymrede over, hvor meget de bruger - og hvor stor en del af deres budget afsætter de til dette?

Vores undersøgelse gav os nogle interessante observationer om udgifter til cybersikkerhed. Dataene tyder på, at efterhånden som virksomhederne udvikler deres strategi, bliver omkostningerne en mindre kritisk faktor.

86%

af de adspurgte siger at deres
sikkerhedsbudget vil stige
i de kommende 12 måneder.

I de kommende 12 måneder...

Vores budget vil stige med 11-15%

Vores budget vil falde

Vores budget vil stige med 1-5%

Vores budget vil falde med mere end 15%

Vores budget vil stige med 6-10%

Vores budget vil hverken stige eller falde

Ved ikke

Vores dybdegående artikel om udgifter til sikkerhed giver dig et indblik i, hvordan andre reagerer på omgivelser, der er under konstant forandring.

“Jeg siger altid, at man bør starte med et absolut minimum på 5 %. Det er uden forbehold: Jo mere afgørende sikkerheden er for kunden, jo højere procentdel. Og omvendt." 

Teemu Myllykangas, Director, B2B Product Management at WithSecure

"Virksomhederne skal selv bestemme, hvor meget sikkerhed de ønsker. De skal blive enige om, hvor stor en risiko de er villige til at acceptere, hvor mange driftsforstyrrelser de kan tolerere og hvor risikovillige de er. På grundlag af deres beslutninger kan der så træffes rationelle beslutninger om udgifter til sikkerhed."

Paul Brucciani, Head of Product Marketing, WithSecure

Opbevaring af data

Vores 2023 Pulse-undersøgelse viste, at it-medarbejdere har stærke holdninger til, hvor deres organisations data opbevares og behandles. Det kan have store konsekvenser for databeskyttelsen, hvis de håndteres forkert.

Resultaterne viser nogle interessante tendenser blandt respondenterne, nemlig at holdningerne varierer blandt respondenter når der er forskel på deres organisations størrelse, region og branche.

Når der er så stor uenighed om den rigtige måde at håndtere data på, hvordan kan man så nå til enighed? Påvirker en organisations politik for dataopbevaring dens forhold til kunderne? Som oftest har tilsynsmyndigheder og forkæmpere for databeskyttelse stor indflydelse.

Det vigtigste spørgsmål er måske, hvorfor der overhovedet er meningsforskelle. Uenigheder og misforståelser kan skabe problemer, især mellem it-influenter og beslutningstagere i samme organisation. Når det drejer sig om databeskyttelse, er der ikke plads til fejl.

Hvor du opbevarer data

Hvor vigtig for din rolle er den geografiske placering for databehandlingen?

Total

IT Deciders

IT Influencers

Top Management

Data skal behandles i det samme land som vi opererer i.

Data skal behandles i samme region (f.eks. EU, Nordamerika, APAC) som vi opererer i.

Det er ligegyldigt, hvor vi behandler vores slutkunders data, så længe alle relevante juridiske krav og compliance-krav er opfyldt.

Vi behandler ikke data for slutkunder.

Ved ikke.

Læs vores dybdegående artikel for at få flere udtalelser om dataopbevaring.

“Hvor du opbevarer data er noget, du skal overveje som virksomhed i dag. Årsagen er, at du måske har kunder, der bekymrer sig om nationale sikkerhedsspørgsmål, og at du som nystartet virksomhed f.eks. kan have leveret dit software som et serviceprodukt ved hjælp af amerikanske cloud-tjenesteudbydere. Kan du fortsætte med at gøre dette? Kan du fortsætte med at innovere i samme tempo som tidligere? Eller skal du finde en alternativ løsning? Det er noget, du skal overveje.”

Alberto Koubov Gonzalez, Consultant, WithSecure 

Skift af leverandør

Det er en enorm opgave at skifte sikkerhedsleverandør. Det er en kæmpe investering i tid og ressourcer. På trods af dette viser vores Pulse23-undersøgelse, at mere end 30 % af respondenterne har skiftet leverandør inden for de sidste seks måneder, og at den samme andel planlægger at skifte leverandør inden for de kommende seks måneder.

Det tyder på, at der er en massiv bølge af leverandørskift i gang. Hvorfor, og hvad vil det koste?

Ja

Nej

Vi overvejer det, men har endnu ikke besluttet os

Ved ikke

Vil du vide mere?

Download den fulde rapport for at få alle data fra 2022 og vores sikkerhedseksperters anbefalinger for 2023.

Relateret indhold

WithSecure™ Countercept

Countercepts dedikerede DRT (Detection and Response Team) håndterer potentielle cybertrusler mod din organisation på få minutter. Lær mere.

Læs mere

WithSecure™ Elements Endpoint Detection and Response

WithSecure™ Elements Endpoint Detection and Response-løsningen giver forbedrede detektionsmuligheder og datasikkerhed mod cyberangreb og -brud.

Læs mere