Företagets sociala ansvar

Vi tror på ett digitalt samhälle

Den osäkerhet, rädsla och oro som orsakas av cyberattacker och brottslighet kan endast övervinnas genom att bygga upp och upprätthålla förtroendet för vårt digitala samhälle. Detta är grunden för allt vi gör.

I mer än 30 år har WithSecure™ åtagit sig att hjälpa företag att göra och vara mer genom att ta itu med cyberhot. Vi vet att vi inte bara säkrar nätverk, enheter eller moln - vi säkrar allt som samhället gör tillsammans.

Och vi älskar att arbeta med dem som delar detta engagemang. Därför har våra anställda alltid förenats av gemensamma kärnvärden och en hängivenhet för samarbete.

Partnerskap för det goda

GROW: Green and Responsible Organization Worldwide

Vi lanserade Project GROW i februari 2021 för att främja hållbarheten inom WithSecure™.

Vårt uppdrag kräver att vi vidtar åtgärder för att göra vår del för att bekämpa den globala uppvärmningen och säkerställa etiska och säkra arbetsvillkor för alla inom vårt företag och i vår leveranskedja.

CyberPeace-initiativet

WithSecure™ har gått samman för att förhindra motattacker mot sårbara samhällen.

Den potentiella samhällsskadan av cyberattacker mot kritiska tjänster runt om i världen sätter människors liv på spel. Genom att utreda bekräftade och misstänkta kompromisser för de behövande uppfyller vi vår roll som ansvariga cybersäkerhetsexperter.

Osynliga uppdrag

När välgörenhetsorganisationer, sjukhus och andra institutioner som vårt digitala samhälle är beroende av står inför cyberhot som äventyrar deras arbete är Mission Invisible redo. Våra experter går in och erbjuder en osynlig hand när det är som viktigast. Från säkerhetsstrategi till incidenthantering, vi strävar efter att göra vår del för att tjäna dem som tjänar oss alla.

Utbildning av nästa generation

Vi håller på att genomföra ett program (online och personligen) för att utbilda barn, deras föräldrar och lärare för att hjälpa till att hålla yngre människor säkra på nätet. Vi arbetar också för att höja profilen för cybersäkerhet som en attraktiv karriär för nästa generation.

Om WithSecure™

WithSecure™ (tidigare F-Secure for Business) grundades 1988 och är noterat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

  • Kontor i Europa, Nordamerika och Asien och Stillahavsområdet
  • Intäkter på 130 miljoner euro 2021, 34 % tillväxt av ARR för molnlösningar 2020-2021
  • Mer än 7 000 partners och över 100 000 företagskunder