Elements Endpoint Protection

Instruktioner för aktivering av företagsprodukter

Komma igång med WithSecure™ Elements Endpoint Protection.

Följ stegen nedan för att komma igång med att använda WithSecure™ Elements Endpoint Protection.

Steg 1: Skapa ett WithSecure Business-konto

Steg 1 - Skapa ett WithSecure™ Business-konto

Du behöver ett WithSecure™ Business-konto för att få tillgång till WithSecure™ Elements Security Center, som är den enhetliga hanteringsplattformen för hantering av alla WithSecure™ Elements produkter.

När du köper produkten från en WithSecure™-partner skapar partnern vanligtvis ett företagskonto för den första administratören i din organisation. Om detta gäller dig har du fått ett e-postmeddelande från WithSecure™ med ett tillfälligt lösenord och en länk för att logga in på Elements Security Center.

Om ditt konto ännu inte har skapats, men du har fått en prenumerationsnyckel från din partner, kan du använda prenumerationsnyckeln för att skapa ett WithSecure™ Business-konto för den första administratören i din organisation. För att göra det använder du länken för självregistrering av företag för din specifika region:

EPP login

- För Europa, Mellanöstern och Afrika:  https://emea.epp.elements.withsecure.com/#/create-company-account

- För Amerika: https://amer.epp.elements.withsecure.com/#/create-company-account

- För Asien och Stillahavsområdet:   https://apac.epp.elements.withsecure.com/#/create-company-account

När du har slutfört företagets självregistrering får du ett e-postmeddelande från WithSecure™ med ett tillfälligt lösenord och en länk för att logga in på portalen.

Steg 2: Logga in i WithSecure Elements Security Center

Steg 2 - Logga in i WithSecure Elements Security Center

Använd företagskontot för att logga in på WithSecure™ Elements Security Center på https://elements.f-secure.com/

Alla produktinställningar finns under Endpoint Protection eller Endpoint Detection and Response i sidofältet.

Steg 3: Lägga till enheter i din organisation

Steg 3 - Lägga till enheter i din organisation

När du har loggat in lägger du till enheter för hantering på något av följande sätt:

  • Användning av en e-postinbjudan - för manuell installation av en handfull enheter.
  • Hämta ett installationsprogram med en inbäddad prenumeration - lämplig för automatiserad distribution till ett stort antal enheter.

Användning av en e-postinbjudan

I Elements Security Center väljer du Endpoint Protection > Enheter > ikonen med tre punkter > Lägg till ny enhet. 

EPP - add device

Följ stegen i guiden för att välja vilken prenumeration som ska användas och skicka en e-postinbjudan till en eller flera användare med en nedladdningslänk till installationsprogrammet.

EPP add device

Hämta installationsprogrammet

  1. Under Elements Endpoint Protection väljer du Nedladdningar.
  2. Välj önskat installationspaket.
  3. Välj produkten med en inbäddad prenumerationsnyckel som du kan distribuera med dina verktyg.
Epp Downloads
Steg 4: Skapa ytterligare administratörskonton för andra användare i organisationen

Steg 4 - Skapa ytterligare administratörskonton för andra användare i organisationen

Om du vill skapa ett nytt administratörskonto väljer du Endpoint Protection Konton > [ikon med tre punkter] i Elements Security Center på sidofältet. > Skapa ny administratör.

EPP - create new admin

Kontona som du skapade har tillgång till både Endpoint Protection och Endpoint Detection and Response om det finns en giltig prenumeration för dessa produkter.

Steg 5: Skapa eller klona en profil och ändra säkerhetsinställningar

Steg 5 - Skapa eller klona en profil och ändra säkerhetsinställningar 

När du lägger till enheter i organisationen tilldelas de en standardsäkerhetsprofil med standardinställningar som skapar en balans mellan säkerhet och kompatibilitet för befintliga program.

Om du vill skapa en egen profil i Elements Security Center som är anpassad till organisationens specifika säkerhetsbehov väljer du Endpoint Protection > Profiler i sidofältet och väljer antingen knappen "Create a profile" (Skapa en profil) för att skapa en tom profil eller om du vill använda en av standardsäkerhetsprofilerna som utgångspunkt väljer du [tre-punkts-ikonen] > Clone profile (Klona profil).

EPP - clone profile

Konfigurera säkerhetsinställningarna utifrån din organisations säkerhetsbehov och välj sedan "Save and Publish" (spara och publicera) när du har angett ett namn för din profil.

EPP clone profile

Observera att även om profilen har skapats måste den fortfarande tilldelas enheter för att den ska kunna användas, till exempel genom att navigera till Enheter, välja specifika enheter och tilldela den nyskapade profilen:

EPP - assign profile

Det är också möjligt att konfigurera profilen så att den används som standard för specifika typer av enheter eller baserat på grupptillhörighet i Active Directory.

Ytterligare läsning

Här finns länkar till några vanliga resurser för att få ytterligare information om användningen av WithSecures produkter.

Interaktiv vägledning

Kolla in vår inbäddade interaktiva vägledning i Elements Security Center som innehåller information om hur man kommer igång med olika ämnen som är relevanta för varje lösning. Den interaktiva vägledningen är tillgänglig från menyalternativet uppe till höger med ett frågetecken (observera att den kräver att cookies från tredje part är aktiverade):

Användarhandledningar

Om du vill ha mer information om hur du använder produkten kan du gå till vårt hjälpcenter för att hitta användarhandböcker för Elements Endpoint Protection eller Elements Endpoint Detection and Response

Gemenskap

Läs eller ställ frågor från vår offentliga användargrupp för WithSecure-produkter. 

Kunskapsdatabas

Innehåller handböcker och svar på vanliga frågor om WithSecure-produkter.