Innovation vägleder oss

Den digitala kapprustningen har skapat en labyrint av komplexa, okoordinerade och osäkra system.

De flesta organisationer har inte tillräckligt med tid, talang eller budget för att fylla sina cybersäkerhetsluckor.

Och det räcker inte att bara hänga med. I mer än 30 år har vi utmanat status quo. Vi gör det för att vårt enda alternativ är att ligga före våra motståndare. Och innovation är vårt sätt att göra det.

Våra innovationsprogram

Blackfin

Projekt Blackfin är en flerårig forskningsinsats som syftar till att undersöka hur man kan tillämpa kollektiv intelligens inom cybersäkerhetsområdet. Forskningen, som leds av WithSecures kompetenscentrum för artificiell intelligens, är en företagsövergripande insats som involverar WithSecures ingenjörer, forskare, datavetare och akademiska partner.

project_blackfin_logo.png
Spatial_Logo.png

Horizon 2020

WithSecure™ är en viktig partner i SPATIAL. SPATIAL finansieras av Horizon 2020, EU:s viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation, och syftar till att öka tillförlitligheten och säkerheten för artificiell intelligens och datahantering i cybersäkerhetstillämpningar.

WithSecure™ Foundry

Vi lever i en fysisk och digital värld. Säkra din hårdvara från idé till färdigställande med testning, teknik och genomförande i världsklass. Upptäck mer om programmet WithSecure™ Foundry.

2022_WS_Elements_web_illustrations_Services_Solutions.png

WithSecure™ belöningsprogram för sårbarhet

WithSecure™ belönar parter som rapporterar säkerhetsbrister i vissa WithSecure™-produkter och tjänster.