Optimera din intrångsdetektion och respons

Upptäck intrång snabbare och ha en beredskap för att agera.

Stå emot cyberincidenter så att verksamheten kan fortsätta utvecklas trots störningar.

God incidentberedskap, aktiv Threat Hunting och väl inkörda processer för att reagera på incidenter minskar affärsrisken

Countercept Managed Detection and Response (MDR) fungerar inte som en SOC. Vi sitter inte och väntar på larm. Våra erfarna Threat Hunters ägnar sin tid åt att proaktivt undersöka kundens nätverk efter bevis på intrångsförsök, men också åt att leta nya attackmetoder på Internet, som kan komma att användas för att kringgå säkerhetssystem.  

Vi automatiserar sökandet efter hot så mycket som möjligt så att mängden larm blir hanterbar för vår personal att hantera . Eftersom en stor del av automatiseringen är skräddarsydd för kundens miljö är andelen falskt positiva <5 %.

Vi lanserade Countercept MDR, världens första Threat Hunting-drivna detekterings- och responstjänst för den kommersiella marknaden, redan 2016. Hittills har inte en enda av våra kunder drabbats av en betydande affärspåverkan till följd av en cyberincident, medan vi har skyddat dem.

“50% av företagen kommer att använda en Managed Detection and Response-tjänst 2025”

Källa: Gartner

En partner för att vässa er kapacitet till intrångsdetektion och incidenthantering

Vi erbjuder ett partnerskap för att hjälpa verksamheten att reagera metodiskt, effektivt och efter plan vid en cyberincident. Vår styrka ligger i en djup förståelse för hur föränderliga attackmetoder är och en löpande verifiering av hur man skyddar sig mot dessa. Dessutom är WithSecure en av de ledande utvecklarna av klientskyddsteknologier och har förmågan att snabbt uppdatera den tekniska plattformen när nya behov tillkommer. Vi arbetar varje dag i skyttegravarna för att försvara våra kunder mot cyberangrepp. 

Mjukvara och tjänster

WithSecure™ Elements Endpoint Detection and Response

WithSecure™ Elements Endpoint Detection and Response ger dig omedelbar insyn i din IT-miljö och säkerhetsstatus från en enda glasruta. Den håller din verksamhet och dina data säkra genom att upptäcka attacker snabbt och reagera med expertrådgivning.

Upptäck mer
Konsulting

Intrångsdetektering

Den mest värdefulla informationen finns ofta på klienterna. Därför behöver du ett enkelt sätt att identifiera och prioritera risker för klienter och reagera snabbt när något händer. Håll din verksamhet och dina data säkra genom att upptäcka attacker snabbt med experthjälp.

Upptäck mer

Incidentberedskap och -hantering

Förbered och öva ditt team i hantera cyberincidenter, samt få omedelbar hjälp vid en incident.

Ett av Europas största incidenthanteringsteam står redo att hjälpa dig. 24/7/365-hotline och omedelbar möjlighet till hjälp på distans, eller på plats inom 24 timmar.

Upptäck mer
Managed Services

Countercept Managed Detection and Response

Countercept MDR:s dedikerade Detection and Response-team (DRT) hanterar potentiella cyberhot mot din organisation inom loppet av några minuter. Countercept-tjänsten fungerar som en förlängning av ditt säkerhetsteam. Vi delar kontinuerligt med oss av vår omvärldsbevakning och expertis inom Threat Hunting, samt hjälper ditt team att höja organisationens säkerhetsnivå steg för steg.

Upptäck mer

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.