Cloud Security Posture Management

Vi säkerställer konfigurationen av era molntjänster löpande och tillhandahåller expertis som hjälper dig att prioritera potentiella problem och vidta åtgärder för att åtgärda osäkra konfigurationer av AWS- och Azure-tjänster.

De flesta organisationer har hybridnätverk som är komplicerade att försvara.

Felkonfiguration är den främsta orsaken till dataintrång och den vanligaste källan till större säkerhetsincidenter i molnet, enligt vår egen forskning.

Gartner förutspår att redan "2025 kommer 90% av de organisationer som inte har full kontroll på sitt användande av publika molntjänster att läcka känslig data."

Molnleverantörer har utvecklat verktyg för att upptäcka felkonfigurationer, men för att vara effektiva måste de verktygen i sig konfigureras och hanteras av någon som har kompetens att tolka resultaten. Dessa färdigheter är sällsynta. Hur kan organisationer se till att de har effektiva kontroller för att säkra molnet?

WithSecure™:s CSPM-tjänst (Cloud Security Posture Management) utför de konfigurationskontroller som krävs för att garantera säkerheten och kommunicerar resultat och rekommendationer på ett användbart sätt.

Vad kan du uppnå?

Partnerskap

Vi hjälper dig att bedöma konsekvenserna av felkonfigurationer och att implementera säkra konfigurationer.

Avskräckning

Löpande säkerhetsförbättringar gör din organisation mindre attraktiv för angripare.

Riskhantering och styrning för säkerhet i molnet

Håll revisorer och tillsynsmyndigheter nöjda genom att det finns tillräckliga kontroller för att hantera risker och styra säkerhetsarbetet med avseende molntjänster

Vår metod

Kapacitet
Tjänster och lösningar

Det finns en förvirrande mängd CSPM-lösningar på marknaden. De flesta är enkla SaaS-lösningar som är lätta att implementera, men kräver hög kompetens för att man ska kunna förstå resultaten och fatta förnuftiga beslut om säkerheten, baserat på dem. WithSecures erfarenhet är att kombinationen av kompetent personal och vår egenutvecklade teknologi, som kompletterar molnleverantörernas säkerhetscheckar, hjälp organisationer att mycket effektivt få kontroll och prioritera säkerheten. Tre saker som definierar vår CSPM-tjänst:

  1. Säkerhet genom partnerskap: Vi utser en säkerhetsingenjör som förstår er miljö för att förstå felkonfigurationer och deras inverkan, samt för att hjälpa er att bedöma era säkerhetsrisker i molnet. Detta går långt utöver vad en produkt kan erbjuda.
  2. Löpande tillgång till expertis om molnkonfigurationer: WithSecure™ Security Engineers hjälper dig att prioritera fynd och tillhandahålla åtgärder för att åtgärda osäkra konfigurationer och ta itu med dina frågor om molnkonfigurationshantering.
  3. Efterlevnad genom out-of-the-box-säkerhetskontroller: Vi använder en algoritm som utvecklats av WithSecure™-konsulter som specialiserat sig på att säkra molnmiljöer för att kontrollera om det finns felkonfigurationer. Kontrollerna går längre än industristandarder och de verktyg som tjänsteleverantörerna tillhandahåller, eftersom de bygger våra erfarenheter ute på fältet. Vår tjänst förbättras kontinuerligt för att ta hänsyn till förändrade standarder, nya angreppsmetoder och utvecklingen av den underliggande molnplattformen.

Hur vi visar att din organisation anpassar sig till ramverk och standarder för cybersäkerhet.

Viktiga funktioner i vår tjänst

  • Månadsvis genomgång av AWS- och Azure-molnmiljöer och en rapport
  • Månatlig ny skanning på begäran
  • Månadsmöte med en dedikerad säkerhetsingenjör och tillgång till frågor under arbetstid
  • Kontinuerlig förbättring av befintliga kontroller och tillägg av nya kontroller
  • Valfritt konsultstöd för analys och korrigering

 

Prata med en expert

Vill du avsevärt minska risken med din externa omkrets? Vi kan hjälpa dig.

Relaterade resurser

Hur kan WithSecure™ hjälpa dig?

Molntjänster är lätta att felkonfigurera, vilket lämnar företag sårbara för attacker. Felkonfigurering är den vanligaste orsaken till de största, globala, säkerhetsincidenterna i molntjänster. WithSecure ser kontinuerligt över de bästa metoderna och aktuella standarder för att säkra din molninfrastruktur.

Enbart efterlevnad av regler eller standarder kan göra det lättare att klara revisioner, men det gör dig inte säker. De CSPM-kontroller vi utför baseras på CIS Foundational Framework och AWS Security Best Practices-kontrollerna, som är populära bland revisorerna. De kompletteras sedan av över 30 kontroller som WithSecure anser vara nödvändiga, baserat på vår erfarenhet av att bekämpa cyberattacker.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

Ackrediteringar och certifieringar