WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Servers

När säkerhet är avgörande för affärskontinuiteten

ws_blue_computer_servers

Serverskydd är livsviktigt

Servrar är verksamhetskritiska för kommunikation, samarbete och datalagring.

WithSecure™ Elements EPP for Servers ger största möjliga säkerhet för dina servrar samtidigt som de kan köras med högsta prestanda.

Varför WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Servers?

1

Avancerad Anti-Malware

Prisvinnande teknik (AV-Test) garanterar skydd av allra högsta nivå.

2

Patchhantering

Patchar över 2 500 servrar och tredjepartsprogram som Apache, BizTalk, SQL, Flash, etc.

3

Centralt Hanterad Brandvägg

Avancerad brandvägg som ökar säkerheten för Windows-brandväggen.

4

Application control (Premium)

Blockerar eller begränsar oauktoriserade applikationer från att köras.

5

Tysta uppgraderingar

Inget behov av användarinteraktioner eller affärsavbrott.

Skyddade serverplattformar

WithSecure™ Elements EPP for server ger högsta möjliga säkerhet för dina servrar, samtidigt som de kan köras med högsta möjliga prestanda.

Windows Server Protection

Prisbelönt skydd och patchhantering för Windows terminal- och filservrar.

Citrix protection

Citrix-Ready-certifierat. Fullt Citrix-stöd, inklusive patchhantering för publicerade applikationer.

Linux protection

Ger grundläggande säkerhetsfunktioner för Linux-klienter, förutom nödvändig integritetskontroll.

Graph of financial growth global communications Binary Smart Phones and world Internet Businesspeople press the phone to communicate in the Internet Stock chart Researching process.business Team Working Startup modern office Laptop global strategy virtual Icon.Innovation graphs Interfaces

WithSecure™ vann AV-TEST Best Protection 2020 Award.

AV-TEST gav WithSecure™ (tidigare känt som F-Secure) det prestigefyllda priset Best Protection Award för att det ger högsta skyddsnivå under hela år 2020. WithSecure™ toppar branschen som den enda leverantören med en AV-TEST Best Protection-utmärkelse under 7 av de senaste 10 åren, vilket ger det den mest konsekventa resultatlistan i branschen - mars 2021.

Verklig säkerhet för dina servrar

WithSecure™ Elements Endpoint Protection ger kraftfull, modern säkerhet för din servermiljö. Med realtidsanalys via WithSecure™ Security Cloud och verktyg som patchhantering kommer er säkerhetsnivå att överträffa moderna standarder.

Patchhantering

Håller automatiskt programvaran uppdaterad för att förhindra upp till 80 % av attackerna.

Genom att automatiskt hålla all din programvara uppdaterad med integrerad patchhantering kan du förhindra upp till 80 % av attackerna.

Bästa skyddet

AV-TEST gav WithSecure™ (tidigare känt som F-Secure) det prestigefyllda priset Best Protection Award för att det ger högsta skyddsnivå under hela 2020.

WithSecure™ toppar branschen som den enda leverantören med en AV-TEST-utmärkelse för bästa skydd under 7 av de senaste 10 åren, vilket ger det den mest konsekventa meritlistan i branschen.

Bästa klientskyddspaket

Ett kraftfullt och omfattande klientskydd för företag i ett paket som garanterar bästa värde.

Genom att slå ihop din säkerhet för slutpunkter i ett enda paket ger vi ett bättre, bredare och mer kostnadseffektivt skydd.

Security cloud

Detta molnbaserade system är ständigt i kontakt med klientsystemen, identifierar nya hot när de dyker upp och ger skydd inom några minuter.   

1314580622

Ta inga risker med serverns säkerhet

Högprofilerade attacker har visat att servrar fortfarande är en viktig del av den övergripande säkerhetsstrategin. På grund av den viktiga roll de spelar är servrar en av de mest målinriktade tillgångarna i företag. Förutom korrekt konfiguration behöver du beprövad säkerhet som utnyttjar hotinformation i realtid, modern teknik som heuristisk analys och verktyg som patchhantering för att se till att säkerhetsnivåerna uppfyller kraven i det moderna säkerhetslandskapet.

Detaljer om lösningen

Software Updater

Inbyggd patchhantering

Software Updater är en integrerad funktion för patchhantering som följer med WithSecures serverklienter. Till skillnad från traditionella lösningar för patchhantering behöver du inte installera separata agenter, hanteringsservrar eller konsoler.

Den söker efter saknade uppdateringar i publicerade applikationer och inom serverprogramvara. Den skapar känslighetsrapporter baserade på saknade programkorrigerare, tillåter administratörer att korrigera känslig programvara vid behov eller gör det automatiskt med möjlighet att ange undantag.

Programvaruuppdateraren täcker över 2 500 servrar och tredjepartsprogram som Apache, BizTalk, Microsoft SQL, Flash, Java och många fler. Den kan förhindra upp till 80 % av attackerna genom att förhindra utnyttjande av känsligheter eftersom dessa ofta används för att genomföra attacker.

DeepGuard 6

Heuristisk analys och beteendeanalys

DeepGuard kombinerar några av våra mest avancerade säkerhetstekniker. Det är det sista och mest kritiska lagret av motstånd mot nya hot – även de som riktar in sig på tidigare okända sårbarheter.

DeepGuard observerar applikationsbeteende och förhindrar potentiella skador direkt innan de uppstår. Genom att flytta fokus från vanliga kännetecken till skadligt beteendemönster, kan DeepGuard identifiera och blockera skadlig kod redan innan ett prov har upptäckts och undersökts.

När ett okänt eller misstänkt program först öppnas försenar DeepGuard temporärt starten för att kunna kontrollera status och utbredning, kör det i en säker miljö och skapar en beteendeanalys och motåtgärd.

Läs vårt tekniska whitepaper för mer information om DeepGuards funktioner och fördelar.

DataGuard

Skydda data mot gisslanprogramvara

WithSecure™ DataGuard övervakar utvalda värdefulla högriskmappar och tillför ytterligare detekteringslogik. Det gör dem väsentligt mer skyddade mot gisslanprogram och förhindrar att skadliga och okända applikationer förstör eller manipulerar den information mapparna innehåller.

Bland de värdefulla högriskmapparna återfinns till exempel Hämtade filer (webbnedladdningar), dokumentmappar, tempfiler (e-postbilagor) och datalager.

Funktionens komplementära detekteringslogik ökar avsevärt noggrannheten och aggressiviteten mot gisslanprogram och deras krypteringsprocesser. Data Access-modulen säkerställer att data i dessa mappar inte förstörs, manipuleras eller krypteras av skadliga eller okända applikationer, till exempel gisslanprogram.

Andra fördelar med Data Access-modulen är att den möjliggör återställning av data vid ett framgångsrikt gissplanprogramangrepp eftersom det inte går att kryptera de data som finns i dessa mappar.

WithSecure™ DataGuard är tillgängligt i WithSecure™ Elements EPP for Servers Premium for Windows servers.

Device control

Endast åtkomst till godkänd hårdvara

Enhetskontrollen förhindrar att hot kommer in i systemen via hårdvaruenheter som USB-stickor, CD-ROM-enheter och webbkameror. Detta förhindrar också dataläckage, genom att till exempel tillåta skrivskyddad åtkomst.

När en förbjuden enhet ansluts stänger enhetskontrollen av den för att förhindra åtkomst av användaren. Man kan blockera åtkomst till enheter genom att ställa upp fördefinierade regler och även regler för att tillåta specifika enheter medan alla andra enheter i samma klass blockeras. Du kan till exempel:

 • Avvisa programkörning från USB/CD/andra enheter: inaktivera automatisk körning, oavsiktlig körning eller laddning av moduler från flyttbara enheter.
 • Blockera enhetsklasserna helt och hållet.
 • Definiera skrivskyddad åtkomst till USB/CD/andra enheter.
 • Blockera enhetsklasser med undantag för specifika enheter.

Enhetskontroll är tillgängligt i WithSecure™ Elements EPP for Servers for Windows servers.

Programkontroll

Förhindra applikationer från att exekvera

Application Control förhindrar att hot exekverar skript, även om de tar sig förbi andra säkerhetslager i syfte att komma åt en enhet. Detta minskar riskerna med skadlig, olaglig och otillåten programvara i företagsmiljöer.

Med Application Control kan du:

 • Identifiera och styra vilka applikationer som får köras i din miljö
 • Automatiskt identifiera godkänd programvara
 • Förhindra alla andra applikationer från att köras, oavsett om de är skadliga, opålitliga eller helt enkelt oönskade 
 • Eliminera okända och oönskade applikationer i din miljö för att reducera komplexiteten och riskerna
 • Övervaka alla applikationer som körs i klientmiljön

Slutligen kan du använda den för att förhindra att applikationer exekverar skript, till exempel:

 • Förhindra alla Microsoft Office-program från att köra Powershell-skript
 • Förhindra alla Microsoft Office-program från att köra batchskript

Application Control arbetar baserat på regler som skapats av våra penetrationstestare, för att blockera angreppsvägar som används för intrång i företagsmiljöer. Alternativt kan administratören definiera regler baserat på olika kriterier, som applikationsnamn eller version.

Application Control är tillgängligt i WithSecure™ Elements EPP for Servers Premium for Windows servers.

Security cloud

Hotupplysningar i realtid

WithSecure™ Security Cloud är vårt egna molnbaserade system för cybersäkerhets-analyser. Det använder bl.a. Big Data och Machine Learning för att regelbundet utöka vår kunskapsbas med digitala hot. Security Cloud är i ständig kontakt med klientsystem för att identifiera nya hot och kunna skydda på bara några minuter.

En molnbaserad säkerhetstjänst har många fördelar framför traditionella tjänster. Vi samlar in cyberhot från hundratusentals klientnoder, vilket ger en realtidsbild av den globala hotsituationen. På bara några minuter använder vi kunskapen till att skydda våra kunder.

Om DeepGuards heuristiska analys och beteendeanalys t.ex. identifierar en nyupptäckt hot delas informationen med alla skyddade enheter via WithSecure™ Security Cloud, vilket gör den avancerade attacken ofarlig bara minuter efter den första upptäckten.

Läs tekniskt whitepaper för mer WithSecure™ Security Cloud-funktioner och fördelar..

Klientskydd med fler sökmotorer

Förstklassigt skydd mot skadlig kod

Våra lösningar använder sig av flera olika sökmotorer för att ge maximal detektionsgrad. Det ger ett överlägset skydd mot skadlig kod jämfört med traditionella signaturbaserade tekniker.

 • Detekterar ett större omfång av skadliga funktioner, mönster och trender, vilket leder till pålitligare och mer korrekta detektioner, även för nya versioner av skadlig kod
 • Genom att använda realtidsuppslag från WithSecure™ Security Cloud kan det svara snabbare på nya och framväxande hot utan att lämna stora spår efter sig
 • Emulering gör det möjligt att detektera skadeprogram som använder dolda tekniker och lägger på ett ytterligare säkerhetslager innan en fil körs
Surfskydd

Proaktiv webbsäkerhet

Browsing Protection är ett viktigt säkerhetslager som proaktivt förhindrar terminalanvändare från att besöka skadliga webbplatser. Denna funktion är särskilt effektiv eftersom tidiga åtgärder kraftigt minskar den övergripande exponeringen för skadligt innehåll, och därigenom attacker.

Browsing Protection förhindrar t.ex. terminalanvändare från att luras in på skenbart lagliga nätfiskesidor och från att komma in på skadliga webbplatser genom e-postlänkar, eller bli angripna genom skadlig tredjepartsannonsering på annars lagliga webbplatser.

Funktionen fungerar genom att hämta den senaste säkerhetsstatusen från webbplatsen och deras filer från WithSecure™  Security Cloud, baserat på olika datapunkter som IP-adresser, webbadressnyckelord och webbplatsbeteende.

Surfskyddet är kompatibelt med alla webbläsare eftersom det verkar på nätverksnivå. Detta garanterar att det fortfarande skyddar även om slutanvändaren använder webbläsare som inte är godkända av företaget.

SharePoint-skydd

Samarbeta och dela på ett säkert sätt

Vi tillhandahåller ytterligare säkerhetskomponenter för dedikerade SharePoint-servrar. De garanterar säker fildelning i intranät och externa nät för SharePoint-servrar, när filerna överförs eller laddas ned. Du får en informativ översikt över vilka filer som har genomsökts, med kategorisering.

Lösningen använder vår anti-skadlig kod plattform med flera motorer. Den ger förstklassigt skydd till traditionella signaturbaserade tekniker genom att:

 • Detektera ett större omfång av skadliga funktioner, mönster och trender, vilket leder till pålitligare och mer korrekta detektioner
 • Använda emulering till att detektera skadlig kod som använder dolda tekniker, vilket ger ett ytterligare säkerhetslager innan en fil körs
Citrix protection

Ytterligare skydd för Citrix-miljöer

Utöver samma säkerhetskärna som för Windows-servrar ger Citrix-komponenten ytterligare skydd för Citrix-miljöer genom att utöka de integrerade patchhanteringsfunktionerna för publicerade applikationer. Klienten är Citrix Ready-certifierad vilket garanterar att den fungerar felfritt i Citrix-miljöer.

Linux protection

Kärnskydd för Linux-klienter

Linux Security ger kärnfunktioner för säkerhet i Linux-miljöer: flera anti-malware-motorer och inbyggd brandväggshantering, förutom viktig integritetskontroll. Det är avsett att detektera och förhindra både Windows- och Linux-baserade angrepp, vilket gör det särskilt användbart i blandade miljöer, där en oskyddad Linux-maskin kan användas som en enkel angreppsvektor.

Stock photo showing a young man being tutored by a more mature woman. Theyâ re both surrounded by large computer displays showing moving numerical, business & global data.

Öka din säkerhet med en erfaren cybersäkerhetspartner

För ett starkt försvar behöver du automatisering, men du behöver också mänsklig expertis. Du kan köpa Elements som en fullt managerad prenumerationstjänst från en av våra certifierade partners, vilket innebär att ett helt team av cybersäkerhetsexperter i världsklass alltid står bakom dig.

Kom igång nu

1

Börja med den kostnadsfria 30-dagars testversionen

Fyll i formuläret så får du ett e-postmeddelande med de uppgifter som vi behöver för att starta din testperiod. Starta din kostnadsfria provperiod på några minuter och se hur WithSecure™ Elements fungerar i praktiken.

2

Vi hör av oss till dig

Vi kontaktar dig inom några dagar för att försäkra oss om att du har fått en smidig start och för att hjälpa dig med eventuella frågor eller funderingar.

3

Öka din säkerhet med en dedikerad partner

Vi hjälper dig att hitta rätt partner som hjälper dig att få ut det mesta av WithSecure™ Endpoint Protection for Servers.

Prova kostnadsfritt

Gratis 30-dagars provperiod

Prova WithSecure™️ Elements i 30 dagar. Du börjar med två prisbelönta kärnkomponenter i WithSecure™️ Elements: WithSecure™️ Elements Endpoint Protection & WithSecure™️ Elements Endpoint Detection och Response.

 • Branschledande säkerhet för Windows-, Mac- och Linux-arbetsstationer med skydd mot skadlig kod, trojaner och bakdörrar
 • Få omedelbar synlighet över din IT-miljö och upptäck cyberattacker och IT-problem på några minuter
 • Svara på hot med automatisering och vägledning eller få hjälp med svåra upptäckter av hot från WithSecure™️
 • Företagsinfo
 • Kontaktinfo för test

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

Kontaktförsäljning

Vill du prata mer i detalj?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

En del av WithSecure™ Elements

Du kan använda WithSecure™ Endpoint Protection for Servers ensam eller som en del av WithSecure™ Elements cybersäkerhetsplattform. Den här fullständiga molnbaserade plattformen omfattar sårbarhetshantering, skydd av slutpunkter, upptäckt och svar av slutpunkter och Microsoft 365 molnskydd - allt hanteras via ett enda säkerhetscenter för att effektivisera den dagliga verksamheten och låta dig fokusera på det som är viktigt. Ersätt komplexitet med enkelhet.