Elements Collaboration Protection

En samling korta och enkla steg för att komma igång med produkten.

Komma igång med WithSecure™ Collaboration Protection

Som slutkund hanterar jag WithSecure™ Elements Collaboration Protection för mitt eget företag.

Steg 1: Skapa det första WithSecure™ Business-kontot

Steg 1 - Skapa det första WithSecure™ Business-kontot 

Gå till https://elements.f-secure.com/self-register och ange ett e-postmeddelande och den prenumerationsnyckel som du fick i samband med köpet för att skapa det första administrativa kontot:

Om du vill att den partner som du köpte prenumerationen från ska kunna få tillgång till och hantera produkten för din räkning ska du inte kryssa för "Restrict Partner access to my organization" (begränsa partnerns tillgång till min organisation). Om du annars aktiverar det här alternativet innebär det att endast de enskilda administratörskonton som du skapar för ditt företag kommer att kunna få tillgång till och hantera produkten.

Steg 2: Logga in på Elements Security Center och lägg till ansluta till en molntjänst.

Steg 2 - Logga in på Elements Security Center och lägg till anslut till en molntjänst

När du har skapat företagskontot använder du WithSecure™ Elements Security Center för att administrera produkten. Alla produktinställningar finns under Collaboration Protection i sidofältet.

Börja med att välja Molntjänster i sidofältet och följ instruktionerna för att ansluta lösningen till en Microsoft 365-hyresgäst. 

För att kunna fortsätta behöver du hyresgästinformationen och administratörsreferenser från din Microsoft 365-hyresgäst för att godkänna anslutningen:

För att kunna fortsätta behöver du hyresgästinformationen och administratörsreferenser från din Microsoft 365-hyresgäst för att godkänna anslutningen:

Steg 3: Skapa ytterligare administratörskonton för andra användare i organisationen

Steg 3 - Skapa ytterligare administratörskonton för andra användare i organisationen

Om du vill skapa ett nytt administratörskonto väljer du Hantering - Collaboration Protection > Användare Lägg till användare:

När du har angett e-postadressen kan du välja om det nya användarkontot ska ha Hanteringsåtkomst (möjlighet att hantera och skapa nya administratörskonton) och välja typ av åtkomst till Collaboration Protection för att ge antingen skrivskyddad åtkomst, hantering av karantäniserade objekt eller fullständig åtkomst:

Som partner som hanterar WithSecure™ Collaboration Protection för mina kunders räkning.

Steg 1: Skapa det första WithSecure™ Business-kontot

Steg 1 - Aktivera din NFR-prenumeration och skapa det första administrativa kontot

För att aktivera din NFR-prenumeration (Not-for-resale) går du till https://elements.f-secure.com/self-register och anger en e-postadress och NFR-prenumerationsnyckeln för att skapa det första administrativa kontot:

Steg 2: Logga in på Elements Security Center och lägg till ansluta till en molntjänst.

Steg 2 - Logga in på Elements Security Center och lägg till anslut till en molntjänst

När du har skapat företagskontot använder du  WithSecure™ Elements Security Center för att administrera produkten. Alla produktinställningar finns under Collaboration Protection i sidofältet.

Börja med att välja Molntjänster i sidofältet och följ instruktionerna för att ansluta lösningen till en Microsoft 365-hyresgäst.

Steg 3: Skapa ytterligare administratörskonton för andra användare i organisationen

Steg 3 - Skapa ytterligare administratörskonton för andra användare i organisationen

To create a new administrator account, in Elements Security Center, on the sidebar, select Hantering - Collaboration Protection > Användare Lägg till användare:

I det första steget kan du välja om det nya användarkontot ska ha åtkomst på förvaltningsorganisationsnivå (kunna få åtkomst till alla företag under den här förvaltningsorganisationen) eller om det ska ge åtkomst till ett specifikt företag.

Efter att ha valt organisationen och angett e-postadressen kan du välja om det nya användarkontot ska ha Hanteringsåtkomst (möjlighet att hantera och skapa nya administratörskonton) och välja typ av åtkomst till Collaboration Protection för att bevilja antingen skrivskyddad åtkomst, hantering av karantäniserade objekt eller fullständig åtkomst:

Steg 4: Aktivera en prenumeration för ett nytt företag

Steg 4 - Aktivera en prenumeration för ett nytt företag 

För att aktivera en prenumeration för ett företag som du ska hantera för en kunds räkning:

Om slutkunden inte behöver komma åt Elements Security Center kommer företaget automatiskt att synas i Elements Security Center under partnerkontot strax efter beställningen, så det behövs ingen ytterligare åtgärd.

Om slutkunden behöver tillgång till Elements Security Center kan du antingen:

  • be kunden att registrera sin prenumerationsnyckel på https://elements.f-secure.com/self-register och se till att de lämnar "restrict access to partner" avmarkerad om de vill att partnern ska kunna få tillgång till och hantera produkten för deras räkning.
  • I Elements Security Center väljer du Management - Collaboration Protection i sidofältet och väljer en enskild organisation för att skapa ett konto för slutkunden för det specifika företaget: