WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Computers

När antivirus inte räcker till

WithSecure_laptop

Ledande på klientsäkerhet

WithSecure™ (tidigare F-Secure for Business) Elements EPP for Computers är den bästa lösningen för klientsäkerhet för Windows- och Mac-datorer, något som bevisats år efter år av oberoende säkerhetsexperter som AV-Test.

Det ger dig mycket mer än bara antivirus. Du får nästa generations säkerhet, inklusive hotanalys, maskininlärning och proaktivt skydd mot alla hot, som gisslanprogram och zero-day-angrepp.

Om du vill veta mer, välj operativsystem:

Windows

Windows protection

Microsoft Windows är världens mest angreppsutsatta operativsystem. Det alltmer ökande antalet attacker visar att det är viktigt att skydda Windows-datorer mot hot som exempelvis gisslanprogram. En studie visar att antalet e-postangrepp med gisslanprogram ökade med 6000% 2016.

Windows Protection utgör ett kraftfullt skydd med en mångsidig strategi med avancerade teknologier som automatiserad patchhantering, maskininlärning, realtidsanalys och heuristisk analys. Dessa verktyg är bara några av de funktioner som ingår i WithSecure™ Elements EPP for Computers for Windows.

Varför WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Windows?

WithSecure™ Elements EPP for Computers for Windows erbjuder kraftfull och effektiv säkerhet för era Windows-datorer, ett skydd som är betydligt större än ett traditionellt antivirusskydd.

1

Heuristisk analys och beteendeanalys

Identifierar och blockerar sofistikerad skadlig kod utan att behöva förlita sig på en signaturdatabas.

2

DeepGuard 6

Nya DeepGuard ökar utnyttjandet av artificiell intelligens och maskininlärning.

3

Hotanalys i realtid

WithSecure's Security Cloud identifierar, analyserar och förhindrar nya och framväxande hot.

4

Inbyggd patchhantering

Genom att hålla all programvara uppdaterad kan du förhindra upp till 80 % av angreppen.

5

Avancerad anti-malware

Upptäcker ett stort antal skadliga funktioner, mönster och trender.

6

Omfattande webbskydd

Blockerar åtkomst till skadliga webbplatser och nätfiskesajter, vilket begränsar exponeringen för skadligt innehåll.

7

DataGuard - PREMIUM

Ger ytterligare skydd mot gisslanprogram och förhindrar förstörande och manipulering av data.

8

Application control - PREMIUM 

Blockerar exekvering av applikationer och skript enligt regler som skapats av våra penetrationstestare eller som definierats av administratören.

9

Endpoint Encryption - PREMIUM 

Ger dig överblick och kontroll över din Windows-datorers diskkrypteringsstatus. Dina Bitlocker-återställningsnycklar är tillgängliga direkt från WithSecure™ Elements Security Center.

Software Updater

Automatiserad patch management

Software updater är en automatisk patch management-funktion och är fullständigt integrerad med WithSecure Elements EPP for Computers-klienter. Du behöver därför inte installera separata agenter, hanteringsservrar eller konsoler.

Software Updater är en kritisk säkerhetskomponent. Den är det första skyddslagret när skadligt innehåll når klienterna och kan förhindra upp till 80 % av attackerna genom att installera programsäkerhetsuppdateringar så snart de blir tillgängliga.

Software Updater fungerar så att den söker efter missade uppdateringar, skapar en sårbarhetsrapport och laddar sedan ned och distribuerar dem automatiskt eller manuellt. Säkerhetsuppdateringar inkluderar över 2 500 tredjepartsprogram som Flash, Java, OpenOffice och andra som ofta utnyttjas för att utföra attacker.

DeepGuard 6

Heuristisk analys och beteendeanalys

DeepGuard kombinerar några av våra mest avancerade säkerhetstekniker. Det är det sista och mest kritiska lagret av motstånd mot nya hot – även de som riktar in sig på tidigare okända sårbarheter.

DeepGuard observerar applikationsbeteende och förhindrar potentiella skador direkt innan de uppstår. Genom att flytta fokus från vanliga kännetecken till skadligt beteendemönster, kan DeepGuard identifiera och blockera skadlig kod redan innan ett prov har upptäckts och undersökts.

När ett okänt eller misstänkt program först öppnas försenar DeepGuard temporärt starten för att kunna kontrollera status och utbredning, kör det i en säker miljö och skapar en beteendeanalys och motåtgärd.

Läs vårt tekniska whitepaper för mer information om DeepGuards funktioner och fördelar.

DataGuard

Skydda data mot gisslanprogramvara

WithSecure™ DataGuard övervakar utvalda värdefulla högriskmappar och tillför ytterligare detekteringslogik. Det gör dem väsentligt mer skyddade mot gisslanprogram och förhindrar att skadliga och okända applikationer förstör eller manipulerar den information mapparna innehåller.

Bland de värdefulla högriskmapparna återfinns till exempel Hämtade filer (webbnedladdningar), dokumentmappar, tempfiler (e-postbilagor) och datalager.

Funktionens komplementära detekteringslogik ökar avsevärt noggrannheten och aggressiviteten mot gisslanprogram och deras krypteringsprocesser. Data Access-modulen säkerställer att data i dessa mappar inte förstörs, manipuleras eller krypteras av skadliga eller okända applikationer, till exempel gisslanprogram.

Andra fördelar med Data Access-modulen är att den möjliggör återställning av data vid ett framgångsrikt gissplanprogramangrepp eftersom det inte går att kryptera den data som finns i dessa mappar.

WithSecure™ DataGuard är tillgängligt i WithSecure™ Elements EPP for Computers Premium.

Security Cloud

Hotupplysningar i realtid

WithSecure™ Security Cloud är vårt egna molnbaserade hotanalyssystem. Det använder bl.a. Big Data och Machine Learning för att regelbundet utöka vår kunskapsbas med digitala hot. Security Cloud är i ständig kontakt med klientsystem för att identifiera nya hot och kunna skydda på bara några minuter.

En molnbaserad säkerhetstjänst har många fördelar framför traditionella tjänster. Vi samlar in hotupplysningar från hundratusentals klientnoder, vilket ger en realtidsbild av den globala digitala hotbilden. På bara några minuter använder vi kunskapen till att skydda våra kunder.

Om DeepGuards heuristiska analys och beteendeanalys t.ex. identifierar en nyupptäckt hotattack delas informationen med alla skyddade enheter via WithSecure™ Security Cloud, vilket gör den avancerade attacken ofarlig bara minuter efter den första upptäckten.

Läs tekniskt whitepaper för mer WithSecure™ Security Cloud-funktioner och fördelar.

Klientskydd med fler sökmotorer

Förstklassigt skydd mot skadlig kod

Detekterar ett större omfång av skadliga funktioner, mönster och trender, vilket leder till pålitligare och mer korrekta detektioner, även för nya versioner av skadlig kod

 • Genom att använda realtidsuppslag från WithSecure™ Security Cloud kan det svara snabbare på nya och framväxande hot utan att lämna stora spår efter sig
 • Genom att använda realtidsuppslag från WithSecure™ Security Cloud kan det svara snabbare på nya och framväxande hot utan att lämna stora spår efter sig
 • Emulering gör det möjligt att detektera skadeprogram som använder dolda tekniker och lägger på ett ytterligare säkerhetslager innan en fil körs
Browsing Protection

Förhindra åtkomst till skadliga webbplatser

Browsing Protection är ett viktigt säkerhetslager som proaktivt förhindrar slutanvändare från att besöka skadliga webbplatser. Denna funktion är särskilt effektiv eftersom tidiga åtgärder kraftigt minskar den övergripande exponeringen för skadligt innehåll, och därigenom attacker.

Browsing Protection förhindrar t.ex. användaren från att luras in på skenbart lagliga nätfiskesidor och från att komma in på skadliga webbplatser genom e-postlänkar, eller bli angripna genom skadlig tredjepartsannonsering på annars lagliga webbplatser.

Funktionen fungerar genom att hämta den senaste säkerhetsstatusen från webbplatsen och deras filer från WithSecure™ Security Cloud, baserat på olika datapunkter som IP-adresser, webbadressnyckelord och webbplatsbeteende.

Surfskyddet är kompatibelt med alla webbläsare eftersom det verkar på nätverksnivå. Detta garanterar att det fortfarande skyddar även om slutanvändaren använder webbläsare som inte är godkända av företaget.

Web Traffic Protection

Blockera skadligt webbinnehåll

Web Traffic Protection förhindrar exploatering av aktivt innehåll som Java och Flash, vilka används i de flesta onlineattacker. Dessa komponenter blockeras automatiskt som okända och misstänkta webbplatser baserat på deras säkerhetsstatus. Administratörer kan skapa undantag genom att lägga till webbplatser på en lista över betrodda webbplatser, t.ex. intranät på företag som WithSecure™ inte har säkerhetsdstatus om.

Web Traffic Protection skannar HTTP-webbtrafik i realtid med flera kompletterande genomsökningsmotorer av antiskadeprogram och säkerhetsstatus. Detta garanterar att skadlig kod och exploateringar hittas och blockeras på trafikstadiet, innan data skrivs över på hårddisken. Detta ger ett ytterligare skydd mot avancerad skadlig kod, t.ex. endast minne-varianter.

Web Content Control

Förbättra produktiviteten och minska riskerna

Web Content Control tillåter begränsning av oproduktiv och olämplig användning av internet. Den kan begränsa anställdas surf, neka åtkomst till icke jobbrelaterade webbplatser som sociala medier och barnförbjudet innehåll för att maximera arbetstiden och undvika skadliga webbplatser.

Web Content Control minskar produktivitetsförluster, bandbreddskonsumtion och de rättsliga risker som är förknippade med att anställda har obehörig åtkomst till olämpligt eller distraherande webbinnehåll. Den minskar även risken att anställda utsätts för skadligt innehåll.

IT-administratörer kan göra lokala undantag som överskrider angivna kategorier. Om det finns begränsningar gällande sociala nätverkssidor kan du t. ex. lägga till Linkedin.com på listan över betrodda webbplatser.

Connection Control

Upphöjd säkerhet för viktiga webbplatser

Connection Control är ett säkerhetslager som ger ett ökat skydd för företagskritisk aktivitet, som användning av intranät eller känsliga molntjänster som CRM.

Så snart den anställda går in på webbplatsen som kräver ytterligare skydd höjer Connection Control automatiskt säkerhetsnivån för den sessionen. Under den här perioden stänger Connection Control nätverksanslutningar till alla okända sidor från slutanvändaren. Användaren kan fortsätta att använda sidor som har verifierats av WithSecure™ för att inte minska sin produktivitet.

Genom att blockera ej betrodda anslutningar kan banktrojaner och andra skadeprogram inte skicka konfidentiell företagsinformation, som inloggningsuppgifter och molnbaserad information, till kriminella. Skyddet återgår till normal nivå när den angiva webbläsarprocessen slutar eller när användaren avslutar sessionen.

Enhetskontroll

Endast åtkomst till godkänd hårdvara

Enhetskontrollen förhindrar att hot kommer in i systemen via hårdvaruenheter som USB-stickor, CD-ROM-enheter och webbkameror. Detta förhindrar också dataläckage, genom att till exempel tillåta skrivskyddad åtkomst.

När en förbjuden enhet ansluts stänger enhetskontrollen av den för att förhindra åtkomst av användaren. Man kan blockera åtkomst till enheter genom att ställa upp fördefinierade regler och även regler för att tillåta specifika enheter medan alla andra enheter i samma klass blockeras. Du kan till exempel:

 • Avvisa programkörning från USB/CD/andra enheter: inaktivera automatisk körning, oavsiktlig körning eller laddning av moduler från flyttbara enheter.
 • Blockera enhetsklasserna helt och hållet.
 • Definiera skrivskyddad åtkomst till USB/CD/andra enheter.
 • Blockera enhetsklasser med undantag för specifika enheter.
Application Control

Förhindra applikationer från att exekvera

Application Control förhindrar att hot exekverar skript, även om de tar sig förbi andra säkerhetslager i syfte att komma åt en enhet. Detta minskar riskerna med skadlig, olaglig och otillåten programvara i företagsmiljöer.

Med Application Control kan du:

 • Identifiera och styra vilka applikationer som får köras i din miljö
 • Automatiskt identifiera godkänd programvara
 • Förhindra alla andra applikationer från att köras, oavsett om de är skadliga, opålitliga eller helt enkelt oönskade 
 • Eliminera okända och oönskade applikationer i din miljö för att reducera komplexiteten och riskerna
 • Övervaka alla applikationer som körs i klientmiljön

Slutligen kan du använda den för att förhindra att applikationer exekverar skript, till exempel:

 • Förhindra alla Microsoft Office-program från att köra Powershell-skript
 • Förhindra alla Microsoft Office-program från att köra batchskript

Application Control arbetar baserat på regler som skapats av våra penetrationstestare, för att blockera angreppsvägar som används för intrång i företagsmiljöer. Alternativt kan administratören definiera regler baserat på olika kriterier, som applikationsnamn eller version.

Firewall Manager

Bättre säkerhet och kompatibilitet

Nya WithSecure™ Firewall Manager använder standardmotorn för regler i Windows för att genomdriva brandväggsregler. Detta ökar i hög grad kompatibiliteten med andra applikationer och enheter. WithSecures uppsättning expertregler, som innefattar avancerade regler som motverkar risker som spridning av gisslanprogram och lateral rörelse, läggs till ovanpå Windows standardregler.

Administratören kan utöka WithSecures regeluppsättning med regler som adresserar företags- och kontextspecifika hot. Dessutom tillåter regler för automatisk val att administratörerna definierar profiler anpassade till säkerhetsbehoven hos olika nätverk.

Mac

Mac-skydd

Mångfalden av dagens operativssystem innebär att du måste säkra mer än bara Windows-datorer. 55 % av företagen är nu Mac-vänliga*, och när användarbasen ökar följer angriparna med. Attackerna mot Mac-datorer ökar och ditt företag måste vara redo.

WithSecure™ Elements EPP for Computers for Mac innehåller flera försvarslager som tillsammans ger ett kraftfullt skydd som går långt utöver traditionell antimalware. Artificiell intelligens, maskininlärning och hotinformation i realtid zonerar in på de mest undvikande hoten. WithSecure™ Elements EPP for Computers for Mac drar också nytta av moderna säkerhetsfunktioner i MacOS för högsta effektivitet, utan att göra avkall på användbarhet eller prestanda.

*Källa: Parallels

Varför WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Mac?

Modernt skydd är mycket mer än bara antivirus. WithSecure™ Elements EPP for Computers for Mac ger dig det senaste inom flernivåsäkerhet, något som ger långt mer än ett traditionellt virusskydd.

1

WithSecure XFENCE

Övervakar och skyddar Mac-datorer mot alla hot, som gisslanprogram, bakdörrar och säkerhetsluckor.

2

Hotanalys i realtid

WithSecure's Security Cloud identifierar, analyserar och förhindrar nya och framväxande hot.

3

Avancerad anti-malware

Upptäcker ett stort antal skadliga funktioner, mönster och trender.

4

Omfattande webbskydd

Blockerar åtkomst till skadliga webbplatser och nätfiskesajter, vilket begränsar exponeringen för skadligt innehåll.

WithSecure XFENCE

Branschledande Mac-säkerhet

WithSecure™ Elements EPP for Computers inkluderar XFENCE som ger unik säkerhetskapacitet för Mac-datorer. Det skyddar Mac-datorer mot skadlig kod, trojaner, bakdörrar, felaktiga applikationer och andra hot genom att förhindra att program får åtkomst till filer och systemresurser utan uttryckligt medgivande.

Verktyget använder avancerad regelbaserad analys för att övervaka applikationer som försöker få åtkomst till konfidentiella filer och systemresurser, förstärkt av hotanalys i vårt Security Cloud för att minimera antalet falska positiva och erbjuder användarinteraktion genom uppmaningar att tillåta/avvisa.

Security Cloud

Hotupplysningar i realtid

WithSecure™ Security Cloud är vårt egna molnbaserade hotanalyssystem. Det använder bl.a. Big Data och Machine Learning för att regelbundet utöka vår kunskapsbas med digitala hot. Security Cloud är i ständig kontakt med klientsystem för att identifiera nya hot och kunna skydda på bara några minuter.

En molnbaserad säkerhetstjänst har många fördelar framför traditionella tjänster. Vi samlar in hotupplysningar från hundratusentals klientnoder, vilket ger en realtidsbild av den globala digitala hotbilden. På bara några minuter använder vi kunskapen till att skydda våra kunder.

Om DeepGuards heuristiska analys och beteendeanalys t.ex. identifierar en nyupptäckt hotattack delas informationen med alla skyddade enheter via WithSecure™ Security Cloud, vilket gör den avancerade attacken ofarlig bara minuter efter den första upptäckten.

Läs tekniskt whitepaper för mer WithSecure™ Security Cloud-funktioner och fördelar.

Klientskydd med fler sökmotorer

Förstklassigt skydd mot skadlig kod

Detekterar ett större omfång av skadliga funktioner, mönster och trender, vilket leder till pålitligare och mer korrekta detektioner, även för nya versioner av skadlig kod

 • Genom att använda realtidsuppslag från WithSecure™ Security Cloud kan det svara snabbare på nya och framväxande hot utan att lämna stora spår efter sig.
Browsing Protection

Förhindra åtkomst till skadliga webbplatser

Browsing Protection är ett viktigt säkerhetslager som proaktivt förhindrar slutanvändare från att besöka skadliga webbplatser. Denna funktion är särskilt effektiv eftersom tidiga åtgärder kraftigt minskar den övergripande exponeringen för skadligt innehåll, och därigenom attacker.

Browsing Protection förhindrar t ex. användaren från att luras in på skenbart lagliga nätfiskesidor och från att komma in på skadliga webbplatser genom e-postlänkar, eller bli angripna genom skadlig tredjepartsannonsering på annars lagliga webbplatser.

Funktionen fungerar genom att hämta de senaste säkerhetsstatusen från webbplatsen och deras filer från WithSecure™ Security Cloud, baserat på olika datapunkter som IP-adresser, webbadressnyckelord och webbplatsbeteende.

Surfskyddet är kompatibelt med alla webbläsare eftersom det verkar på nätverksnivå. Detta garanterar att det fortfarande skyddar även om slutanvändaren använder webbläsare som inte är godkända av företaget.

Stock photo showing a young man being tutored by a more mature woman. Theyâ re both surrounded by large computer displays showing moving numerical, business & global data.

Öka din säkerhet med en erfaren cybersäkerhetspartner

För ett starkt försvar behöver du automatisering, men du behöver också mänsklig expertis. Du kan köpa Elements som en fullt hanterad prenumerationstjänst från en av våra certifierade partners, vilket innebär att ett helt team av cybersäkerhetsexperter i världsklass alltid står bakom dig.

WithSecure™ Elements EPP for Computers Premium

Du kan få WithSecure™ Elements EPP for Computers i Standard- eller Premium-versioner.

FeatureStandardPremium
Software UpdaterXX
DeepGuard 6XX
Managed FirewallXX
Security CloudXX
Multi-Engine Anti-MalwareXX
Browsing ProtectionXX
Web Traffic ProtectionXX
Web Content ControlXX
Connection ControlXX
Device ControlXX
Application Control X
DataGuard X
Endpoint Encryption X

Kom igång nu

1

Börja med den kostnadsfria 30‑dagars provperioden

Fyll i formuläret så får du ett e-postmeddelande med en förfrågan om de uppgifter vi behöver för att starta din provperiod. Starta din kostnadsfria provperiod på några minuter och se hur WithSecure™ Elements fungerar i praktiken.

2

Vi hör av oss

Vi kommer att kontakta dig inom några dagar för att se till att du har haft en smidig start och för att hjälpa till med eventuella frågor eller funderingar.

3

Öka din säkerhet med en dedikerad partner

Vi hjälper dig att hitta rätt partner som hjälper dig att få ut det mesta av WithSecure™ Elements Endpoint Protection for Computers.

Prova kostnadsfritt

Gratis 30-dagars provperiod

Prova WithSecure™️ Elements i 30 dagar. Du börjar med två prisbelönta kärnkomponenter i WithSecure™️ Elements: WithSecure™️ Elements Endpoint Protection & WithSecure™️ Elements Endpoint Detection och Response.

 • Branschledande säkerhet för Windows-, Mac- och Linux-arbetsstationer med skydd mot skadlig kod, trojaner och bakdörrar
 • Få omedelbar synlighet över din IT-miljö och upptäck cyberattacker och IT-problem på några minuter
 • Svara på hot med automatisering och vägledning eller få hjälp med svåra upptäckter av hot från WithSecure™️
 • Företagsinfo
 • Kontaktinfo för test

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

Kontaktförsäljning

Vill du prata mer i detalj?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

En del av WithSecure™ Elements

Du kan använda WithSecure™ Elements Protection for Computers ensam eller som en del av WithSecure™ Elements cybersäkerhetsplattform. Den här fullständiga molnbaserade plattformen omfattar sårbarhetshantering, skydd av slutpunkter, upptäckt och svar av slutpunkter och Microsoft 365 molnskydd - allt hanteras via ett enda säkerhetscenter för att effektivisera den dagliga verksamheten och låta dig fokusera på det som är viktigt. Ersätt komplexitet med enkelhet.