Finanser

Finansiella mål

Finansiella mål

Finansiell mål på medellång sikt

  • Tillväxtmål: Att fördubbla intäkterna organiskt i slutet av 2025.
  • Lönsamhetsmål: Justerat EBITDA-breakeven i slutet av 2023 och justerad EBITDA-marginal på cirka 20 % till 2025.

Finansiella utsikter för 2022

Intäkterna från molnbaserade produkter kommer att växa med cirka 30 % från föregående år, och accelererar under andra halvåret 2022. Föregående år var intäkterna från molnbaserade produkter 51,8 miljoner euro.

Koncernens jämförbara intäkter kommer att växa i en låg tvåsiffrig takt från föregående år. Föregående års jämförbara intäkter, justerat för avyttrade konsultverksamheter, var 122,8 miljoner euro.

Beräknad jämförbar EBITDA kommer att minska från föregående år. Minskningen beror främst på ökade investeringar i nya produktområden, samt försäljnings- och marknadsföringsinsatser inklusive varumärkesförnyelse i samband med företagsuppdelning. Beräknad jämförbar EBITDA kommer att förbättras under andra halvåret 2022 jämfört med första halvåret.

Analytiker

Analysts

The following analysts and brokers prepare investment analysis on WithSecure Corporation. These companies cover WithSecure on their own initiative except for Inderes. The research by Inderes has been ordered by WithSecure.

CompanyAnalystContact
CarnegieMatti Riikonenmatti.riikonen@carnegie.fi
Danske BankVeikkopekka Silvastiveikkopekka.silvasti@danskebank.com
Pohjola BankKimmo Stenvallkimmo.stenvall@op.fi
InderesAtte Riikolaatte.riikola@inderes.fi
SEBJaakko Tyrväinenjaakko.tyrvainen@seb.fi
NordeaFelix Henrikssonfelix.henriksson@nordea.com
Nyckelsiffror

Key figures

Kapitalstruktur

Capital structure

From a long-term perspective the objective of WithSecure's capital management is to achieve an efficient capital structure that ensures the functioning of business operations and promotes the increase of shareholder value.

Restated financial information for Continuing operations

Restated financial information for continuing operations (WithSecure) for 2021​

Andra investerarrelations sidor

Aktie

.

Gå till

Investerare

.

Gå till

Investerar Kalender

.

Gå till

Materials

.

Gå till

Styrning

.

Gå till