Supportverktyg

Ladda ner och kör

En samling supportverktyg som är användbara för särskilda produktproblem.

Obs! Använd endast dessa verktyg som en sista utväg om det inte går att lösa problemet på något annat sätt. Läs alla instruktioner noggrant.

Windows
Globe

Supportverktyg (WSDIAG)

Om du har tekniska problem med din säkerhetsprodukt kan du skapa och skicka en WSDIAG-fil till vår tekniska support. Filen innehåller information som kan hjälpa oss att lösa tekniska problem som är specifika för din dator.

Globe

WithSecure™ Connectivity Tool

Innan du installerar WithSecure™-produkter kan du använda WithSecure™ Connectivity Tool för att kontrollera om värden kan ansluta till WithSecure™:s backend-system. Om du senare stöter på problem med de installerade produkterna kan du använda verktyget för att utesluta eventuella problem med anslutningen.

Globe

FSAUA-återställningsverktyg

Ett verktyg som återställer WithSecure™ Automatic Update Agent (FSAUA). Det kan användas när virusdefinitionerna är för gamla eller om de automatiska uppdateringarna inte fungerar.

Fungerar på Client Security, Server Security, Email and Server Security, and Elements EPP for Computers.

Globe

Avinstallationsverktyg

Ett program som används till att ta bort WithSecure™:s produkter från datorn. Använd detta verktyg endast som en sista utväg om du inte kan ta bort produkten med den vanliga avinstallationsmetoden.

Fungerar för Business Suite, Email and Server Security, Elements EPP for Computers och Elements Endpoint Detection and Response-produkter.

Mac OS
Globe

Supportverktyg (FSDIAG)

Om du har tekniska problem med din säkerhetsprodukt på Mac kan du skapa och skicka en FSDIAG-fil till vår tekniska support. Filen innehåller information som kan hjälpa oss att lösa tekniska problem som är specifika för din dator.

Globe

Avinstallationsverktyg

Ett program som används till att ta bort WithSecure™:s produkter från datorn. Använd detta verktyg endast som en sista utväg om du inte kan ta bort produkten med den vanliga avinstallationsmetoden.

Fungerar på Client Security för Mac och Elements EPP for Computers för Mac.

Linux
Globe

Supportverktyg (FSDIAG)

Om du har tekniska problem med din säkerhetsprodukt på Linux kan du skapa och skicka en FSDIAG-fil till vår tekniska support. Filen innehåller information som kan hjälpa oss att lösa tekniska problem som är specifika för din dator.

Globe

Fsdbupdate

Verktyget fsdbupdate (fsdbupdate9.exe) uppdaterar alla databaser för WithSecure™-produkter som körs på Linux.